aA
Trys išminčiai paskui žvaigždę rytuose keliavo į Betliejų ieškoti gimusio Jėzaus. Dovanų jie gabeno aukso, smilkalų ir miros. Tačiau kas būtų atsitikę, jeigu ten būtų keliavusios trys išmintingos moterys?
© Fotolia nuotr.

Pasakojimas apie tris išminčius ir Kristaus gimimą yra vienas iš labiausiai paplitusių. Be to, šioje legendoje moterys įžvelgia visus vyrų giminės bruožus, kurie jas taip erzina. Pirma, jos mano, kad apie juos sukasi dangus, – žvaigždė, spindinti danguje, buvo specialiai pakabinta, kad išminčiai pagal ją rastų kelią.

Antra, tvartą, kur pasaulį išvydo Jėzus, jie pasiekė tik daugiau kaip po dviejų mėnesių nuo jo gimimo, tikriausiai nepanorę stabtelėti ir pasiklausti kelio. Trečia, kokia nauda ką tik gimusiam kūdikiui ir jo išsekusiai motinai iš aukso, smilkalų (sakai buvo naudojami smilkalams) ir miros (aitraus kvapo medžių aliejaus reikėjo balzamuojant mirusiuosius)? Ir galiausiai kodėl trys išminčiai? Ar yra kas kada nors regėjęs ką nors panašaus?

Įsivaizduokite, jeigu tie keliauninkai būtų buvusios trys išmintingos moterys. Jos būtų pasiteiravusios kelio, atvykusios laiku ir padėjusios priimti naujagimį bei atvežusios praktiškų dovanų, kaip antai: vystyklų, buteliukų, žaislų ir gėlių puokštę. Paskui būtų perkėlusios gyvulėlius į lauką, iškuopusios tvartelį, pagaminusios troškinį, palaikiusios ryšį laiškais – ir Žemėje būtų įsiviešpatavusi taika ir ramybė amžinai.

Mozė klaidžiojo po dykumą 40 metų.

Jis taip pat neklausė kelio.

Sunku ir įsivaizduoti, kiek daug vyrų bruožų erzina moteris, bet laiškų, kuriuos atsiuntė daugiau kaip 5000 skaitytojų moterų, mums paaiškėjo, kad joms dažniausiai kyla septyni klausimai:

1. Kodėl vyrai nuolatos siūlo sprendimus ir patarinėja?
2. Kodėl vyrai nepaliaudami perjunginėja kanalus nuotolinio valdymo pulteliu?
3. Kodėl vyrai nesustoja pasiklausti kelio?
4. Kodėl vyrai reikalauja, kad unitazo dangtis būtų visada pakeltas?
5. Kodėl vyrus taip nervina vaikščiojimas po parduotuves?
6. Kodėl vyrai turi tokių bjaurių įpročių?
7. Kodėl vyrai mėgsta nepadoriai juokauti?

Moterų laikomi vyrų „blogi įpročiai“ yra dvejopi: vieni įgyti auklėjant, kiti susiję su vyrų smegenimis. Tačiau viską įmanoma išspręsti. Bet kurį vyrą galima perauklėti, jeigu žinote, kaip.

1. Kodėl vyrai nuolatos siūlo sprendimus ir patarinėja?

Vyras man jau įgriso, nes, vos iškilus kokiai problemai, jis siūlo savo sprendimą. Jis patarinėja, kaip man tvarkyti gyvenimą – ar aš to noriu, ar ne! Kai pradedu jam pasakoti apie praėjusią dieną ir apie tai, kaip jaučiuosi, jis mane vis pertraukia arba įsiterpia mokydamas, ką turėčiau daryti, galvoti arba sakyti. Jis puikiai sprendžia problemas, susijusias su „daiktais“ – varvantis vanduo iš krano, perdegusios lemputės, automobilio ir kompiuterio gedimai ir t. t., – bet kai reikia mane išklausyti, jis to tiesiog nesugeba. O jeigu nepaklausau „patarimo“, jis nusimena.

„Einanti iš proto“ Karen

Norint suprasti, kodėl dėl kiekvienos smulkmenos vyrai primygtinai žeria sprendimus, reikia suvokti, kaip veikia vyrų smegenys.

Vyrai formavosi kaip medžiotojai ir savo sugebėjimu nudobti judantį taikinį jie labiausiai prisidėjo, kad išgyventų žmonių rasė, kad visi turėtų ką valgyti. Jie įgudo tiksliai nusitaikyti į taikinius, tinkamus valgyti, arba priešus, norinčius pavogti maistą ar grasinančius jų šeimoms. Todėl jų smegenyse išsivystė taikinio kliudymo sritis, vadinama „regimąja erdvine“ sritimi, leidžianti atlikti tai, kas gyvybiškai buvo labai svarbu: nudobti taikinį ir spręsti problemas. Vyrai ėmė orientuotis į rezultatus, sėkmę matuoti rezultatais, laimėjimais ir savo gebėjimu įveikti sunkumus. Todėl vyrui ir dabar svarbu, kas jis yra, ir save vertinti pagal sugebėjimus spręsti problemas ir pasiektus laimėjimus.

Vyras vertina save pagal gautus rezultatus arba pagal tai, kaip taikliai jis kliudo bėgantį zebrą.

Štai kodėl vyrams taip patinka dėvėti uniformas ir kepures su ženkleliais bei nešioti ordinus, atskleidžiančius jų kompetenciją arba atspindinčius jų gebėjimus spręsti problemas. Vyras mano, kad jis vienintelis geriausiai gali susidoroti su savo problemomis ir jam visiškai nereikia jų aptarti su kuo nors kitu. Kito žmogaus nuomonės dėl kilusios problemos jis teiraujasi tik tada, kai jam pasirodo, kad reikia eksperto patarimo, tai laikydamas protingu strateginiu žingsniu. Kita vertus, vyras, kurio prašoma patarimo, didžiuojasi, kad į jį kreipiamasi.

Jeigu vyras prašo kito vyro patarimo, tas, į kurį kreipiamasi, tai priima kaip komplimentą.

Todėl jeigu moteris neprašoma vyrui duoda patarimą, jis gali pamanyti, kad moteris jį laiko nekompetentingu, nemokančiu išspręsti savo problemų. Vyras mano, kad prašydamas patarimo jis pasirodo esąs silpnas, nes, jo manymu, savo problemas turėtų išspręsti pats, todėl retai kalba apie rūpesčius. Jam labai patinka patarimus ir sprendimus duoti kitiems, tačiau neprašytų patarimų, ypač iš moters, jis nemėgsta.

Kodėl moteris liūdina vyrų sprendimai

Moters smegenys reguliuoja bendravimą kalbant, todėl svarbiausias pokalbio tikslas yra kalbėti. Dažniausiai moteriai atsakymų nė nereikia. Čia ir slypi daugelio porų problema – baigiantis dienai ji nori pasikalbėti apie dienos įvykius, pasidalyti savo jausmais, bet vyras mano, kad ji kalba apie problemas, kurias reikia spręsti, ir pradeda patarinėti. Moteris nusimena, nes jis jos nesiklauso, o vyras supyksta, kad ji nepriima jo sprendimų. „Kodėl tu negali tiesiog patylėti ir paklausyti?“ – sušunka ji sukdamasi durų link. „Jeigu tau nesvarbi mano nuomonė, – rikteli jis užsitrenkiančių durų pusėn, – tai jos ir neklausk!“ Abudu mano, kad kiekvieno jų žodžiai liko neįvertinti.

Kai ji nori jam išsakyti savo išgyvenimus, jam pasirodo, kad ji klausia patarimo.

Vyras mano, jog spręsdamas moters problemas bus jos globojamas ir mylimas, – jai atrodo, kad jis nesiklauso, ką ji kalba, yra abejingas arba menkina jos jausmus.

Pavyzdys: Sara ir Endis

Sarai buvo sunki diena: visą laiką ramybės nedavė viršininkas, ją apkaltino padarius administracinę klaidą, ji pametė piniginę ir nusilaužė nagą. Ji pasijuto taip, tarsi griūtų visas jos gyvenimas, ir panoro pasišnekėti apie tai su Endžiu, kai tik jis grįš namo.

Ji skambina Endžiui norėdama sužinoti, kada jis grįš, pa­ruošia gardžią vakarienę vildamasi, kad valgydami jie ramiai ir nuoširdžiai pasikalbės. Jis mylėjo ją ir užjautė. Ji tikėjosi išliesianti širdį žmogui, kuriam rūpi, ir pasijusianti daug geriau. Norėjo, kad jis ją išklausytų, leistų pasijusti mylimai ir suprastai ir dar kartą patikintų, kad ji įstengs susidoroti su sunkumais.

Tačiau Endžio diena taip pat buvo ne iš lengvųjų. Jis išėjo iš darbo neišsprendęs kelių svarbių klausimų, kuriuos jam reikėjo apgalvoti iki rytdienos darbo pradžios. Pakeliui į namus jis mintyse vis dirbo mėgindamas tas problemas išspręsti. Iš pokalbio telefonu su Sara suprato, kad ši diena jai buvo nesėkminga, tačiau jam trūks plyš reikėjo laiko sutvarkyti saviems reikalams.

Jis grįžta namo, mesteli Sarai „Labas“ ir įsitaiso giliame krėsle žiūrėti žinių. Ji patikrina, kaip viskas verda, ir pasako jam, kad vakarienė bus po penkiolikos minučių. Jam topteli: „Puiku! Penkiolika minučių ramybės iki vakarienės.“ Sara pagalvoja: „Nuostabu! Prieš pradėdami valgyti galime penkiolika minučių pasišnekučiuoti.“

Sara: Kaip tau šiandien sekėsi, brangusis?
Endis: Gerai.
Sara: Šiandien buvo bjauriausia diena mano gyvenime, ir nebegaliu suprasti, kas dedasi!
Endis (vis dar užmesdamas akį į žinias): Ko nebegali suprasti?
Sara: Mano viršininkas mane baisiausiai spaudžia dėl darbo. Kai šį rytą pasirodžiau kontoroje, užsipuolė mane dėl darbo kokybės ir paklausė, kodėl nebaigiau naujos reklamos. Paskui pareikalavo, kad pateikčiau ją savaitės pabaigoje, nes jis susitaręs su klientu, kad šis atvyksiąs pirmadienį pažiūrėti, ką mes padarėme. Mėginau paaiškinti, kodėl ta reklama nebaigta, kad dar vis krapštausi prie Seinfeldo projekto, kuris, kaip sakė viršininkas, yra skubus, taigi greitai užbaigti abu projektus man trūks laiko, tačiau jis mane pertraukė ir pareiškė nenorįs girdėti jokių pasiteisinimų, jam tik reikia, kad paruošta reklama gulėtų ant stalo penktadienį prieš darbo pabaigą. Ar gali patikėti? (Nuliūsdama) Jis manęs net nesiklausė… Paskui pakeitė pokalbio temą ir pasakė norįs mane matyti penktadienį šeštą valandą vakare, kad peržiūrėtume galutinius pataisymus. Pasijutau taip, tarsi mesčiau darbą. Manau, kad šito nebesuprantu…

Endis: Tai visai paprasta, Sara… Turi gintis, pasakyk jam, kad negali užbaigti abiejų projektų, ir pasiteirauk, kurį reikia baigti pirmiau. Rytoj nueik ir išdėstyk, kad jo paskutinis terminas yra neįmanomas, kad jį reikia pakoreguoti, arba kad abiem projektams užbaigti paskirtų tau kokį nors pagalbininką.
Sara (emocingai): Neįtikėtina! Aš tau pasakoju apie viršininką, kuris man tik įsakinėja ir niekada nesiklauso, o tu pradedi mane mokyti, ką turiu daryti. Kodėl tiesiog negali manęs išklausyti? Aš pavargau nuo vyrų, visada viską žinančių geriau.
Endis: Liaukis, Sara. Jei nenori išklausyti mano nuomonės, tai ir nepasakok savo problemų. Sukis iš jų tyliai ir nekvaršink man galvos! Aš turiu savų problemų, kurias, beje, sprendžiu pats!
Sara (beveik verkdama): Ką gi, gali nešdintis! Rasiu ką nors kitą, kas mane išklausys ir nenurodinės, ką padariau ne taip! Vakarieniauk vienas! Aš išeinu, kada grįšiu, nežinau!

Viso pasaulio vyrams ir moterims tai puikiai pažįstama scena. Jos pabaigoje Sara pasijuto apvilta, nemylima ir įskaudinta, Endis – nesuprastas ir sumišęs, nes Sara ką tik suniekino jo pačią geriausią savybę: gebėjimą spręsti problemas.

Kaip turėjo elgtis Endis?

Dar kartą panagrinėkime šią sceną ir pasvarstykime, kaip Endis galėjo išvengti tokio bjauraus vakaro.

Sara: Kaip tau šiandien sekėsi, brangusis?
Endis: Gerai. Iki ryto turiu išspręsti keletą su darbu susijusių problemų; bus daug geriau, jeigu iki rytdienos susidorosiu.
Sara: Šiandien buvo pati bjauriausia diena mano gyvenime, ir aš nebegaliu suprasti, kas dedasi!
Endis: Kokia tu nelaiminga, brangioji! Noriu, kad viską man papasakotum, bet ar galiu atitrūkti penkiolikai minučių, mat noriu apsvarstyti ir savo problemas, su kuriomis susidūriau darbe, o tada per vakarienę visą dėmesį skirsiu tau.
Sara: Gerai… Pažiūrėsiu, kaip ta vakarienė, ir pakviesiu, kai viskas bus paruošta. Ar norėtum taurės vyno?
Endis: Ačiū, mieloji… Būtų puiku.
Kai Endis paprašė laiko sau, o Sara neprieštaravo, jis ramiai galėjo atsisėsti ir spręsti savo problemas. Sara nusiramino ir pasijuto laiminga, kai jis pažadėjo jai skirti dėmesį per vakarienę, ji galės jam išlieti susikaupusius rūpesčius ir jai palengvės.
O per vakarienę vyko štai toks pokalbis:

Sara: Viršininkas mane iš tiesų labai spaudžia. Kai šįryt pasirodžiau kontoroje, užsipuolė mane dėl darbo kokybės ir paklausė, kodėl nebaigiau naujos reklamos. Paskui pareikalavo, kad ją pateikčiau savaitės pabaigoje, nes susitaręs su klientu, kuris atvyksiąs pirmadienį pažiūrėti, ką mes padarėme. Mėginau paaiškinti, kodėl ta reklama nebaigta, kad vis dar krapštausi prie Seinfeldo projekto, kuris, kaip sakė viršininkas, yra skubus…
Endis (susidomėjęs): Brangioji… tai siaubinga. Nejaugi jis nežino, kiek daug tu dirbi? Atrodai tokia įsitempusi…
Sara: Net negali įsivaizduoti, kokia aš įsitempusi! Šiaip ar taip, puoliau jam aiškinti, kad Seinfeldo projektas suryja daug laiko. Bet per pusę sakinio jis mane pertraukė ir pareiškė nenorįs girdėti jokių pasiteisinimų, jam tik reikia, kad mano reklama gulėtų ant jo stalo penktadienį prieš darbo pabaigą! Ar gali tuo patikėti?
Endis (susirūpinęs ir susilaikydamas nuo patarimo): Na, jis tikrai tave spaudžia…
Sara: Jis tiesiog manęs nesiklauso… Jis pasuko kalbą ir pasakė norįs mane matyti penktadienį vakare šeštą valandą, kad peržiūrėtume galutinius pataisymus. Aš tokia įsitempusi, rodos, tarsi mesčiau darbą…
Endis (ją apkabindamas): Tau iš tikrųjų nekaip sekėsi, mieloji. Ką norėtum veikti?
Sara: Eisiu miegoti, rytoj anksti kelsiuos, o jeigu man bus vis tiek negera, norėsiu, kad patartum, kaip su tuo susidoroti. Esu labai pavargusi ir pernelyg sudirgusi, kad šį vakarą galėčiau apie tai kalbėti. Ačiū, kad mane išklausei, brangusis. Pasijutau daug geriau…

Nesiūlydamas skubių sprendimų, Endis išvengė kivirčo, buvo pavaišintas taure vyno ir jam nereikėjo miegoti vienam susiraičius ant sofos. Sarai, davusiai laiko Endžiui, nereikėjo klausytis nusibodusių argumentų, ji liko patenkinta savimi ir savo gyvenimu.

Kai norite tvarkyti reikalus su priešinga lytimi

Vyrai ir moterys reikalus tvarko labai skirtingai, ir jeigu viena pusė nevisiškai supranta kitos pusės išvadas, jų verslo santykiai gali būti finansiškai pragaištingi. Moteris, prieš kreipdamasi su reikalu, pirmiausia stengiasi užmegzti pokalbį su vyru šnekučiuodama įvairiausiomis temomis, dažnai gana asmeniškomis, nes nori pamatyti, kas jis per žmogus, ar vertas pasitikėjimo. Vyrai paprastai to visiškai nesupranta. Blogiausiu atveju kai kuriems gali šauti į galvą, kad moteris atėjo pas jį tikėdamasi sekso; geriausiu atveju beveik visi pamanys, kad ji prašo patarimo, kaip spręsti savas problemas. Tada jie ims siūlyti sprendimus ir nurodinės, ką ji turėtų daryti, galvoti arba sakyti.

Moterį visa tai labai piktina ir erzina. Ji tikriausiai numos ranka į vyrą kaip žmogų, kuris nesiklauso ir vargu ar atkreips į ją dėmesį kartu tvarkant reikalus. Ji ilgokai svyruoja, ar apskritai su juo imtis reikalų, ir palieka vyrą sumišusį bei suglumusį, kai jų verslo reikalai neina. Vyras turi suprasti, kad net versle su moterimi tvarkyti reikalus lengviau tada, kai su ja pirmiausia užmezgamas asmeninis ryšys. Moteris turi suvokti, kad su vyru aptarinėti asmeninius dalykus nėra paprasta, nes jis teikia pirmenybę verslo reikalams. Kada abi pusės tai supranta, jos daug mieliau eina į kompromisą – tada užsimezga stipresni dalykiniai santykiai ilgam laikui.

Kaip išvengti ginčo su priešinga lytimi

Kai moteris yra nusiminusi arba įsitempusi ir jai reikia pasikalbėti, ji paprasčiausiai gali pasakyti vyrui: „Turiu pasikalbėti su tavimi apie keletą dalykų. Man nereikia jokių sprendimų, tiesiog noriu, kad mane išklausytum.“ Tai išgirdęs vyras tikriausiai apsidžiaugs, nes žinos, ko iš jo tikimasi.

Sprendimas

Jeigu moteris šneka, o vyras nesupranta, ar ji klausia patarimo, ar tiesiog kalba, jis gali tai išsiaiškinti pasiteiraudamas: „Ar nori, kad tavęs klausyčiausi kaip vaikinas, ar kaip mergina?“ Jeigu ji nori, kad jis ją išklausytų kaip mergina, jis turi jos tik klausytis. Jeigu ji nori išsikalbėti kaip vaikinui, jis gali pasiūlyti kokią išeitį. Abiem atvejais abudu liks patenkinti, nes suvoks, ko vienas iš kito tikisi.

Moteris paprastai nori būti išgirsta, o ne sulaukti patarimų.

Įvertindami situaciją, patarimus moterys ir vyrai supranta skirtingai. Vyras mano, kad patardamas rodo savo rūpestį ir meilę, o moteriai gali atrodyti, jog jis nenori girdėti, ką ji kalba. Šiuo atveju pamokymas paprastas, bet efektyvus. Vyrai, klausykitės moters įsijautę, ypač kai ji nusiminusi, ir jei nesate tikri, ko iš jūsų norima, tiesiog jos pasiklauskite. Moterys, duokite vyrui, kuriam atveriate savo širdį, aiškiai suprasti, ko iš jo tikitės.

2. Kodėl vyrai nepaliaudami perjunginėja kanalus nuotolinio valdymo pulteliu?

Nuotolinis valdymas: daiktavardis, moteriškoji giminė: priemonė TV kanalams perjungti; daiktavardis, vyriškoji giminė: įrenginys 55 kanalų skenavimui kas 2,5 minutės

Tūkstančius metų vyrai grįždavo iš medžioklės ir leisdavo vakarus žvelgdami į laužą. Vyras transo būsenoje ilgai sėdėdavo tarp savo draugų nebendraudamas, o kiti vyrai taip pat jo nešnekindavo. Vyrams tai buvo puikus būdas atsipalaiduoti ir pasikrauti kitos dienos darbams.

Šiuolaikiniai vyrai taip gali atsipalaiduoti tik baigiantis dienai, tačiau dabar yra ir kitokių atsipalaidavimo priemonių – tai laikraščiai, knygos ir nuotolinio valdymo pulteliai. Kartą buvome Pietų Afrikos tolimoje Okavango deltoje, Botsvanos Kalahario dykumos šiaurėje. Ant stiebo virš kaimo trobelės pastebėję palydovinę anteną, prijungtą prie saulės baterijos elemento, įėjome vidun ir radome grupelę Kalahario bušmenų, apsijuosusių strėnas juosta, įsitaisiusių priešais televizorių su nuotolinio valdymo pulteliu ir paeiliui perjunginėjančių kanalus.

Rojuje kiekvienas vyras turi tris nuotolinio valdymo pultelius ir unitazai čia neuždengiami.

***

Allano ir Barbaros Pease knyga „Kodėl vyrai neranda raktų, o moterims vis reikia naujų batų“, kurią išleido „Alma littera“.

Dalykai, kuriuos daro vyrai ir kurie varo moteris iš proto
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Lietuviškoji Venecija: atradę šį kraštą pamiršta Lietuvos pajūrį (41)

Pamario kraštas – vandenų apsuptas Lietuvos regionas, kurį sudaro visa Šilutės rajono vakarinė...

Šarūnas Jasikevičius Kaune lieka dar bent metams likti turėtų ir abu naujokai (20)

Paskutiniais metais su ryškiausiomis Kauno „Žalgirio“ pergalėmis Eurolygoje siejamas Šarūnas...

„Valstiečių“ taryba balsavo kitaip, bet Pranckietis lieka: tai gali turėti pasekmių papildyta 19:34 (372)

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos taryba balsų dauguma patvirtino koalicinę sutartį, pagal...

Keičiantis orams kils liūtys, perkūnijos, stiprus vėjas (21)

Įsigalėjęs vėsus ir drėgnas šiaurės vakarų oro srautas neleidžia įsitvirtinti šiltesniems,...

Kūdikių pilvo diegliai: gydytojas Vaidotas Urbonas įvardijo vienintelę priemonę, kuri iš tiesų padeda (71)

Kūdikių pilvo diegliai – visų tėvų siaubas. Bet, pasak gydytojo gastroenterologo Vaidoto...

Buvau neištikima visiems savo vaikinams, tačiau nė trupučio nesigailiu (241)

„Mes sėdėjome ant jo lovos taip arti, kad nors nesilietėme, jaučiau nuo jo kūno sklindantį...

Pasaulis pratrūko iš susijaudinimo: viena didžiausių Egipto paslapčių pagaliau bus atskleista (29)

Egiptologai priartėjo prie vienos didžiausių istorijos paslapčių – niekaip neatrandamo...

Kas taikosi „įspirti“ Ursulai von der Leyen? Priešų netrūksta pačioje Vokietijoje (27)

Artėjant lemtingai dienai, Europos Parlamente antradienį vyksiantiems Europos Komisijos...

LKL vadovas – apie apribojimą „monstrui“ „Žalgiriui“ ir Eurolygos metamorfozę (32)

Prienų komanda nevirs Kauno „Žalgirio“ dubleriais aukščiausiame šalies divizione, teigia...

Įvaizdžio specialistė išskyrė kelias svarbias Nausėdos inauguracijos detales: ką tai sako apie naująjį šalies vadovą (96)

Penktadienį priesaiką tautai davusio prezidento elgesį, kalbas ir net aprangą stebėjo kone visos...