aA
Po penkis vaikus išauginusios Rietave gyvenančios motinos, įsteigusios draugiją „Motulės delnuos“, išsikovojo pagarbesnį valstybės požiūrį į daugiavaikę šeimą. Vadovaujamos energingos pirmininkės Veronikos Vasiliauskienės, įveikė vietos valdininkų abejingumo barikadas ir įgyvendino neįtikėtiną projektą – vargingai gyvenančiai šeimai stato namą!
Sunku patikėti, bet močiutė ir per šalčius glaudžiasi šioje lauko virtuvėlėje.
© R.Šemelytės nuotr.

Įskaudino neteisybė

Istorija prasidėjo 1995-aisiais, kai valdžia nusprendė pakeisti įstatymą ir mokėti ne visą, o tik dalinę pensiją penkis vaikus auginančioms motinoms, turinčioms 15 metų darbo stažą.

Į mūšį su tokia neteisybe pakilo Rietavo savivaldybės mamos, turinčios penkias atžalas. 2006 m. jos įsteigė draugiją „Motulės delnuos“, kuriai šiuo metu priklauso 52 narės. Draugijos pirmininkė
V. Vasiliauskienė sako, kad tokių mamų yra ir daugiau, tik niekas neskaičiuoja ir tiksliai nežino daugiavaikių šeimų skaičiaus. O ir pačios rietaviškės susipažino viena per kitą, atsitiktinai sužinojusios apie draugiją.

„Anksčiau daugiavaikėms motinoms užtekdavo 15-os metų darbo stažo. Aš pati išdirbau 26-erius metus ir dar 13 metų sunkiai sirgau. Man stažo ir pensijos užtenka, stengiuosi ne dėl savęs. Draugija siekia iškovoti daugiau pagarbos daugiavaikėms motinoms, nes dabar jos gauna dalinę pensiją kaip ir veltėdžiai, kurie nedirbo ir neturi 30-ies metų stažo. Pagal pensijos dydį abi šios socialinės grupės yra sulyginamos. Kaip tai skaudu! Valdininkė, kuri ruošė tas įstatymo pataisas, man paaiškino, kad reikėjo dirbti, o ne paskui vaikus bėgioti. O juk mes turėjome savo vaikams būti ir medicinos seserys, ir psichologės, ir gaisrininkės“, – piktinasi V. Vasiliauskienė.

Rietaviškė pabrėžia, kad ji nori apginti tik tas daugiavaikes motinas, kurios dorai išaugino vaikus. Nereikia jų painioti su tomis, kurios gimdė dėl socialinės pašalpos ir savo atžalomis nesirūpino. 

Elena Leokadija Norkienė – ištikima Veronikos Vasiliauskienės (dešinėje) pagalbininkė visuose darbuose.
Elena Leokadija Norkienė – ištikima Veronikos Vasiliauskienės (dešinėje) pagalbininkė visuose darbuose.
© R.Šemelytės nuotr.


Iškovojo priedą prie pensijos

V. Vasiliauskienė argumentuoja ne emocijomis, skaičiais: „Viena iš mūsų draugijos apskaičiavo: jei dirba ne tik jos penki vaikai, bet ir šešiolika anūkų, valstybei moka mokesčius, nejaugi jų mama užsitarnavo tik 553 Lt dydžio pensiją? Sumokėjus mokesčius, dienai lieka 5–6 Lt. Nuteistojo išlaikymui skiriama didesnė suma...“

Sunku rasti užtarimą ir savivaldybėje. Kai mirė vienos rietaviškės vyras, daugiavaikė motina liko viena gyventi bute, už kurio viršplotį savivaldybė nenori kompensuoti. Jai siūloma persikraustyti gyventi į vieną kambarėlį. Bet močiutei per 80 metų, ar lengva tokiame amžiuje keisti gyvenamąją vietą? Ir kur sutilps į svečius atvykę 38 vaikai, anūkai ir proanūkiai?

Valdininkai tik kalba apie pagalbą šeimai, tačiau realiai nieko nedaro. Kas apgins daugiavaikes motinas, jeigu ne jos pačios?

Ilgai mynusios valstybinių institucijų slenksčius, draugijos „Motulės delnuos“ narės pasiekė savo tikslą: nuo 2012 m. motinos, išauginusios penkis ir daugiau vaikų gaus antrojo laipsnio valstybinę pensiją, t. y. 400 Lt priedą prie savo pensijos. Ne tik už palengvintą materialinę padėtį, bet ir už iškovotą pagarbų valstybės požiūrį visos Lietuvos daugiavaikės motinos turi būti dėkingos Rietavo motulėms.

Tokio vargo nebuvo mačiusi

Šiais metais draugija „Motulės delnuos“ ėmėsi naujų darbų. Energingoji pirmininkė Veronika Vasiliauskienė sužinojo, kad Palūkalnio kaime labai sunkiai gyvena Jurgita Šereikytė ir Vincas Palekas, auginantys 8 vaikus. Surinkusi būrį padėti galinčių žmonių, Veronika nuvažiavo pažiūrėti į vietą: tiesa, jaunai motinai trūksta įgūdžių, šeima turi daug problemų, bet vaikai dorai auklėjami.

Buvo nutarta šeimai pastatyti namelį, sudaryti normalias gyvenimo sąlygas. Draugija sugebėjo rasti rėmėjų. Tačiau Raseinių savivaldybė kategoriškai nesutiko. Jie pasiūlė mamai palikti vyrą ir kartu su vaikais išsikelti į socialinį būstą. Pašalpą pažadėjo.

„Kurgi jie eis? – stebisi valdininkų neišmanymu V. Vasiliauskienė. – Aplink namus miškas, vaikai prie uogų, grybų pripratę.“

Kitame, Eidininkų kaime (Tverų seniūnija), niekam nesiskųsdami, tyliai gyvena Nijolė ir Remigijus Gudauskai, auginantys 7 vaikus.

Didelė Gudauskų šeima – Agnietė (13 m.), Margarita (7 m.), mama su vienerių Jokūbu, Pilypas (5 m.), Sicilija (12 m.), Emilija (15 m.), Valentas (16 m.) – išsitenka dviejuose kambariuose.
Didelė Gudauskų šeima – Agnietė (13 m.), Margarita (7 m.), mama su vienerių Jokūbu, Pilypas (5 m.), Sicilija (12 m.), Emilija (15 m.), Valentas (16 m.) – išsitenka dviejuose kambariuose.
© R.Šemelytės nuotr.

„Švara, tvarka, bet tokio vargo dar nesu mačiusi. Didelė šeima išsitenka dviejuose kambariuose, kurių beveik visą plotą užima lovos. Kartu gyvena ir 80-metė močiutė Marija Pleškienė. Kadangi troboje nėra vietos, ji išsikėlė gyventi į lauko virtuvėlę. Sunku patikėti, kaip ji ištveria per tokius šalčius! Juk namelis iš lentų suręstas, iš vidaus popieriais išklijuotas, grindų lentos išpuvusios, aplink duris didžiausias plyšys“, – aikčioja Veronika.

Močiutė Marija Pleškienė pradėjo šypsotis, kai įsitikino, kad namo statyba – ne tušti pažadai.
Močiutė Marija Pleškienė pradėjo šypsotis, kai įsitikino, kad namo statyba – ne tušti pažadai.
© R.Šemelytės nuotr.

Šeimai būtinai reikėjo naujo namo, nes senoji troba, pastatyta 1885 metais (anksčiau čia buvo dvaras), jau visai sudūlėjusi. Šį kartą draugija „Motulės delnuos“ buvo atkakli. Nors savivaldybė nė piršto nepajudino ir skeptiškai žiūrėjo į moterų pastangas, vis dėlto pavyko rasti rėmėjų, kurie suaukojo 40 tūkst. Lt. Taip pat gavo visas statybines medžiagas, o vienas verslininkas pažadėjo naują namą apstatyti baldais. Firma už statybos darbus paprašė 72 tūkst. Lt, o meistras Bronislovas Vaičiulis iš Mažeikių su pagalbininkais sutiko namą pastatyti už 20 tūkst. Lt.

Kadangi šeima neturi jokios nuosavybės, močiutė M. Pleškienė sutiko dukrai padovanoti 8,5 aro sklypą namo statybai.

Troba, kurioje gyvena Gudauskai, pastatyta daugiau kaip prieš šimtą metų.
Troba, kurioje gyvena Gudauskai, pastatyta daugiau kaip prieš šimtą metų.
© R.Šemelytės nuotr.

Nepadėjo, bet dar ir pinigus paėmė

V. Vasiliauskienė skubiai pradėjo rūpintis leidimu statyboms. Norėdama greičiau surinkti visus parašus, pati važiavo į Plungę, nes jei dokumentus tvarkytų valdininkai, reikėtų laukti du mėnesius. Rietavo savivaldybė už leidimą paprašė 250 Lt, nors žinojo, kad draugija moka iš suaukotų lėšų...
Toliau įvykiai klostėsi žaibiškai: leidimas gautas spalio 9 d., sutartis su rangovais pasirašyta 11 dieną ir jau lapkričio viduryje pradėtos 130 kv. m naudingojo ploto karkasinio namo statybos.

Pirmame aukšte suprojektuotas didelis gyvenamasis kambarys, tėvų miegamasis, virtuvė, vonia, katilinė. Antrame aukšte – vaikų miegamieji. Iš pradžių norėjo statyti mažesnį namą, bet draugija nusprendė, kad nereikia taupyti ploto: „Leiskime didelei šeimynai pagyventi laisviau.“
Jau įvesta elektra, vandentiekis, reikia tik prijungti kanalizacijos valymo įrenginius.

„Man jau ramu, turime visas medžiagas, trūksta vien smulkmenų. Gal net ir per Kalėdas suspėsime stalą viduje pastatyti“, – šypsosi Veronika. Meistras iš Mažeikių irgi nesnaudžia, dirba net naktimis. Kol nebuvo šalčių, laiko negaišdavo kelionėms namo, nakvodavo vagonėlyje šalia statybų. Tik gaila, kad šeimos tėvui Remigijui Gudauskui namo statybos nerūpi, prie darbų jis neprisideda...

Jau linksmesnis ir močiutės veidas (iš pradžių į visas permainas ji žiūrėjo labai nepatikliai). Ir vaikų akyse atsirado vilties kibirkštėlė. Greitai išsipildys jų didžiausia svajonė turėti jaukius namus ir palinkėjimas gerajai močiutei gyventi šiltame kambarėlyje.

Namas jau stovi! Nors iki Kalėdų ranka paduot, darbai vyksta sparčiai. Kiti metai Gudauskų šeimai bus tikrai linksmesni.
Namas jau stovi! Nors iki Kalėdų ranka paduot, darbai vyksta sparčiai. Kiti metai Gudauskų šeimai bus tikrai linksmesni.
© R.Šemelytės nuotr.

Padėka už išgyvenusį sūnų

Sparčiai kylantis namas, ant kurio stogo jau ir vainikas iškeltas, – tikras kalėdinis stebuklas. Sunku patikėti, kad visiems darbams vadovauja moterys. Pasirodo, kad V. Vasiliauskienė turi patirties: norėdama atsidėkoti žolininkei Jadvygai Balvočiūtei už gydomąsias žoleles ir sugrąžintą sveikatą, vaistažolių ūkyje suorganizavo ūkinio pastato statybas.

Ekonomistės išsilavinimą turinti Veronika sako, kad apie statybas nusimano nuo vaikystės. Kai buvo vienuolikos, tvarte sugalvojo sumūryti sieną – pati pasigamino molio plytų. Bijodama, kad siena nenuvirstų, parėmė pagaliais.

„Statybos man patinka“, – greitakalbe kaip žirnius į sieną pila rietaviškė. O pati gyvena daugiabutyje, sau namo nepasistatė. „Aš penkis vaikus auginau, o dabar turiu laiko“, – paaiškina Veronika. Jos suaugę vaikai tik stebisi tokia mamos veikla, vyras irgi nepadeda, bet ir netrukdo.

„Labdaringa veikla noriu atsidėkoti už jauniausią sūnų, kurio galbūt šiandien jau neturėčiau. Jis prisilietė prie elektrinio piemens laidų, prie kurių buvo prijungta stipri elektros srovė. Taip ir prilipo ranka. Kankinosi kelias valandas, kol jį rado be sąmonės. Du pirštus amputavo, bet liko gyvas. Dabar jis mokosi Dailės akademijoje“, – atveria širdį draugijos „Motulės delnuos“ pirmininkė V. Vasiliauskienė.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Įkalintas vilnietis prabilo apie protu sunkiai suvokiamą patirtį: buvau verčiamas miegoti su pareigūnėmis (3)

Ar gali būti, kad kalėjimų sistemos pareigūnai, siekdami sukompromituoti įkalinimo įstaigose...

Ekspertai: kai kurie mokesčių pakeitimai verčia gūžčioti pečiais, bet statistikoje aplenksime estus (155)

Valstybės biudžetą priėmusi valdžia žada, kad 2019–ieji bus dosnūs visiems dirbantiesiems,...

Sulaikytas buvęs prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderis Ivanovas papildyta (545)

Vilniuje antradienį sulaikytas Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas, BNS patvirtino Generalinės...

Už butus viename lankomiausių Europos miestų – juokingos sumos: juos šluoja už grašius (197)

Dabar skelbimų portaluose gausu ne tik nekilnojamojo turto pasiūlymų Lietuvoje, bet ir užsienyje....

Orai bus nenuobodūs (7)

Didžioji sniego banga iš Lietuvos jau pasitraukė. Trečiadienio dieną orai išliks debesuoti,...

Ultimatumas Lietuvai: nesusipratimų virtinė ir keistos pasekmės sugriovė seną mitą (520)

Šimtmečius gyveno kaip vyras su žmona. Buvo visko – ir barnių, ir susitaikymų. Tačiau staiga...

Stambule – emocijų pliūpsnis: Zavacką raminę teisėjai ir audringas Maksvyčio moralas rūbinėje specialiai DELFI iš Stambulo (5)

„Šansų buvo, o jais nepasinaudojome“, – apmaudo po rungtynių Stambule neslėpė...

Karolinos Liukaitytės vyras susidūrė su rimtais nemalonumais: verslininkas nuteistas dėl milijoninės aferos (292)

Antradienį Generalinė prokuratūra paviešino informaciją apie laisvės atėmimo bausmę, kuri...

Šioje išparduotuvėje apsiperka net žinomos moterys, bet stilistės verdiktas – negailestingas (77)

Pastaraisiais metais miesto pakraščiuose viena po kitos duris atveria įspūdingų gabaritų...

Metus negrąžinto vaiko skandale – dar ne pabaiga: moters liudijimai pasikeitė žaibiškai (175)

Septynis vaikus pagimdžiusiai, bet ne visus auginančiai teko atverti teismo duris. Moteris...