aA
Karma – tai priežasties ir pasekmės dėsnis. Karmos dėsnis yra žmogaus elgesio padarinių realizacija. Ji gali būti ir teigiama, ir neigiama. Žmogus tampa atsakingas už savo gyvenimą, už visas kančias ir malonumus, kuriuos jis jam padovanoja. Visos gyvos būtybės neša atsakomybę už savo veiksmus ir jų padarinius.
Karma
Karma
© Shutterstock

Avinas

Pagrindinis Avino gyvenimo tikslas – suprasti, kokia tikroji jo vertė, rasti gyvenimo tikslą. Ir jis tai daro nuolat, nes tiki, kad kuo daugiau patirs, tuo daugiau sužinos apie save. Tačiau dažniausia Avinui nebūtina nuolat gyventi veiksme, kad galėtų suprasti save ir savo užduotis šiame gyvenime. Avinas turi siekti lyderystės ir visų savo talentų realizavimo. Taip pat svarbu, jam jis vadovautųsi ne žemais, o aukštais siekiais: kilnumas, drąsa, atvirumas. Jeigu šis ženklas vis dėlto pasiduoda žemiausiems polėkiams ir aistroms, atsiduria itin nemalonioje padėtyje.

Kartais Avinas perdėm susikoncentruoja į savo reikšmingumą. Jis bijo, kad iš tikrųjų niekuo nėra ypatingas. Tačiau tai tėra laiko švaistymas. Reikia stengtis būti, o ne atrodyti – tame visas sunkumas! Kai Avinas suvokia savo paskirtį ir supranta, kaip svarbu mokėti pažvelgti į ateitį ir įsivaizduoti galimus savo veiksmų rezultatus, kai jis mokosi įveikti savo žemesnę prigimtį, kuri stumia jį į egoistiškus ir piktus poelgius, jo gyvenimas susiklosto palankiai ir laimingai.

Raktinis Avino žodis – kantrybė. Pajauskite kantraus santykio su gyvenimu privalumus. Jeigu neskubinsite įvykių, viskas susiklostys greičiau! Be to, reikia suprasti, kad kantrybė ir nieko neveikimas – nėra tas pats. Būtent kantrus požiūris į gyvenimą, o ne neveiklumas charakterizuoja aktyvų ir protingą žmogų.

Jautis

Jautis pajaus gyvenimo pilnatvę ir pasieks vidinį pasitenkinimą, jeigu išmoks vertinti save ir būti dėkingas už viską, ką jam suteikia gyvenimas. Jautis turi žinoti: nesvarbu, kas vyksta aplinkui, jėgos slypi jame pačiame. Ugdyti savo sieloje gerąsias savybes ir tikrąsias vertybes jam nėra sudėtinga, gerokai sunkiau išmokti naudoti tuos resursus, kuriuos jis turi, ir nelaukti kažko ateityje.

Jaučiui labai svarbus pasitikėjimas – labiau, nei bet kuriam kitam ženklui. Be to, jis labai siekia ramaus gyvenimo. Tačiau čia slypi paradoksas: kuo labiau vidumi ir išore Jautis priešinasi vargingumui, tuo stipriau jį spaudžia Likimas. Būtent nepriteklius gali jį kažko išmokyti. Pagrindinis jo uždavinys – išmokti ramiai į jį reaguoti. Jautis turi suprasti, kad ramybę ir pasitikėjimą galima rasti tik savyje, o ne išoriniame pasaulyje. Ir kad žmogaus, kaip asmenybės,reikšmę apsprendžia ne jo banko sąskaita. Kai Jaučiai savyje atranda pasitikėjimo šaltinius, jie pradeda gyventi harmonijoje su savimi, įgyja tikruosius turtus.

Dvyniai

Dvyniai gimsta su pasaulio ir žmogaus sielos dvilypumo suvokimu: kiekviename mūsų telpa gėris ir blogis, tamsa ir šviesa. Jie taip pat žino, kad Dievas – kažkas pastovaus ir nekintamo. Pagrindinė karminė Dvynių užduotis – suprasti, kad Dievas yra visur. Kad ir kuo Dvyniai užsiimtų, kad ir ką mokytųsi, jie visada stengiasi atsakyti į du pagrindinius klausimus: „Kas aš iš tikrųjų esu?“ ir „Kame gyvenimo prasmė?“.

Jiems svarbu išmokti visiškai atsiduoti tai veiklai, kuria jie užsiima šią minutę. Tik taip jie galės realizuoti visus savo daugybinius talentus, o ne be tvarkos blaškytis, ieškant naujų interesų. Nuolatinių pramogų ir vakarėlių troškimo įveikimas – dar viena Dvynių gyvenimo užduotis. Nuobodulys mirtinai juos baugina! Dvyniai mano, kad gyvenimas taps neįdomus, bespalvis ir beprasmis, jeigu jie nustos suktis kaip diskotekos rutulys. Jie stengiasi palikti atvertas duris visoms galimybėms: būdami viena koja vienur, kita koja jie visada pasirengę pereiti kitur, kur dar įdomiau.

Gyvendami su vienu žmogumi, Dvyniai nuolat flirtuoja su kitu – juk gali būti, kad šalia atsiras kažkas įdomesnio. Tačiau paviršutiniškas požiūris į viską trukdo jiems tobulėti. Daryti tai įmanoma tik sunkiose situacijose, o jei Dvyniai nuo jų bėga, tai rizikuoja senatvėje likti skurde, be artimųjų ir draugų, su visišku nepasitenkinimu širdyje.

Kokią karmą atsineša kiekvienas Zodiako ženklas
© Shutterstock

Vėžys

Vėžys gyvena harmonijoje su pasauliu, kai randa savo namus savyje – tai vienas jo gyvenimo uždavinių. Namai – ta vieta, kur žmogus jaučiasi saugus, kur jį myli ir juo rūpinasi. Vėžys mokosi pasirūpinti savimi, įveikdamas nepasitikėjimo jausmą. Šis jausmas – viena pagrindinių jo problemų ir tuo pačiu geriausia mokytoja. Vėžys gali jaudintis, kad neturi daug pinigų ar kad nėra toks talentingas, kaip kiti. Dažnai nepasitikėjimas verčia Vėžį atsisukti į Dievą.

Nepasitikėjimas savimi moko jį pasitikėti kitais. Net jeigu iš pradžių jis atsisako pasitikėti gyvenimu, anksčiau ar vėliau turi suprasti, kad tik tokiu atveju viskas klostysis teisinga linkme.
Daugelis Vėžių bijo prarasti savo nuosavybę (paprastai nemenką), ryšį su vaikais, galimybę gyventi taip, kaip nori. Tačiau galiausiai visa tai teks paleisti. Pagrindinis Vėžio uždavinys – neleisti pranokti blogiausioms savo savybėms ir nevirsti kaprizingu ir nesantūriu žmogumi, įsikibusiu materialinių vertybių. Turėdamas subtilius jausmus ir emocijas, jeigu pradės jomis aklai vadovautis, Vėžys gali pamesti teisingą kelią.

Emocijos – galingiausias šio ženklo atstovų energijos šaltinis. Daugelis Vėžių mano, kad būtent įžeidumas ir nenuosaikumas neleidžia jiems tobulėti, tačiau su tuo neįmanoma kovoti. Iš tikrųjų, galima ir reikia. Neigiamos savybės neatsiranda be priežasties: kai žmogus mokosi su jomis susidoroti, jis mokosi teisingai nukreipti savo paties energiją. Su savo emocijomis susitvarkyti išmokęs Vėžys gali tapti tikru kūrėju, tikru savo srities žinovu.

Liūtas

Liūtui svarbu savyje išugdyti tarnystę kitiems ir drąsą. Kai jis pasikliauna savo atvira širdimi, įgimtas patrauklumas, savigarba ir įžvalgumo dovana padeda jam nuversti kalnus. Kai Liūtas pradeda nuolaidžiauti savo užsispyrusiam Ego, jis neišvengiamai nudega rankas. Ego – jo visų problemų šaltinis ir tuo pačiu pagrindinis Liūto mokytojas. Nepaprasta šio ženklo atstovų arogancija gali įžeisti kitus žmones. Jis tampa nevaldomas, pradeda tikėti, kad nepasiekiamų tikslų nėra. Pasitikėjimas savimi – tai geras bruožas, tačiau ne tuo atveju, jeigu jo šaltinis yra savojo pranašumo pojūtis. Jeigu Liūtas naudoja savo tikslo siekimą sekdamas savo kilnios širdies šnabždesiais, jo išmintį ir jėgą mato ir aplinkiniai, dėl to noriai jam padeda.

Liūto jėgos šaltinis – meilė. Kai jis išsižada užsispyrimo ir pasirenka meilę, tampa iš tikrųjų stiprus. Tuomet jam nebereikia pagyrų ir aplinkinių palaikymo. Vienas iš būdų pasiekti dvasinį tobulumą – visur kur demonstruoti nuolankumą. Būtent dėl nuolankumo žmogaus širdis visuomet lieka atvira ir kilni. Nuolankumas atveria jam kelią į aukštesnius jėgų šaltinius. Kai kurie Liūtai apie tai kalba taip: „Šiandien Dievas labai daug nuveikė mano rankomis!“ Liūtas turi pajausti, kaip apsiima per daug, tą akimirką jis turi prisiminti save. Tegul kas nors kitas prisiima dalį problemų. Jeigu Liūtas visas savo jėgas skiria tik įspūdžiui sukurti, jis jas iššvaisto, nes tokiu atveju, užuot dovanojęs savo širdį, jis kuria įvaizdį.

Mergelė

Nepaprastas protas suteikia Mergelei galimybę maksimaliai pasinaudoti turimomis galimybėmis (užuot skundusis gyvenimu). Taip ji pamažu turi priartėti prie supratimo apie Visatos išmintį. Stebėtina, tačiau pamatyti pasaulio tobulumą Mergelei padeda būtent jai būdingas perfekcionizmas ir jo broliai smulkmeniškumas ir priekabumas. Jeigu ji savo analitinius gebėjimus naudoja tik trūkumams ieškoti (užuot radusi privalumus ir iš to išpešusi maksimalią naudą), pernelyg kritiškai vertina save ir gyvenimą, ji pati save apvagia. Mergelės likimas tampa sunkiu išbandymu, o tai gali ją daug ko išmokyti. Laimės paslaptis jai – pasinaudoti savo perfekcionizmu, ieškant mūsų pasaulio tobulumo.

Mergelės raktas į sėkmę – ne intensyvus darbas ir net ne meilė darbui. Mergelė turi prisiminti, kad darbe reikia siekti ne tobulumo, o sėkmės. Dažnai Mergelės pernelyg savanaudiškai vertina savo darbą, stengiasi kaip įmanoma daugiau uždirbti, pamiršdamos viską aplinkui. Taip jos užsitarnauja negatyvią karmą. Dar Mergelė turi suprasti, kad kiekvienas žmogus turi teisę į savas klaidas, kaip ir teisę iš jų mokytis. Dirglumas, nuoskaudos jausmas, nepasitikėjimas savimi, nekantrumas – tai požymiai, kad Mergelė išsuko iš teisingo kelio. Kai Mergelė ramiai, su meile stebi kitų veiksmus, ji susijungia su ta savo sielos dalimi, kuri žino, kaip bet kur pasiekti geriausių rezultatų.

Kokią karmą atsineša kiekvienas Zodiako ženklas
© Shutterstock

Svarstyklės

Visada dvasinę pusiausvyrą palaikyti siekiančios Svarstyklės gali ramiai ir objektyviai žiūrėti į pasaulį, bet kurią situaciją įvertinti be didelių aistrų, rasti teisingus sprendimus. Kartais Svarstyklės pusiausvyrą pasiekia konflikto keliu. Joms konfliktas geriausiu atveju kažkas nepatogaus, daugeliu atvejų – nepakeliama, blogiausiu atveju – labai baisu. Dauguma Svarstyklių tiki tuo, kad jų pareiga užglaistyti konfliktus, net jeigu jie neturi sąsajų nei su viena iš konfliktuojančių pusių. Svarstyklės yra jautrios bet kokiai neteisybei ir disharmonijai. Jos daro viską, ką gali, kad atkurtų pusiausvyrą. Vien tam, kad įsitikintų, kad ir vėl viskas tvarkoje.

Dažnai jos linkusios nusileisti, ryžtasi sandoriams ar paprasčiausiai paklūsta kitų žmonių valiai – visa tai dėl trokštamos harmonijos. Tačiau kadangi kiti ir toliau daro tai, ką darė (rūpinasi tik savo interesais), sunkumai ir problemos kyla vėl ir vėl. Tai žlugdo tuos idealius santykius, kuriuos Svarstyklės stengiasi sukurti. Užuot švaisčiusios savo visas jėgas santykių su kitais žmonėmis kūrimui, Svarstyklės turi išmokti kurti harmoningus santykius su Dievu.

Svarstyklės – Zodiako estetės, todėl jos dažnai dėmesį sutelkia į išorinį grožį. Kai kurios Svarstyklės taip susidomi savo išore ir savo namų grožiu, kad tai ilgainiui tampa manija. Dar viena Svarstyklių klaida – santykių poreikis gali virsti vienatvės baime. Svarstyklės gyvenimo prasmės ir savojo Aš ieško santykiuose su kitu žmogumi. Iš čia kyla jų baimė niekam nepatikti. Svarstyklės turi išmokti gyventi taikoje su savimi ir tada nuožmi realybė negalės pakenkti jų planams.

Skorpionas

Pagrindinis jo tikslas – savo trūkumus paversti privalumais ir padaryti tai pasitelkus meilę. Skorpionui būdinga didelė jėga, jis nuolat savęs klausia, kaip ją geriau panaudoti. Jis visą laiką turi rinktis: naudoti savo jėgą, kad būtų ugdomos geriausios jo savybės ir padedama kitiems, arba kuriamos problemos ir griaunama tai, ką daro kiti. Jam būdingas gebėjimas matyti gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos kovą, ir tai gali jį daug ko išmokyti. Jeigu Skorpionas stengiasi visur matyti tik gėrį, netgi žinodamas apie blogio egzistavimą, jis ne tik randa savyje neišsemiamas jėgos atsargas, bet ir dar labiau jas padidina. Vienas geriausių būdų išgelbėti save nuo emocinio ir intelektualinio tamsumo – pasistengti pasinaudoti savo gebėjimu kurti, kad situacija pasikeistų į gera. Kai Skorpionas naudoja savo įžvalgumą ir aštrų protą, kad nuo problemos pereitų prie sprendimo, jis gali atrasti privalumų bet kokioje situacijoje (ir visai nesvarbu, kokia beviltiška ji atrodo).

Pagrindinė Skorpiono baimė, kurią jam reikia įveikti gyvenime – baimė atrodyti silpnu, negebėjimas paveikti situaciją. Jis nori žinoti, kad gali valdyti pasaulį – tai suteikia jam jo paties reikšmingumo ir saugumo pojūtį. Skorpionas bijo apskritai parodyti savo silpnumą ar net silpnumą tam tikrose srityse. Tai įžeidus žmogus – jis akimirksniu sprogsta ir paleidžia į darbą savo geluonį. Tačiau jis turi būti atsargus su savo „mirtinu ginklu“ – mums grįžta viskas, ką darome, todėl, galų gale, jo agresija gali atsisukti prieš jį patį.

Kitas uždavinys – įveikti aistrą valdžiai. Tai Skorpionui rimta priklausomybė, nes jam itin sunku įveikti valdžios troškimą. Galios pojūtis, kurį žmogui suteikia valdžia – pati didžiausia pagunda Skorpionui. Ir čia slypi viena pagrindinių jo pamokų: jis gali pasiekti valdžią, jis mėgsta valdžią, tai kodėl jis turėtų jos atsisakyti? Valdžia žudo žmoguje gebėjimą užjausti, o kai įvykius valdo Skorpionas, jis stabdo savo dvasinį tobulėjimą. Kai Skorpionas atsisako kontroliuoti tai, kad vyksta, jis gali suvokti, kad viskas klostosi puikiai. Skorpionui būdinga dvasinė jėga, kuri pranoksta fizinę ir intelektualinę jėgą. Būtent ji padeda jam įveikti sudėtingas situacijas. Ji padeda jam laimėti bet kokiose kovose ir įveikti visus išbandymus.

Kokią karmą atsineša kiekvienas Zodiako ženklas
© Shutterstock

Šaulys

Šaulys – įkvėpimo ženklas, kuris visuomet puikiai jaučiasi. Tuo tarpu, kai kitas Ugnies ženklas, Liūtas, jaučiasi karaliumi, Šaulys žino, kad turi atlikti Aukščiausiojo skirtą užduotį. Jis jaučia, kad yra kažkas aukštesnio, kas veda jį prie didelių tikslų. Šaulys neišvengiamai pereis per netikėjimo laikotarpius, kai galvos, kad jo egzistavimas neturi prasmės, kai gyvenimas jam atrodys kankinančiai nuobodus. Būtent tokiu laiku jis turi išmokti matyti Gėrį ir Dievą savyje ir gyvenime. Gyvenimo beprasmybės pojūtis gali sukelti depresiją, tačiau tuo pat metu gali nurodyti Šauliui, kame jos tikslas ir prasmė.

Viena pagrindinių Šaulio karminių užduočių – įveikti savo aistrą malonumams. „Valgyk, gerk ir linksminkis“ – taip skamba šiam ženklui būdingas gyvenimo devizas. Jis mano, kad yra vertas paties geriausio, todėl stengiasi gauti vis daugiau malonumo. Kai Šaulio gyvenimą sudaro vieni malonumai, jis pamiršta tikrąsias vertybes ir pradeda tikėti, kad sau negalima nieko atsakyti. Išmintinga visada tikėti sėkme, tačiau ne mažiau išmintinga ugdyti savyje saiką ir gebėjimą atsisakyti kažkokių troškimų. Geriausia Šauliui susikurti tokį gyvenimą, kuriame yra pakankamai laisvės. Jeigu jos jam trūks, jis negalės ramiai nugyventi tų bet kurio žmogaus gyvenime neišvengiamų laikotarpių, kai negali daryti to, ką nori. Kartais iš tikrųjų reikia spjauti į įsipareigojimus ir toliau eiti savo svajonės link, tačiau paprastai tokį pojūtį gimdo neteisingas pasaulio suvokimas. Būtent tuo metu, kai Šaulys jaučiasi nelaisvas, jis turi išlaisvinti save iš vidaus: susijungti su savo vidiniu pločiu ir laisve, pasirinkti pozityvų požiūrį į gyvenimą vidinės nelaisvės sąlygomis. Tokia patirtis išmokys jį suprasti, kad tikroji laisvė visada slypi žmogaus viduje.

Ožiaragis

Šis ženklas turi mokytis kontrolės ir savitvardos. Ožiaragis supranta tikrąją savitvardos reikšmę, kai jo pagrindiniai tikslai būna susiję ne su išoriniu, bet su vidiniu pasauliu. Kitaip tariant, Ožiaragis turi suprasti, kad svarbiausia – išmokti kontroliuoti savo sąmonę. Neleisti išorinėms aplinkybėms diktuoti, ką jam daryti, ką galvoti ar kaip jaustis, o rinktis pačiam – nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui. Savitvarda – tai pasiaukojimas, mokėjimas save valdyti, gebėjimas kaupti jėgas. Kai Ožiaragis naudoja savo ryžtingumą išsivadavimui nuo neigiamų emocijų, pradeda į viską žiūrėti geranoriškai, jo vidinė išmintis ir prigimties platumas padeda jam daug nuveikti bet kuriame bare.

Jeigu Ožiaragis nesistengia suprasti, ko jam tikrai reikia, sėkmę jis supranta taip, kaip ją jam pateikia kiti žmonės. Užuot statęs savo gyvenimą pagal savus norus, Ožiaragis eikvoja savo brangų laiką (kartais netgi gyvenimą) tam, kad pateisintų kitų lūkesčius. Anksčiau ar vėliau dauguma tų Ožiaragių, kuriems išorinis pripažinimas yra vienintelis jų reikšmingumo patvirtinimas, susivokia, kad jis apgaulingas ir neatneša pasitenkinimo, nes tenka gyventi pagal svetimus standartus ir lūkesčius.

Išmokti save priimti tokį, koks esi – pagrindinė bet kurio Ožiaragio laimės ir sėkmės priežastis. Kai jis gerbia ir vertina save, kažin ar „išmušinės“ pripažinimą iš kitų žmonių. Kai jis žino, kad užsiima svarbiais dalykais, jis atiduoda visas jėgas tam, kas jam atrodo svarbu. Jis tik tada galės nugyventi gyvenimą išties laimingai, jeigu gyvens taip, kaip jam norisi. Ožiaragis turi siekti kiekviename reikale atrasti džiaugsmo. Ir tada viskas jam bus įdomu, tada jis galės pademonstruoti savo humoro jausmą ir paversti tai įdomiu dalyku kitiems žmonėms.

Vandenis

Vandenis paprastai įsitikinęs, kad jis skiriasi nuo kitų, todėl turi gyventi pagal save. Tačiau jis atliks vieną savo karminių užduočių tik tada, kai išmoks kovotis su savo nekantrumu. Jis didžiuojasi savo atviru mąstymu ir tuo, kad mėgsta įvairovę. Tačiau tuo pačiu jis yra nepataisomas idealistas ir iš žmonijos tikisi labai daug. Jeigu žmonės neatitinka Vandenio idealų, jis labai stipriai nusivilia. Jis pradeda įtarti juos egoizmu. Būtent tokiais laikotarpiais Vandeniui tenka laikyti svarbiausią savo egzaminą. Jis turi suprasti, kad kiekvienas žmogus pats renkasi savo kelią. Kai Vandenis stengiasi matyti tik gėrį tame, ką daro kiti žmonės, jis gauna galimybę įvertinti įvairius būdus, padedančius žmonėms išreikšti save.

Vandenis save laiko tokiu unikaliu žmogumi, kad atsiriboja nuo viso likusio pasaulio. Kai jis supras, kad dauguma žmonių nepasirengę su juo sutikti (bent jau šiandien), jis gali susikoncentruoti į tai, ką iš tikrųjų gali pakeisti – save. Iš tiesų, pagrindinė Vandenio užduotis – pasistengti tapti geresniu.

Ištikimybė idėjai Vandenyje gali virsti užsispyrimu – štai pagrindinė jo problema. Norint atkaklumą atskirti nuo užsispyrimo, Vandenis turi savęs paklausti – ar jis artėja prie savo tikslo? Padėtis komplikuojasi dėl to, kad užsispyrimas trukdo Vandenio saviraiškos laisvei – tam, ką jis vertina labiausiai. Dėl užsispyrimo jis viską daro pagal save: kaip įprato, kaip moka, nepastebėdamas, kad egzistuoja daugybė kitų būdų, kaip atlikti tą patį darbą. Ironija slypi tame, kad laisvę mylintis Vandenis virsta nuoboda, kuris stengiasi apriboti ne tik aplinkinių, bet ir savo paties laisvę.

Žuvys

Visi mes gyvenimo eigoje sužinome, kad pasiaukojimas – šventas reikalas. Žuvims ši tiesa yra pati svarbiausia gyvenime. Atsikratydami neigiamų savo charakterio bruožų, ugdydami ir tobulindami teigiamas savo savybes, pažadiname savo aukščiausią prigimtį, kurios vardas – Nesibaigianti Meilė. Kai kurios Žuvys mano, kad pasiaukojimas yra kančia ir savęs paaukojimas. Jos pradeda galvoti (ir klysta), kad turi visko atsisakyti – liautis rūpintis savimi, pamiršti savo interesus, neginti to, kas joms brangu – viskas tam, kad atrodytum geru žmogumi. Tačiau tai nėra šventas pasiaukojimas – tai reiškia paprasčiausią nesirūpinimą savimi. Žuvys pajaučia užsidegimą, kai supranta, kad aukščiausias tarnystės būdas – tarnavimas kitiems.

Žuvims būdingas prigimties dvilypumas: jos žavisi realaus pasaulio grožiu ir tuo pačiu metu dėl dvasinių dalykų gali lengvai atsisakyti materialių. Viena vertus, Žuvys labai pririštos prie mūsų pasaulio, kita vertus – nuolat bando suartėti su Dieviškumu. Dėl savo gebėjimo tuo pačiu metu matyti ir materialius, ir dvasinius dalykus, Žuvys turi išmokti matyti dieviškąjį pradą kiekviename, kas gyvena šioje Žemėje.

Kita Žuvų užduotis – netapti apgavikėmis. Tai didelė pagunda joms, nes šio ženklo žmonės mėgsta prifantazuoti. Žuvys galvoja: „Jeigu niekas nesučiupo manęs meluojant, vadinasi, viskas gerai“. Tokiu atveju Žuvys turi pripažinti pačios sau, kad ne visada yra teisingos, ir pasistengti būti sąžiningos pačios su savimi. Dar viena problema, su kuria susiduria Žuvys: daugelis noriai priima pagalbą iš šalies, tačiau mainais nieko neduoda. Tai gali nulemti didelį nusivylimą. Vienintelis žmogus, už kurio išgelbėjimą Žuvys iš tikrųjų prisiima atsakomybę – jos pačios. Rūpinimasis savo siela neišvengiamai keis ir aplinkinį pasaulį.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(27 žmonės įvertino)
4.2963

Top naujienos

Smarvės neapsikentęs vilnietis sulaukė valstybės antausio: kur tos baudos, kai jų labiausiai reikia (1)

Tuo metu, kai Lietuva deklaruoja dedanti didžiules pastangas kovai su lauko tualetais ir Aplinkos...

Dujų krizė neaplenks Lietuvos pramonės milžinų: kritiniu atveju vienai grėstų ir gamybos stabdymas (1)

Dujų krizė Europoje pirmiausia paveiks Lietuvos pramonę, ypač didžiuosius gamintojus ir gamtinių...

Karas Ukrainoje. Iš Rusijos – nauja įžūli klastotė

Kovos su dezinformacija centras pranešė , kad okupantai paskleidė dar vieną melagingą naujieną...

Lietuvoje statys 3 naujus karinius miestelius: projektų pradžia – jau šį rudenį

Šių metų rugpjūčio pradžioje Krašto apsaugos ministerija paskelbė, kad Lietuvoje yra...

Delfi PliusŽinių radijas

Kodėl Vakarai bijo Putino pralaimėjimo?

Tinklalaidėje kalbama apie tai, kada baigsis šis karas? Ar pavyks ukrainiečiams kontrpuolimas?...

Nuo motociklų triukšmo pavargusiems vilniečiams gerų žinių nėra: kol kiti miestai dalina baudas, Vilniaus savivaldybė nemato problemos

Nors kalbant apie motociklininkus dažnai akcentuojama, jog kasmet kyla nemažai problemų, dėl to,...

Būstas kaip investicija: specialistai mato ne tik privalumus įspėja apie galimas rizikas

Lietuviai vis dar galvoja, kad investicija į nekilnojamąjį turtą (NT) šiandien yra geriausias...

Prieš skrydį princas Williamas su žmona Kate mėgaujasi išskirtiniais patiekalais: tik jiems skirtas oro uosto meniu – neįtikėtinas

Kembridžo kunigaikštį ir kunigaikštienę slaptoje Hitrou 5-ojo terminalo vietoje aptarnauja...

JAV Kosmoso pajėgos pripažino: į Žemę tėškęsis tarpžvaigždinis objektas nuskendo prie Naujosios Gvinėjos krantų mokslininkai ruošiasi jį ištraukti milžinišku magnetu

Mokslininkai teigia atradę, kad į Žemę nukrito pirmasis tarpžvaigždinis meteoritas . Iki šiol...

Verslas PliusJana Randow, Alessandra Migliaccio

Didžiulė takoskyra Italijoje – išbandymas ambicingoms Europos pastangoms atgaivinti ekonomiką

Norint suprasti Europos Sąjungos ekonomikos augimo atgaivinimo iššūkį pasitelkiant didžiausią...