aA
Taip. Nieko kito nebelieka, kaip tik prisipažinti: esu prispaustas po padu. Ir man tai patinka. Jau girdžiu gražiosios lyties, skaitančios šį mano atvirumą, nepatenkintas mintis. Maždaug: „Kam toks vyras reikalingas?“. Turiu omenyje per amžius moterims į smegenis kaltą „vyro kovotojo“, „vyro giganto“, „vyro šeimos galvos“, „vyro atramos“ stereotipą.
Arkadijus Vinokuras
Ir net nenorėdama pasirodyti labai jau atsilikusi nuo gyvenimo, atitinkanti senamadišką moters (žmonos) įsikūnijimą, ir net norėdama atiduoti duoklę feminizmo puoselėtojoms, teigs švelnaus vyro-draugo idėjas, tačiau giliai giliai, niekam nematant, ji stebės tą laukinį vyrą, virpės nuo jo žvilgsnio ir ją trauks tas jo stiprių rankų glėbys. Gerai, jeigu ta stipri ranka nepradeda šokinėti jai ant galvos ar ant kitų kūno dalių, bet vyras yra rizika, o rizika yra iššūkis, avantiūra, praskraidinanti nuobodžią kasdienybę.

O gal pagalvos, tikriausiai pagalvos: „Matyt jis yra pilnas lūkesčių mazochistas, besiviliantis sutikti pagyvenusią ir įspūdingą grafienę aukštais auliniais batais apautomis kojomis, apžergusią jo nugarą, kuri, besitrindama į jį nuogu užpakaliu, talžytų jį rimbu.“ Bet prisipažinkite, mielos panelės ir ponios, ar tikrai nenorėtumėte savo vyriškį paversti vergu nors vienai dienai? Ir, lyg ta grafienė, išlupti tą savo vyrą be saiko.

O priežasčių yra aibės. Tuojau išvardysiu: lupti už nepakankamai didelę algą, nors ir kokia ta alga bebūtų didelė, jos vis viena nepakaks. Lupti už per mažą laiko skyrimą šeimai, nors didžiuliam atlyginimui uždirbti vidutiniam statistiniam vyrui to laiko reikia begalės. Lupti už nesugebėjimą įsiklausyti ar bent išklausyti jos per dieną susikaupusių problemų, nors kas antras žodis yra niekas kita, kaip priekaištas jam... Už nesugebėjimą išklausyti. Lupti už nuobodų seksą lovoje, nors kitose namų vietose neįmanoma, nes ten laksto vaikai. Kaltė, žinoma, jo.

Kokios bebūtų noro prilupti savo vyrą priežastys, tas noras yra, gyvuoja, veržiasi lauk. Taip ir norisi užtvoti – iš širdies! Manote, mes šito nežinome? Nejaučiame? Žinoma, pasižiūrėjusi į savo galingo ūgio ir raumeningo (geriausiu atveju) vyro sudėjimą, nusijuoksite: pabandyk jam užtvoti! Užtvojate. Ir tam jėgos visai nereikia.

Turite kitokius, sakyčiau, rafinuotus kankinimo būdus bei įrankius. Pavyzdžiui, niekas taip gerai nėra įvaldęs kūno kalbos kaip moteris. Ir niekas taip šauniai ir nepakartojamai nesugeba naudotis kūno kalba kaip vyro valdymo, žeminimo ar aukštinimo įrankiu. Vien tik akys ką sako: išsiplėtę vyzdžiai skirti vyrui patraukti, sudominti, sukelti geismą. Primerktų akių pilnas įtūžio žvilgsnis, prasiskverbiantis pro metalo gabalą, o ką jau šnekėti apie vyro audinius. Tas žvilgsnis įsiveržia į pačią sielą ir ten ją be gailesčio sudoroja. Vyras savo ruožtu tokiai įvykių raidai visai nepasiruošęs.

Mes esame gerai pasirengę priešininkui, vertam mūsų fizinių pajėgumų, blogiausiu atveju išreikšdami jį konkrečiais pitekantropo smūgiais vienas kitam per žiaunas. Todėl suglumstame išvydę tokio silpno (mūsų supratimu) tvarinio vos ne vyrišką nepasitenkinimo išraišką. Tarp kitko, dar ir todėl, kad moters nepasitenkinimo – ar meilės – išraiškoje ženklų, rodančių jos dvasios būseną yra šimteriopai daugiau ir jie tūkstantį kartų spalvingesni nei mūsų, vyrų.

O kūnas? Moteris vieną akimirką atkiša krūtinę, tuo sukeldama vyrui hormonų audrą, o kitą, jam prisiartinus, tuojau pridengia krūtinę ranka, tuo sugriaudama maloniausius lūkesčius? Argi tai nėra žaidimas, pasityčiojimas iš vyro? Su jo taisyklėmis, tam žaidimui besikartojant, vyras sutinka. Tuo patekdamas į mazochizmo spąstus, vedančius tiesiai moteriai po padu. Ir jam tai patinka. Man tai patinka. Nes galutinis atpildas lovoje ar glėbyje ar švelnaus žvilgsnio prisilietimas yra pasakiškai saldus! Taip moteris išugdo vyrui Pavlovo refleksą. Vyras tampa valdomu. Prijaukinamu. Dresuojamu.

Vyrai ir tariasi, bet laimi tie, kurie namuose vyraujančio santykių stiliaus neperkelia į darbo santykius. Juk nieko nėra nemaloniau, kaip matyti savo darbdavį, vadovą, nuolankiai atsiduodantį sekretorės valdžion. Arba nesugebantį priimti reikiamo sprendimo, nes šalia nėra jo moters. Arba pobūviuose matant vien nuo savo moters žvilgsnio trilinkai susilenkiantį išvaizdų vyrą.
Arkadijus Vinokuras:

Ir įdomiausia yra tai, kad kuo daugiau vyras yra pasiekęs už šeimos ribų, į kuo aukštesnę padėtį visuomenės skalėje yra pakilęs, tuo labiau jis yra linkęs atsidurti po padu. Dabar laikykitės psichologai ir visi kiti vyrų žinovai: aš manau, kad valdingą vyrą nuo malonumų paieškos už savo moters glėbio ribų gali sulaikyti tik moteris, sąmoningai ir drąsiai sugebanti naudoti visus reikiamus mano minėtus būdus bei įrankius, sudarančius jai sąlygas tapti galingesnei už patį galingąjį. Nes vyras nori būti valdomas! Pats jis, žinoma, šito nepripažins ir neprisipažins. Taip atsitikus, jis savo moters akyse praras visą dresuojamo, labai pavojingo, grėsmingo gyvulio savybes ir žavesį. Praras jos taip siekiamą valdžios įpainiotajam į jos klastas jausmą, verčiantį ją plačiai išskėtus šlaunis priimti į ją besiveržiantį iki kraštų lava alsuojanti ugnikalnį!

Tokių vyrų pavyzdžių yra begalės. Nesenai girdėjau vieną pasakojimą apie ir Lietuvoje gerai žinomo rusų generolo (amžiną atilsį) Lebedžio istoriją. Jeigu kas pamena, tas generolas buvo aukštas, stambus, apdovanotas už drąsą gubernatorius. Pasirodo, kad jis net savo namuose negalėjo laisvai parūkyti, nes jį žmona išmesdavo lauk laiptinėn su šlepetėmis. O Artūras Paulauskas? Algirdas Brazauskas? Valdas Adamkus? Ypač Rolandas Paksas nuo galvos iki kojų supakuotas lolašvilių ir žmonos. Neteko prezidentūros ne todėl, kad darė politines klaidas, o todėl, kad negalėjęs atsispirti, prarado „laukinio žvėries“ patrauklumą. Nutrūktgalviškas skraidymas jam nepadėjo, nes sumaišė „santykius po padu“ šeimoje su visuomeniniais.

Žinoma, pasakysite, su savo moterimi būtina tartis. Vyrai ir tariasi, bet laimi tie, kurie namuose vyraujančio santykių stiliaus neperkelia į darbo santykius. Juk nieko nėra nemaloniau, kaip matyti savo darbdavį, vadovą, nuolankiai atsiduodantį sekretorės valdžion. Arba nesugebantį priimti reikiamo sprendimo, nes šalia nėra jo moters. Arba pobūviuose matant vien nuo savo moters žvilgsnio trilinkai susilenkiantį išvaizdų vyrą. Mes, jo bendralyčiai, palinguojame menančiai galva, o moterys tuojau pat praranda susidomėjimą šiuo vyru.

Dabar kalbėjau apie nelaimingas buvimo po padu pasekmes politikoje ir viešoje erdvėje. Moteris šiais civilizuotais laikais turi dar du neginčijamus, žiaurius ir, sakyčiau, mirtinus ginklus vyrui prispausti po padu: vaikus ir nekilnojamą turtą. Gal tuos ginklus pavadinti šantažu?

Žinoma, nestandartinių Lietuvos šeimų tarpusavio santykių kontekste. Kodėl įvardiju tuos santykius nestandartiniais? Todėl, kad Lietuvos šeimoje ant vyro kortos statoma viskas. Kaip ir minėjau straipsnio pradžioje, Lietuvos vyras turi būti kovotojas, gigantas, šeimos galva, šeimos atrama. Šitokį stereotipą perša į mūsiškes galvas ir vietiniai katalikai. Šiaurės Europoje, tai yra Skandinavijoje, dėstoma kiek kitokia idėja: viskas per pusę.

Taigi ten kuriami kitokie stereotipiniai tarpusavio santykių standartai. Mūsų akimis, ten vyrai išties ir atvirai yra po padu: plauna, valo, skalbia, gamina, prižiūri vaikus, pasiima apmokamas atostogas naujagimių priežiūrai, nekelia prieš žmoną rankos (deja, yra ir tokių). Mūsų akimis, jie sumoteriškėję, vyriškumo bruožus praradę apgailėtini sutvėrimai.

Tad kaip tenykščiai moteriai pajusti virpesį visose tam jos kūne skirtose vietose, kasdieną matant chalatu ir vaikais apsikarsčiusį, norintį išsikalbėti ir be galo supratingą vyrą? Kita vertus, tokio vyro taip pat nesinori prarasti... Bet kai prispaudžia jau neeiliniais tapę seksualiniai poreikiai, tokiam reikalui yra svingerių klubai, trikampiai, keturkampiai, biseksualų ir gėjų pagalbos telefonai.

Bet svarbiausias vyro numalšinimo įrankis vis dėlto yra vyro baimė skyrybų atvejų prarasti vaikus ir namus. Ar vyrai čia turi kokias nors teises? Minimalias. Pavyzdžiui, vaikas Lietuvoje vos ne automatiškai lieka motinai. Besinaudodama tokiu užnugariu, moteris savaime tampa valdančiąja klase šeimoje, galingesne už patį galingąjį. Nesigilinsiu į juridines, moralines, etines šios situacijos peripetijas, nes kalbu apie dėl minėtos priežasties vykstančius esminius pakitimus vyro ir moters psichikoje.

Apie konfūzą įprastose vyro ir moters vaidmenyse, verčiančius tūlą lietuvišką šeimą ir šiaip jau nebesugebančią šiais laikais susikalbėti, dar labiau tolti nuo vienas kito. Ypač vyras, prispaustas kasdieninių vyriškų rūpesčių, vargiai besugebantis susivokti naujame savo lietuviškai vyriškai esybei pateiktame vaidmenyje, nenorėdamas nieko prarasti, numoja ranka ir lenda po padu.

Nesikartosiu, o pasitelksiu pagalbon garsų devyniolikto amžiaus austrų rašytoją Leopoldo von Sacherį-Mazochą, kurio pavarde ir pavadintas tam tikras nukrypimas nuo vyraujančios kultūros normos – mazochizmas. Jis įvardijo tai, kas tuo metu neturėjo vardo, – saldus skaudžios aistros skonis. Vyro ar moters norą tapti vergu, pažemintu, kankinamu. Laukiant nesulaukiant saldaus galutinio atpildo. Tačiau mano straipsnio herojus tapo herojumi ne todėl, kad labai nori ar jam knieti seksualiniai mazochistiniai išvedžiojimai, o todėl, kad sėdėti po padu yra lengviau. Ar sutinkate su šiuo paradoksu? Patikėkite, paskui lengvumas virsta pripratimu. Paskui – vien tik malonumu. Linkiu sėkmės!

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Politologas Girnius: manau, kad Skvernelis nekandidatuos (456)

Politologas Kęstutis Girnius , vertindamas dvejus praėjusius šio Seimo kadencijos metus juokavo,...

Dėl laisvės kovojančio Tibeto ypatumai: du broliai dalijasi viena žmona, o šildosi kūrendami mėšlą (66)

Lietuviui pavyko nuvykti į griežtai kontroliuojamą Tibetą, nors ten laisvai keliauti draudžiama....

Britanijos vyriausybė pritarė „Brexit“ susitarimo projektui  paskelbė 585 puslapių „Brexit“ sutarties projektą, papildyta 23.22 (80)

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį vakare paskelbė, kad jos...

Orai: ypač šals Rytų Lietuva (4)

Ketvirtadienio dieną šalyje bus dar ganėtinai šilta, tačiau artėjanti žiema apie save mums...

Aistros dėl vaikų paėmimų nerimsta: tėvų forumas reikalauja atšaukti įstatymą (707)

Seime ir toliau narstoma vaiko teisių apsaugos reforma. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija...

„Mirusios“ trenerių draugystės fone Valančiūnas pažvelgė į skaudžiąją NBA realybės pusę (8)

Kyle‘as Lowry ir Jonas Valančiūnas kartu sudėjus praleido net dvylika metų tobulėdami savo...

Cukriniu diabetu suserga ne tik nutukę ir pasyvūs žmonės: Aistė papasakojo, kaip 18 metų gyvena su šia liga (35)

Kas antras pasaulyje diabetu sergančiųjų žmonių nežino, kad turi šią ligą. Lietuvoje...

Kunigas savo parapijiečius šiurpino „Porsche“ automobiliu, kurį traukė įkinkyti mažamečiai vaikai (69)

Maltos Gozo salos kunigas, sukėlęs nemenką skandalą savo sprendimu po parapiją pasivažinėti...

Psichologė išskyrė 7 mąstymo įpročius, kurie nėra teisingi, bet daro įtaką mūsų savijautai (12)

Nepaisant patirčių, amžiaus ar statuso, visus žmones retkarčiais aplanko mintys, kurios ne visada...

Skandalingasis rusų milijonierius už dyką atiduoda Kurtinaičio treniruoto klubo akcijas Rusijoje paskelbtas bankrotas (5)

Skandalingais pareiškimais ir elgesiu pagarsėjęs rusų milijonierius Dmitrijus Gerasimenka...