aA
Be abejonės, nėra šeimos be dūmų – ir tarp pedofilų pasitaiko blogų, kurie muša, žemina, prievartauja ir šantažuoja vaikus, net juos nužudo. O argi to nedaro kiti – taip pat žemina, muša, ir net užmuša. Apie juos čia nekalbėsime, nes didžioji pedofilų dalis – labai geri. Jie tiesiog labai myli vaikus, ypač valstybės ir tėvų užmirštus, užguitus, skriaudžiamus ir nelaimingus.
Berniukas
© Corbis

Jie dovanoja vaikams dėmesį, užuojautą, dovanas, vaišina skanumynais, duoda pinigų, parodo pasaulį, nereikalaudami beveik nieko – tik trupučio meilės ir švelnumo. Galbūt kartais tas švelnumas nėra labai malonus, gal net skausmingas, bet vaikai kenčia, juk tiek daug gauna atgal.

Geras dėdė jais žavisi, fotografuoja, filmuoja, o tėvai namuose vadina kvailiu, nevykėliu, bara, baudžia, mokytojai reikalauja, bendraamžiai šaiposi ir žemina. Jis taip pat pagrasina niekam nesakyti, bet tik todėl, kad nenori kad kas nors sužinotų, juk tai, ką jie daro, nėra gerai. Vaikai žino, kad už blogus darbus niekas nepagirs, todėl ši „draugystė“ tampa bendra paslaptimi.

Būtent taip atrodo pedofilas mažo vaiko akimis ir būtent toks – užmirštas, apleistas, meilės, švelnumo, užuojautos, užtarimo stokojantis ir savimi nepasitikintis vaikas dažniausiai atsiduria gero dėdės dėmesio centre.

Andrejus Vasiljevičius – geras žmogus

Neseniai Rusijos operatyvininkų sučiuptas 50-metis municipalinės tarybos deputatas Andrejus Smirnovas, vaikų organizacijos vadovas, istorijos mokytojas prisipažino tvirkinęs vaikus. Tyrimas prieš jį pradėtas, gavus 18-mečio pranešimą apie deputato nusikaltimus, padarytus prieš penkerius metus, kai jis dar dirbo mokytoju. Apie išnaudojimo faktus vaikinas nepasakojo net savo tėvams, nes bijojo.

Jaunuolis pranešė, kad mokytojas buvo subūręs specialią klasę, kurioje mokėsi vaikai, esantys tuometinės milicijos įskaitoje, iš problemiškų, nepilnų ir nepasiturinčių šeimų. Pedagogas rengdavo skautų stovyklas, o norintys įstodavo į jo vadovaujamą vaikų organizaciją. Joje buvo 200 vaikų. Jis organizuodavo jiems išvykas į užmiestį, kur kartu su savo pavaldiniu ir kolegomis, aukštus postus užimančiais švietimo sistemos pareigūnais, maloniai leido laiką, tenkindamas savo seksualinius poreikius su nepilnamečiais.

Mylintis mokytojas net veždavo vaikučius į užsienį ir ten plėtė jų akiratį, toli peržengdamas mokyklinės programos ribas. Per keletą metų jie aplankė daugiau nei 30 pasaulio šalių, kuriose, įtariama, vaikučius maloniai priėmė tokie pat geri dėdės. Ši veikla buvo vystoma 25 metus.

Atlikus kratas, pas deputatą rasta gausybė pornografinio turinio nuotraukų, vaizdajuosčių su vaikais ir paaugliais. Tautos išrinktasis prisipažino, kad našlaičius į jo skautų stovyklas tiekdavo Vaikų namų direktoriai.

Andrejus Vasiljevičius sėkmingai vedęs ir augina įsūnį. Tyrimo metu paaiškėjo, kad įsūnis taip pat buvo seksualiai išnaudojamas. Tuo tarpu jo žmona atsisakė tuo patikėti ir liedama ašaras įtikinėjo, kad jis niekad negalėtų taip pasielgti, nes yra "labai geras žmogus". Jie pažįstami jau 10 metų ir ji pasiruošusi šaukti visa gerkle, kad tai - šmeižtas. Tuo metu, kai pats deputatas-pedofilas duoda išsamius parodymus apie jo suburto skautų judėjimo bendražygius, buvę kolegos jam neturi jokių priekaištų, esą vaikai jį mylėjo, jo klasės auklėtiniai netgi familiariai jį vadino Vasiličium, o deputato rėmėjai renka įrodymus, kad jis nekaltas.

Kuo tipiška ši istorija?

Ji patvirtina tai, ką nustatė daugelis pedofilijos tyrinėtojų.  Visų pirma tuo, kad vaikų išnaudotojas yra vyras. Moterys sudaro tik kelis procentus. Jos dažniausiai būna nusikaltimo bendrininkės ir sąvadautojos.

Paprastai vaikų išnaudotojai bendradarbių ir pažįstamų apibūdinami kaip labai geri, mylintys vaikus, jautrūs, ramūs, nedrąsūs, uždari žmonės. Priešingos lyties atstovių vertinami kaip prasti meilužiai.

Kai kurie mokslininkai nustatė, kad daug pedofilų turi hormoninių pakitimų, lemiančių potencijos susilpnėjimą. Asmeniniame gyvenime dažniausiai turi bendravimo problemų su moterimis, jų bijo, dažnai negerbia, niekina, nors savo neapykantą šeimoje linkę slopinti. Jie gali būti stiprūs fiziškai, bet paprastai silpni dvasiškai. Maži vaikučiai juos traukia, nes tik prieš juos jie gali pasijusti tikrai galingi. Ne veltui sakoma, kad nuskriausti silpną gali kiekvienas, bet padaro tai tik silpni.

Klaidinga manyti, kad jie viengungiai. Kai kurie iš tiesų pasirenka vienišiaus gyvenimą, bet dauguma vedę ar išsiskyrę. Didžiausią dalį sudaro išsiskyrę pedofilai.

Į jų „globą“ dažniausiai patenka labiausiai pažeidžiami vaikai – iš globos namų, iš problemiškų šeimų, neprižiūrėti, nemylimi, užmiršti. Be abejonės, nukenčia ir visiškai atsitiktiniai. Ypač pažeidžiami geri, paklusnūs vaikai - naminukai, nes jie nesugeba paprieštarauti suaugusiam žmogui. Apskritai yra būdinga, kad vaikai suaugusius tarsi sudievina, juk suaugę viską žino, viską moka, jie atrodo visagaliai. Todėl labai svarbu vaikus išmokyti ne tik paklusti, bet kai reikia ir pasakyti „ne“ ar net pasipriešinti. Labai išdykę vaikai taip pat priklauso rizikos grupei, nes dažnai pervertina save ir linkę įsivelti į pavojingus nuotykius.

Prievartos aukos dažniausiai tyli. Gėdos ir kaltės jausmas, baimė, neturėjimas artimų žmonių, kurie galėtų suprasti ir apginti, bijojimas viešumo, traumuojančių tyrimo procedūrų, nepasitikėjimas teisėsauga, materialinis atlygis, neigiamas visuomenės požiūris į smurto aukas – tai priežastys, dėl kurių nepranešama apie nusikaltimą. Yra duomenų, kad teisėsaugą pasiekia mažiau nei 5 proc. prievartos faktų!

Pedofilais gali būti įvairaus amžiaus žmonės – ir paaugliai, ir senukai, nors aktyviausią grupę sudaro 30-50 metų vyrai. Yra užfiksuotas atvejis, kai vaikus tvirkino 91-rių metų senolis. Tokie atvejai dažniausiai susiję su senatvine nepilnaprotyste.

Pavojų keliantys asmenys dažniausiai yra šalia. Daugiausiai vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų įvyksta šeimose. Tai gali būti vyresni broliai, seserys, patėviai, tėvai, šeimos draugai, pažįstami, kaimynai, mokytojai, treneriai, gydytojai ir pan.

Jie būna įvairaus socialinio statuso ir įvairaus pajamų lygio, tačiau teisingumo dažniausiai sulaukia žemo išsilavinimo, mažo intelekto, alkoholiu piktnaudžiaujantys ir niekur nedirbantys pedofilai.

Vokietijos mokslininkų atlikti tyrimai nustatė, kad kas trečias pedofilas užima aukštas pareigas. Žinoma nemažai faktų, kai dėl neteisėtų santykių su vaikais nuteisiami aukštus postus užimantys pareigūnai, parlamento nariai, milijonieriai. Būtent turtingi ir aukštas pareigas turintys prievartautojai kelia didžiausią grėsmę visuomenei, nes jų statusas, finansinės galimybės ir ryšiai apsaugo juos nuo atsakomybės ilgus dešimtmečius ir sudaro galimybes nuskriausti šimtus ir tūkstančius vaikų. Pvz., Didžiojoje Britanijoje iki gyvos galvos nuteistas milijonierius, per 40 metų išnaudojęs net 3000 paauglių.

Pedofilai dažnai pasirenka darbą, susijusį su vaikais, arba užsiima su vaikais susijusia visuomenine veikla. Ypač juos traukia uždaro tipo vaikų priežiūros, psichiškai nesveikų vaikų gydymo įstaigos ir globos namai. Žinoma nemažai atvejų, kai vaikus išnaudodavo teisėsaugininkai, tiesiogiai dirbantys su nepilnamečiais. Kai kurie specialistai perspėja, kad net pedofilijos bylų tyrėjai, nuolat nagrinėjantys vaikų pornografijos foto ir video medžiagą priklauso rizikos grupei, todėl turėtų periodiškai praeiti psichologinę reabilitaciją.

Pedofilai nėra atsiskyrėliai, vengiantys bendrauti tarpusavyje. Šiuolaikinės technologijos suteikia jiems galimybę ne tik dalintis savo „pasiekimais“, bet ir burtis į tarptautines nusikalstamas grupes ir net į politines sąjungas. Internetiniai pedofilų tinklai – didžiulė problema, su kuria kol kas nepajėgūs susitvarkyti viso pasaulio teisėsaugininkai. Įvairūs tyrimai nurodo, kad pedofilų yra iki 8 procentų.

Netipiška tik tai, kad vaikų prievartautojai paprastai neprisipažįsta ir net nuteisti neigia savo kaltę. Taip pat gan reta, kad tokia gerai suderinta vaikų išnaudojimo sistema iškiltų į viešumą, nepaisant nusikaltėlių svorio visuomenėje. 

*************

Ši istorija man priminė mokyklą. Mūsų klasės berniūkščiai buvo pašėlę, pusė jų už įvairius nusižengimus anuomet buvo milicijos įskaitoje.

„Tokios klasės mokyklos istorijoje dar nebuvo“ – sakė mokytojai. Net pusę metų buvome visai be auklėtojo, nes niekas nesutiko gadintis sau nervų su tokiais pasiutėliais. Galiausiai specialiai jiems sutramdyti „iš viršaus“ buvo atsiųstas ypatingų pedagoginių sugebėjimų mokytojas. Jis buvo vedęs, augino 3 vaikus, turėjo nusipelniusio Lietuvos pedagogo vardą. Vežiojo mus į tolimus Sąjungos miestus, vedžiojo į ekskursijas, žinoma, tik tuos, kurie elgėsi gerai. O gerais labai greit tapo beveik visi, nes su ypač nepaklusniais jis „dirbo“ individualiai.

Prisimenu, kaip pamokos pabaigoje jie sustingę, išbalę ir siaubo pilnomis akimis spengiančioje tyloje laukė pranešimo, kuris šį kartą pasiliks po pamokų individualiam pedagoginiam seansui.

Vėliau supratome, kas vyksta, bet tylėjome. Mergaitės neturėjo ką papasakoti, o berniukai tikriausiai nedrįso. Nežinau, kaip kiti mokytojai, bet viena tikrai žinojo – demonstratyviai su juo nebendravo, varstydavo neapykantos pilnais žvilgsniais, neleisdavo net įeiti į savo kabinetą, be jokių ceremonijų nevaldydama balso vydavo lauk.

Su auklėtoju apkeliavome daug tolimų miestų, jis daug kam padėjo sutvarkyti nesklandumus su teisėsauga, kai kuriems padėjo įstoti į aukštąsias mokyklas.

Po mokyklos baigimo praėjo gal septyneri metai. Važiuodama taksi įsikalbėjau su vairuotoju, kuris taip pat baigė mūsų mokyklą. Jis papasakojo, kaip išleistuvių naktį mūsų auklėtojas, apspangęs nuo alkoholio, įsiviliojo jį į savo kabinetą neva padėti sustumti suolus, užrakino duris ir bandė išprievartauti.

„Nežinau, kiek laiko tą naktį jis gainiojo mane po klasę. Tik kai pavargo vaikytis, atrakino duris ir paleido, - pasakojo jis. - Tą naktį aš pražilau“.

Pažiūrėjau į jį – jaunas vyras tikrai buvo pražilęs.

Auklėtojas mirė būdamas pensininkas, pagerbtas gausybe apdovanojimų už profesinę ir visuomeninę veiklą. Daugumos jį pažinojusių atmintyje jis liko energingas, žavus, talentingas pedagogas, labai daug kam padėjęs ir labai geras žmogus.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Po Austrijos pastabų sukruto visa Europa: patyliukais pasirašomos sutarties pasekmes jausime ilgai papildyta (92)

Vokietija kunkuliuoja. Šįkart dėmesio centre atsidūrė Jungtinių Tautų parengta Pasaulinė...

Andrius Tapinas. Laisvas mokytojų laikas – pasityčiokit dar, premjere, jums gerai sekasi (503)

Ilgai galvojau apie tai, ką vakar drėbtelėjo mano valstybės premjeras, o šiandien kaip...

Karjeros aukštumų pasiekusi lietuvė: jei tausosi save – rezultato nebus

„Turiu labai smarkiai išreikštą „aš galiu“ savybę. Prisideda ir įgimtas žingeidumas....

„Norfa“ atsitraukia: pirkėjai privertė keisti prekybos tinklo planus (307)

Prieš metus pirmąją parduotuvę be tradicinių kasų atidaręs mažmeninės prekybos tinklas...

Jau visai netrukus visų dirbančiųjų laukia lemtingas apsisprendimas: nuo to priklausys, kokią pensiją gausite (22)

Nuo naujų metų Lietuvoje įsigalios nauja pensijų reforma , kuri jau dabar verčia būsimus...

Mokytojų pavyzdžiu seka ir ugniagesiai: ruošiasi protestui (80)

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS) reikalauja kitų metų valstybės biudžete skirti...

Erika Vitulskienė parodė visą „plius dydžio“ kolekciją moterims, žinančioms savo vertę (39)

Lapkričio 17 dieną Panevėžyje įvyks mados mugė, kurioje kartu su kitais žinomais Lietuvos...

Pravieniškių „bachūrai“ sulaukė palaikymo iš Alytaus kalinių: zonose – maišto nuotaikos (167)

Pravieniškių pataisos namų darbuotojų bandymas sutramdyti daugybę metų čia vadovavusius...

Vilniaus planuose – visiška Ukmergės gatvės transformacija (130)

Intensyvi ir dažnai spūsčių kaustoma Ukmergės gatvė Vilniuje keisis neatpažįstamai, ją...

Rekomenduoja DELFI: kaip atėjus į „Scanoramą“ nepasiklysti tarp filmų

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ jau įsibėgėjo. Akys mirga nuo filmų pavadinimų,...