Tikriausiai niekas nepaneigs, kad didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą tenka tėvams arba kitiems vaiką auklėjantiems asmenims.
Šeima, meilė, vaikai
Civilinio kodekso 3.192 straipsnis numato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai.

Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai (gabaus vaiko, kuris papildomai mokosi muzikos, dailės ar kitų dalykų, poreikiai didesni, todėl išlaikymas turi būti didesnis, nei vaiko, kuris nieko kitu papildomai neužsiima), sveikatos būklė (silpnos sveikatos, sergančio vaiko didesnį išlaikymo dydį lemia medikamentų, geresnio maitinimo poreikis ir pan.), amžius (augant vaiko poreikiai didėja ir pan.).

Priešingai, nei buvo reglamentuojama Santuokos ir šeimos kodekse, Civilinis kodeksas numato, jog nutraukiant santuoką vaikų išlaikymo klausimai visuomet turi būti išspręsti posėdžio dėl santuokos nutraukimo metu. Kadangi nepilnametis vaikas yra nedarbingas, tėvų teikiamas išlaikymas gali būti vienintelis jo gyvenimo šaltinis, todėl išlaikymas gali būti priteisiamas ir iš tėvų, kurie gauna tik minimalią mėnesio algą, senatvės pensiją ar kitokias minimalias pajamas.

Civiliniame kodekse yra numatyti trys išlaikymo priteisimo būdai, kai nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos išlaikyti vaikus:

- kas mėnesį mokamos periodinės išmokos,

- konkreti pinigų suma,

- tam tikro turto vaikui priteisimas.

Siekiant pagerinti situaciją, kuri susiklosto išieškant priteistą išlaikymą (anksčiau – alimentus), įvestas priverstinio įkeitimo institutas. Civilinio kodekso 3.197 straipsnis numato, kad prireikus teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo, nustato tėvų ar vieno iš jų turtui priverstinį įkeitimą (hipoteką), ir tuo atveju, kai sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo nevykdomas, išlaikymas išieškomas iš įkeisto turto.

Civilinis kodeksas numato, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams, o tai, kas buvo panaudota ne vaiko interesams, yra išieškoma iš asmens, panaudojusio išlaikymą ne vaiko interesams, pagal vaiko atstovų, valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį. Ši norma padeda kontroliuoti tiek tėvus, naudojančius vaikui skirtas lėšas savo poreikiams, tiek vaiko globėjus.

Visais atvejais vertintina tai, kad kiekvienas išlaikymo būdas turi tam tikrų trūkumų ir privalumų. Priteisus išlaikymą kas mėnesį periodiniais mokėjimais, išlaikymas priklauso nuo skolininko mokumo - jeigu skolininkas nemokus, vaikas išlaikymo negaus.

Kitų išlaikymo būdų (konkrečia suma ar natūra) privalumas, kad išlaikymą vaikas gauna iš karto, todėl išlaikymas nepriklauso nuo skolininko galimo nemokumo ateityje. Tačiau tokiu atveju vaiko išlaikymas priklauso nuo jo atstovo pagal įstatymus apdairumo ir sąžiningumo.

Konstitucijoje yra įtvirtinta valstybės pareiga globoti šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose ir teikti joms paramą. Civilinio kodekso 3.204 straipsnyje įtvirtinta nuostata, įpareigojanti valstybę išlaikyti nepilnamečius vaikus, ilgiau kaip mėnesį negaunančius išlaikymo iš tėvo (motinos) ar iš kitų pilnamečių artimųjų giminaičių, turinčių galimybę juos išlaikyti.

Vaiko teisių konvencija įpareigoja valstybes imtis visų reikiamų priemonių, kad vaikas gautų geresnį išlaikymą iš tėvų ar kitų už jį finansiškai atsakančių asmenų tiek valstybės viduje, tiek iš užsienio. Tais atvejais, kai vaiko tėvas (motina) ar kiti už vaiką finansiškai atsakingi asmenys gyvena užsienio valstybėje, to asmens pareigą materialiai padėti vaikui reglamentuoja tarptautinės dvišalės sutartys dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose.

Civilinio kodekso 3.194 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Civilinio kodekso 3.200 straipsnyje nurodoma, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus nuo ieškinio pareiškimo dienos .

Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tada, kai vaiko tėvas arba motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tokiu atveju ieškinyje reikia nurodyti datą, nuo kurios prašoma išlaikymą priteisti. Teismas, priteisdamas išlaikymą už laikotarpį, praėjusį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos, iš skolininko priteisia įsiskolinimą.

Įsiskolinimo daugiau nei už paskutinius trejus metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas, priteisti negalima.

Parenkant išlaikymo formą ir dydį, atsižvelgiama į tai ar vienas iš tėvų, iš kurio bus priteistas išlaikymas, dirba, ar turi santaupų, kito turto. Kuomet vienas iš tėvų, iš kurio norima prisiteisti išlaikymą, neįrodo, jog turi reguliarių pajamų, iš kurių gali teikti išlaikymą periodinėmis išmokomis, išlaikymas priteisiamas turtu.

Civilinio kodekso 3.196 straipsnyje nustatytas prioritetas išlaikymo formai – periodinėmis išmokomis, tačiau sprendžiant klausimą dėl vaikų išlaikymo pirmiausia ypatingai turi būti kreipiamas dėmesys į vaikų interesus ir teises.

Išlaikymo priteisimas kai išlaikymas turi būti mokamas dviem ar daugiau vaikų

Teismas, priteisdamas išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius. Atkreiptinas dėmesys, kad ši norma yra taikoma neatsižvelgiant į tai, išlaikomi vaikai yra iš vienos ar iš skirtingų santuokų, ar yra nesantuokiniai.

Visi skolininko vaikai yra lygiateisiai, nesvarbu, jie santuokiniai ar nesantuokiniai, gimę iš tos pačios šeimos ar skirtingų santuokų.

Sutuoktinio teisė į išlaikymą

Civilinio kodekso 3.72 straipsnis yra bendroji norma, reglamentuojanti sutuoktinių tarpusavio išlaikymo santykius. Šio straipsnio 1 dalyje sutuoktinio teisė į išlaikymą siejama su jo turtine padėtimi, o ne su sveikatos būkle ar kitomis aplinkybėmis.

Todėl laikytina, kad ir darbingas sutuoktinis, kurio turimas turtas ar gaunamos pajamos nėra pakankami užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį, turi teisę reikalauti išlaikymo iš kito sutuoktinio, kurio turimas turtas ir gaunamos pajamos tokį gyvenimo lygį užtikrina. Ir priešingai, sutuoktinis, turintis turto ar pajamų, kurie pakankami jam išsilaikyti, neturi teisės į išlaikymą.

Todėl teismai, spręsdami išlaikymo priteisimo klausimą, prioritetą teikia ginčo šalių turtinei padėčiai (turimam turtui, gaunamom pajamom). Pareiga įrodyti, kad turimas turtas ar pajamos nėra pakankamos, t.y. neužtikrina minimalių poreikių, ir reikalingas išlaikymas, tenka sutuoktiniui, reikalaujančiam priteisti išlaikymą. Sutuoktiniui reikalingas išlaikymas, pavyzdžiui, jeigu jis augina bendrą savo ir buvusio sutuoktinio nepilnametį vaiką, yra nedarbingas dėl savo amžiaus ar sveikatos būklės (invalidumo).

Kuomet dėl santuokos iširimo kalti abu sutuoktiniai ir tai yra pripažinta teismo sprendimu, pagal Civilinio kodekso 3.61 straipsnio 3 dalį atsiranda tokios pačios teisinės pasekmės kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu. Tai reiškia, kad sutuoktinių teisinė padėtis laikytina lygiaverte ir tarpusavio išlaikymo klausimai sprendžiami bendra tvarka, o Civilinio kodekso 3.72 straipsnio 4 dalis netaikoma (sutuoktinis, dėl kurio kaltės nutraukta santuoka, neturi teisės į išlaikymą).

Paprastai, priteisiant išlaikymą neretai atsižvelgiama ne tik į buvusių sutuoktinių turtinę padėtį, bet ir į santuokos trukmę, turimą nekilnojamą turtą, amžių ir jų darbingumą, nedirbančio sutuoktinio galimybę įsidarbinti (pvz.: 54 metų amžiaus, bedarbė (-is) II grupės invalidė ( -as) galinti (-is) dirbti tik tam tikrą darbą pagal sugebėjimus ir nepilną darbo dieną) bei kitas svarbias aplinkybes ( pvz.: jei kartu gyvena nepilnametis I grupės invalidas, nors ir ne bendras vaikas.)

Civilinio kodekso 3.3 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetiniu vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu.

Stasio Šedbaro advokatų kontora
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pavilionienė: ištekėjau 2 kurse, o po pusantrų metų išprašiau tą žmogų (40)

Profesorė, žmogaus teisių gynėja, buvusi Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė pratinasi...

Lietuvės darbas už 7 tūkst. eurų prabangiausioje jachtoje Europoje: ištvėrė mėnesį (80)

Nuolatinis žeminimas ir patyčios, kone alpulį kelianti konkurencija, intrigos, kerštas, nevaldomas...

Švelnesnių orų nesitikėkite: arktinis šaltis gali dar labiau nustebinti (10)

Prieš smogiant dar stipriau šaltis šeštadienio naktį truputį sušvelnės, kai kur pasnigs,...

Neringa Venckienė įkalinta neįprastame Čikagos kalėjime (786)

Garsioji Lietuvos bėglė Neringa Venckienė yra įkalinta gana neįprastai atrodančiame, bet savo...

Ar lietuviams įkandamos bilietų į kiną kainos? (177)

Bilietų į kino teatrą kainų augimą lemia tobulėjančios technologijos, kurias reikia įsigyti,...

Paskambinus į greitąją – pritrenkianti dispečerės reakcija (270)

Moteris, kuri nusprendė padėti šaltyje gulinčiam žmogui, iš greitosios medicinos pagalbos...

Duoną ūkininkui uždirba sliekai (27)

Mindaugas Kulakauskas laisvu nuo darbo metu ūkininkauja, bet jo augintinių, įkurdintų buvusioje...

„Aukso vertės“ pergalės pradžiugintas Jasikevičius dar nepasiruošęs skaičiuoti viščiukų (16)

Pasinaudojęs išretėjusiomis autsaiderio Stambulo „Anadolu Efes“ (Turkija) gretomis, Kauno...

Vilniuje automobilių kaktomuša, avarijos kaltininko mašinoje rasta narkotikų sužaloti 3 žmonės (14)

Vėlų penktadienio vakarą, kiek prieš 23 val., Vilniuje, Apkasų g., kaktomuša susidūrė...

Legendinis Johnny Eckas: įveikęs save, bet nenugalėjęs žmogiškojo žiaurumo (16)

„Jei užsimanysiu pamatyti išsigimėlių, pažvelgsiu pro langą“, – gyvenimo pabaigoje viešai...