aA
Šiai publikacijai parengti impulsą davė interneto tyruose perskaitytas interviu su A.Zingeriu, L.Brežnevo laikais siuvėju Maskvoje Nr.1. Šis žmogus siuvo visai to meto “viršūnėlei”, pradedant Politiniu biuru. O jo tėvas tokias pat pareigas “ėjo” J.Stalino laikais ( siuvo ir pastarajam, bet niekada apie tai nepasakojo).
© Corbis/Scanpix
Perskaitęs prisiminiau: juk ir Vilniuje gyvena meistras, siuvęs A.Sniečkui, P.Griškevičiui ir jau 30 metų siuvantis A.Brazauskui. Taip pravėriau Vincento Zelionkos buto duris tylioje gatvelėje sostinės Antakalnio rajone.

Kulinaras mirė. Tegyvuoja siuvėjas!

-Baigęs 8 klases gimtajame Astrave (Baltarusija), mokslus tęsiau Vilniuje. Stojau į tokį kulinarijos technikumą. Tik vienas komisijos narys man sako: “Čia maža stipendija, matau, nepragyvensi. Geriau aš tave pristatysiu vienam siuvėjui – jam mokinio reikia. O ir mokės ten geriau”. Taip netapęs kulinaru, atsidūriau siuvėjo B.Šteimano globoje (“Niekas nepmokė siūti? Tai gerai – nesugadintas esi”). Puikus tai buvo žmogus ir specialistas: tikro prieškarinio “sukirpimo”.

-Ir kiek gi tęsėsi jūsų kelias iš pameistrių į meistrus?

-Ilgai. 16 metų pirmąkart rimtai paėmiau adatą. Tik 30 pasijutau meistru. Šiaipjau mokytis šio amato reikia mažiausiai 6 metus: kol imi profesionaliai jausti medžiagą, liniją ir iš karto supranti, ko nori klientas. Čia būtinas suderinamumas: siuvėjas žino, ko nori klientas, pastarasis žino, ką gali siuvėjas. Kitaip bus nepatenkinti abu.

-Ką jūs patariate savo klientams?

-Tik kokią medžiagą bei kokį fasoną rinktis. O, pavyzdžiui, spalvos – niekada. Čia jau kiekvieno individualus skonis.

-O ar bandėte kada nors suskaičiuoti kiek jau beveik per pusšimtį metų pasiuvote kostiumų, paltų, smokingų, frakų, sutanų?

-Manau, bus gerokai per du tūkstančius.

-Ne kartą girdėjau, kad siuvėjas turi būti puikiu psichologu. Ar tai tiesa?

-Be abejo. Siuvimas – tai bendravimas, mokė mane B.Šteimanas. Vienas nori laisvų, krintančių rūbų, kitas nori atrodyti kaip nulietas. Suprasti ir įtikti kiekvienam – meistro pareiga. Mokytojas man nuolat kartodavo: “Geras žmogus – geras klientas, blogas žmogus – blogas klientas”.

-Paaiškinkite prašau.

-Paprastai turtingam eilinis naujas kostiumas – smulkmena. Nei skiria tam kiek dėmesio, nei vertina meistro triūsą. O vidutinių pajamų žmogui siūtas kostiumas – kaip šventė.

Ateljė be iškabos

-Nemažai vilniečių tarybiniais laikais žinojo Algirdo gatvėje esančią siuvimo ateljė be iškabos, kurioje siuvosi rūbus visi to meto “ponai”. Jūs ten ir dirbote?

-Ir dirbau, ir tebedirbu. B.Šteimanas buvo tikras meistras, karo vėjų nublokštas nuo apkasų kasimo į tuometinę Lietuvos TSR atstovybę Maskvoje. Tad jau nuo karo metų pas jį siuvosi visi respublikos tarybiniai vadai ir vadukai. Taip palaipsniui šiai klientūrai ėmiau siūti ir aš. O mano mokytojui išvykus į Izraelį, neužilgo tapau pagrindiniu siuvėju minėtoje ateljė. Vien meistrų – siuvėjų mano žinioje buvo 10.

-O ką gi darydavote jūs?

-Tik pamatuodavau ir sukirpdavau. Siūdavau namuose. Kas vakarą – iki paryčių. Visiems: tiems funkcionieriams, kurie buvo ‘per maži” praverti išganingosios ateljė duris, menininkams (meistro buto sienas puošia S.Krasausko litografijos), ir...kunigams. Šiems siuvau ypač daug. Kunigai kaip ir partiniai sekretoriai – išvaizdžiai norėjo atrodyti.

-Kas gi per laimingieji tais laikais “oficialiai” ten siuvosi?

-CK sekretoriai, skyrių vedėjai bei ministrai – su šeimomis, žemesnio rango funkcionieriai – tik sau ir žmonai. Bet patys suprantate, kas nepatekdavo pro duris Algirdo gatvėje, vakare belsdavosi į mano buto duris. Tad tarybinais laikais man miegoti 3-4 valandas buvo kasdienybė. Tai ne dabar, kai per mėnesį tik 2-3 kostiumus pasiuvu. Ir amžius, ir sveikata jau ne ta.

Klientūra anų laikų ...

-Apibūdinkite anų laikų jūsų žymiausią klientūrą.

- LKP pirmasis sekretorius A.Sniečkus buvo labai tolerantiškas – ir mados, ir pamatavimų atžvilgiu: “Yra didesnių rūpesčių už šiuos”. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas J.Paleckis tais laikais buvo tikras džentelmeniškumo įsikūnijimas: ir apranga, ir elgesiu. Labai gerai jautė ir madą, ir tai, kas jam tinka. LTSR Plano komiteto pirmininkas A.Drobnys, LKP CK sekretorius L.Šepetys buvo tikri pedantai: viskas turi būti iki paskutinės smulkmenos ir – sutartą valandą. A.Sniečkaus “įpėdinis” P.Griškevičius jokių ypatingų reikalavimų nekeldavo, bet jau jo žmona... Pati prižiūrėdavo, kad medžiagos rietimas, iš kurio jau atkirpta medžiagos “pirmojo” kostiumui, iškeliautų kuo toliau į provinciją. Atseit, sostinėje tik vienas toks kostiumas būti tegali! Bet neretai ir Vilniuje, ir rajonuose šalia P.Griškevičiaus atsirasdavo “antrininkai. Gerai, jei šalia nebūdavo jo antros pusės...

-A.Zingeris pokalbyje su juo pasakoja, kad Politinio biuro “vaikinai”švarkus matuodavosi pakėlę rankas: juk sėdint kostiumo pečiai pakyla. O įvairiuose prezidiumuose šie žmonės prasėdėjo pusę savo gyvenimo. Ar jų “kolegos” Vilniuje taip pat švarkus matuodavosi?

-Ne, rankų niekas nekilnodavo. Bet kostiumams funkcionieriai rinkdavosi sunkios, geros vilnos audinius. Mat ilgai sėdint tokia medžiaga gerai sugeria prakaitą, o atsistojus – neatrodo susiglamžius.

-Kaip jūs, esant “geležinei uždangai”, gaudėtės mados vėjuose?

-Kaip įmanydami. Be to, padėdavo B.Šteimanas: iki pat savo mirties siuntė man madų žurnalus. Visus juos išsaugojau. Štai matote, kokie buvo panašūs į dabartinius kostiumai 1974 metais. Panašiai kas tiek laiko mada ir kartojasi. Tik dabartinių švarkų siauresni atvartai bei platesni pečiai. Be to, dominuoja lygios, o ne languotos medžiagos.

...ir šių dienų

-Jau minėjote, kad A.Brazauskas pas jus siuvasi jau per 30 metų. Tikriausiai per tą laiką jau perpratote vienas kitą?

-A.Brazauskas mano ar savo dėka susiformavo gerą rūbų skonį: griežtos linijos (laisvai krentančių rūbų nemėgsta), ramios – dažniausiai mėlynos ir pilkos – spalvos. Šviesių spalvų premjeras per daug nemėgsta. Be to, jis pats visada puikiai prie kostiumo priderina kaklaraištį.

-O kiti iš dabartinių, esančių “viršūnėse” ar šalia jų?

-V.Adamkus per pirmąją prezidentavimo kadenciją pas mane siuvosi. Ar siūsis ir per antrąją – pažiūrėsim. R.Paksas, išrinktas prezidentu, taip pat ėmė pas mane lankytis. Ir siuvasi iki šiol – pripažino siūto rūbo privalumus. A.Paulausko – labai standartinė figūra, tad jis gali rengtis gatavais rūbais. Nesiuvau tik V.Landsbergiui. Nors šiam tapus Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, iš ten sulaukiau skambučio: “Apsirenkite kostiumu ir laukite pakviečiant”. Antrasis skambutis atšaukė pirmąjį: “Jūs siuvote A.Sniečkui, P.Griškevičiui, todėl V.Lansbergis pas jus nesisiūs”. Gaila. Ne man, aišku. Nes V.Lansbergis kaip nemokėjo rengtis, taip ir nemoka iki šiol.

-O kas dabar geriau rengiasi: politikai ar verslininkai?

-Aišku, kad pastarieji: verslas įpareigoja. Užtenka užmesti akį į I.Paleičiką ar A.Janukonį. O valdininkai – man trūksta žodžių. Ypač – kai parodo reportažus iš seimo: kostiumai susiglamžę, per dideli ar per maži, raštai, spalvos nesuderinti su marškiniais ar kaklaraisčiu. Vienu žodžiu: baisu. Iš visų seimūnų vos keletas moka rengtis: K.Glaveckas, K.Bobelis, V.Uspaskich, J.Lionginas. Nesuprantu seimūnų: važinėja po visokius užsienius, čia svečius priiminėja, o rengtis – nemoka. Tarybiniais laikais partiniai funkcionieriai su daug kuklesniais ištekliais žymiai elegantiškiau atrodė. Net keista: iš prabangaus limuzino išlipa poną vaidinantis vyras, o kostiumas ant jo kabo kaip vatinukas. Kur logika?

Kur siuvėjai? O kur klientai?

-Ir vis dėlto, kas geriau: pirkti ar siūtis?

-Jei tik leidžia kišenė – siūtis. Masinis siuvimas – tai ne individualus jūsų figūros pamatavimas. Juk nebūna standartinių žmonių. Tad ir pirktą rūbą neretai reikia pataisyti. O siuvėjas siuva tiktai jums. Užtat siūtas kostiumas visada žymiai brangesnis už pirktinį. Štai dabar padoraus kostiumo pigiau kaip už 2000 litų neįsigysite. O kiti už tokią sumą nori pasisiūti. Bet juk taip nebūna! Iš ko tada gyventi siuvėjams?

-Ką paminėtumėte iš jaunųjų vyriškų rūbų kutiurjė?

-Gal S.Gandžumianą. Bet jo jau labai sportinis stilius. O daugiau...neturiu ką. Mat vyriškų rūbų klasika – tik iš pažiūros lengvas darbas. Tai kietas riešutėlis ir patyrusiam meistrui. Čia viskas, iki paskutinės smulkmenos turi būti atlikta tik nepriekaištingai. Tad dabar tarsi užburtas ratas: nėra rimtos klientūros – nėra ir gerų siuvėjų. Bet šis periodas greitai praeis. Kai pilių bei limuzinų savininkai suvoks, kad negalima vaikščioti su “vatinuku”. Pažiūrėkite prieškario fotografijas: visi nors kiek prakutę vyrai atrodo “kaip ponai”. Išmoks ir šiandieniniai prakutėliai. Ir aš dar tikiuosi to sulaukti.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Lemiamos „Žalgirio“ atakos rebusas: kodėl viskas baigėsi plyta, o ne laisvutėlio Milaknio šūviu? pažymiai žaidėjams (55)

„Mes esame tikrai toli nuo savo potencialo, bet žaidžiame dėl pergalių su „Barcelona“,...

Dėl sulaužyto gyvenimo dabar nebežino, kur kreiptis: gailiuosi, kad nuvedusi dukterį pas gydytojus, paklausiau jų patarimo (209)

Prieš daugelį metų globėjų į užsienį kartu su seserimi išvežta lietuvaitė po dešimties ten...

Prieš 23 metus duotam interviu Samas papasakojo apie išbyrėjusius dantis, o savo ateitį „numatė“ Rusijoje (24)

Internete pasirodė prie 23 metus kurta laida „X klanas“ (aut.Ligita Juknevičiūtė ir Remigijus...

Gabrielius Landsbergis: siūlome stabdyti mokesčių pertvarką (53)

Šiandien vykstančiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD ) Tarybos...

Konservatoriai kandidate į prezidentus patvirtino Šimonytę (290)

Opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ( TS-LKD ) šeštadienį tarybos...

Stulbinantis atsitiktinumas: lietuviai sutrumpino darbo laiką – pelnas išaugo kartais (153)

Dvi Lietuvos įmonės „Engineer“ ir „Valandinis“, veikiančios statybų srityje, nuo rugsėjo...

Neįtikėtina sėkmė: gaisras nusiaubė viską aplink, išskyrus garsaus aktoriaus namus (12)

Kalifornijos miškus nusiaubę gaisrai visiškai nepakenkė jų kelyje buvusiems aktoriaus Anthony...

Žiniasklaida: CŽV nustatė, kad Saudo Arabijos princas suorganizavo Khashoggi nužudymą (33)

Jungtinių Valstijų Centrinė žvalgybos valdyba ( CŽV ) padarė išvadą, kad įtakingas Saudo...

Naminiai kukuliai: kam eiti į „Ikea“, jei gali paruošti namuose (50)

Tradicinis švedų patiekalas yra beveik tokia pat legenda, kaip cepelinai Lietuvoje, tik labiau...