Į žinutę buvo nedelsiant sureaguota. Skubiai paimtas iš įrenginių ištekančių nuotekų mėginys, taip pat buvo paimti vandens mėginiai iš upelio aukščiau nuotekų išleistuvo ir upelio žiotyse į Tauragno ežerą. Ištyrus mėginius, nustatyta, kad nuotekose teršalų koncentracija yra gerokai mažesnė už nustatytą normatyvą.

Rodiklio, apibūdinančio taršą organinėmis medžiagomis – biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras vertė nuotekose buvo 2,2 mg/lO2, o didžiausia leistina koncentracija – 34 mg/lO2. Azoto ir fosforo junginių koncentracijos nuotekose taip pat buvo nedidelės.

Upelyje tiek aukščiau nuotekų išleistuvo, tiek žiotyse į Tauragno ežerą žymesnių vandens kokybės rodiklių pokyčių neaptikta. Pagal biocheminio deguonies suvartojimo, ištirpusio deguonies, bendrojo azoto koncentracijas upelio ekologinė būklė yra labai gera, pagal bendrojo fosforo koncentraciją – gera. Taigi, šį kartą nuojauta tauragiškį apgavo, o miestelio gyventojai gali būti ramūs, kad nuotekų valymo įrenginiai nuotekas išvalo tinkamai ir neteršia upelio bei Tauragno ežero.