aA
Šį klausimą tenka girdėti žymiai dažniau nei „ką daryti, kad aš negerčiau?“ Vieno žmogaus girtavimas įtakoja vidutiniškai šešis - septynis kitus žmones. Dažnu atveju labai trukdo tiems septyniems gyventi, ypač tiems, kurie yra šalia, t.y. šeimos nariams. Be to, patys priklausomi nuo alkoholio žmonės neigia savo girtavimo problemas, atidėlioja kreipimąsi pagalbos bei ignoruoja blaivaus gyvenimo būtinybę.
© Shutterstock nuotr.

Dauguma patarimų, ir „kovos“ su alkoholizmu būdų yra nukreipti viena linkme – priversti žmogų liautis girtavus.

Prasidėjus pirmiems užgėrimams žmogus girdi prašymus, kartais ir maldavimus gerti mažiau, bandoma apeliuoti į sąžinę ar sugėdinti, ypač jei girtauja moteris. Girtavimui nesumažėjus ima skambėti priekaištai bei kaltinimai dėl neatsakingo elgesio ir reikalavimai atsisakyti alkoholio visiškai.

Tačiau vietoj to, kad gerti mažiau ar visai liautis - geriama dar daugiau. Tada žmogus smerkiamas, kol galop jam prikabinama „beviltiško girtuoklio“ etiketė ir pasigirsta palinkėjimai nusisukti sprandą.

Kaltina ir užjaučia

Neretai aplinkiniai, nors ir kaltina žmogų dėl girtavimo, tačiau kartu užjaučia, pritardami jo gyvenimo būdui: gal negertų, jei darbo būtų, jei šeimą sukurtų, jei gerų draugų susirastų... Dažnai pasigailima girtuoklio, įpilama stiklinaitė „sveikatai pataisyti“, nes gaila žiūrėti į drebantį „ligonį“. Po to pabars, pasakys, jog „žiūrėk, daugiau nė lašo“.

Pyktis ir gailestis – pagrindiniai priklausomų nuo alkoholio žmonių sąjungininkai. Savo neatsakingu elgesiu žmogus išprovokuoja aplinkinių pyktį, tai paversdamas girtavimo pateisinimu, nes įteigia sau esąs teisus bei nekaltas. Iš kitos pusės - ieško žmonių, kurie jo pasigailėtų ir užjaustų bei padėtų susitvarkyti su girtavimo pasekmėmis.

Šeimos nariai, dėl nežinojimo ir klaidingų įsitikinimų, patenkina visus minėtus alkoholiko poreikius: girtaujantis asmuo iš namiškių sulaukia ir kaltinimų ir priekaištų, bet vėliau jam įpilamas šlakelis ar parnešama l alaus. Jei guli paslikas ir negali išeiti į darbą, žmona ar kitas artimasis paskambins viršininkui ir pameluos, kad „serga“. Jei pragėrė pinigus - šeima pasmerks, bet kaip nors išsisuks, pasiskolindami ar taupydami savo poreikių sąskaita. Po to apšaukę prasikaltėlį, vis tiek pakvies prie pietų stalo.

Užglaistyti girtavimo pasekmes girtaujančiam žmogui padeda ir kiti žmonės, pavyzdžiui, pažįstamas gydytojas išrašys nedarbingumo lapelį, apsimesdamas, kad nemato tikrosios „apsinuodijimo grybais“ priežasties, bendradarbiai užjaus ir atidirbs už „sergantįjį“, jei namiškiai neduoda pinigų atsipagiriojimui, tai sušelps supratinga kaimynė.

Kitaip tariant – girtauti yra patogu, nes žmogus nepajaučia pasekmių, o nustoti gerti ir tuo labiau kreiptis pagalbos nemato prasmės. Iš kitos pusės – į priklausomybes linkusiems žmonėms yra būdingas egocentrizmas, tai reikštų, jog jie nesugeba priimti paramos, nedrįsta kreiptis pagalbos ir bando su girtavimu tvarkytis savo jėgomis.

Ką daryti?

Taigi, ką daryti, kad jis negertų? Atsakyti į šį klausimą ypatingai sudėtinga, nes mūsų galimybės įtakoti kito žmogaus elgesį yra labai ribotos. Realiausiai padėti galime tik tada, kai imame keisti ne kito žmogaus, o savo elgesį. Todėl klausimą „ką daryti?“, reikėtų perfrazuoti į „ko nedaryti?“.

Nekontroliuoti ir nemoralizuoti

Nereikėtų tikrinti ar jis (ji) išgėręs, ieškoti paslėptų butelių, nes jausdamas didėjančią kontrolę alkoholikas ieškos vis subtilesnių būdų kaip išsisukti ir bet kokiu atveju prisigers. Kontroliavimas – tai tuščias laiko ir savo energijos švaistymas.

Nereikėtų moralizuoti, pamokslauti ir apeliuoti į sąžinę, ypač tada kai žmogus išgėręs. Priklausomi nuo alkoholio žmonės ir taip jaučia labai didelę kaltę bei gėdą, todėl girdėdami nuolatinius priekaištus ima šalintis nuo juos smerkiančių žmonių.

Negloboti ir negerti kartu

Dažnas sutuoktinis ar kiti šeimos nariai bando atriboti savo girtaujantį artimą žmogų nuo „blogų“ draugų, kurie nuolat siūlo išgerti. Arba sėdint prie naujametinio stalo, kas nors iš svečių siūlo išlenkti taurelę metusiam gerti žmogui, tai artimieji stoja mūru – „jis negeria, jam nepilkit...“.

Tai neteisingas elgesys, nes suaugęs žmogus turi pats pasakyti „ne“, tuo labiau, kad tokia artimųjų globa sugadina santykius, nes tuo momentu „globotinis“ išgyvena gėdą ir pyktį, nes prieš aplinkinius atrodo tarsi nesavarankiškas vaikas.

Pasitaiko atvejų, kai moteris sėda prie butelio su vyru, tikėdamasi, kad šis gers mažiau ar nenueis gerti kitur. Tokio elgesio pasekmė - nemažai moterų prasigeria anksčiau už savo vyrus, nes toks bandymas atsisuka prieš jas pačias. Be to, žmonos pasėdėjimas prie butelio tik dar labiau atitolins tą momentą, kai vyras ryšis prašyti pagalbos.

Negąsdinti ir nesmerkti

Jokiu būdu nereikėtų gąsdinti skyrybomis ar išvarymu iš namų, jeigu šių perspėjimų esate nepajėgūs įgyvendinti. Girtaujantis asmuo, nuolat girdėdamas gąsdinimus, paprasčiausiai ima nebekreipti į juos dėmesio ir nustoja gerbti jį bandančius paveikti žmones.

Maža to, aplinkinių puolimą priklausomas nuo alkoholio žmogus paverčia priežastimi gerti – atseit jo nesupranta, atstumia, jis niekam nereikalingas ir keliauja į tokių pat kaip jis žmonių ratą, kur sulaukia pritarimo ir yra giriamas už tai, kad geria.

Neretai šeimos nariai klaidingai elgiasi, kai sužino „stebuklingą“ gydymo nuo alkoholizmo būdą ir bando jį įpiršti girtaujančiam, nors šis netiki siūlomu metodu. Sveikimo kokybė dažniausiai priklauso nuo savanoriško apsisprendimo. Jeigu po vienoko ar kitokio gydymosi žmogus vėl pradėjo girtauti, nereikėtų jo dėl to smerkti. Kad išsivaduoti iš priklausomybės, neretai prireikia ne vieno bandymo, todėl jei nepasisekė, geriausia būtų vėl skatinti kreiptis pagalbos.

Nešantažuoti

Nereikia šantažuoti žodžiais: „jeigu tu mane mylėtum ir mes tau rūpėtumėm – tai negertumei“, arba „jeigu tu tikrai norėtum – tai nustotum gėręs“. Girdint tokius ar panašius pasakymus pas priklausomą nuo alkoholio žmogų didėja kaltės jausmas, kartu pyktis ir bejėgiškumas, kurį jis bandys slopinti alkoholiu. Priklausomybė nuo alkoholio veikia žmogų kaip bet koks kitas sutrikimas ar liga, tai tikslingiausia būtų žmogų motyvuoti gydytis.

Neįtikinėti

Jeigu žmogus tvirtina, kad alkoholis jam nekenkia, nors visi aplinkiniai mano kitaip, įtikinėti jį, kad yra priešingai net neverta. Kitaip tariant – leisti gerti, tačiau netoleruoti girto elgesio ir pasekmių. Prisigėrei, skauda galvą nori atsipagirioti? Eik kur nori, bet pinigų negausi ir butelio tau nepirksiu.

Padarei pravaikštą, turi skolų? Kapstykis pats, juk sakai, kad problemų dėl girtavimo neturi. Girtas nugriuvai virtuvėje – gulėk kur esi, į švarią lovą tavęs netempsiu ir atsibudęs pamatyk kas su tavimi darosi.

Į ginčus aš su tavim nesivelsiu, nori gerk, o tavo įrodinėjimų, kad esi nekaltas ir geri todėl, kad tave verčia gyvenimas, man nereikia. O jei nori gydytis ir gyventi tvarkingai, tada mes tau padėsim.

Neapgaudinėti savęs

Ištarti žodžius sunku, bet įmanoma, žymiai sunkiau su veiksmais, nes užtrenkti duris prieš nosį artimam žmogui ar palikti gulėti ant grindų (ypač ją) namiškiai dažnai nepajėgūs. Tačiau gali kitą rytą paskelbti ultimatumą - tuoj pat keliauji gydytis, o tada mes tau padėsim kuo galėsime.

Dažniausiai priklausomas nuo alkoholio žmogus ima priešintis ar bando atidėlioti gydymąsi ir tik retais atvejais sutinka besąlygiškai. Kad nevažiuoti gydytis ima skųstis, kad šiandien bloga sveikata, puola tvarkytis „neatidėliotinus“ reikalus, o rytoj jau tikrai važiuos.

Neretai artimieji patiki pažadais gydytis ar liautis gėrus ir laukia, kada situacija pasikeis. Deja, tai – saviapgaulė, nes kuo problemos sprendimas labiau vilkinamas, tuo sunkiau ją bus spręsti.

Paspausti „ant karštųjų“

Sąžinės priekaištus, priklausomas nuo alkoholio žmogus labiausiai jaučia tada, kai girtavimo pasekmės yra akivaizdžiai matomos: pablogėjusi sveikata, pragerti pinigai, padarytos pravaikštos darbe, neištesėti pažadai ir panašiai. Tuo pačiu išryškėja ir noras nebegerti: „viskas daugiau nė lašo“ – šią frazę ištaria kiekvienas alkoholikas.

Tačiau, praėjus kiek laiko, kai rankos nustoja drebėjusios, kai namiškių priekaištai nutyla, kai pinigai uždirbami, pradeda mąstyti kitaip: ką gi, viskas gerai, dabar bokalas alaus ar šimtas gramų degtinės nepamaišys.

Todėl norint pastūmėti gydytis, geriausia tai daryti „ant karštųjų“, tai reikštų, kad reikalauti kreiptis pagalbos tuoj pat, kai žmogus yra abstinencijos būsenoje, kai jaučia girtavimo pasekmes ir tuo metu yra reali galimybė jį paveikti. Jei sutinka, bet nesiryžta pats kreiptis į specialistus, tikslinga būtų palydėti.

Labai svarbu, kad reikalavimas kreiptis pagalbos būtų be pykčio, parodant susirūpinimą, kad žmogus suvoktų, jog juo rūpinamasi, kad jis yra reikalingas. Be abejo, sunku išlaikyti vidinę ramybę, nes girtaujantis žmogus savo neatsakingu elgesiu tiesiog provokuoja pyktį. Labai svarbu, kad šalia esantys žmonės, ištiesdami pagalbos ranką ir reikalaudami nustoti gėrus, sugebėtų išlaikyti vidinę ramybę ir nepasiduotų priklausomo asmens manipuliacijoms bei savo emocijoms.

Neturite autoriteto – geriau tylėkite

Dar vienas metodas, neretai padedantis pastūmėti žmogų kreiptis pagalbos – tai asmeninės įtakos panaudojimas. Čia svarbu ar padedantis žmogus yra autoritetas girtaujančiam ir jei alkoholikas Jūsų negerbia – geriau patylėti. Tikslingiau būtų paieškoti žmonių, kurių žodis gali girtaujančiam asmeniui turi svorio. Tai gali būti šeimos gydytojas, kunigas, kaimynas ar giminaitis.

Galima pasikalbėti ir paprašyti pagalbos to žmogaus, kad pakalbėtų ir pastūmėtų kreiptis pagalbos. Didelę įtaką turi darbdavys.

Viršininkas gali žmogui iškelti sąlygas: arba važiuoji gydytis arba netenki darbo. Toks geranoriškas spaudimas neretai duoda gerų rezultatų, nes žmogus, patekęs į gydymo įstaigą, dažnai pakeičia savo požiūrį į alkoholį, pripažįsta priklausomybę ir sąmoningai ima keisti gyvenimo būdą.

Kreiptis pagalbos patiems

Jei situacija nesikeičia, t.y. artimas žmogus nenustoja girtavęs, tokiu atveju belieka pripažinti bejėgiškumą prieš alkoholį ir susitaikyti su tuo, kad pastangos padėti kitam susitvarkyti su girtavimu yra bevaisės. Tačiau tai nereiškia, kad situacija yra beviltiška, nes jei negalime padėti kitam, tai galime padėti sau.

Priklausomybė labai paveikia alkoholiko artimųjų jausmus, mintis, gyvenimas tampą panašus į chaosą, šeimos nariai po truputį, nepastebimai, pilnai pasineria į girtaujančio žmogaus elgesio kontroliavimą ir laikui bėgant nustoja rūpintis savo poreikiais.

Siekiant atstatyti emocinę ir dvasinę pusiausvyrą, rekomenduotina pasidomėti priklausomybės nuo alkoholio poveikiu tiek girtaujančiam, tiek aplinkiniams žmonėms, pasikonsultuoti su priklausomybės ligų specialistu, nuvykti į paramos alkoholikų artimiesiems grupę ir tada apsispręsti kaip gyventi toliau.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Juodžiausias Jasikevičiaus ruožas: ugnimi į ugnį atsakiusį „Žalgirį“ palaidojo Jameso tritaškis (394)

Kauno „Žalgirio“ (3-9) krepšininkų pastangos nutraukti pralaimėjimų seriją Eurolygoje...

RAND ataskaitoje – dar vienas įspėjimas NATO: šios temos Baltijos šalys vengia ne veltui (157)

NATO viršūnių susitikimą Londone prezidentas Gitanas Nausėda pavadino puikiu ir net fantastišku....

Katastrofos zonoje gyvenusi moteris: ekskursijos į šią vietą turi būti ne pramoga, o galimybė išvysti kvailumo pasėkmes (9)

Pagaliau atėjo metas apžvelgti įdomiausią Černobylio zonos objektą – Pripetės miestą....

VU rektorius: dabartiniam valstybės „establišmentui“ reikia radikalaus atnaujinimo – jie nebesupranta, ką daro (12)

„Mūsų protesto akcijos nesibaigs per visus rinkiminius metus. Mūsų tikslas yra nauja karta –...

Latvijos miestas pasipuošė kaip pasakoje: tapo tikra Kalėdų sensacija (22)

Kalėdoms artėjant Latvijos miestai tampa vis gražesniais. Štai ir Uogrė pavirto tikru kalėdiniu...

Rūta Steponavičienė

Vyras papasakojo, kaip jam pavyko nutraukti saitus su alkoholiu: kada joks kodavimas nepadės? (3)

Alkoholizmas – turbūt viena iš opiausių Lietuvos problemų. Tik ar pagalvojame, kad ši...

Pasitikrinkite, ar jums tai negresia: 5 nepastebimi dalykai, kurie veda santykius į pražūtį

Labai daug santykių nutrūksta – tokia realybė, kad ir kaip sunku būtų ją pripažinti. Dauguma...

Automobilių gamintojams – vieni blogiausių metų: naikina 80 tūkstančių darbo vietų (54)

Automobilių pramonės darbuotojams visame pasaulyje tai bus vieni blogiausių metų: mažėjanti...

Rapšys nesulaikomas – apgynė Europos čempiono titulą ir iškovojo antrą aukso medalį (46)

Lietuvos plaukimo žvaigždė Danas Rapšys Glazge (Jungtinė Karalystė) vykstančiose Senojo...

Afrodiziakas ne tik moterims: veikia geriau nei šokoladas (1)

Saldžiavaisio pupmedžio sirupas yra natūralus pakaitalas šokoladui, kuris turi savo specifinį...