aA
Archeologė ir rašytoja Jacqui Wood ieškojo "magijos praktikų" pėdsakų - juk jos tūkstančiams moterų kainavo gyvybę. Pėdsakus rado savo namų kieme, Seivok Votero kaimelyje Kornvalyje. Kasinėdama aptiko duobę, kurios dugnas buvo išklotas juodo katino kailiu. Joje buvo 22 neprasikalę paukščiukai, o taip pat katės nagai, dantys ir ūsai. Kitoje duobėje buvo šuns kailis, jo dantys ir kiaulės žandikaulis.
Katinas
© DELFI (E.Digrytės nuotr.)

Archeologai aptiko ir XVII amžiaus šulinį, pilną votyvinių dovanų: drabužių audinio skiautelių, segtukų plaukams, batų dalių, vyšnių kauliukų ir nupjautų nagų. Drabužių arba savo kūno daleles žmonės mesdavo į šulinį, matyt, prašydami laimės. Šulinys buvo užpiltas XVII amžiaus pabaigoje, veikiausiai, kad nutrūktų magijos praktika.

Magiškas gydymas 

Seivok Voteras XVII amžiuje buvo nedidelis kaimelis - vos penkios lūšnos. Bet ir tokia maža bendruomenė turėjo savo burtininkę. Anais laikais burtininkės paslaugos atrodė tokios pat normalios, kaip mūsų dienomis santechniko. Nuo seniausių laikų naudojamos dvi magijos rūšys: baltoji turėjo užtikrinti sėkmę meilėje, darbuose, sveikatą ir ilgą gyvenimą, o juodosios magijos tikslas - kam nors pakenkti, visų pirma sunaikinti priešą.

Pagal afrikietiškąją tradiciją skiriamos trys burtininkų kategorijos: thakatha daugiausia naudoja galią kenkti kitiems, sangoma gali nuspėti ateitį, diagnozuoti ligą ir nurodyti kaltininką, inyanga gydo ligas, taip pat parūpina amuletų. Inyanga paprastai būna vyras, o thakatha ir sangoma dažniausiai moterys. Moteris buvo ir pirmoji burtininkė, kurios vardą žinome - Kirkė. Pasak Homero, tai ją sutiko Odisėjas, ieškodamas kelio į Itakę. Kirkė pavertė Odisėjo draugus kiaulėmis; vadas išvengė tokio likimo, nes uostė paparčio žiedą, padovanotą Hermio.

Europoje nuo viduramžių tikėta, kad magija užsiima beveik vien moterys. Garsiajame traktate "Malleus Maleficarum" ("Burtininkių kūjis") burtininkai minimi moteriška gimine. Turbūt ir Seivok

Votere burtais užsiiminėjo moteris. J.Wood mano, jog iš duobių turinio galima spėti, kad kaimelyje buvo praktikuota magija, turinti grąžinti moterims vaisingumą. Apylinkės moterys, kurios per metus po vedybų nepastodavo, burtininkės padedamos atnašaudavo paukščius, pavyzdžiui, gulbes, kurios laikytos vaisingumo simboliu.

Profesinė rizika 

Seivok Votero burtininkės smarkiai rizikuodavo. XVII amžiuje Anglijoje ypač įsisiautėjo burtininkių medžioklė, beveik visi procesai pasibaigdavo mirties nuosprendžiais. Sakinys iš Biblijos "Neleisk gyventi burtininkei" tapo pretekstu šimtmečius trukusiems persekiojimams.

Magija užsiimančių žmonių likimai nelengvai klostėsi jau senovėje. Viena išimčių buvo magas Apolonijus iš Tijanos, proteguojamas būsimo Romos imperatoriaus Karakalos motinos Julijos Domnos. V amžiaus prieš mūsų erą romėnų Dvylikos lentelių įstatymai draudė savintis kaimyno derlių su magijos pagalba. 157 metais prieš mūsų erą Spurijus Albinas buvo teisiamas už to įstatymo sulaužymą.

Nuo 33 metų prieš mūsų erą astrologams ir magams buvo uždrausta rodytis Romoje, o dar po dvidešimties metų imperatorius Augustas įsakė sudeginti magijos knygas. 16 mūsų eros metais astrologai ir magai buvo išvyti iš Apeninų pusiasalio. Tą nuosprendį pakartojo Vespasianas 69 mūsų eros metais, o 89 metais - Domicianas. Imperatorius Konstantinas Didysis IV amžiuje išleido ediktą prieš magiją.

Ankstyvoji krikščionybė buvo pakantesnė burtininkams ir burtininkėms. Tačiau vienas Bažnyčios tėvų, šv. Augustinas iš Hiponos, V amžiuje tikėjimą burtais pripažino erezija. Šv. Bonifacas VIII amžiuje paskelbė, jog tikėjimas burtais prieštarauja krikščionybės idėjai. Imperatorius Karolis Didysis už įtariamųjų burtais sudeginimą bausdavo mirtimi, o 820 metais Liono vyskupas paskelbė, kad neegzistuoja asmenys, galintys daryti įtaką klimatui, skraidyti ir keisti pavidalą.

1450-1700 metai Europoje - burtininkių medžioklės laikotarpis. Daugelis tyrinėtojų mano, kad ūmus neapykantos magams protrūkis sietinas su katarų ir tamplierių, kurie, tarp kitko, kaltinti burtais, judėjimais.

Burtininkių skerdynės 

Didelės įtakos burtininkių persekiojimui padarė kontrreformacija. Iš 3229 asmenų, nužudytų už burtus 1561-1670 metais pietų Vokietijoje, net 2527 asmenys žuvo katalikų regionuose. Kai kurie mokslininkai įžvelgia ryšį tarp įsisiautėjančios burtininkių medžioklės ir trisdešimties metų karo bei gaivališkų nederliaus nelaimių.

Istorikas Johnas M.Riddle iškėlė teoriją, kad dažnėjančių burtininkių medžioklių priežastis - siekimas padidinti gimimų skaičių Europoje, XIV amžiuje ištuštėjusioje po maro epidemijos. Daug moterų, apkaltintų burtais, buvo akušerės, kurios ir padėdavo išvengti nėštumo. Pasak J.M.Riddle, burtininkių procesai prisidėjo prie demografinės eksplozijos Europoje, kuri, tarp kitko, paskatino ir kolonializmą.

Manoma, kad Europoje ir Amerikoje už burtus buvo nuteista nuo 40 tūkst. iki 100 tūkst., daugiausia moterų. Procesai dėl burtų palaipsniui liovėsi XVIII amžiuje. Paskutinė egzekucija Anglijoje buvo įvykdyta 1716 metais - buvo pakartos Mary Hicks ir jos duktė Elizabeth. Helene Curtens ir Agnes Ollmans buvo paskutinės moterys, 1738 metais nužudytos už burtus Vokietijoje. Lenkijoje dvi moterys, kaltinamos kerėjimu, buvo sudegintos dar 1793 metais.

Paskutine burtininke, nužudyta Europoje, laikoma Barbara Zdunk (tuometėje Prūsijoje 1811 metais). Galimas daiktas, kad jos byloje kaltinimas buvo grindžiamas padegimais, o ne burtais. Paskutinis asmuo, teistas už burtus Didžiojoje Britanijoje, - Jane Rebecca Yorke, mediumė; 1944 metais ji buvo nubausta 5 svarų bauda už bandymą užmegzti kontaktą su mirusiuoju.

Raganų buteliukai 

Nors išliko tonos aktų iš burtininkių procesų, kuriuose jos kaltinamos sukėlusios ligas, mirtį, moterų ir ūkininkų galvijų nevaisingumą, impotenciją, prišaukusios nelaimę versle, tačiau beveik nieko nežinome, kaip atrodė magijos ritualai. Seivok Votero radiniai yra unikalūs: iki šiol niekur pasaulyje neaptikta panašių magijos praktikų pėdsakų.

Anglijoje XVI ir XVII amžiais buvo įprasta slėpti senus batus kaminuose, sienose, langų rėmuose ir laiptinėse. Kaminai ir durys buvo tos vietos, per kurias į namus galėjo patekti piktosios dvasios, o batai, kaip laimės simbolis, turėję jas atbaidyti. Bet kai kuriuose batuose aptikta gilių pjūvių žymių; tai galėtų reikšti, kad jie buvo naudojami juodajai magijai.

Populiariausia apsauga nuo magijos tuo laikotarpiu buvo vadinamieji raganų buteliukai, paslėpti po namų slenksčiais arba pakuromis. Jų viduje rasta sulenktų segtukų ir žmogaus šlapimo pėdsakų. Tyrinėtojai mano, kad buteliukai naudoti kaip spąstai piktosioms dvasioms. Ragana, suviliota šlapimo, žmogaus kūno dalelės, patekdavo į buteliuką ir pasismeigdavo ant segtukų. Velse rastame neįprastame buteliuke su Nanny Roberts pavarde buvo varlės kaulai ir sudžiovinta oda, taip pat apie 40 segtukų. Kai kuriuose buteliukuose rasta augalų ir vabzdžių likučių, taip pat žmonių plaukų.

XVII amžiaus Anglijoje prieš burtininkes buvo naudojama ir išdžiovinta katės maita, ji slėpta tarp sienų ir po stogais. Katės tradiciškai laikomos būtybėmis, kurios pastebi dvasias ir burtininkes geriau negu žmonės. Galbūt net sugeba gaudyti piktąsias dvasias taip, kaip gaudo peles.

Burtai amžinai gyvi 

J.Wood spėja, kad Seivok Votero apylinkėse kai kurie ritualai galėjo išlikti iki mūsų dienų. Dauguma jos grupės aptiktų duobių išlikusios nuo XVII amžiaus, bet duobė su šuns maita buvo iškasta maždaug 1950 metais. Daugelis aplinkinių gyventojų mena magijos praktikas, kurios buvo paplitusios dar prieš dvi kartas.

Seivok Votero gyventojai tvirtina, jog dar neseniai netoli J.Wood namų gyveno Burnetų šeima, kurios moterys buvo laikomos burtininkėmis. Dvi seserys esą burdavusios dar XX amžiaus devintame dešimtmetyje, ir šiandien tuose namuose gyvena tolima jų giminaitė. J.Wood dar neišdrįso jos aplankyti.

Vyrų varpų grobikai

Daugelyje Afrikos regionų vis dar visuotinai tikima, jog vėžys arba AIDS yra burtų rezultatas. Kongo gyventojai tiki, kad burtininku galima tapti per maistą arba kontaktą su kitu burtininku. 2006 metais būtent Kongo sostinėje Kinšasoje 25 tūkst. vaikų buvo apkaltinti būrimu ir išvaryti iš miesto.

2008 metų balandį policija Kinšasoje suėmė 14 tariamų burtininkų, kaltinamų "vyrų varpų grobimu". Juos suėmė, kad būtų išvengta kraujo praliejimo, nes prieš dešimtmetį Ganoje, kur 12 įtariamųjų su magijos pagalba "grobusių vyrų varpas", nulinčiavo minia. 2008 metų gegužę minia Kenijoje sudegino 11 asmenų, apkaltintų būrimu. Tuo pat metu Tanzanijos prezidentas Kikwete apkaltino burtininkus žudant albinosus ir naudojant jų palaikus magijos apeigoms (toje šalyje nuo 2007 metų gegužės nužudyti 25 albinosai).

Afrika ne išimtis. XXI amžiaus pradžioje šimtai žmonių Indonezijoje buvo atvirai nužudyti dėl būrimo. 2008 metų kovą Saudo Arabijos gyventoja Fawzi Falih buvo suimta dėl būrimo ir pasmerkta mirti.

Pitagoro burtai

Senovėje manyta, kad magijos lopšys yra Egiptas. Ten ieškojo savo šaknų Europos ir Arabijos magai. Egipto papirusuose išliko daug pasakojimų apie burtininkus. Magija taip pat buvo populiari prie Eufrato, klestėjo Graikijoje ir Romoje. Pasak Fritzo Grafo, knygos "Magic in Ancient World" ("Magija senovės pasaulyje") autoriaus, Platono ir Sokrato amžininkai dėjo vudu lėlytes ant kapų ir slenksčių, burtų bijojo Ciceronas ir Plinijus Vyresnysis, o Jonijos Teoso miesto gyventojai prakeikdavo kiekvieną, kuris drįsdavo juos užpulti.

Apie ligų užkalbėtojus, pranašus ir stebukladarius, gyvenančius Atėnuose, rašė Platonas. Magiškas galias priskirdavo matematikui ir filosofui Pitagorui iš Mileto, apie kurį sklido gandai, esą jis sugeba vienu metu būti dviejuose miestuose, glostyti laukinį arą, numatyti žmogaus mirtį ir perkąsti nuodingą gyvatę. Filosofas Empedoklas jam priskyrė ir galią išgydyti ligonius, atjauninti senius, keisti klimatą ir iššaukti iš kapų numirėlius.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kas atsitiko? „Valstiečiai“ bambalių klausimą bando įkišti į stalčių (303)

Dar pernai valdantieji „valstiečiai“ žadėjo imtis vadinamųjų „bambalių“ klausimo....

Mauricas: tokių prastų pasaulio lūkesčių nebuvo nuo pat 2009 metų (90)

Finansų rinkose nuotaikos negerėja. Jau kitais metais tikimasi, kad ekonomikos augimas pastebimai...

Orai: ypač šals Rytų Lietuva (20)

Ketvirtadienio dieną šalyje bus dar ganėtinai šilta, tačiau artėjanti žiema apie save mums...

Didžiausios pasaulio kompanijos planuoja užsikrėsti „WeWork“ efektu (18)

Didžiausi planetos darbdaviai regi ateitį, kurioje laisvai liejasi nemokamas alus, o sienos...

Saldus buvusio stratego sugrįžimas į Torontą: Valančiūnas ir „Raptors“ neapgynė savo tvirtovės (6)

Toronto „Raptors“ (12-3) trečiadienio vakarą namuose priėmė buvusio stratego Dwane Casey...

Mokytoja Rusijoje įsiuto dėl užrašo ant lentos (81)

Krasnodaro krašto Bogučiansko rajono Tajožnyj gyvenvietėje 20-osios mokyklos istorijos ir...

4 rūšių toksiški indai, kurių reikia kuo greičiau atsisakyti (37)

Šiais laikais daug kas stengiasi laikytis sveikos mitybos taisyklių. Bet ne visi žino, kad indai,...

Ineta Stasiulytė - apie prieš mėnesį gimusios dukros vardą ir parą trukusį gimdymą: didžiuojuosi savimi! (5)

Prieš mėnesį dukrytės susilaukę Ineta Stasiulytė ir Deividas Meškauskas švyti iš laimės,...

Paskutinį kartą, jau be nutylėjimų: Monica Lewinsky - atvirai apie TĄ dėmę ant suknelės ir kas iš tiesų įvyko Baltųjų rūmų tualete (82)

Per pastaruosius du dešimtmečius Monica Lewinski davė ne vieną interviu, tačiau ji labai retai...

LRT tyrimas. Registrų centras padovanojo lietuvišką mobilųjį parašą estams – užnugaryje šmėžuoja skandinavų bankai (20)

LRT Tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad šią vasarą Registrų centras tiesiog padovanojo...