Iš tikrųjų egzistuoja trikdanti tiesa apie atsitiktinį seksą, kuri iki šiol buvo laikoma paslaptyje ir apie kurią nebuvo garsiai kalbama. Tiesa yra tokia: atsitiktinis seksas yra arčiausiai “autentiško” ir “tikrojo” sekso. Visos kitos sekso formos yra atsitiktinio sekso imitacijos.
Atsitiktinis seksas
Tai, žinoma, yra visiškai priešinga paplitusiam įsitikinimui. Paprastai yra manoma, kad “tikrasis seksas” yra tas, kuris vyksta tarp partnerių, kurie yra pažįstami, įsipareigoję vienas kitam, kurie turi nemažą patirtį tarpusavio lytiniuose santykiuose.

Žmonės, kurie laikosi šios nuostatos, susiduria su keletu problemų. Jeigu toks seksas yra “tikrasis”, kodėl tuomet yra taip plačiai paplitę atsitiktiniai lytiniai santykiai ir masturbacija? Tokia atsitiktinių lytinių santykių ir masturbacijos praktika, kuria užsiima žmonės, iš pirmo žvilgsnio atrodantys laimingi, turintys stabilius partnerius ir santykius, yra vargo šaltinis tradicinio požiūrio gynėjams, kurie jaučiasi apgauti ir karštai mėgina išsiaiškinti, kaip kažkas tokio “šalto” ir “sutartinio” gali būti “geriau” nei, tai, kas žmogui siūloma namuose.

Svetimautojai ir kiti neištikimieji nepateikia daug paaiškinimų, kurių reikalauja mėginimas išsiaiškinti atsitiktinių lytinių santykių paplitimą. Dauguma šneka kažką apie “įvairovę” ir “naujumą”, norėjimą būti trokštamais ir netgi būtiną “gyvo” seksualinio gyvenimo bruožą. Ir dar daugiau – neištikimas žmogus susiduria su problema, kurią sukelia įskaudintas partneris: jei vedybinis seksas yra “nuobodus” ir “monotoniškas”, tai kaip tie įskaudinti partneriai geba išlaikyti savo interesą vedybiniam seksui? Kaip jie sugeba išlaikyti entuziazmą šiuo klausimu? Buvimas neištikimu gali tapti visiška misterija.

Galimas atsakymas ateina pats - kaip geismo “trūkumo” teorija. Jeigu pirmiau imsimės antrojo klausimo, priežastis, dėl kurios įskaudinti vyrai ir žmonos sugeba išlaikyti susidomėjimą vedybiniu seksu yra tiksliai tai, kad neištikimas partneris prarado susidomėjimą jais. Nuoširdžios seksualinės sąjungos galimybė išgaravo, taigi, yra sukuriamos sąlygos ištikimam partneriui nenutrūkstamai patirti geismą – seksualinio alkio forma, svetimumą – neištikimam partneriui.

Tačiau neištikimam partneriui tai, kas prasidėjo kaip geismas, ankstyvosiose seksualinių santykių stadijose, kai pora dar buvo svetimi vienas kitam, buvo išpildytas jau seniai. Pasotintas alkis nebėra alkis. Atsiduodami savo partneriui, ištikimieji neapdairiai gesina neištikimo partnerio troškimą. Neištikimas partneris, kuris kartą jau buvo patenkintas, atsitraukia, ir tokiu būdu geismas yra stimuliuojamas iš naujo ir ištikimasis partneris jį išlaiko. Tuomet ištikimajam partneriui vedybinis seksas YRA atsitiktinis ta prasme, kad jie tai daro su kažkuo, kas (dar kartą) jiems yra nežinomas, t.y. svetimas.

Dabar aiškėja atsakymas į pirmąjį klausimą. Kadangi geismo galimybė ištikimajam partneriui buvo užgesinta, seksualiai suinteresuotas vyras arba moteris turi dairytis išorėje santykių su naujais partneriais, kurie jiems yra sąlyginai nepažįstami. Šie neištikimi santykiai, kurie dažniausiai apibūdina santykius tarp žmonių, kurie vienas kito gerai nepažįsta ir nėra vienas kitam įsipareigoję emociniais arba buitiniais ryšiais, vienas kitam yra svetimi, vadinasi, gali vienu metu patirti vienas kito troškimą – bent jau trumpam. Tai yra tai, kas paverčia seksą už šeimos ribų tokiu jaudinančiu, ypač tada, kai abu neištikimi partneriai yra susituokę.

Ilgalaikės prognozės santykiams už šeimos ribų taip pat priklausys nuo kiekvienos pusės vedybinės padėties. Pavyzdžiui, laimingas vaizdas gali ypač charakterizuoti tuos santykius už šeimos ribų, kuriuose abi pusės yra susituokę. Taip yra todėl, kad kai abu meilužiai yra susituokę, jų dvigubos santuokos statusas padaro juos amžinai negalimus (svetimus) vienas kitam, taigi, bėgant laikui, abipusis troškimas gali būti išlaikomas, netgi nepaisant tos aplinkybės, kad jie vienas kitą pažįsta, lytinis aktas nuolat kartojasi ir visų kitų dalykų, kurie, atrodo, griauna vedybinio sekso malonumą.

Kai trečioji pusė yra vieniša, gali išsivystyti kitoks rezultatas. Iš vienos pusės, tai gali būti atvejis, kai vieno neištikimojo vedybinis statusas yra pakankamas, kad nuolat išlaikytų abu partnerius svetimus vienas kitam. Tačiau iš kitos pusės, neištikimojo “problema” dėl santykių su nesusituokusia trečiąja puse yra galimybė, kad vienišasis asmuo įsimylės. Vedybinis neištikimojo statusas tam sukuria idealias aplinkybes. Tačiau neištikimam partneriui, jo (jos) “nelaisvumo” ar svetimumo faktas gali būti nepakankamas, kad sulaikytų nuo jausmo, kad nesantuokiniai ryšiai pavirto kita santuoka. Vieniša trečioji pusė, kuri įsimylėjo savo susituokusį meilužį (priešingai neištikimybės “taisyklėms”) tapo labai prieinama ir sava, todėl galimybė geismui iš neištikimojo partnerio pusės vėl išnyksta.

Galbūt palankiausia prognozė neištikimam partneriui ir vienišai trečiajai pusei yra tuomet, kai trečioji pusė praranda susidomėjimą neištikimuoju (ne dėl paprasto geismo patenkinimo, bet dėl kitų priežasčių – pavyzdžiui, dėl seksualinio apetito nuslopinimo, dėl akivaizdžiai geresnio pasiūlymo ar panašiai). Trečioji pusė tuomet tampa svetima neištikimajam tokiu pat būdu, kaip neištikimasis yra nutolęs nuo ištikimojo sutuoktinio – ir tokiu būdu, bent jau iš neištikimojo partnerio pusės – geismas gali būti išlaikytas.

Neištikimi partneriai, kurie jaučia didelį geismą savo meilužiams, ypač “svetimam” vienišam meilužiui, supras, kad masturbacija ir vedybinis seksas tampa atsitiktinių nesantuokinių lytinių santykių imitacija.

Atsitiktinis seksas ir “rimtas” (santuokinis) seksas gali dalintis dauguma įprastinių seksualinės praktikos dalykų – tariamais žodžiais, gestais. Šie žodžiai ir gestai yra suprantami kaip turintys kažką bendro su “meile” ir kai juos atliekame atsitiktinių lytinių santykių metu, jie atrodo kaip maskaradas – mėginimas atkurti “autentišką” “tikrojo” sekso patirtį. Tačiau suvokimas, kad šie žodžiai ir gestai yra susiję su meile, yra politinis supratimas, atsirandantis iš politinės minties apie santykius, kuri diktuoja, kad, pavyzdžiui, prisirišimas atsiranda partneriams gerai vienas kitą pažįstant ir žino, kad seksas yra “giliausias” ir “arčiausias” veiksmas, kuris gali įvykti tarp dviejų žmonių, kurie jau turi nustatytus santykius ir bendras ekonomines investicijas.

Tačiau egzistuoja kita galimybė (kuri taip pat yra politinė, tačiau kitokiu būdu). Ši galimybė yra ta, kad seksualinėje praktikoje naudojami žodžiai ir gestai yra susiję su geismu – ieškojimu, badavimu, reikėjimu – trumpai tariant, su įgijimu kažko, ko neturime (arba dar neturime, arba jis yra atsitraukęs). Šiuo atveju – jei įprastinė seksualinė praktika yra susijusi su geismu, o ne meile, tai atliekant tokius veiksmus santuokoje arba kituose stabiliuose meilės ryšiuose, jie atrodo kaip maskaradas – mėginimas atkurti autentiškesnę “atsitiktinio” sekso patirtį.

Egzistuoja tam tikri faktai, patvirtinantys tezes, kylančias iš pastebėjimo, kad visumoje žmonių seksualinės fantazijos nėra susiję su familiarumu ir emociniu prisirišimu ar atsidavimu. Jose nėra žodžių “aš tave myliu” ir juose nedominuoja žmonės, bėgantys per gėlių lauką susikibę rankomis. Dažniau (jei tikėsime psichologine literatūra), juose yra prievartavimas ir kitos prievartos formos, nepažįstamieji su kaukėmis, gyvūnai ir visa įvairovė vaizdų, kurie pažeidžia tradicinį tikros meilės (ir tikro meilės sekso) suvokimą. Kai pereiname prie fantazijų, naudojamų ne masturbacijos, o vedybinio sekso metu, net ir ištikimiausi partneriai prisipažins, kad fantazuoja apie kitus – paprastai apie ką nors jiems praktiškai nepažįstamą, įžymybes – ir neištikimieji taip pat, žinoma, fantazuoja apie savo meilužius.

Tolimesnė parama teiginiui, kad atsitiktinis seksas yra “tikrasis”, yra randama tiriant technikas, kurias susituokusios poros naudoja mėgindamos “atkurti romantiką” rutiniškame seksualiniame gyvenime. Susidūrę su abiejų pusių geismo patenkinimu, jie mėgina žaisti neįprastus žaidimus, imasi skirtingų seksualinių vaidmenų, rengiasi drabužiais, kurie juos padaro panašiais į vaikus arba prostitutes.

Tai lengvai atpažįstama geismo teorijos kontekste – tai, ką jie daro, viso labo tėra mėginimas apsimesti nepažįstamais – svetimais - dar kartą. Tačiau tradicinės meilės teorijos rėmuose ši įprastinė veikla yra problematiška. Pagal tradicinę išmintį apie mylimųjų seksą, pirmiausia, neturėtų būti jokio poreikio “užaštrinti savo seksualinį gyvenimą” ir, žinoma, nereikalingi tokie būdai, kuriais partneriai susvetimėja ir nutolsta vienas nuo kito.

Su šia problema galima susidoroti ir ją racionalizuoti, jei mylinti susituokusi pora kartu ieško naujų įspūdžių ir yra linkusi eksperimentuoti ir rizikuoti. Galime išgauti rezultatą, vadinamą “kopimu į kalną”, kuriame susituokusi pora vaizduojama kaip besileidžianti į vienas kito seksualumo gelmių tyrinėjimų kelionę, kurioje naujų dalykų įgyvendinimas ir mokymasis yra sėkmingai įgalinami besitęsiančio familiarumo, jų santykių ilgaamžiškumo ir abipusio įsipareigojimo ir prisirišimo dėka.

Tai gali būti paguodžianti mintis tiems, kurie kruopščiai laikosi tradicinių meilės pažiūrų, tačiau nėra labai įtikima, jei prisimename tai, ką jau sakiau anksčiau apie tokios praktikos, primenančios ir atkuriančios susvetimėjimą, anonimiškumą ir netgi prievartines seksualines situacijas, tendencijas. Tai, ką jie iš tiesų daro, tėra mėginimas iš naujo stimuliuoti geismą imituojant atsitiktinį seksą. Tai, žinoma, nėra tikrojo dalyko pakaitalas.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Sirijos kare – pavojingas posūkis: skamba tiesmuki įspėjimai (141)

Izraelio kariuomenė paviešino tiesioginį grasinimą Iranui – tai padaryta paskelbus minėtosios...

Slaptos draugijos pėdsakai Vilniaus pakraštyje – vis dar neįminta mįslė (3)

Iki krikščionybės įvedimo Lietuvoje 1387 metais, Verkiai priklausė didžiajam kunigaikščiui,...

Indrė Makaraitytė. Karbauskio žinutė prezidentei ir dvi Skvernelio problemos (185)

Naujas karas, šūkčiojama iš visur kur, vos tik Saulius Skvernelis ėmė ir pareiškė, kad...

Padalinta Lietuva: sostinė lenkia likusią Lietuvą visais rodikliais (44)

Statistikos departamentas pradėjo rengti ir skelbti rodiklius pagal naujus statistinius regionus -...

Vaiko pinigai: žadėjo daug ir visiems, o daugiau kaip trečdalis negavo nieko (200)

Valdantieji žadėjo plėsti mokesčių lengvatą dirbantiems tėvams ir kartu mokėti po 60 Eur už...

Išlindo yla iš maišo: griauna mitą apie bioskaidžius maišelius

Visuomenei aerobiškai skaidaus plastiko maišeliai jau kurį laiką buvo siūlomi kaip...

Avarijos kaltininkė atsipirko sumušimais, o kita vairuotoja ir jos brolis išvežti į klinikas

Penktadienį, apie 10.15 val., kelyje Kaunas–Alytus, Prienų r., Pakuonio seniūnijos ribose,...

Užrūstino netikėtai apmokestinta aikštelė: darbuotojams ir gyventojams – jokių lengvatų (93)

Neapdairūs vairuotojai, kaip įprasta palikę automobilį Kaune, Šiaurės prospekte esančios...

Aplinkos ministrą pasiekė nemaloni žinia: teks apsispręsti (44)

DELFI tyrime iškėlus abejonę, ar aplinkos ministro Kęstučio Navicko vadovaujamos ministerijos...

Ką reiškė būti motina prieš 30 metų: šiandien tokia kasdienybė suglumintų bet kurią (68)

Rodos, 30 metų yra tiek nedaug, tačiau gydytojų rekomendacijų skirtumai migdymo ar mitybos...