Patogumas ir atsakomybių vengimas

Trumpai suformulavus klausimą, apie ką byloja draugų su privalumais santykiai, psichoterapeuto teigimu, galima įvardinti juose slypinčius kelis sluoksnius, o kiekvienas žmogus, savo aplinkoje matantis tokius santykius, gali pasirinkti, kiek gilintis į jų suvokimą.