© Shutterstock nuotr.

Avi­nas
Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

Jau­tis
Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te ap­si­nuo­dy­ti mais­tu. Sa­vai­tės vi­du­ry­je sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na ap­si­lan­ky­ti pas kos­me­to­lo­gą. Sekmadienį praleiskite ramiai.

Dvy­niai
Sa­vai­tė pa­lan­ki pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos. Bent kar­tą per sa­vai­tę nu­ei­ki­te į ba­sei­ną ar pa­si­kai­tin­ki­te pir­ty­je. Jei "su­strei­kuos" virš­ki­ni­mas, ger­ki­te ra­mu­nė­lių nuo­vi­ro, nesigriebkite iškart vaistų. Savaitgalį gerai pailsėkite, kad pasikrautumėt energijos kitos savaitės darbams.

Vė­žys
Sa­vai­tės pra­džio­je sau­go­ki­te akis. Trečia­die­nis - pa­lan­ki die­na or­ga­niz­mo va­ly­mui ir odos li­gų gy­dy­mui. Penktadienį nevartokite alkoholio, galite apsinuodyti. Sa­vait­ga­lį bū­si­te ypač jaut­rūs, pa­si­sten­ki­te ne­si­jau­din­ti. Nesivelkite į kivirčus.

Liū­tas
Pir­ma­die­nį ne­var­gin­ki­te ko­jų. Ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį tau­so­ki­te akis, kuo ma­žiau žiū­rė­ki­te te­le­vi­zo­rių, sėdėkite prie kompiuterio. Penk­ta­die­nį rin­ki­tės švie­žią, kuo ma­žiau kon­ser­van­tų tu­rin­tį mais­tą.

Mer­ge­lė
Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te leng­vai su­ne­ga­luo­ti. Pra­dė­ki­te var­to­ti vi­ta­mi­nų, ger­ki­te na­tū­ra­lių vai­sių ir dar­žo­vių sul­čių. Jei tik įma­no­ma, ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų. Savaitgalį susitikite su draugais, pabendraukite su jums maloniais žmonėmis.

Svars­tyk­lės
Tre­čia­die­nį ne­per­si­val­gy­ki­te, ven­ki­te ašt­raus ir sun­kiai virš­ki­na­mo mais­to. Penk­ta­die­nį bus sun­ku su­val­dy­ti emo­ci­jas. Savaitgalį pasimėgaukite pirtimi. Pagerės ne tik nuotaika, bet ir sveikata.

Skor­pio­nas
Sa­vai­tės pra­džio­je ge­rai ap­svars­ty­ki­te sa­vo ga­li­my­bes prieš im­da­mie­si jums siū­lo­mo nau­jo dar­bo. Ga­li bū­ti, kad jis bus jums per sun­kus. Ketvirta­die­nį fi­zi­nis dar­bas ne­bus į nau­dą. Savaitgalį skirkite šeimai, pasigaminkite skanius pietus.

Šau­lys
Sa­vai­tės pra­džia ne­leng­va. Nuo­var­gis ne­pa­leis nė mi­nu­tė­lei. Ko­vo­ti su juo pa­dės žo­le­lių vo­nia, ge­ra kny­ga ar fil­mas. Pa­spor­tuo­ki­te, tai tu­rė­tų pa­kel­ti nuo­tai­ką ir pagerinti savijautą. Savaitgalį jėgos grįš ir jausitės puikiai.

Ožia­ra­gis
Tre­čia­die­nį rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ket­vir­ta­die­nį bus pa­žei­džia­mos ke­pe­nys, to­dėl al­ko­ho­lio šią die­ną ge­riau ne­var­to­ti. Penktadienį užplūs energija, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų. Sa­vait­ga­lį ven­ki­te triukš­min­gų drau­gi­jų.

Van­de­nis
Ant­ra­die­nį ne­var­to­ki­te al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te per­varg­ti ir jaus­tis dir­glūs. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui: pa­si­mė­gau­ki­te van­dens pro­ce­dū­ro­mis, pa­mie­go­ki­te pie­tų mie­go, pa­si­vaikš­čio­ki­te gam­to­je.

Žu­vys
Šią sa­vai­tę svei­ka­tai dė­me­sio skir­ki­te dau­giau. Imu­ni­te­tui stip­rin­ti var­to­ki­te ne tik vi­ta­mi­nų: ger­ki­te na­tū­ra­lių cit­ri­nų, apel­si­nų sul­čių, ven­ki­te rie­baus mais­to. Ketvirtadienis tinkama diena grožio procedūroms. Savaitgalį būsite energingi, pasinaudokite tuo.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Skvernelis nesirengia stoti į Karbauskio partiją (141)

„Valstiečių“ į premjerus deleguotas Seimo narys Saulius Skvernelis nėra jį į politikos...

Perkūnkiemio bendruomenė savo gyvenimą rodo filme (50)

Tankiausia Vilniuje užstatyto Perkūnkiemio rajono bendruomenė ne tik kovoja už savo teises ir...

Gavusi sąskaitą nustebo – restoranas įtraukė dar nematytą mokestį (328)

Restorane gautoje sąskaitoje – 20 –ties centų mokestis. Tiek už vandens buteliukus buvo...

Kuzminskui susitarti su Los Andželo „Lakers“ nepavyko (1)

Mindaugui Kuzminskui susitarti su Los Andželo „Lakers“ ekipa nepavyko – pranešama, jog...

Kas lemia, kurie vaistai receptiniai, o kurie – ne? (3)

Kodėl registruoti vaistai taip ilgai būna receptiniai, juk tai – ne šventa karvė, stebisi Seimo...

Gentvilas: sveikatos apsaugos ministras gavo grėblio kotu per kaktą to nesitikėdamas (53)

Siekdamas vienų tikslų, Aurelijus Veryga gavo visai ką kita, nes Farmacijos įstatymo pataisose...

„Ryanair“ paskelbė apie dvi naujas kryptis vasaros sezonui (16)

Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ paskelbė, kad nuo lapkričio 21 d. skraidins dar dviem...

Pasiūlė išeitį regionams: už 6 valandas gauna 30 eurų (87)

Netylant debatams apie dviejų greičių Lietuvas, vienas iš būdų regionuose sukurti daugiau darbo...

Nuopuolis iš viršūnės: fatališka krizė užsitęsė jau dešimtmetį (8)

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė nesėkmingai pradėjo savo žygį 2019 metų Europos čempionato...

Kelionė į Sibirą: mes laimingi vien todėl, kad ten negyvename (15)

Po šiuo tekstu internete visi, Rusiją mylintys labiau nei aš, galės išlieti savo emocijas, kaip...