aA
Sužinokite, kam svei­ka­tai šią sa­vai­tę rei­kė­tų skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Avi­nas

Šią sa­vai­tę ga­li la­biau nei įpras­tai ka­muo­ti nuo­var­gis. Pir­ma­die­nį bū­ki­te at­sar­gūs, ga­li­mos pa­vo­jin­gos si­tu­a­ci­jos, ku­rių me­tu bus sun­ku iš­veng­ti trau­mų. Penk­ta­die­nį ma­nu­a­li­nė te­ra­pi­ja stu­bu­ro sri­ty­je ga­li bū­ti ža­lin­ga.

Jau­tis

Šią sa­vai­tę bū­ti­na sai­kin­gai mai­tin­tis. Pir­ma­die­nį sten­ki­tės per daug ne­var­gin­ti akių. Tre­čia­die­nį tau­so­ki­te šir­dį bei sau­go­ki­te odą, ši die­na tiks gro­žio bei or­ga­niz­mo va­ly­mo pro­ce­dū­roms.

Dvy­niai

Pir­ma­die­nį šil­čiau ap­si­ren­ki­te, ki­taip ga­li­te per­si­šal­dy­ti. Ket­vir­ta­die­nį svar­bu iš­sau­go­ti emo­ci­nę pu­siau­svy­rą, jei­gu rei­kės, var­to­ki­te va­le­ri­jo­nų ar ki­tų ra­mi­na­mų­jų žo­le­lių, ki­taip ga­li­te pa­kenk­ti ner­vų sis­te­mai.

Vė­žys

Pir­ma­die­nį bus nau­din­gos krau­jo va­ly­mo pro­ce­dū­ros. Ant­ra­die­nis - ge­ra die­na pra­dė­ti ša­lin­ti šla­kus iš or­ga­niz­mo. Tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį ver­čiau ven­ki­te per di­de­lio fi­zi­nio krū­vio. Šeš­ta­die­nį ga­li­te pra­dė­ti gy­dy­ti odos li­gas.

Liū­tas

Sa­vi­jau­ta šią sa­vai­tę la­bai pri­klau­sys nuo jū­sų po­žiū­rio į sa­vo svei­ka­tą. Kuo dau­giau jai skir­si­te dė­me­sio, tuo dau­giau ji jo rei­ka­laus. Val­gy­ki­te sveiką maistą. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ne­bė­ki­te il­gų dis­tan­ci­jų.

Mer­ge­lė

Pa­si­rū­pin­ki­te svei­ka­ta bei sten­ki­tės iš­lai­ky­ti ge­rą fi­zi­nę for­mą. Ypač nau­din­ga ry­te da­ry­ti mankš­tą. Esa­te ga­na ener­gin­gi, to­dėl li­gų grei­čiau­siai pa­vyks iš­veng­ti. Penk­ta­die­nį ver­čiau ne­val­gy­ki­te mė­sos.

Svars­tyk­lės

Šią sa­vai­tę ga­li kliu­dy­ti di­de­lis ner­vin­gu­mas, ko ge­ro, jū­sų or­ga­niz­mui bus bū­ti­nas bent jau trum­pa­lai­kis po­il­sis. Penk­ta­die­nį ver­čiau rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mą ir ne­rie­bų mais­tą, re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti vi­ta­mi­nų A ir E.

Skor­pio­nas

Pir­ma­die­nį kiek įma­no­ma tau­so­ki­te pe­čius ir ran­kas. Ant­ra­die­nį ne­val­gy­ki­te sun­kiai virš­ki­na­mo maisto. Ket­vir­ta­die­nį skirkite grožio procedūroms. Penk­ta­die­nį ven­ki­te fi­zi­nio darbo.

Šau­lys

Šią sa­vai­tę svei­ka­ta bus ne­ko­kia. Šir­dies li­go­mis ser­gan­tie­ji tu­rė­tų bū­ti ypač ati­dūs bei sau­go­tis sa­vai­tės vi­du­ry­je. Lai­ky­ki­tės die­tos, var­to­ki­te ra­mi­na­mą­sias ar­ba­tas. Sa­vait­ga­lį venkite didelių kompanijų.

Ožia­ra­gis

Pir­ma­die­nį at­sar­giai vai­ruo­ki­te, bū­ki­te ati­dūs ke­ly­je. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te jaus­ti jė­gų sty­gių, ga­li svy­ruo­ti krau­jo­spūdis, to­dėl ver­tė­tų im­tis pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių. Šeš­ta­die­nį ver­čiau lai­ky­ki­tės die­tos.

Van­de­nis

Svei­ka­tai šią sa­vai­tę rei­kė­tų skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį. Ypač at­sar­gūs tu­rė­tų bū­ti ser­gan­tie­ji virš­ki­ni­mo trak­to li­go­mis. Sa­vait­ga­lį skirkite aktyviam poilsiui. Bus nau­din­ga iš­ger­ti ra­mi­na­mo­sios ar­ba­tos.

Žu­vys

Šią sa­vai­tę kiek su­sil­pnės imu­ni­te­tas, to­dėl ver­tė­tų im­tis vi­ru­si­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kos. Trečiadie­nį per daug ne­var­gin­ki­te stu­bu­ro. Penk­ta­die­nį sai­kin­gai var­to­ki­te al­ko­ho­lį, o savaitgalį ri­bo­ki­te bet ko­kių var­to­ja­mų skys­čių kie­kį.

Tapk DELFI Gyvenimo draugu „Facebook“ ir sek naujienas ant savo sienos!

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Oficiali skaičiuoklė: pasitikrink, kaip po visų pokyčių 2019 metais atrodys tavo atlyginimas (27)

Darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas, nauji tarifai, naujovės pensijų kaupime – nuo 2019...

Tamašunienė: yra bent penkios ministerijos, į kurias galėtume pasiūlyti savo žmones (18)

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ( LLRA-KŠS ) frakcijos Seime...

Baltijos šalių premjerai sutarė dėl bendros laiko juostos, atsisakius laikrodžių sukiojimo (28)

Baltijos šalių premjerai Vilniuje sutarė išlaikyti bendrą laiko juostą, kai Europos Sąjunga...

„Yandex“ išdavė itin jautrią karinę informaciją (16)

Rusiškasis „ Google Earth “ atitikmuo „Yandex“ apsiriko atskleisdamas šimtų slaptų...

Kęstutis Girnius. Pamokymai valdžiai ir mokytojų atlyginimai (4)

Kaip Minervos pelėda, kuri pakyla temstant, taigi viskam mažiau ar daugiau paaiškėjus, tai...

Snigs iki antradienio: keliuose šimtai barstytuvų, magistralėse budima visą parą (7)

Nuo šeštadienio 9 val. iki 24 val. Lietuvoje buvo intensyviai valomi ir barstomi visi Lietuvos...

Vaistų neprireiks: 3 maisto produktai, kurie numalšins skausmą

Patiriant dantų, sąnarių ar galvos skausmą nebūtina griebtis vaistų, jei namuose turite kelis...

Prezidentiniai reitingai: atsakius į šiuos keturis klausimus galima eiti lažintis dėl rinkimų rezultato apklausa didžiausią sėkmę žada vienam kandidatui (906)

Lapkričio mėnesio prezidentiniuose reitinguose toliau savo pozicijas tvirtina jų lyderis Gitanas...

Paaiškėjo viena iš trijų ministrų kandidatūrų (120)

Paaiškėjo viena iš trijų laisvų ministrų kandidatūrų. Premjeras Saulius Skvernelis pateikė...

Suspenduotas treneris – dviratininkes terorizuojantis monstras ar šmeižto auka? (30)

„O kaip jūs jaustumėtės išduotas?“, – klausimu atsakė dviračių sporto treneris Vytautas...