aA
Sužinokite, ką žada sveikatos horoskopas šią savaitę:
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Avi­nas

Šią sa­vai­tę bū­si­te ne­dė­me­sin­gi. Ne­si­im­ki­te jo­kių svar­bių už­duo­čių. Ant­ro­je sa­vai­tės pu­sė­je sau­go­ki­tės per­ša­li­mo. Penk­ta­die­nį ga­li ap­nik­ti dep­re­si­ja. Sa­vait­ga­lį ger­ki­te dau­giau vais­ta­žo­lių ar­ba­tų, jos pa­dės at­gau­­ti ra­my­bę.


Jau­tis


Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li kan­kin­ti slo­ga. Tre­čia­die­nį ga­li kil­ti ben­dra­vi­mo pro­ble­mų. Ket­vir­ta­die­nis - tin­ka­mas me­tas kos­me­to­lo­gi­nėms pro­ce­dū­roms. Sa­vait­ga­lį pra­mo­gau­ki­te, su­si­ti­ki­te su ar­ti­mais žmo­nė­mis.

Dvy­niai


Vis­kas, ko im­si­tės šią sa­vai­tę, sek­sis pui­kiai. Tre­čia­die­nis - tin­ka­ma die­na vi­zi­tui pas sto­ma­to­lo­gą. Ket­vir­ta­die­nį dau­giau lai­ko bū­ki­te gry­na­me ore. Penk­ta­die­nį ven­ki­te pyk­čio pro­trūkių. O sa­vait­ga­lį pa­si­links­min­ki­te, atsikratykite susikaupusio nuovargio.

Vė­žys


Jei jau­čia­tės iš­se­kę, var­to­ki­te vi­ta­mi­nų. Per­ša­lę ne­pul­ki­te gy­dy­tis me­di­ka­men­tais - iš­ban­dy­ki­te liau­dies me­di­ci­ną. Penk­ta­die­nį at­si­sa­ky­ki­te mė­sos, rin­ki­tės žu­vies pa­tie­ka­lus. Ger­ki­te dar­žo­vių sul­čių. Savaitgalis tinkamas susitikimams.

Liū­tas


Pir­ma­die­nį ne­pa­tar­ti­na da­ry­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pro­ce­dū­rų. Tre­čia­die­nį ga­li kan­kin­ti virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mai. Ket­vir­ta­die­nį gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, skir­tos ko­jų sri­čiai, bus sėk­min­gos. Sa­vait­ga­lį pa­si­mė­gau­ki­te mėgs­ta­mais pa­tie­ka­lais.

Mer­ge­lė


Pir­ma­die­nį ne­pik­tnau­džiau­ki­te ašt­riu mais­tu. Ant­ra­die­nį ga­li ka­muo­ti gal­vos skaus­mai. Tre­čia­die­nis - tin­ka­ma die­na svar­bių už­duo­čių vyk­dy­mui. Ket­vir­ta­die­nį sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Sa­vait­ga­lį pats lai­kas pra­dė­ti va­ly­ti or­ga­niz­mą, val­gy­ki­te greipf­ru­tų.

Svars­tyk­lės


Pir­ma­die­nį bū­ki­te dė­me­sin­gi vai­ruo­da­mi. Tre­čia­die­nį ga­li maus­ti są­na­rius. Ket­vir­ta­die­nį bū­si­te pa­žei­džia­mi dva­siš­kai, ne­si­vel­ki­te į kon­flik­tus. Sa­vait­ga­lį ne­var­gin­ki­te šir­dies, ven­ki­te di­de­lių fi­zi­nių krū­vių.

Skor­pio­nas


Sa­vai­tės pra­džio­je bū­si­te su­ir­zę. Pa­si­kal­bė­ki­te su jums ar­ti­mu žmo­gu­mi, iš­si­pa­sa­ko­ki­te sa­vo rū­pes­čius. Trečiadienį atsargiai rinkitės maisto produktus. Ket­vir­ta­die­nį tin­ka­ma die­na gro­žio pro­ce­dū­roms. Sa­vait­ga­lį jau­si­tės pui­kiai.

Šau­lys


Pir­ma­die­nį bus jaut­rūs virš­ki­ni­mo or­ga­nai - ne­pik­tnau­džiau­ki­te ašt­riu mais­tu. Tre­čia­die­nį sau­go­ki­tės skers­vė­jų, bus di­des­nė per­ša­li­mo ti­ki­my­bė. Jei­gu nu­sil­pęs imu­ni­te­tas, ger­ki­te vi­ta­mi­nų, val­gy­ki­te vai­sių. Sa­vait­ga­lį jau­si­tės pui­kiai, pa­si­ten­ki­te nu­veik­ti daug dar­bų.

Ožia­ra­gis


Sa­vai­tės pra­džio­je sek­sis vis­kas, ko im­si­tės - pa­si­nau­do­ki­te tuo. Tre­čia­die­nį ga­li­mi kon­flik­tai su šei­mos na­riais. Penk­ta­die­nį ne­pa­tar­ti­na ban­dy­ti nau­jų kos­me­ti­nių pro­duk­tų, ga­li­mos aler­gi­nės re­ak­ci­jos. Savaitgalį praleiskite su šeima.

Van­de­nis


Ant­ra­die­nį bus jaut­rūs re­gė­ji­mo or­ga­nai - ne­per­si­dirb­ki­te su kom­piu­te­riu. Tre­čia­die­nį ne­pa­tar­ti­na lai­ky­tis die­tos - re­zul­ta­tai bus men­ka­ver­čiai. Penktadienį saugo- kitės traumų. Sa­vait­ga­lį nu­vei­ki­te kuo dau­giau dar­bų, nes sa­vi­jau­ta bus ge­ra.

Žu­vys


Pir­ma­die­nį sten­ki­tės dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore, ge­rai iš­vė­din­ki­te pa­tal­pas. Tre­čia­die­nį bus sėk­min­gos virš­ki­ni­mo or­ga­nų gy­dy­mo pro­ce­dū­ros. Ket­vir­ta­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos kie­kį. Penktadienis tinkama diena organizmo valymui. Sa­vait­ga­lį ge­rai pa­bū­ti pir­ty­je.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kremliaus Trojos arklys Europoje: pavojingas susitarimas su rusais – tik pradžia (408)

Dar 2017-ųjų lapkritį Ispanija kaltino Rusiją dėl kišimosi į referendumą Katalonijoje....

Gali užtekti vienintelio kriterijaus, kad vaikas būtų paimamas iš šeimos (169)

Alkoholis ir vaikų priežiūra - įstatymiškai neuždrausta, tačiau sunkiai suderinama....

Ketvertuko šeimoje po kaltinimų vyrui – skaudūs išbandymai: motina ryžosi prabilti atvirai (186)

Ašaros, pakilęs kraujo spaudimas ir dingstantis pienas – pirmojo Panevėžyje ir šešto Lietuvoje...

Skvernelio reitingus gali sudeginti ne tik kova su kainomis (203)

Kainos – maisto, šildymo, komunalinių paslaugų – yra pirmo svarbumo reikalas Lietuvos...

Carolinos Herreros patarimai vyresnio amžiaus moterims: ko niekada neturėtumėte vilkėti (56)

Niekas taip nesendina moters, kaip apsimetinėjimas, kad ji vis dar jauna, įsitikinusi Carolina...

Monika Šedžiuvienė – atvirai apie išgalvotas „sužadėtuves“, būsimas vestuves bažnyčioje ir vaikus su naujuoju draugu (98)

Nepaisant keletą metų trukančių viešų skyrybų, šiandien Monika Šedžiuvienė sako esanti...

Turistų spąstai Barselonoje – kosminės eilės ir kišenvagiai nuo šios vietos neatbaido (8)

Jei Barselona būtų draugė, tai būtų draugelka , kuriai nesigėdyčiau 4 valandą ryto...

Po triuškinančios pergalės – Jasikevičiaus juokai apie „snaiperį“ Kavaliauską (25)

„Betsafe – LKL “ čempionate Kauno „Žalgiris“ (10/1) Šiaulių „Šiaulius“ (0/11)...

Karjeros pergalė: Zverevas emocingai triumfavo finaliniame ATP turnyre (12)

Londone (Didžioji Britanija) pasibaigusiame Teniso profesionalų asociacijos (ATP) sezono turnyre...