Sužinokite, ką žada sveikatos horoskopas šią savaitę.
© Shutterstock nuotr.

Avi­nas

Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

Jau­tis

Ant­ra­die­nį bus jaut­ri virš­ki­ni­mo sis­te­ma, rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mus pa­tie­ka­lus. Mė­są keis­ki­te žu­vi­mi. Penk­ta­die­nį sėk­min­gos kos­me­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros. Savaitgalį venkite didelių fizinių krūvių.

Dvy­niai

Sa­vai­tės pra­džio­je sten­ki­tės ne­per­varg­ti. Ant­ra­die­nį nevar­to­kite al­ko­ho­li­o. Nuo ket­vir­ta­die­nio tau­so­ki­te jė­gas, ant­raip nu­a­lin­si­te or­ga­niz­mą. Penktadienį tinkama diena pradėti kvėpavimo pratimus. Savaitgalį nealinkite akių, daugiau ilsėkitės.

Vė­žys

Pir­ma­die­nį ne­pa­tar­ti­na da­ry­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pro­ce­dū­rų. Ket­vir­ta­die­nį vi­sos gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, skir­tos ko­jų sri­čiai, bus sėk­min­gos. Sa­vait­ga­lį bū­ki­te ati­dūs vai­ruo­da­mi, didesnė traumų tikimybė.

Liū­tas

Sa­vai­tės pra­džio­je ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų. Tre­čia­die­nį saugo­ki­tės skers­vė­jų. Ket­vir­ta­die­nį ar­ba penk­ta­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną. Sa­vait­ga­lį pasistenkite at­si­pa­lai­duo­ti po sun­kios dar­bo sa­vai­tės.

Mer­ge­lė


Sa­vai­tės pra­džio­je ne­iš­veng­si­te kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų, pasistenkite reaguoti ramiai. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li kan­kin­ti ne­mi­ga. Ket­vir­ta­die­nį ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų, nes bus sun­ku su­si­kon­cen­truo­ti. Savaitgalį praleiskite ramiai, pamedituokite.

Svars­tyk­lės


Šią sa­vai­tę ga­li pa­blo­gė­ti svei­ka­ta, valgykite daugiau vaisių, medaus. Tre­čia­die­nį at­si­sa­ky­ki­te rie­baus mais­to, rin­ki­tės dar­žo­vių pa­tie­ka­lus. Sa­vait­ga­lį ge­rai iš­si­mie­go­ki­te, pasiruoškite naujai savaitei.

Skor­pio­nas


Sa­vai­tės pra­džio­je bus jaut­rus skran­dis. Ket­vir­ta­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Tą die­ną ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų. Penk­ta­die­nį nu­ei­ki­te pas kos­me­to­lo­gą. Savaitgalį pabendraukite su draugais.

Šau­lys


Pir­ma­die­nį pa­si­sten­ki­te ne­pa­si­duo­ti blo­goms emo­ci­joms. Ket­vir­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos, bet gerkite daug skys­čių. Penktadienį venkite triukšmingų kompanijų. Savaitgalį jausitės kupini jėgų, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų.

Ožia­ra­gis


Sa­vai­tės pra­džia - ne­tin­ka­mas me­tas ban­dy­ti nau­jas kos­me­ti­nes prie­mo­nes, didelė alergijų tikimybė. Ket­vir­ta­die­nį ga­li at­si­nau­jin­ti vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos, venkite skersvėjų. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te ak­ty­viam po­il­siui.

Van­de­nis


Pir­ma­die­nį pa­di­dės trau­mų ti­ki­my­bė. Ant­ra­die­nį ne­tin­ka­mas lai­kas kirp­ti plau­kus, na­gus. Tre­čia­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Penktadienį gerkite daugiau žalios arbatos. Sa­vait­ga­lį dau­giau ju­dė­ki­te, gerai nuteiks fizinis darbas.

Žu­vys


Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­mos stre­si­nės si­tu­a­ci­jos. Sten­ki­tės ne­pa­si­duo­ti su­sier­zi­ni­mui, gerkite žolelių arbatų. Tre­čia­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną. Ketvirtadienis tinkama diena apsilankyti pas odontologą. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui, venkite didelių susibūrimų.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Liberalų agonija: laikinuoju pirmininku patvirtino E. Gentvilą, bet ir dėl to skraidė žiežirbos (93)

Penktadienį susirinkusi Liberalų sąjūdžio valdyba priėmė pirmininko Remigijaus Šimašiaus...

V. Danauskienė. Į šipulius dūžtanti „Remigijaus legenda“ (136)

Ar dar prisimenate 2004-ųjų kovo 24-ąją? Paksogeite besikapanojanti Lietuva gauna tarsi šlapiu...

Metų seklys: panevėžiečių grupuotė veržėsi į „tarptautinius vandenis“ (9)

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „ Metų seklys...

„Akropolis group“ planuoja 2 naujus prekybos centrus (2)

Nekilnojamojo turto projektų plėtros įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje valdanti...

Dėl nepatogių batelių atsirado nuospaudų? Paprastas ir greitas būdas jų išvengti (1)

Daugelis moterų kenčia nuo nepatogių batų, netinkamo avalynės dydžio ar batų formos, kuri nėra...

Socialiniuose tinkluose plinta dar vienas neįprastas audros Ofelija sukeltas gamtos reiškinys (3)

Smarki audra, siautėjusi Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje , nustebino internautus neįprastais...

R. Šimašius atsistatydina, partijai gresia skilimas (347)

Remigijus Šimašius atsistatydina iš Liberalų sąjūdžio pirmininko pareigų.

Lenkijos banko atstovai atvyksta į Lietuvą: ar iškils naujas bankas? (15)

Vienas didžiausių Lenkijos komercinių bankų PKO, BNS žiniomis, aktyviai domisi galimybėmis...

Papildomi milijonai, kuriuos galėtų gauti Lietuva: pavyzdį siūlo imti iš Švedijos (14)

Pastaruoju metu susirūpinta, kodėl valstybės valdomos įmonės neduoda šaliai grąžos, kurią...

Dingusio baikerio artimieji imasi šukuoti Trakų apylinkes: ieškoma bent drabužių   (261)

Baikerio Aivaro Kilkaus artimieji imasi šukuoti Trakų rajono apylinkes, kur gyvena asmuo, įtariamas...