aA
Kiekvienas žmogus turi ne tik astrologinį Saulės ženklą, bet ir Saulės numerį. Šis numeris gali parodyti žmogaus esmę ir atskleisti, kokia yra jo sielos paskirtis.
Saulėlydis
Saulėlydis
© Shutterstock

Saulės skaičiai varijuoja nuo 1 iki 9, ir kiekvienam iš jų būdingos konkrečios vibracijos bei energija, skirta tam, kad vestų jus per gyvenimo kelionę, rašo redler.ru.

Kaip apskaičiuoti savo Saulės numerį?

Paimkite savo gimimo dieną, pavyzdžiui, gruodžio 29-ąją.
Mėnesio numerį pridėkite prie dienos: 12 + 29 = 41.
Tuomet gautą sumą paverskite vienu skaičiumi: 4 + 1 = 5.
Taigi, jūsų Saulės skaičius bus 5.
(Skaičius dėkite tarpusavyje tol, kol gausite vienaženklį numerį, pavyzdžiui, jei gavote 12, sudėkite 1 ir 2: 1 + 2 = 3.)

Ką reiškia jūsų Saulės skaičius?

Saulė nr. 1

Numeris 1 palaiko lyderystės ir ambicijų vibracijas. Tai taip pat vienas kūrybiškiausių skaičių, simbolizuojančių pačios pirmosios sėklos pasėjimą. Energija nr. 1 yra nepriklausoma, originali ir labai ambicinga. Ši energija taip pat gali būti išdidi, atkakli ir egocentriška.

Žmonių, kurių Saulės skaičius yra 1, paskirtis yra kurti naujus projektus ir dovanoti pasauliui naujas idėjas.
Jie taip pat yra gimę būti lyderiais. Jie sugeba generuoti kūrybiškas idėjas ir pasiekti sėkmę.

Kalbant apie meilės ir santykių sferą, numeris 1 greitai įsimyli, bet ir greitai nusivilia. Jų didžiausia pamoka – išmokti atverti savo širdį kitiems ir stengtis užleisti į priekį kitus. Numerio 1 energija yra glaudžiai susijusi astrologiniais Avino ir Liūto ženklais bei Saulės energija.

Saulė nr. 2

Numeris 2 palaiko harmonijos, vienybės, užuojautos ir išgydymo vibracijas. Jei numerio 1 energija simbolizavo pirmosios sėklos pasodinimą, tai numerio 2 energija simbolizuoja rūpestį ir šios sėklos laistymą, kad iš jos galėtų išaugti sveika gėlė.

Kai nebūna pusiausvyros, energija nr. 2 gali pasireikšti priklausomybe nuo kitų žmonių, ji gali tapti manipuliatyvi ir net agresyvi.

Tie žmonės, kurių Saulės skaičius yra 2, turi išmokti išreikšti savo tiesą ir išlaisvinti savo emocijas.

Jiems taip pat reikia išmokti rūpintis savimi taip, kaip jie rūpinasi kitais.

Šio skaičiaus žmonės būna nuoširdžiai empatiški ir pasižymi gera intuicija. Jie būna jautrūs energijai ir gali akimirksniu suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus. Numeris 2 santykiuose sužydi, jeigu jie nekelia grėsmės jų pačių įsitikinimams, sveikatai ir gerovei.

Jie taip gali būti gerais tarpininkais ir erai dirbti su kitais žmonėmis ar dėl kitų žmonių.

Numerio 2 energija glaudžiai siejasi su astrologiniu Vėžio ženklu ir Mėnulio energija.

Saulė nr. 3

Numeris 3 palaiko nuotykių, žaidimo ir mokymosi vibracijas. Numerio 3 energija dažnai būna labai sociali ir smalsi: ją itin domina gyvenimas ir skirtingos kultūros. Jei numerio 2 energija simbolizavo gėlės priežiūrą, tai numerio 3 energija reiškia pačią žydinčią gėlę, kuri pirmą kartą pramerkia akis ir pamato pasaulį. Numerio 3 energija simbolizuoja jaudulį, stebuklus, aistrą ir būtinybę išreikšti viską, ką žmogus regi, girdi ir išgyvena.

Energija nr. 3 labai komunikabili ir draugiška. Šio Saulės skaičiaus žmonės dažnai turi platų draugų ratą.

Skaičiaus 3 žmonės lengvai išsiblaško ir nuobodžiauja. Jiems nuolat reikia protinės veiklos, todėl jie nesiliauja mokęsi ir nuolat ieško naujos informacijos ar idėjų. Jie taip pat būna labai atviri ir nuoširdžiai domisi dvasiniu pasauliu.

Asmeniniuose santykiuose numerio 3 energija būna atvira bet kokiai patirčiai ir bet kokiems dalykams. Kad pajustų pasitenkinimą santykiais, numerio 3 žmonėms reikia erdvės ir laisvės. Turėdami laisvę, tokie žmonės būna ištikimi savo mylimiesiems.
Numerio 3 energija yra glaudžiai susijusi su astrologiniu Šaulio ženklu ir Jupiterio energija.

Saulė nr. 4

Numeris 4 palaiko pusiausvyros, pasiaukojimo ir patikimumo vibracijas. Jei energija nr. 3 buvo gėlė, pirmą kartą išvydusi pasaulį, tai energija nr. 4 simbolizuoja gėlę, kuri pradeda dirbti, kad įgyvendintų savo paskirtį.

Numeris 4 yra skirtas problemos spręsti ir būna labai disciplinuotas, ypač jei reikia pasiekti tikslus. Tačiau jei pusiausvyra būna sutrikusi, numerio 4 energija gali pasireikšti kaip užsispyrusi, nerimastinga ir ribota.

Meilės sferoje numerio 4 žmonės būna itin ištikimi ir siekia rasti partnerį, kuris gali suteikti komforto ir stabilumo. Jie gerai dirba su kitais žmonėmis ir dažnai būna orientuoti į šeimą.
Numerio 4 energija glaudžiai siejasi su astrologiniu Vandenio ženklu ir Urano energija.

Saulė nr. 5

Numeris 5 palaiko kūrybos, pokyčių ir intelekto vibracijas. Numerio 5 energija yra nepaprastai adaptyvi ir gali prisitaikyti prie bet kokios padėties. Jei energija nr. 4 simbolizavo gėlę, pasiryžusią imtis veiksmų, tai numerio 5 energija simbolizuoja kūrybines idėjas ir įkvėpimus.

Numerio 5 energija taip pat simbolizuoja perėjimą nuo vieno tikslo prie kito.

Kai energija nr. 5 neturi pusiausvyros, ji gali pasireikšti atsidavimo stoka, išsisklaidžiusia energija, nerimu ir nepatikimumu.
Santykiuose su partneriu numerio 5 žmonės būna labai prisitaikantys ir draugiški. Jų partneris turi būti jų geriausias draugas. Tačiau jiems taip pat reikia laisvės, kad galėtų išreikšti savo individualumą.
Numerio 5 energija yra glaudžiai susijusi su astrologiniais Dvynių bei Mergelės ženklais ir Merkurijaus energija.

Saulė nr. 6

Numerio 6 energija yra labai stabili, subalansuota ir labai susikaupusi. Jei numeris 5 simbolizavo kūrybines idėjas, tai numeris 6 simbolizuoja, kaip šios idėjos įgyvendinamos realybėje. Jei numerio 6 energija būna subalansuota, ji pasižymi užuojauta, nusipelno pasitikėjimo, būna darbšti ir nukreipta į viską, kas susiję su sveikata ir sportu.

Žmonės, kurie yra gimę po 6-uoju Saulės skaičiumi, turi galimybę puoselėti savo idėjas ir įgyvendinti jas realybėje. Tai itin kūrybingi ir darbštūs žmonės, todėl neretai jie sukuria ištisas verslo imperijas.

Numerio 6 energija mėgsta tiek romantinę, tiek verslo partnerystę. Kalbant apie meilės ryšius, numeris 6 turi jausti prieraišumą savo partneriui. Nors šie žmonės meilės sferoje įšyla pamažu, vėliau jie būna itin ištikimi ir atsidavę.

Kartais jie gali kontroliuoti ir pavydėti, todėl gyvenant su kitu žmogumi, jiems reikėtų tai turėti galvoje.
Numerio 6 energija yra glaudžiai susijusi astrologiniais Jaučio bei Svarstyklių ženklais ir Veneros energija.

Saulė nr. 7

Numeris 7 turi dvasingumo, gilaus mąstymo, emocijų ir intuicijos vibracijų. Jei numerio 6 energija kūrybiškas idėjas paverčia realybe, tai numerio 7 energija simbolizuoja gilesnę šių realijų prasmę. Daugelyje santykių numerio 7 energija yra tarsi dieviškasis protas, kurio mes nematome, bet žinome, kas jis egzistuoja.

Žmonės, gimę po 7-uoju Saulės skaičiumi, būna labai apdovanoti, ypač jei reikia pasitelkti intuiciją ir gilintis į širdies reikalus. Numerio 7 energija gali būti labai kūrybiška ir tuo pačiu svajinga. Būtent šis svajingumas leidžia jai kurti meną, muziką ir gilintis į paslaptingas sferas.

Meilės srityje numerio 7 žmonės turi būti su tokiu asmeniu, kuris gali įžengti į gilesnes, slaptesnes gyvenimo sferas. Jiems taip pat reikia tokio žmogaus, kuris galėtų priimti ir įvertinti jų emocingą jausmingumą. Iš esmės numerio 7 žmonės būna itin ištikimi, bet jie taip pat gali būti pernelyg priklausomi nuo kitų ir idealistiški.
Numerio 7 energija glaudžiai siejasi su astrologiniu Žuvų ženklu ir Neptūno energija.

Saulė nr. 8

Numeris 8 neša sėkmės, jėgos ir autoriteto energiją. Šie žmonės būna labai praktiški ir itin daug dėmesio skiria savo karjerai. Jei numerio 7 enegrija simbolizuoja dievišką protą, tai numeris 8 atstovauja žmogiškojo proto galiai. Jei nebūna pusiausvyros, numerio 8 energija gali pasireikšti kaip kupina įtampos, materialistiška ir kontroliuojanti.

Žmonės, gimę po 8-uoju Saulės numeriu, būna pasmerkti sėkmei karjeroje ir puikiai kopia korporaciniais laiptais. Jie būna labai drąsūs ir nebijo rizikuoti. Jie taip pat gali būti puikiais derybininkais.
Meilės srityje numerio 8 energija būna itin ištikima ir privalo būti su partneriu, kuris yra labai prisirišęs ir atsidavęs. Kadangi numerio 8 energija yra orientuota į karjerą, šio numerio žmonės asmeninių santykių srityje turi apdairiai paskirstyti savo laiką.

Numerio 8 energija yra glaudžiai susijusi su astrologiniais Ožiaragio bei Vandenio ženklais ir Saturno energija.

Saulė nr. 9

Numerio 9 energija būna simpatiška, filosofiška ir itin atvira. Numerio 9 paskirtis būna mokyti, gydyti ir dalyvauti humanitariniuose užsiėmimuose. Gimusieji po Saule nr. 9, dažnai ateina į šį pasaulį, kad pamokytų išminties ar pasidalytų savo įžvalgomis. Jie taip pat natūraliai jaučia polinkį mokytis, skaityti ir analizuoti gilesnes filosofines temas.

Asmeninių santykių sferoje numeris 9 būna meilės nešėjas. Jo paskirtis – padaryti, kad kitas žmogus jaustųsi gerai ir patogiai. Po šiuo Saulės numeriu gimę žmonės būna labai simpatiški ir harmoningai sugyvena su kitų žmonių emocijomis.

Tačiau šie žmonės gali būti emocionalūs, todėl jiems būtina daugiau dėmesio skirti efektyviai komunikacijai.

Numerio 9 energija yra glaudžiai susijusi su astrologiniais Avino bei Skorpiono ženklais ir Marso energija.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
3.0000

Top naujienos

Teks pasistengti, kad negrįžtume į karantiną: ragina dirbti nuotoliniu būdu bent 7 dienas (45)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ( NVSC ) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė...

Masinė avarija Trakų rajone: susidūrė trys automobiliai ir traktorius, sužaloti trys vaikai (28)

Šeštadienį Trakų rajone įvyko didelė avarija - susidūrė trys lengvieji automobiliai ir...

Ukrainiečiai stebisi įvykiais Baltarusijoje: pagrindinis klausimas nuvylė (146)

Jauna, tačiau pakankamai populiari Kijevo grupė „Piriatin“ įrašė Baltarusijos protestus...

Šie simptomai gali ištikti vos 30-ties: širdies permušimai, karščio bangos – tik visko pradžia (4)

Karščio bangos – tipinis menopauzės paveikslas. Tačiau ar žinojote, kad nemiga bei odos...

Paulius Jurkevičius. Vakcina už 40 eurų. O gal geriau švęsto vandens? (23)

Štai jis – didysis Lietuvos paradoksas: mums pasiūlė gintis. Nuo ko? Nuo to, kas artimoje...

Verslininkas apie dalinamą valstybės paramą: lietuviai tokie žmonės – kuo daugiau duoda, tuo daugiau nori (30)

Nors kiek anksčiau dar sunku buvo patikėti, tačiau dabar jau daugelis pripažįsta, kad COVID-19...

Pirmoje mačo pusėje siautėjęs „Rytas“ sutalžė „Pieno žvaigždes“ (15)

Pirmoje rungtynių pusėje puolimo mašiną įspūdingai užkūręs Vilniaus „Rytas“ (3-0) po...

Gediminas Gasiulis | D+ nariams

Ekspertas išskyrė TOP3 ateities profesijas: šių specialistų reikės visiems

Renkantis karjerą ar planuojant jos pokyčius, kyla klausimai, kas bus aktualu ateityje, kokių...

Arbūzų augintojos eksperimentas - ką žinoti kitiems metams, norint puikaus derliaus ar verta sodinti suvalgytų vaisių sėklas (1)

Šiemet arbūzus auginau dviejose skirtingose vietose – prie namų, sunkaus priemolio dirvoje, ir...

Etiketo entuziastė – apie dažniausias etiketo klaidas: net valgant picą yra viena išimtis (61)

Kas turėtų sumokėti už vakarienę? Kaip taisyklingai laikyti įrankius ar taurę? Kur pasidėti...

|Maža didelių žinių kaina