aA
Publikuojame ištrauką iš leidyklos „Alma littera“ išleistos Andriaus Kalugino knygos „Lengvumas. Gerų pokyčių vadovas“.
© Shutterstock nuotr.

Ekologinis mąstymas

Kiekvienas turime rasti būdą savo sąmonei valyti. Padėti išsklaidyti protą ir širdį temdančius debesis ir didinti sąmoningumą gali:
• meditacija;
• maldos, mantros, teigiamos afirmacijos;
• reguliarus buvimas su savimi (atsiribojimas nuo pasaulio);
• naujos patirtys;
• mindfulness sistema;
• kūryba;
• fizinis krūvis (vaikščioti, plaukioti, važiuoti dviračiu, sportuoti ir pan.).

Rekomenduoju kartais sukurti tam tikrą proto tuštumą. Tai – būsena, kai protas yra laisvas, jo netrikdo jokia mintis. Ją pasiekti galima grožintis vandeniu arba ugnimi, ilgai vaikštinėjant sparčiu žingsniu arba sąmoningai medituojant. Protui valyti labiausiai tinka minčių planavimo programa, taikoma praktikuojant lengvumo terapiją, filosofinį konsultavimą, lokodinamiką ir charizmos ugdymą Tai – savotiška sveiko mąstymo mokykla. Mąstyti ekologiškai, vadinasi, išsaugoti mąstymo paprastumą, skaidrumą ir aiškumą. Ekologinis mąstymas suteikia žavesio, duoda gyvybinių jėgų, uždega akyse ugnį, it magnetas traukia žmones.

Nuodingas mintis galima kontroliuoti, jeigu reikia – koreguoti. Taigi, galime mąstyti sveikai. Tai atrodo maždaug taip: „Tikiuosi, gerai įvykdysiu užduotį ir sulauksiu svarbių žmonių (tėvų, draugų, sutuoktinio, bendradarbių ar kt.) pripažinimo. Žinoma, man gali nepasisekti ir aš negausiu to, ko tikiuosi, bet nesėkmė ir atstūmimas nėra baisiausi dalykai pasaulyje.

Pasimokęs iš nesėkmės, galėsiu vėl bandyti. Jei man nepritars žmonės, kurių nuomonė svarbi, bus labai nesmagu, bet nenumirsiu. Jeigu ateityje vėl nepasisektų, nusivilsiu, bet tai manęs nesugniuždys. Pasistengsiu pasiekti savo tikslą, jei reikės, bandysiu dar ir dar kartą arba pagalvosiu, ką ir kaip derėtų daryti kitaip.“

Hiperrealybė

Sveikas mąstymas apima suvokimą, supratimą, atsiminimą ir t. t., ypač didelis mąstymas – mąstymą apie suvokimą, supratimą, atsiminimą ir t. t. Tai – galvojimas apie savo galvojimą („Ar teisingai aš galvoju?“); žinios apie savo žinias („Kas bus, jei ko nors nežinosiu?“, „Manau, kad nieko nežinau“); kai žmogus nuolat sau kartoja: „Kas būtų, jeigu būtų?“, „Galvoju, ką jie pagalvos apie mane“ ir pan. Gimsta baimė dėl baimės, pyktis dėl pykčio ir pan. Iš jo susikuria ir įsišakoja nesveika, apnuodyta nuolat besidauginančiomis prasmėmis hiperrealybė. Tai – puiki terpė daugintis informacijos virusams, manipuliuojančiais žmogumi iš vidaus. Tai – erdvė, kurioje klesti daugialypės interpretacijos ir traktuotės, slapti kontekstai, nutylėjimai, intrigos, užglaistymai, netiesioginiai pokalbiai.

Klausimas „Kodėl?“ atveria hiperrealybės vartus. Dar gali sustoti. Jei susimąstei: „Ką man / tau tai reiškia?“, – tiesiu taikiniu patekai į pirmąjį hiperrealybės lygį. Iš jo gali greitai išsikapstyti. Antrasis lygmuo jau beveik nepalieka šansų. Į jį įtraukia teiginiai: „Aš žinau, kad tu žinai, kad aš žinau...“, „Tu pagalvojai, kad aš pagalvojau, kad tu pagalvojai...“ ir pan. Tai nutinka, nes žmonės dažniausiai reaguoja ne į įvykius, o į staigias automatines jų interpretacijas, priklausančias ne nuo paties įvykio, bet nuo prasmės, kurią mes jam suteikiame.

Paprastumas

Valdyti hiperrealybės vartus man padeda reguliarus Okamo skustuvo principo naudojimas.1 Okamo principas, dar vadinamas paprastumo arba taupumo principu, nesudėtingas: nedaugink realybės (žodžių, veiksmų, problemų, minčių, emocijų) be reikalo. Pagal šį principą tikslų reikia siekti pačiu paprasčiausiu ir akivaizdžiausiu būdu, ignoruojant sudėtingas alternatyvas. Iš kelių galimų sprendimų reikėtų ieškoti ne geresnio, o paprastesnio, aiškesnio varianto. Idealu, kai paprastas ir aiškus sprendimas sutampa su geriausiu.

Viskas aišku ir paprasta

Dabar tau jau aišku, kaip įvairūs automatizmai veikią žmogaus gyvenimą, lemia pasirinkimus ir formuoja ateitį. Tai, ką vadina minties galia, veikia ir tu negali to valdyti. Viskas paprasta: valdysi protą – valdysi emocijas, valdysi emocijas – valdysi elgesį, valdysi elgesį – valdysi save, valdysi save – valdysi savo tikrovę, valdysi savo tikrovę – valdysi pokyčius. Knygos priede rasi pratimus (Nr. 21–24), jie padės išmokti mąstyti ekologiškai ir valdyti protą.

Harmonija

Tarp automatiškai vykstančios kasdienybės ir virsmo taško yra tarpelis, jame glūdi didžiulė galia. Tas reikšmingas tarpelis vadinamas harmonija. Tai – santaika su pačiu savimi. Dėl tokios darnos būsenos mes mąstome ir elgiamės neįprastai. Harmonija inicijuoja, regis, nereikšmingus, kartais net keistus įvykius, galinčius paveikti tolesniuosius. Suveikia sąmoningo savęs valdymo efektas. Dėl šio efekto maži įvykiai gali sukelti didelius pokyčius ir jie vyks su pagreičiu.

Tokią būseną lemia trijų lygių visuma:

1. Mentalinis lygmuo – apsisprendimas. Jis kyla iš esamos situacijos įsisąmoninimo. Reikia adekvačiai įsivertinti savo žinias (išsilavinimą, kompetencijas, asmeninę, profesinę ir ankstesnių pokyčių patirtį), patikrinti informaciją (kas, kur, kaip, su kuo, kodėl), suvokti turimas galimybes (laiko, atstumo, bendravimo, reputacijos, įtakos) bei resursus (pažintys, draugai, priešai, informacijos pasiekiamumas ir sklaida, pinigai). Tada apžvelgti faktus ir susidėlioti prioritetus.

Mintys nukreipia mūsų dėmesį reikiama linkme, koordinuoja veiksmų nuoseklumą ir užtikrina ketinimų darną.

2. Emocijų lygmuo. Emocijos sutelkia mūsų dėmesį, mobilizuoja organizmą pritraukti arba atstumti. Šis lygmuo yra emocinis raštingumas (intelektas) ir atidumas sau. Ką aš jaučiu? Kaip aš jaučiu? Kada aš jaučiu? Šie klausimai yra emocijų lygmens širdis. Tu moki į juos atsakyti? Jei taip – gerai, nes būtent emocijos turi paslaptingą galią pritraukti sėkmės malonę arba ją atstumti. Nesvarbu, kokios emocijos išgyvenamos: teigiamos ar neigiamos. Svarbiausia, kad jos būtų tikros, tiksliai atpažįstamos ir atitiktų realią situaciją.

3. Fizinis lygmuo – veiksmai. Esi geros fizinės formos, tinkamai maitiniesi ir gerai miegi, moki puikiai derinti darbą ir poilsį, rūpiniesi sveikata, atsisakei (arba labai apribojai) svaigalų, turi kur saugiai gyventi ir pakankamą buitinio komforto lygį, esi neįsitempęs arba moki atsipalaiduoti? Jei taip – puiku. Darom!

Bendra harmoningos būsenos formulė skamba taip: „Esu tikras, kad jaučiuosi galintis realiai veikti.“2 Žinoma, visi harmonijos lygiai reikalauja atskiro dėmesio, todėl dirbti su jais galima po vieną. Norint pradėti rimtus pokyčius visi lygiai suaktyvinami būtinai vienu metu. Tai reiškia, kad neturi būti jokios nesantarvės tarp minčių, emocijų ir elgesio. Tik pasiekus tokią būseną, atsitiks reikiamas trumpasis jungimas – pabudimo akimirka. Kai visi trys lygiai susijungia į visumą, nutinka stebuklas. Toks stebuklas tikrai vertas pauzės, nes būtent pauzė ir suaktyvins harmonijos lygius, įpūs į sausą formulę gyvybės, bus mygtukas, įjungsiantis šviesą tunelio gale.

Pauzės mygtukas

Tarpelis tarp kasdienybės ir pokyčių gali būti įsivaizduojamas kaip didžiulis pauzės mygtukas. Jį paspaudę galime pasirinkti ateitį. Deja, dažniausiai esame neradę pasirinkimo galios, todėl metų metais kartojasi tas pats elgesys, tie patys scenarijai.

Jei iki šiol dėmesingai skaitei ir taikei pateiktus pratimus, manau, supratai, kaip veikia pauzės mygtukas, ir moki juo naudotis. Atėjo laikas sujungti į vieną tašką pajautos susitelkimo, pokyčių ID, įsižeminimo, ekologinio mąstymo ir harmonijų lygių patirtis. Suvienyti jas padės nesudėtingas 10 min. trukmės pratimas Nr. 25. Jį atliekant reikia prisiminti visas mintis, klausimus, atsakymus, alkį, jausmus, kūno pojūčius ir išgyvenimus, patirtus iki šiol. Iš pradžių galvoje bus chaosas ir gali nepavykti viską sudėlioti. Kantrybės. Nepavyks per pirmas 10 min. (pirmą dieną), pavyks vėliau (antrą dieną). Pirmyn. Tu tikrai gali!

Beveik prisijaukinai virsmo tašką. Puiku! Gali drąsiai daryti kitą labai svarbų žingsnį – susitikti su ambicijomis.

Ambicija

Vienas iš žodžio „svajonė“ sinonimų yra „ambicija“. Kodėl? Todėl, kad abu žodžiai reiškia geresnę ateitį. Gražesnį, patogesnį, lengvesnį rytojų. Ambicija yra realūs troškimai ir užmojai pagal realias galimybes. Užsispyrimas padaryti ką nors svarbaus, ryžtas, pagrįstas noras turėti daugiau, nei turi. Ambicija – noras daryti, būti ar turėti ką nors geresnio, kokybiškesnio, prasmingesnio.

Nori geriau jaustis? Būti savo svajonių vietoje? Geresnio darbo? Geresnių pajamų? Geresnių vertinimų? Geresnių namų? Geresnių santykių? Geresnių įspūdžių ir emocijų? Gražesnio kūno? Kuo labiau kreipsi dėmesį į savo ambicijas, tuo didesnė bus motyvacija siekti lengvumo ir atsiverti pokyčiams.

Ambicija grįsta gera nuomone apie save, pasitikėjimu ar net didžiavimusi savimi. Tai, ką galėčiau padaryti, ko esu vertas. Tereikia tinkamų sąlygų sumanymams įgyvendinti.

Ambicingas

Koks yra ambicijų turintis žmogus? Nuolat siekiantis augti, plėsti akiratį, rasti naujų galimybių. Ambicingas žmogus reguliariai lanko įvairius mokymus ir seminarus, skaito profesinę literatūrą, nes supranta, kad be vystymosi nebus judama tikslo link. Jis žino, kad reikia prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir tuo pačiu metu neprarasti savo individualybės. Jis visada stengiasi išmokti ką nors nauja, nes naujos žinios gali tinkamai prisidėti prie jo pažangos.
Antra, ambicingas žmogus niekada nekenks sau ir neleis to daryti kitiems. Jis turi stiprų savivertės jausmą.

Trečia, ambicingiems žmonėms labiau sekasi, nors jie gali neturėti jokių ypatingų talentų. Žmogus su ambicijomis visada lengviau kils gyvenimo ar karjeros laiptais.

Toks žmogus visada bando nusiteikti teigiamam rezultatui, net jei yra abejonių, kad ambicija bus lengvai įgyvendinta. Mintyse ir noruose jis viršija realybę ir mėgsta nustatyti sau šiek tiek didesnius uždavinius. Tik pasiekęs aukštumas, ambicingas žmogus jaučia tikrą pasitenkinimą.

Ambicijos – nepamainomas šių dienų variklis. Ambicijos – tavo turtas. Jos nepriklauso nuo lyties, amžiaus, statuso, pinigų, pažinčių ir t. t. Turėti ambicijų – naudinga ir patogu. Be to, tai lengva. Ambicijos gali būti įvairios: jaunatviškai atrodyti; įsteigti labdaros fondą; įkurti verslą; palikti verslą; vesti savo TV laidą; aplankyti Cheopso piramidę ar Luvrą; įveikti Santjago de Kompostelos kelią; įkopti į Pamyro viršūnę; pastatyti namą; padaryti karjerą; reformuoti Lietuvos politiką ar ekonomiką; vadovauti holdingui; uždirbti 90 milijonų eurų; parašyti knygą; tapti geriausiu; pakeisti save, santykius, pasaulį. Kokios yra tavo ambicijos? Tikiu, kad jos puikios, įdomios, pagrįstos ir realios.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Orai: po liūčių vėl sugrįš šiluma (1)

Šiandien Lietuvos orus dar lems nedidelis, į Rytus tolstantis ciklonas .

Po šiurpą keliančio nužudymo – šokiruojantis prisipažinimas: norėjau išvaryti velnią (42)

Diena iš dienos gėrė alkoholinius gėrimus, kol ėmė vaidentis velnias, kurį jis nutarė...

Už 4000 kilometrų likusio dukters kapo pamatyti nebesitikėjo: padėjo 70 metų senumo nuotrauka (7)

93-ejų Jurgis Dirvonskis „ Misija Sibiras ’19“ dalyviams prieš ekspediciją įdavė...

Apklausos: rinkimus Ukrainoje laimėjo Zelenskio partija, pasiekė rekordinį rezultatą atnaujinta 21:31 (202)

Ukrainiečiai sekmadienį suteikė naujajam prezidentui Volodymyrui Zelenskiui mandatą pertvarkyti...

18-mečio vedamas Izraelis antrus metus iš eilės laimėjo 20-mečių Europos čempionatą (16)

Trečius metus iš eilės Europos jaunimo (iki 20 metų) čempionato finale žaidusi Izraelio...

Didžiuliu greičiu atlėkęs BMW rėžėsi į tokios pačios markės visureigį, nukentėjo 19-metis (92)

Sekmadienio vakarą, apie 21 val., Vilniaus pakraštyje, Šiaurės g., susidūrė du BMW...

Rumunijoje rungtynių metu lietuvio trenerį ištiko širdies smūgis (1)

Pasaulio futbolo bendruomenę sukrėtė įvykiai Rumunijoje. Šios šalies čempionato rungtynių metu...

Vilnietę šiurpina vaizdas prie Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (25)

Priešais Šv. Petro ir Povilo bažnyčią dar neseniai buvo paminklinė lenta, bylojanti, kad čia...

Kaip fizinis aktyvumas gali kenkti jūsų intymiam gyvenimui? (10)

Jūsų užpakaliukas – stangrus, presas – akmeninis, o kojos dar niekada neatrodė taip gerai....

Unikalios vietos lietuvių pamėgtame kurorte: mėnulio žemė, banginių slėnis ir mėlynoji duobė (8)

Daugelis lietuvių Egiptą jau yra aplankę ne vieną ir ne du kartus, tačiau šioje saulėtoje...