Ką tik leidyklos „Eugrimas“ išleistame tarptautiniame bestseleryje „Bendravimas su nepažįstamaisiais“ rašytojas Malcolmas Gladwellas remdamasis žurnalistiniais straipsniais ir moksliniais tyrimais nagrinėja, kodėl mes nesusikalbame, kas dėl to kaltas ir kodėl, atrodo, niekuo neišsiskiriančios situacijos dėl šio mūsų nesusikalbėjimo virsta įkalinimais, savižudybėmis ar net karu.

Kodėl juodaodės suėmimas ir savižudybė virto masiniais protestais? Kaip Kuba metų metus už nosies vedžiojo CŽV, o Hitleriui pavyko apgauti Chamberlainą? Populiarių knygų „Virsmo taškas“, „Išskirtys“ autorius M. Gladwellas naujausiame bestseleryje paliečia ir Black lives matter bei Me too temas.

Ištrauka iš knygos „Bendravimas su nepažįstamaisiais“

Bendravimas su nepažįstamaisiais

2015 metų liepos 10-osios popietę, 16.27 val., Teksaso Volerio apygardoje policininkas kelio 1098-ojoje atkarpoje sustabdė Sandrą Bland. Ji vairavo sidabrinės spalvos „Hyundai Azera“ su Ilinojaus valstijos numeriais. Dvidešimt aštuonerių mergina buvo ką tik persikėlusi iš savo gimtosios Čikagos, ketindama pradėti darbą Preri Vju universitete.

Pareigūno vardas – Brianas Encinia. Jis sustojo už jos ir lėtai, apžiūrinėdamas „Hyundai“, šalikele priartėjo prie Bland ir iš keleivio pusės pasilenkė su ja pasikalbėti per langą.

Brianas Encinia: Laba diena, ponia. Esu Teksaso kelių patrulis. Sustabdžiau jus, nes keisdama juostas neparodėte posūkio. Ar turite vairuotojo ir registracijos pažymėjimus? Kažkas negerai? Kiek laiko esate Teksase?
Sandra Bland: Atvykau čia vakar.
Encinia: Gerai. Ar turite vairuotojo pažymėjimą? [Pauzė.] Gerai, kur važiuojate? Palaukite kelias minutes. Encinia į patrulio automobilį nusineša jos pažymėjimą. Praeina kelios minutės. Grįždamas jis prisiartina prie Bland iš vairuotojo pusės.
Encinia: Ką gi, ponia. [Pauzė.] Ar Jums viskas gerai?
Bland: Laukiu Jūsų. Tai jūsų darbas, taigi, laukiu. Kada leisite man važiuoti?
Encinia: Nežinau, atrodote labai susierzinusi.
Bland: Taip ir yra, esu susierzinusi. Jaučiuosi, kad baudą gaunu už kažkokį nieką. Traukiausi jums iš kelio. Jūs greitėjote ir mane sekėte, todėl pasitraukiau, o tada mane sustabdėte. Taigi, taip, esu truputį suirzusi, tačiau tai jums netrukdo išrašyti man baudą, taigi... [nesigirdi] bauda.
Daugelyje Bland bylos analizių po jos mirties šis momentas buvo identifikuotas kaip pirmoji Encinia’os padaryta klaida. Ji vis labiau irzo. Jis galėjo jos pyktį išsklaidyti. Vėliau, vykstant tyrimui, paaiškėjo, kad Encinia neketino skirti jai baudos, tik įspėti. Jis galėjo jai iš karto tą pasakyti, tačiau to nepadarė. Galėjo ramiai paaiškinti, kodėl mergina turėjo parodyti posūkį. Galėjo nusišypsoti ir pajuokauti su ja. Gerai, ponia. Juk nemanote, kad dėl to Jums skirsiu baudą, ar ne? Ji norėjo kažką pasakyti ir norėjo būti išklausyta. Jis galėjo parodyti, kad klausosi. Bet ne, jis delsė ir darė mįslingas pauzes.
Encinia: Ar jau baigėte? Tai pirmoji praleista proga. Netrukus atsirado ir antroji.
Bland: Klausėte manęs, kas blogai, tai ir atsakiau.
Encinia: Gerai.
Bland: Tai dabar jau baigiau.
Dabar ji baigė. Bland pasakė viską, ką norėjo. Ji parodė savo nepasitenkinimą. Tuomet išsitraukė ir prisidegė cigaretę. Bandė nuraminti savo nervus. Vaizdo įraše viso to nematėme, nes kamera filmavo iš Encinia’os automobilio; buvo matyti tik jos automobilis ir šalia durų stovintis Encinia. Jei sustabdytumėte įrašą čia ir parodytumėte jį 100-ui žmonių, 99-i iš jų spėtų, kad viskas tuo ir baigėsi. Tačiau taip nebuvo.

Moteris ir policininkas

Encinia: Gal galėtumėte užgesinti cigaretę? Jei nesunku?

Jis ramus, užsispyręs. „Gal galėtumėte“ tarė pabrėžtinai. Antroji klaida – turėjo palaukti ir leisti Bland nurimti.

Bland: Esu savo automobilyje, kodėl turėčiau užgesinti cigaretę?

Žinoma, kad ji teisi. Policijos pareigūnas neturi jokios teisės kam nors nurodyti nerūkyti. Jis turėjo atsakyti: „Taip, esate teisi. Tačiau gal galėtumėte palaukti, kol baigsime? Nemėgstu cigarečių kvapo.“ Arba galėjo apskritai nekreipti dėmesio. Juk tai tik cigaretė. Tačiau jis to nepadarė. Kažkas Bland balse Encinia’ą užvedė. Kažkas metė iššūkį jo autoritetui. Jis nesusilaikė. Tai trečioji klaida.

Encinia: Ką gi, dabar jau išlipkite.
Bland: Neprivalau lipti iš savo automobilio.
Encinia: Lipkite iš mašinos.
Bland: Kodėl turėčiau...
Encinia: Lipkite iš mašinos!
Bland: Ne, jūs neturite teisės. Ne, neturite teisės.
Encinia: Lipkite iš mašinos.
Bland: Ei, neturite teisės manęs išlaipinti. Neturite teisės.
Encinia: Turiu teisę, dabar lipkite lauk arba pats jus iš ten ištrauksiu.
Bland: Atsisakau su jumis kalbėtis, neketinu nieko jums įrodinėti, išskyrus savo tapatybę. [Kalba vienas per kitą] Ketinate mane traukti iš automobilio todėl, kad neparodžiau posūkio?
Encinia: Išlipkite arba pats jus ištrauksiu. Įsakau jums teisėtai. Lipkite lauk arba ištrauksiu jus pats.

Interneto puslapyje, kuriame pasibaigus bylai dažnai lankėsi policijos pareigūnai, kai kurie asmenys Encinia’os veiksmus palaikė. Tačiau lygiai tiek pat daug žmonių buvo apstulbinti tuo, kaip viskas pasisuko: Biče, tiesiog išrašyk su****ą įspėjimą ir baik. NEVERTA GAIŠTI LAIKO... laipiname moteris iš mašinų, nes jos užgauna mūsų ego dėl to, kad nedreba ir prisidega kvailą cigaretę????? Tarkim, būtų įvykę taip – jam paliepus, ji išliptų iš automobilio... IR KAS TADA??? Iškoneveiktum ją dėl cigaretės??? Koks buvo jo planas?? Koks tikslas ją laipinti iš mašinos? Tačiau dabar Encinia jai teisėtai įsakė, o ji nepakluso.

Encinia: Lipkite iš mašinos dabar arba pats jus iš ten ištrauksiu.
Bland: Tuomet skambinu savo advokatui.
Encinia: Aš jus iš ten išmesiu. [Lenda į automobilio vidų]
Bland: Gerai, išmesite mane iš mašinos? Ką gi, prašom. Encinia pasilenkė, įkišo rankas į Bland automobilį ir pradėjo ją traukti.
Bland: Nagi, pirmyn.
Encinia: Taip, tuoj. [Sugriebia Bland] Įraše pasigirsta pliaukštelėjimas ir Bland pradeda verkti, lyg jai būtų suduota.
Bland: Nelieskite manęs!
Encinia: Lauk iš mašinos!
Bland: Nelieskite manęs. Nelieskite manęs! Nesu suimta, todėl neturite teisės manęs traukti iš mašinos.
Encinia: Suimu jus!
Bland: Suimate mane? Už ką? Už ką? Už ką?
Encinia: [dispečeriui] 2547 apskrities kelio 1098-oji atkarpa. [Nesigirdi] Atsiųskite man pastiprinimą. [Bland] Lauk iš mašinos! Tuoj pat lauk iš mašinos!
Bland: Už ką mane sulaikote? Juk ketinote man išrašyti baudą už pažeidimą...
Encinia: Pasakiau lipti iš mašinos!
Bland: Už ką sulaikote? Jūs atidarėte mano...
Encinia: Įsakau jums teisėtai. Kitaip pats jus ištrauksiu.
Bland: Tai grasinate mane ištraukti iš mano pačios automobilio?
Encinia: Lauk iš mašinos!
Bland: Ir ką tada man [Kalba vienas per kitą] padarysite?
Encinia: Pakratysiu jus! Lipkit! Tuoj pat! [Išsitraukia elektros šoko įtaisą ir nukreipia į Bland.]
Bland: Ei, ei. [Lipa iš automobilio]
Encinia: Lipkit. Tučtuojau. Lauk iš automobilio!
Bland: Už neparodytą posūkį? Visa tai darote todėl, kad neparodžiau posūkio?
Encinia: Einam čia.
Bland: Taip... Gerai, perkeliame viską į teismą, pirmyn.
Encinia: Eikite. Visa tai vyksta dar keletą minučių. Bland labai įsiaudrina. Jis jai uždeda antrankius. Atvyksta antroji mašina. Vis girdisi šauksmai ir priešinimasis.
Encinia: Tuoj pat liaukitės! Gana! Nustokite priešintis.
Moteris pareigūnė: Ponia, nebesipriešinkite.
Bland: [Verkia] Už suknistą eismo baudą, jūs tokie bailiai. Esate bailiai.
Moteris pareigūnė: Ne ponia, tai jūs tokia. Neturėjote priešintis. Encinia: Gulkitės ant žemės!
Bland: Už posūkio ženklą!
Encinia: Gana muistytis, jei nuo manęs trauksitės, reikš, kad priešinatės suėmimui.
Bland: Jums tai labai patinka, ar ne? Moteris už eismo pažeidimą. Ar jus tai užveda, pareigūne Encinia? Dabar esate tikras vyras. Ką tik man trenkėte, galvą sumušėte į žemę. O man epilepsija, tu, močkrušy.
Encinia: Gerai, gerai.
Bland: Gerai, gerai?

Bland buvo nuvežta į areštinę, jai buvo pateikti sunkūs kaltinimai. Po trijų dienų ji savo kameroje rasta nusižudžiusi. Po trumpo tyrimo Encinia atleistas nurodant, kad jis pažeidė Teksaso valstijos patrulių pagrindinio vadovo 5 skyriaus 05.17.00 dalį: Viešosios saugos departamento darbuotojas turi mandagiai elgtis su visuomene ir kitais darbuotojais. Eidamas savo pareigas, darbuotojas turi būti taktiškas, kontroliuoti savo elgesį, pasitelkti kantrybę ir diskretiškumą. Net ir smarkiai provokuojamas darbuotojas negali leistis į argumentuotas diskusijas.

Brianas Encinia buvo kurčias provokatorius. Iš 2015 metų liepos 10 dienos veiksmų išmokta pamoka yra ta, kad kalbėdami su nepažįstamaisiais policininkai turi būti pagarbūs ir mandagūs. Byla baigta. Tiesa? Netiesa. Manau, kad galime nuveikti daugiau.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (62)