aA
Sveikatos horoskopas lapkričio 2-8 visiems dvylikai zodiako ženklų.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Avi­nas

Ant­ra­die­nį dau­giau dė­me­sio skir­ki­te šei­mos na­riams, neuž­si­sklęs­ki­te sa­vy­je. Tre­čia­die­nį bus dides­nė ava­ri­jų ti­ki­my­bė. Savaitgalį bū­si­te ener­gin­gi ir veik­lūs, ta­čiau sten­ki­tės ne­iš­eik­vo­ti vi­sos su­kaup­tos ener­gi­jos.

Jau­tis

Ant­ra­die­nį dep­re­si­nes nuo­tai­kas pa­dės įveik­ti po­kal­bis su ar­ti­mu žmo­gu­mi. Tre­čia­die­nį sau­go­ki­tės skers­vė­jo, ap­si­ren­ki­te šil­tai, ant­raip ga­li­te per­šal­ti. Sa­vait­ga­lį sten­ki­tės iš­lai­ky­ti emo­ci­nę pu­siausvy­rą.

Dvy­niai

Ant­ra­die­nį jums ga­li pa­kenk­ti fi­zi­nis krū­vis. Tre­čia­die­nis – ne­tin­ka­ma die­na lai­ky­tis die­tos. Ket­virtadie­nį bus di­des­nė in­fek­ci­jų ti­ki­my­bė. Penk­ta­die­nį ne­pa­tar­ti­na val­gy­ti kon­ser­vuo­to mais­to. Savait­ga­lį bus veiks­min­gos or­ga­niz­mą jau­ni­na­mo­sios pro­ce­dū­ros.

Vė­žys

Stip­rin­ki­te imu­ni­te­tą ger­da­mi vi­ta­mi­nų, val­gy­da­mi dau­giau čes­na­ko. Ant­ro­je sa­vai­tės pu­sė­je pasisten­ki­te iš­sau­go­ti vi­di­nę pu­siau­svy­rą, ven­ki­te kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų. Sa­vait­ga­lį pa­tar­ti­na ap­si­lanky­ti pir­ty­je ar sau­no­je.

Liū­tas

Pir­ma­die­nį sten­ki­tės ri­bo­ti dar­bų krū­vį. Per­var­gi­mas ga­li nei­gia­mai pa­veik­ti jū­sų svei­ka­tą. Tre­čiadie­nį at­si­sa­ky­ki­te mė­sos pa­tie­ka­lų. Šeš­ta­die­nį blo­gos nuo­tai­kos pa­dės at­si­kra­ty­ti kvė­pa­vi­mo ir jo­gos pra­ti­mai.

Mer­ge­lė

Šią sa­vai­tę bus di­de­lė trau­mų ti­ki­my­bė. Ant­ra­die­nis – tin­ka­ma die­na pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos. Ket­vir­ta­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos kie­kį, – or­ga­niz­mo to­nu­są pui­kiai pa­kels ža­lia ar­ba­ta. Sek­ma­die­nį pa­si­sten­ki­te iš­sau­go­ti emo­ci­nę pu­siau­svy­rą, ne­per­var­ki­te.

Svars­tyk­lės

Sa­vai­tės pra­džio­je di­de­lis dar­bų krū­vis ga­li nu­a­lin­ti or­ga­niz­mą, to­dėl ger­ki­te vi­ta­mi­nų. Ket­vir­ta­die­nį bus pa­lan­kios visos ner­vų sis­te­mą gy­dan­čios pro­ce­dū­ros. Sa­vait­ga­lį ne­ven­ki­te fi­zi­nės veik­los.

Skor­pio­nas

Pa­svars­ty­ki­te – gal per ma­žai lai­ko ski­ria­te sau? Ant­ra­die­nį ga­li bū­ti jaut­ri šir­dis, sten­ki­tės ne­si­ner­vin­ti. Tre­čia­die­nio nak­tį su­sap­nuo­ti sap­nai pil­dy­sis ar­ti­miau­siu me­tu. Penk­ta­die­nį at­si­sa­ky­ki­te mė­sos pa­tie­ka­lų.

Šau­lys

Pir­ma­die­nį tau­so­ki­te ner­vų sis­te­mą. Ant­ra­die­nį nuo­tai­ka ir svei­ka­ta bus pui­ki. Pa­si­nau­do­ki­te tuo ir nu­vei­ki­te kuo dau­giau dar­bų. Tre­čia­die­nį pa­si­sten­ki­te ne­per­si­val­gy­ti. Penk­ta­die­nį ne­pik­tnau­džiau­ki­te al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Sa­vait­ga­lį ne­at­si­sa­ky­ki­te iš­vy­kos.

Ožia­ra­gis

Šią sa­vai­tę ne­per­ver­tin­ki­te sa­vo ga­li­my­bių – per­si­dir­bi­mas ga­li pa­kenk­ti jū­sų sa­vi­jau­tai, to­dėl da­lį dar­bų ati­dė­ki­te ki­tai sa­vai­tei. Ant­ra­die­nis – pats me­tas su­ba­lan­suo­ti mi­ty­bą. Penk­ta­die­nį ga­li maus­ti są­na­rius.

Van­de­nis

Pir­ma­die­nį dau­giau lai­ko skir­ki­te sau. Šią sa­vai­tę dau­giau lai­ko skir­ki­te spor­tui. Tre­čia­die­nis bus pa­lan­kus or­ga­niz­mo va­ly­mo pro­ce­dū­roms. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui ir ben­dra­vi­mui su šei­mos na­riais.

Žu­vys

Pir­ma­die­nį bus di­des­nė lė­ti­nių li­gų ti­ki­my­bė. Sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Ant­ra­die­nį ga­li­te jaus­tis van­gūs ir apa­tiš­ki. Trečiadienis tinkama diena grožio procedūroms. Penk­ta­die­nį sa­vi­jau­ta bus pui­ki, to­dėl va­ka­re leis­ki­te sau pa­pra­mo­gau­ti. Sa­vait­ga­lį sten­ki­tės pail­sė­ti.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Naujojo biudžeto paslaptis – diržų veržimas ekonomikos kilimo metu: rado, kas sumokės už valdančiųjų užmojus atnaujinta 15.20 (196)

Nors Lietuva išgyvena ekonominį pakilimą, kaip iš giedro dangaus pasirodė žinia – kultūros...

Po netiesioginių Saudo Arabijos grasinimų naftos kainos gali šoktelėti iki 100 dolerių

Pasaulinę naftos rinką, jau ir taip varžomą JAV sankcijų Iranui, šiuo metu drebina rizika dėl...

Gyvai / DELFI Diena. Minint pasaulinę rankų plovimo dieną: ar žinote, kiek ir kokių bakterijų slypi ant jūsų delnų? (8)

„DELFI Diena“ domisi dideliais pokyčiais, kuriais valstybės tarnybos sistemoje žadėjo vidaus...

Palygino, kaip vaikus augina Lietuvoje ir Ukrainoje: prie tokių sąlygų lietuviai nepratę (17)

Eva Bakienė su trimete dukrele Elze į Lietuvą grįžo trumpam – iki spalio 21 dienos, kol tęsis...

Vokietijoje ir Europos Sąjungoje rusena konfliktas: prieita net iki ciniškų raginimų (51)

Nors nuo Vokietijos susivienijimo praėjo jau 28-eri, o nuo pirmojo Europos Sąjungos išsiplėtimo į...

„Iš viršaus“: keista Valančiūno situacija Toronte – ir geresnė nei iki šiol, ir apgaubta gausybės klaustukų (1)

NBA gerbėjus Lietuvoje 2018-19 metų reguliariojo sezono starto išvakarėse pasiekia dviprasmiški...

Keturių darbo dienų savaitė – realybė, kuria Lietuva galėtų džiaugtis jau dabar

Keturių darbo dienų savaitė – tikriausiai apie ją svajoja kiekvienas šeimą ar pomėgių...

Liudvikas Andriulis. Lietuvai reikia spekuliantų (126)

Sako, lietuvių finansinis raštingumas žemas. Blogai uždirba, blogai taupo, nemoka investuoti.

Kelno traukinių stotis apsupta, policija vykdo specialiąją operaciją (10)

Pagrindinėje Kelno stotyje policija vykdo specialiąją operaciją, per kurią mėginama išlaisvinti...

Vyras bandė rusiško visureigio pravažumą, tačiau pasitraukti iš kelio traukiniui nespėjo (4)

Vairuotojai nuolatos perspėjami dėl to, kad privalo atsakingai važiuoti per geležinkelio...