Šiandieninėje greitai kintančioje verslo aplinkoje ir technologijų amžiuje, lyderio buvimas ir jo vaidmuo įmonėse yra labai svarbus.
© Shutterstock

Kompanijos susiduria ne tik su neapibrėžta verslo aplinka, bet ir su kvalifikuotų darbuotojų pritraukimu ir išlaikymu, bei su naująja Z darbuotojų karta, kuri jau pasirodo darbo rinkoje. Norint efektyviai spręsti verslo aplinkoje kylančius iššūkius ir juos įveikti, kompanijos turi turėti lyderius. Lyderis kaip kelrodė žvaigždė suburia stiprią motyvuotą komandą, veda įmonę ir komandą į priekį, pasiekia įmonės tikslus bei įveikia iššūkius kylančius kelyje link tikslų pasiekimo.

Šiuolaikinis lyderis, be kurio įmonei neįmanoma išlikti greitai besikeičiančiame verslo pasaulyje, turi gebėti įžvelgti naujas verslo galimybes, suprasti rinkos poreikius, būti labai lankstus bei ryžtingas. Lyderiu gali tapti asmuo gebantis įkvėpti ir motyvuoti komandą, suburti ją bendrų tikslų siekimui. Lyderis – tai asmuo, kuriuo seka ir didžiuojasi visi komandos nariai.

Kalbant apie šiuolaikinius lyderius realiame verslo gyvenime, jie pasižymi pagrindinėmis savybėmis, kurias aptarsiu straipsnyje.

Aiškios vizijos turėjimas ir jos perdavimas komandos nariams

Lyderis organizacijoje turi labai aiškią viziją arba, kitaip tariant, kelią, kuriuo jis pasiryžęs vesti kompaniją link tikslų pasiekimo ir įgyvendinimo. Jis puikiai suvokia verslo situaciją, potencialą ir mato kelią, kuriuo geriausiai eiti, kad būtų pasiekti verslo tikslai.

Kiekvienas komandos narys turi aiškiai apibrėžtas užduotis ir tikslus, kurių siekia, kad bendri įmonės tikslai būtų įgyvendinti. Lyderis puikiai suvokia įmonės tikslus ir juos geba perduoti komandos nariams, juos įkvėpti bendram darbui. Lyderis geba sukurti motyvuojančią ir darbingą aplinką, kad kiekvienas komandos narys jaustųsi puikiai, konfortabiliai ir būtų laimingas atlikdamas savo užduotis. Kiekvienas komandos narys puikiai suvokia savo indėlį siekiant bendrų organizacijos tikslų ir džiaugiasi galėdamas būtų verslo dalimi.

Atsakomybės prisiėmimas ir aktyvus veikimas

Atsakomybės prisiėmimas už tikslus ir rezultatus yra labai svarbus momentas versle. Gebėjimas prisiimti pilną atsakomybę už savo vizijos turėjimą ir jos siekimą kartu su komanda yra tikro lyderio bruožas.

Atsakomybės suvokimas suprantamas kaip atsakomybė už rezultatus, kuriuos komanda pasiekė arba pasieks ateityje. Tikras lyderis užtikrina, kad visi komandos nariai puikiai supranta tikslus ir užduotis, kurie jiems keliami ir kurių jie turi siekti. Tikras lyderis nustato ir perduoda kiekvienam komandos nariui aiškius ir racionalius tikslus, kurių jie turi siekti, aiškius kriterijus, pagal kuriuos kiekvienas komandos narys bus vertinamas už pasiektus rezultatus.

Komandos nariai puikiai turi suvokti savo atsakomybę, tikslus ir kriterijus, pagal kuriuos yra vertinami. Lyderio vaidmuo išsiaiškinti, ar visi komandos nariai suprato jo viziją, keliamus tikslus ir užduotis. Tikras lyderis nuolatos bendrauja su komandos nariais ir stebi, ar jie supranta viziją, tikslus, kurių jie siekia. Tik lyderio aktyvaus veikimo dėka, darbuotojai jaučiasi gerai, yra motyvuoti ir siekia bendrų tikslų.

Tikras lyderis nekaltina komandos narių už nesėkmes ar tikslų nepasiekimą, nes jis prisiima pilną atsakomybę už viziją, bendrus tikslus. Iš nesėkmių ir klaidų mokosi kartu su komandos nariais ir ateityje tų pačių klaidų nekartoja, o atkakliai dirba siekiant tikslų.

Gebėjimas įkvėpti komandos narius

Šiuolaikinis lyderis turi puikiai gebėti suburti stiprią komandą ir ją motyvuoti bendrų verslo tikslų siekimui. Darbuotojai yra motyvuoti, jeigu jie puikiai suvokia savo tikslus, turi aiškiai apibrėžtus vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujasi darbe ir, be abejo, jaučiasi komandos dalimi, kuri prisideda prie tikslų įgyvendinimo. Dar viena svarbi motyvacijos dalis, darbuotojas jaučiasi reikšmingai prisidedantis prie verslo tikslų siekimo ir jų įgyvendinimo.

Lyderis aiškiai apibrėžia tikslus kiekvienam komandos nariui, energingai veikia kartu su komanda ir įkvepia komandos narius verslo tikslų siekimui. Tikras lyderis pats aktyviai veikia siekdamas bendrų tikslų, tokiu būdu rodo pavyzdį komandos nariams. Siekdami tikslų, lyderis skiria labai didelį dėmesį savo komandos narių mokymui ir koučingui.

Drąsa ir aktyvus veikimas

Drąsa yra labai svarbus bruožas ne tik lyderiams, bet ir kiekvienam iš mūsų. Lyderis turi būti drąsus, puikiai mokėti ryžtingai veikti neapibrėžtose bei probleminėse situacijose, priimti sprendimus ir už juos būti atsakingam. Dažniausiai lyderystė atsiskleidžia sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose, kai reikalingi priimti ryžtingi ir logiški sprendimai. Tikri lyderiai nė kiek nedvejodami imasi veiksmų ir aktyviai veikia, savo charizma užkrėsdami komandos narius kartu žengti tikslų siekimo keliu. Aktyvumas ir energingumas, kuriuo tikri lyderiai užkrečia komandos narius, yra labai svarbi savybė.

Klausymasis ir dėmesingumas

Vienas iš svarbiausių bruožų yra klausymasis. Kiekvienas iš mūsų nori būti išgirstas ir išklausytas. Lyderis puikiai tai supranta ir visada įdėmiai išklauso ir klauso savo komandos narių, norėdamas suprasti, kaip jie jaučiasi, ar supranta verslo tikslus ir užduotis bei savo vaidmenį organizacijoje. Tik išklausęs, susirinkęs pilną informaciją ir apgalvojęs priima galutinius sprendimus.

Dėmesingumas kiekvienam komandos nariui ir nuolatinis domėjimasis juo, didina darbuotojų motyvaciją, stiprina lyderio autoritetą ir kolegų pagarbą, pripažinimą. Kiekvienas komandos narys nori būti reikšmingas ir pastebėtas. Tikri lyderiai puikiai tai suvokia ir skiria daug nuoširdaus dėmesio kiekvienam komandos nariui.

Empatija

Empatija yra labai svarbus šiandieninio lyderio bruožas. Empatiškas žmogus geba surasti bendrą kalbą su kiekvienu sutiktu žmogumi, suprasti jo būseną ir atrasti kelią į jo širdį. Empatija lyderiui yra gebėjimas įsigilinti, įsijausti į kito žmogaus būseną, suprasti jo mintis, jausmus, siekius. Tik tai puikiai suprasdamas lyderis gali motyvuoti, uždegti savo komandos narius bei priimti teisingus sprendimus, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi motyvuotas, vertinamas, užsidegęs siekti verslo tikslų ir būti komandos dalimi.

Empatiškas lyderis visuomet skiria didelį dėmesį darbuotojų savijautai, motyvacijai, atsidavimui kompanijai ir jos tikslų siekimui. Svarbiausias dalykas yra apibusis lyderio ir kiekvieno komandos nario supratimas, noras dirbti kartu komandoje, gera savijauta ir bendrų tikslų siekimas. Abipusis ryšys tarp abiejų pusių leidžia puikiai suprasti vienas kitą, nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Tai yra svarbi komandinio darbo dalis, motyvacija versle ir darbo aplinkoje.

Geranoriškumas

Šiuolaikiškas lyderis dirba atsidavęs iš visos širdies savo vizijai, komandai ir įmonei. Jis vadovaujasi išmintimi, bendraudamas su komandos nariais ir priimdamas sprendimus. Geranoriškumo dėka lyderis nesivadovauja savo ego, jį tiesiog „pamiršta“, nori ir tampa komandos dvasia bei įkvėpėju.

Lyderio gerumas pasireiškia per dėmesingumą kiekvienam komandos nariui, padėką už kiekvieną atliktą darbą bei padrąsinimą veikti ir įveikti naujus iššūkius. Dėmesys ir padrąsinimas yra puiki motyvavimo priemonė, nes darbuotojai jaučiasi laimingi ir komandos dalimi, kai juos padrąsina ir padėkoja už atliktus darbus. Tyrimais įrodyta, kad dėmesys ir nuoširdus paplekšnojimas per petį, darbuotojui pakelia nuotaiką, darbingumą ir savivertę.

Aiškių vertybių turėjimas ir jų laikymasis

Mes vertiname kiekvieną sutiktą žmogų, kuris turi aiškias gyvenimo vertybes, nuostatas ir jų laikosi savo gyvenime. Mes sakome, kad toks žmogus yra savimi pasitikintis ir laikosi gyvenimo nuostatų. Taip ir lyderis veikdamas turi aiškias vertybes, nuostatas, kurių stipriai ir nuosekliai laikosi, kad sukurtų pasitikėjimą ir patikimumą savimi komandoje.

Labai svarbu, kad lyderis turi aiškias vertybes, kurias kiekvienas komandos narys supranta ir gali pasitikėti lyderiu. Vienas iš svarbiausių vertybių – pasitikėjimas kiekvienu komandos nariu, savimi bei duoto žodžio laikymasis. Šios dvi pagrindinės vertybės kuria pasitikėjimą, motyvaciją komandoje, jaukią veiklos aplinką ir norą siekti bendrų tikslų. Vertybės ir jų laikymasis – svarbus šiuolaikinio lyderio patikimumo bruožas.

Komunikacija su komandos nariais

Žmogus yra sukurtas tam, kad nuolatos bendrautų, klausytųsi ir girdėtų vienas kitą. Komunikacija yra būtina, kad mes jaustumėmės gerai ir gyventume pilnavertį gyvenimą. Lyderis puikiai supranta bendravimo svarbą komandoje ir tai skatina tarp komandos narių.

Komunikacija yra svarbi lyderystės dalis, išmintingi lyderiai tai supranta ir nuolatos bendrauja su komandos nariais, kad galėtų gauti atgalinį ryšį apie darbo atmosferą, darbuotojų savijautą, rezultatus apie tikslų pasiekimą ir užduočių atlikimą. Lyderis turi suprasti, gerbti komandos požiūrius, siekius ir nukreipti komandos narius bendrų tikslų siekimui ir įgyvendinimui. Sėkmingi lyderiai yra empatiški, aiškiai iškomunikuojantys savo viziją, tikslus, susirenkantys atgalinį ryšį ir uždegantys komandą siekti tikslų.

Įsiliejimas į komandą

Tikras lyderis puikiai suvokia, kad tik komandinio darbo dėka galima įveikti iššūkius ir įgyvendinti tikslus. Kiekvienas komandos narys yra reikšmingas ir kuria pridėtinę vertę įmonei. Lyderis tai suprasdamas įsilieja į komandos darbą, motyvuoja komandos narius, rodo pavyzdį atlikdamas įvairias užduotis, moko ir įkvepia komandos narius tikslų siekimui. Nuolatos būdamas komandos dalimi, lyderis puikiai suvokia esamą situaciją, kylančias problemas ir diskusijos būdu sprendžia kylančius klausimus, kartu su komanda priima sprendimus, kurie neša ir atneš norimus rezultatus.

Puikiam lyderiui šiuolaikinėje greitai kintančioje verslo aplinkoje svarbiausia turėti aiškią viziją, prisiimti atsakomybę už komandos rezultatus ir save, būti empatiškam ir nuolatos bendrauti su savo komandos nariais. Empatija, žmogiškumas, nuoširdumas, bendravimas, klausymasis ir dėmesingumas – pagrindiniai puikaus lyderio bruožai, kurie turi gimti iš širdies ir atsidavimo savo vizijai. Nėra nieko svarbiau, kaip būti lyderiu atsidavusiam iš širdies ir vadovautis išmintimi, pagarba komandos nariams ir kolegoms.

Tikiuosi, kad surasite naudingų minčių ir idėjų mano pateiktose įžvalgose, kurios padės jums vystyti verslą ir tapti stipresniais lyderiais.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

DELFI Agro eksperimentas: ar įmanoma provincijoje susirasti darbą daugiau nei už minimumą

Vasaros sezonu norintys užsidirbti moksleiviai ar studentai dažnai traukia į užsienio šalis,...

Audringos abiturientų naktys: išnuomoti viešbučiai, pribloškiančios suknelės ir alkoholio paieškų maršrutai (91)

Vieni paskutines mokyklines šventes švenčia pompastiškai, kiti kukliai, o treti traukia į...

Vienas prieš Ballus paliktas Šeškus: pakriko nervai ir sveikata, nebenoriu treniruoti (116)

Tėtušio klyksmai, apatiškos ir net per rungtynes sugebančios užsnūsti jo atžalos,...

Pirma kova po Belgrado: „Nevėžis“ – „Žalgiris“ (tiesioginė rungtynių transliacija) (15)

Kauno „Žalgiris“ grįžta į Lietuvos krepšinio lygos ( LKL ) kovas, kuriose ketvirtadienį...

Geriausios Lietuvos gimnazijos abiturientai pademonstravo paskutinio skambučio įvaizdžius (17)

Ketvirtadienio popietę paskutinio skambučio šventė vyko ir geriausia Lietuvos mokykla šįmet vėl...

Ar tiesa, kad lėktuvo variklis gali įtraukti žmogų?

Tikriausiai esate girdėję įvairių istorijų apie tai, kaip lėktuvų varikliai įtraukė aplink...

Lietuvių šeima vienui viena praleido nakį Afrikos dykumoje: pažadino šnaresys

Lietuvių šeima, keliaujanti po Namibiją, Afriką, jau pirmą dieną išsiaiškino, kad tai labai...

Alyvuogių aliejaus someljė: net „extra virgin“ aliejus nebūtinai turės ką nors bendra su alyvuogėmis (14)

Vienintelė Lietuvoje alyvuogių aliejaus someljė ir pirmoji Rytų Europoje sertifikuota...

Butų nuoma trijuose Lietuvos miestuose: ką siūlo už 250 eurų? (6)

Pigus, patogus, pakankamai erdvus butas dviems už 250 eurų – kokių variantų gali pasiūlyti...

Viena didžiausių aviacijos paslapčių ir toliau kursto teorijas: mes dar nieko nežinome (7)

Australų tyrėjai, ketverius metus ieškoję dingusio MH370 reiso lėktuvo, tvirtina, kad lėktuvas...