Sužinokite, ką žada sveikatos horoskopas šią savaitę:
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Avi­nas

Šią sa­vai­tę bū­si­te ne­dė­me­sin­gi. Ne­si­im­ki­te jo­kių svar­bių už­duo­čių. Ant­ro­je sa­vai­tės pu­sė­je sau­go­ki­tės per­ša­li­mo. Penk­ta­die­nį ga­li ap­nik­ti dep­re­si­ja. Sa­vait­ga­lį ger­ki­te dau­giau vais­ta­žo­lių ar­ba­tų, jos pa­dės at­gau­­ti ra­my­bę.


Jau­tis


Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li kan­kin­ti slo­ga. Tre­čia­die­nį ga­li kil­ti ben­dra­vi­mo pro­ble­mų. Ket­vir­ta­die­nis - tin­ka­mas me­tas kos­me­to­lo­gi­nėms pro­ce­dū­roms. Sa­vait­ga­lį pra­mo­gau­ki­te, su­si­ti­ki­te su ar­ti­mais žmo­nė­mis.

Dvy­niai


Vis­kas, ko im­si­tės šią sa­vai­tę, sek­sis pui­kiai. Tre­čia­die­nis - tin­ka­ma die­na vi­zi­tui pas sto­ma­to­lo­gą. Ket­vir­ta­die­nį dau­giau lai­ko bū­ki­te gry­na­me ore. Penk­ta­die­nį ven­ki­te pyk­čio pro­trūkių. O sa­vait­ga­lį pa­si­links­min­ki­te, atsikratykite susikaupusio nuovargio.

Vė­žys


Jei jau­čia­tės iš­se­kę, var­to­ki­te vi­ta­mi­nų. Per­ša­lę ne­pul­ki­te gy­dy­tis me­di­ka­men­tais - iš­ban­dy­ki­te liau­dies me­di­ci­ną. Penk­ta­die­nį at­si­sa­ky­ki­te mė­sos, rin­ki­tės žu­vies pa­tie­ka­lus. Ger­ki­te dar­žo­vių sul­čių. Savaitgalis tinkamas susitikimams.

Liū­tas


Pir­ma­die­nį ne­pa­tar­ti­na da­ry­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pro­ce­dū­rų. Tre­čia­die­nį ga­li kan­kin­ti virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mai. Ket­vir­ta­die­nį gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, skir­tos ko­jų sri­čiai, bus sėk­min­gos. Sa­vait­ga­lį pa­si­mė­gau­ki­te mėgs­ta­mais pa­tie­ka­lais.

Mer­ge­lė


Pir­ma­die­nį ne­pik­tnau­džiau­ki­te ašt­riu mais­tu. Ant­ra­die­nį ga­li ka­muo­ti gal­vos skaus­mai. Tre­čia­die­nis - tin­ka­ma die­na svar­bių už­duo­čių vyk­dy­mui. Ket­vir­ta­die­nį sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Sa­vait­ga­lį pats lai­kas pra­dė­ti va­ly­ti or­ga­niz­mą, val­gy­ki­te greipf­ru­tų.

Svars­tyk­lės


Pir­ma­die­nį bū­ki­te dė­me­sin­gi vai­ruo­da­mi. Tre­čia­die­nį ga­li maus­ti są­na­rius. Ket­vir­ta­die­nį bū­si­te pa­žei­džia­mi dva­siš­kai, ne­si­vel­ki­te į kon­flik­tus. Sa­vait­ga­lį ne­var­gin­ki­te šir­dies, ven­ki­te di­de­lių fi­zi­nių krū­vių.

Skor­pio­nas


Sa­vai­tės pra­džio­je bū­si­te su­ir­zę. Pa­si­kal­bė­ki­te su jums ar­ti­mu žmo­gu­mi, iš­si­pa­sa­ko­ki­te sa­vo rū­pes­čius. Trečiadienį atsargiai rinkitės maisto produktus. Ket­vir­ta­die­nį tin­ka­ma die­na gro­žio pro­ce­dū­roms. Sa­vait­ga­lį jau­si­tės pui­kiai.

Šau­lys


Pir­ma­die­nį bus jaut­rūs virš­ki­ni­mo or­ga­nai - ne­pik­tnau­džiau­ki­te ašt­riu mais­tu. Tre­čia­die­nį sau­go­ki­tės skers­vė­jų, bus di­des­nė per­ša­li­mo ti­ki­my­bė. Jei­gu nu­sil­pęs imu­ni­te­tas, ger­ki­te vi­ta­mi­nų, val­gy­ki­te vai­sių. Sa­vait­ga­lį jau­si­tės pui­kiai, pa­si­ten­ki­te nu­veik­ti daug dar­bų.

Ožia­ra­gis


Sa­vai­tės pra­džio­je sek­sis vis­kas, ko im­si­tės - pa­si­nau­do­ki­te tuo. Tre­čia­die­nį ga­li­mi kon­flik­tai su šei­mos na­riais. Penk­ta­die­nį ne­pa­tar­ti­na ban­dy­ti nau­jų kos­me­ti­nių pro­duk­tų, ga­li­mos aler­gi­nės re­ak­ci­jos. Savaitgalį praleiskite su šeima.

Van­de­nis


Ant­ra­die­nį bus jaut­rūs re­gė­ji­mo or­ga­nai - ne­per­si­dirb­ki­te su kom­piu­te­riu. Tre­čia­die­nį ne­pa­tar­ti­na lai­ky­tis die­tos - re­zul­ta­tai bus men­ka­ver­čiai. Penktadienį saugo- kitės traumų. Sa­vait­ga­lį nu­vei­ki­te kuo dau­giau dar­bų, nes sa­vi­jau­ta bus ge­ra.

Žu­vys


Pir­ma­die­nį sten­ki­tės dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore, ge­rai iš­vė­din­ki­te pa­tal­pas. Tre­čia­die­nį bus sėk­min­gos virš­ki­ni­mo or­ga­nų gy­dy­mo pro­ce­dū­ros. Ket­vir­ta­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos kie­kį. Penktadienis tinkama diena organizmo valymui. Sa­vait­ga­lį ge­rai pa­bū­ti pir­ty­je.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Iškėlė versiją, kodėl dingo baikeris: viskas prasidėjo dar vasarą (282)

Mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus draugai ir artimieji surėmė pečius su policijos...

Sprendžiamas 17-os „Rimi“ ir „Iki“ parduotuvių likimas (65)

Konkurencijos tarybai leidus susijungti prekybos tinklams „Rimi“ ir „Iki“ , bendrovės...

Su vyru bengališką kebabinę įkūrusi lietuvė: pradžia buvo lyg ėjimas užminuotu lauku (128)

Lietuvė Jolita Aktar ir jos vyras, bengalas Faridas Aktaras šiandien yra ne tik laiminga šeima, bet...

Liberalų agonija: laikinuoju pirmininku patvirtino E. Gentvilą, bet ir dėl to skraidė žiežirbos (291)

Penktadienį susirinkusi Liberalų sąjūdžio valdyba priėmė pirmininko Remigijaus Šimašiaus...

Tritaškių badą Maskvoje kentęs „Žalgiris“ neprilygo atletiškajam „Chimki“ klubui (242)

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai neišlaikė pirmojo rungtynių egzamino svečiuose. Antrose...

Šiaulių arenos gimtadienyje – ir A. Šedžius: atvyko ne su žmona (80)

Penktadienio vakarą Šiauliuose skambėjo dainos ir sveikinimai. Dešimtmečio jubiliejų...

Su I. Norkute skirtingais keliais pasukęs A. Žvinys renginyje pasirodė su žavia bičiule (5)

Dar kovą pranešę apie savo skyrybas aktoriai Inga Norkutė ir Aurimas Žvynys pasuko...

Išsiaiškinta, kokie triukai lovoje išties pasiteisina (13)

Psichologine mūsų sveikata ir puikia savijauta besirūpinantys specialistai nepaliauja žarstę...

Užburiančios nuotraukos: susipažinkite su kemperiu keliaujančia ožka (2)

Frankie Rae – kiečiausia keliaujanti ožka , kokią tik jums yra tekę matyti. Tai ne pokštas:...

Netikėčiausi lietuvių norai: nuo prašymų sekti žmoną iki Biblijos programėlės (3)

Telekomunikacijų paslaugas teikiančių bendrovių salonuose dirbantys ekspertai kasdien padeda...