aA
Pitagoras – žymus senovės graikų filosofas, mistikas ir matematikas, svarbiausiu savo pasiekimu laikęs magiškąjį kvadratą. Išminčius, pasitelkęs astrologinius ir matematinius gebėjimus, sukūrė skaitinę sistemą, paremtą žmogaus gimimo data. Pagal ją galima atskleisti slapčiausią informaciją apie asmens charakterį, siekius ir talentus. Pitagoro kvadrato tikslumu neabejojo ne tik graikai, bet ir egiptiečiai bei romėnai. Šiandien jis taip pat yra itin populiarus.
© Shutterstock nuotr.

Kaip susidaryti Pitagoro kvadratą?

Pitagoro kvadrato braižymas nėra sudėtingas, tačiau kruopštumo reikalaujantis darbas. Svarbiausias dalykas, kurio reikia, tai gimimo data.

Norint susidaryti savo Pitagoro kvadrato variantą, reikia: 


1. Užrašyti gimimo datą, pavyzdžiui, 1988 05 18.
2. Susumuoti visus gimimo datos skaičius, iki vienaženklio skaitmens, pavyzdžiui, 1 + 9 + 8 + 8 + 0 + 5 + 1 + 8 = 40, tuomet 4 + 0 = 4.
3. Vienoje eilutėje užrašyti savo gimimo datą pradedant nuo dienos ir baigiant metais. Tuomet apačioje surašyti rezultatus, gautus sumuojant gimimo datos skaičius. Pavyzdžiui:
18 05 1988
40 4
4. Pirmą gimimo dienos skaitmenį (šiuo atveju 1) padauginti iš 2. Tuomet iš pirmos gimimo datos gautos sumos (šiuo atveju 40) atimti sandaugos skaitmenį, pavyzdžiui, 1 x 2 = 2; 40 – 2 = 38. Šį skaičių paversti vienaženkliu: 3 + 8 = 11 (šis rezultatas tarpinis, todėl į Pitagoro kvadratą nebus rašomas); 1 + 1 = 2.
5. Gautus skaičius, išskyrus tarpinį, įrašyti į antrąją eilutę:
18 05 1988
40 4 38 2
6. Tuomet susumuoti antros eilutės pirmą ir trečią skaičius, kol bus gautas vienaženklis skaitmuo, pavyzdžiui, 40 + 38 = 78; 7 + 8 = 15; 1 + 5 = 6. Tą patį padaryti su antru ir ketvirtu antrosios eilutės skaičiais: 4 + 2 = 6. Gautus vienaženklius skaičius užrašyti į antrą eilutę.
18 05 1988
40 4 38 2 6 6
7. Išbraukti visus skaičių sekoje esančius 0. Likusius surašyti į kvadratą:
18 5 1988
4 38 2 6 6

Surašyti visus vienetus.
Surašyti visus ketvertus.
Surašyti visus septynetus.
Surašyti visus dvejetus.
Surašyti visus penketus.
Surašyti visus aštuonetus.
Surašyti visus trejetus.
Surašyti visus šešetus.
Surašyti visus devynetus.

Jeigu kai kurių skaičių nėra, jų vietoje dėti brūkšnį.
Analizuojamu atveju Pitagoro kvadratas atrodo taip:
11
44

2
5
8888
3
66
9

Eilučių reikšmės

Pirma Pitagoro kvadrato eilutė rodo žmogaus valią bei kryptingumą. Kuo šioje eilutėje daugiau skaičių, tuo stipresnė valia.
1 skaičius – kaprizingi ir valdomi principų žmonės.
2 skaičiai – turi aiškų tikslą, tačiau tik pamažu jo siekia.
3 skaičiai – tikslų daug, tačiau jie nuolatos be aiškios priežasties keičiasi.
4 skaičiai – turi aiškų tikslą, kryptingai jo siekia, tik iš pradžių pamatuoja savo galimybes.
5 skaičiai – itin kryptingi ir valingi žmonės, dėl siekiamo tikslo pasiryžę daug ką paaukoti.
6 ir daugiau skaičių – pernelyg aukštus tikslus keliantys žmonės, kurie neša itin didelę naštą.

Antra eilutė atskleidžia žmogaus jausmingumą ir polinkį kurti šeimą.
1–2 skaičiai – nejaučia poreikio kurti šeimos, dėl to netgi sąmoningai nesistengia.
3 skaičiai – ilgai negali apsispręsti, ar nori tapti šeimos žmonėmis.
4 skaičiai – šeima – didelė vertybė, todėl stengiasi ją sukurti kuo anksčiau.
5 skaičiai – negali įsivaizduoti gyvenimo be šeimos, stengiasi kurti idealius santykius.
6 ir daugiau skaičių – per daug idealizuoja šeimą ir meilę, todėl ilgai negali rasti tinkamo partnerio.

Trečia eilutė atskleidžia žmogaus stabilumą ir maištingumo lygį.
1 skaičius – maištingi žmonės, linkę ginčytis su aplinkiniais.
2 skaičiai – kartais prasiveržia revoliucionierių prigimtis, tačiau šie žmonės ją geba suvaldyti.
3 skaičiai – dažniausiai būdingas stabilumas.
4–5 skaičiai – labai ramūs, drausmingi ir stabilūs žmonės, vengiantys bet kokių naujovių ir pokyčių.
6 ir daugiau skaičių – monotonijos ir taisyklių vergai, bijantys išlįsti iš savo kiauto.

Stulpelių reikšmės


Kuo stulpelyje daugiau skaičių, tuo atitinkama žmogaus savybė stipriau išreikšta.
Kairys Pitagoro kvadrato stulpelis atspindi racionalų mąstymą, protinius gebėjimus.
Vidurinis – kryptingumą ir tikslo siekimą.
Dešinys – kūrybines galias.

Įstrižainių reikšmės

Vienetais pažymėta įstrižainė rodo dvasingumą ir religingumą. Kuo joje daugiau skaičių, tuo stipresnis ryšys su Dievu. Jeigu skaitmenų daugiau nei 6, šiems žmonėms skirta vesti visuomenę gėrio link ir skatinti nusigręžti nuo materializmo bei prisiminti dvasines vertybes.
Dvejetais pažymėta įstrižainė atskleidžia asmenybės polinkį į kūniškus malonumus, pavyzdžiui, maistą, grožį, komfortą, seksą.
1 skaičius – šiems žmonėms nerūpi kūniški malonumai.
2–3 skaičiai – mėgsta pasilepinti, skaniai pavalgyti, mėgaujasi lytiniais santykiais, tačiau nepamiršta ir dvasinių dalykų.
4 skaičiai – itin reikšmingas materialus komfortas ir kūniški malonumai.
5 skaičiai – šie asmenys neįsivaizduoja gyvenimo be sekso, gardaus maisto, gražios aplinkos ir pinigų.
6 ir daugiau skaičių – trūksta dvasingumo ir padorumo, šie žmonės per daug dėmesio skiria kūniškiems malonumams, pamiršta dvasines vertybes.

Skaičių reikšmės


Kiekvienas Pitagoro kvadrato skaičius atskleidžia skirtingą asmenybės pusę. Reikšminga ne tik tai, ar toks skaitmuo kvadrate yra, bet ir tai, kiek jų yra.
Vienetai rodo žmogaus ryžtingumą siekiant tikslo, jo egoizmą arba, atvirkščiai, altruizmą.
1 arba šių skaitmenų visiškai nėra – žmonės, siekdami savo tikslų, visiškai nepaiso aplinkinių teisių ir poreikių. Jie yra egoistiškos prigimties, nemokantys užjausti ir padėti. Ko nors imasi tik tuomet, jei tai atneša apčiuopiamos naudos.
11 – turi stiprų polinkį į egoizmą. Tačiau trokšta, kad aplinkiniai jų sprendimus paremtų, netgi jais žavėtųsi. Todėl kartais paiso jų nuomonės ir interesų.
111 – ryžtingai siekia užsibrėžtų tikslų, nelinkę pasiduoti ar paklūsti kitų valiai. Šie žmonės nėra tironai, siekiantys, kad aplinkiniai elgtųsi taip, kaip jiems patogiau. Jų šūkis: „Už laisvę, kol ji neriboja kitų.“
1111 – itin valingi, disciplinuoti žmonės, pasiryžę aukotis dėl artimųjų.
11111 – labai užsispyrę ir atkaklūs asmenys. Ryžtingai siekia užsibrėžtų tikslų. Jeigu nepasiseka, labai kremtasi, gali tapti kerštingi ir tironiški.
111111 ir daugiau – tokių žmonių labai mažai. Jie turi nepaprastai tvirtą charakterį, dėl siekiamų tikslų gali paaukoti savo gyvenimą. Atkakliai kovoja ir už artimųjų gerovę.

Dvejetai rodo žmogaus bioenergetinio lauko stiprumą.


Jeigu dvejetų nėra, žmonių bioenergetinis laukas yra itin silpnas, todėl jie dažnai tampa energetiniais vampyrais, mėgstančiais siurbti kitų jėgas ir mintis. Tai daro nesąmoningai, neturėdami jokių piktų kėslų. Šios asmenybės mėgsta būti didelėje draugų kompanijoje ir bendrauti.
2 – silpnas bioenergetinis laukas. Tokiems žmonėms reikia vengti streso, stiprių emocijų, konfliktų, kardinalių pokyčių. Visa tai kenkia ne tik jų psichinei, bet ir fizinei sveikatai.
22 – gana stiprus bioenergetinis laukas. Šie žmonės linkę rūpintis ne tik savo, bet ir kitų sveikata. Todėl dažnai renkasi medikų, farmacininkų ir panašią profesiją.
222 – stiprus biolaukas. Tokie žmonės turi nepaprastų galių. Jie geba stiprinti kitų bioenergetinius laukus arba vien tik prisilietę gydyti. Deja, dažnai patys nežino, kad turi tokį talentą.
2222 ir daugiau – neįprastai stiprus bioenergetinis laukas. Tokie žmonės traukia aplinkinius, nes šie nesąmoningai maitinasi jų energija.

Trejetai rodo asmenybės polinkį tobulėti, organizuotumą ir konkretumą.
Jeigu trejetų nėra, tuomet šie žmonės yra itin neorganizuoti ir nekonkretūs. Jie visur vėluoja, atidėlioja darbus, nesilaiko pažadų. Tačiau jų sumaištis negąsdina.
3 – sunkiai nuspėjami žmonės. Vieną dieną jie gali priminti griežtus, visada taisyklių besilaikančius tvarkos sergėtojus, kitą – nerūpestingus nesubrendėlius. Viskas priklauso nuo nuotaikos.
33 – tvarkingi, darbštūs, kantrūs, organizuoti ir mokytis mėgstantys asmenys. Jie nori daug pasiekti ir negaili tam jėgų.
333 ir daugiau – šiems žmonėms mokslas yra visas jų gyvenimas. Pagrindinis tikslas – tobulėti. Kartais tai tampa manija, kuri užgožia kitas gyvenimo sritis. Be to, šios asmenybės pernelyg pedantiškos.

Ketvertai suteikia informacijos apie sveikatą.
Jeigu ketvertų nėra, sveikata labai silpna. Šie žmonės dažnai serga, ligos trunka ilgiau nei kitiems, pasireiškia komplikacijų.
4 – gana silpna sveikata. Norint nesirgti, reikia nuolatos stiprinti imunitetą, sveikai maitintis, sportuoti, laikytis griežtos higienos. Jaunystėje šios asmenybės gali ir nesirgti rimtomis ligomis, tačiau senatvėje jų tikrai nepavyks išvengti.
44 – stiprus imunitetas. Šie žmonės retai serga, tačiau susirgę greitai pasveiksta. Nesijaučia prastai net nesilaikydami sveikos gyvensenos principų.
444 ir daugiau – neįprastai stiprios sveikatos savininkai, kurie serga ne dažniau kaip kartą per kelis metus. Jie visada spinduliuoja energiją ir puikią nuotaiką.

Penketai apibūdina žmogaus intuiciją.
Jeigu penketų nėra, žmonės būna pernelyg racionalūs, visiškai neįsiklauso į nuojautą ir jausmus. Todėl padaro daug klaidų, tačiau iš jų nepasimoko.
5 – nors mąsto itin racionaliai, tačiau kartais remiasi ir intuicija. Tai leidžia dažniau pasirinkti tinkamą kelią ir daugiau pasiekti.
55 – puikiai išvystyta intuicija. Šie žmonės geba numatyti būsimus veiksmų rezultatus, aplinkinių poelgius. Jie puikiai perpranta kitus žmones. Kartais šias asmenybes aplanko pranašiški sapnai.
555 – pavydėtinai stipri intuicija. Aplinkiniams gali atrodyti, kad šie žmonės elgiasi neprotingai ir nesivadovauja logika, tačiau paaiškėja, kad jie visada priima geriausią sprendimą. Tokios asmenybės dažnai regi pranašiškus sapnus, pastebi iš aukščiau siunčiamus ženklus, nesunkiai nuspėja įvykių eigą.
5555 ir daugiau – tokių žmonių nėra daug. Jie turi aiškiaregystės dovaną arba neįprastų galių.

Šešetai rodo, kurią profesiją geriausia rinktis.
Jeigu šešetų nėra, žmogus dar turi atrasti savo kelią ir išmokti kokio nors amato. Praeituose gyvenimuose jis nesukaupė reikiamos patirties.
6 – iš praeitų gyvenimų žmogus atsinešė polinkį į kūrybą, dvasinę veiklą. Šiame gyvenime reikia išmokti praktiškesnės ir žemiškesnės veiklos. Rekomenduojama išmėginti fizinį darbą.
66 – tai žemiški žmonės, kuriuos traukia fizinė veikla ir amatai. Tačiau jiems patariama užsiimti protiniu darbu arba menine veikla.
666 – tokios asmenybės puikiai geba bendrauti ir mėgsta būti tarp žmonių. Todėl jiems labiausiai tinka profesija, susijusi su bendravimu.
6666 ir daugiau – labai darbštūs, kruopštūs ir atsakingi žmonės, karjerai skiriantys netgi per daug laiko ir jėgų. Jeigu tai juos tenkina, gali rinktis protinį, daug atidumo ir atsakingumo reikalaujantį darbą. Tačiau jei tai pradėjo varginti, šios asmenybės gali rinktis valytojo, santechniko ar kitą profesiją, susijusią su fizine veikla.

Septynetai rodo gėrio ir sėkmės santykį. Taip pat atskleidžia gyvenimo lengvumą arba sudėtingumą.
Jeigu septynetų nėra, žmonių laukia nelengvas gyvenimas, kupinas apmąstymų ir sunkių pasirinkimų. Dažnai gyvenimo kelias būna susijęs su religija. Šių asmenybių tikslas – užsitarnauti laimę būsimiems gyvenimams.
7 – Fortūna aplanko tuomet, kai šie žmonės įdeda gana daug pastangų ir būna verti apdovanojimo. Aklos sėkmės tikėtis neverta, ji – retas svečias.
77 – šiems žmonėms sekasi viskas, kad ir ko imtųsi. Nesvarbu, ar jo ketinimai geri, ar blogi. Dėl to svarbu, kad tokie asmenys nuo mažų dienų būtų skatinami rinktis gėrio kelią. Antraip jie gali pasauliui padaryti labai daug žalos.
777 – tai ypatingi žmonės. Jie labai ramūs, geri, tikri altruistai. Dažnai nesuvokia realybės, pasaulį mato geresnį nei iš tiesų yra. Deja, tokios asmenybės yra laikini svečiai, anksti paliekantys šį pasaulį.
7777 ir daugiau – angeliškos prigimties žmonės, turintys neįprastą likimo dovaną. Svarbu išmokti ja tinkamai naudotis. Tokioms asmenybėms būtina saugoti savo sveikatą ir gyvybę. Dažnai jas tragiška lemtis ištinka dar vaikystėje ar jaunystėje. Net jei pavyksta sulaukti senatvės, visą gyvenimą išlieka avarijų, sunkių traumų ir sunkiai pagydomų ligų grėsmė.

Aštuonetai parodo žmogaus pareigingumą.
Jeigu aštuonetų nėra, žmonės yra visiškai nepareigingi. Ką nors prižadėję, pažadą pamiršta. Nepaiso jokių terminų, taisyklių ir įsipareigojimų.
8 – pareigingi ir atsakingi žmonės, kurie stengiasi elgtis taip, kaip iš jų tikimasi.
88 – itin atsakingi asmenys, prisiimantys svetimus rūpesčius ir darbus. Jiems reikia saugotis piktų žmonių, kurie siekia pasinaudoti tokiais stropuoliais.
888 – šių žmonių pareigos jausmas toks stiprus, kad jie gali valdyti ne tik save, bet ir aplinkinius. Jiems lemta tapti kokios nors srities lyderiais, kompanijos ar net visos tautos vadovais.
8888 ir daugiau – galimas dvejopas likimas. Vieni tampa pernelyg pareigingi ir visiškai praranda gyvenimo džiaugsmą, nemoka atsipalaiduoti. Kiti geba suderinti pareigas su malonumu ir gali tapti žymiais žmonėmis, kurie ateityje neabejotinai bus įrašyti į istorijos vadovėlių puslapius.

Devynetai atspindi žmogaus intelektualius gebėjimus.
Jeigu devynetų nėra, žmonės gyvenime vadovaujasi ne logika, o jausmais ir instinktais. Jie nekuria jokių planų, negalvoja, kas laukia rytoj. Taip pat nesiekia išsilavinimo ar karjeros. Tobulėjimas jiems laiko švaistymas, keliantis nuobodulį. Mieliau renkasi pramogas.
9 – žmonės supranta intelektualumo vertę ir stengiasi tobulėti. Tačiau jiems reikia įdėti labai daug pastangų, kad galėtų pamažu įsisavinti naujus dalykus. Progresas privalo vykti visą gyvenimą, antraip šie asmenys grįš į pradinį tašką.
99 – gudrūs, išmintingi žmonės, lengvai įsisavinantys naujus dalykus. Jiems sekasi bet kokia protinė veikla, todėl pernelyg nesidomi mokslu, nes ir taip jaučiasi protingi.
999 – aštraus proto savininkai, turintys gilesnį pasaulio suvokimą nei dauguma žmonių. Jų protui pasiduoda net sudėtingiausios būties paslaptys. Deja, tokios asmenybės retai moka dalytis sukaupta patirtimi ir žiniomis su kitais. Jiems trūksta kantrybės ir tolerancijos, todėl suprantančius mažiau nei jie vertina kaip nieko vertus kvailius.
9999 ir daugiau – nuo genialumo iki beprotybės yra tik vienas žingsnis, o šie žmonės stovi ant ribos. Vieni jų gali tapti genijais, kurie pasauliui padovanos ne vieną puikų išradimą, kiti – nesusidoros su savo protu ir aplinkinių bus laikomi nepritapėliais, gyvenančiais savame pasaulyje. Gali netgi kentėti nuo psichinių ligų.
  
Gyvenimo skaičius 


Pitagoro kvadratas gali parodyti kelintą gyvenimą žmogus gyvena. Šią paslaptį atskleidžia penktame kvadrato braižymo žingsnyje esantys skaičiai. Analizuojamu pavyzdyje atveju tai buvo:
18 05 1988
40 4 38 2
Norint sužinoti savo gyvenimo skaičių, reikia suskaičiuoti, kiek iš viso yra skaitmenų, išskyrus nulį. Gautas rezultatas parodys, kelintą gyvenimą gyvenate. Šiuo atveju yra 12 skaičių, taigi žmogus gyvena dvyliktą gyvenimą. Tai labai pažengusi ir patyrusi siela. Anot Pitagoro, žmogus šiame pasaulyje gali atgimti 15 kartų. Vėliau jo siela negrįžta į Žemę, nebent jam paskiriama kokia nors svarbi misija.

ĮDOMU
Pitagoras gimė 582 m. pr. Kr., o mirė 496 m. pr. Kr.
Jo gimtinė – Samo sala (Graikija), tačiau vėliau Pitagoras persikraustė į Krotonę (Italija).
Tėvas buvo pirklys.
Nulio nelaikė skaičiumi, nes jis neturi jokios vertės.
Mirties priežastis neaiški. Vienur skelbiama, kad žuvo per gaisrą, kitur, kad sąmoningai badavo, kol mirė.
Sunku atskirti, kurie pasiekimai priklauso Pitagorui, o kurie jo mokiniams. Mokslininkai ginčijasi net dėl garsiosios Pitagoro teoremos. Manoma, kad ji galėjo būti sukurta jo pasekėjų jau po žymiojo mastytojo mirties.
Tikėjo, kad valgantys gyvūnus žmonės yra kanibalai, nes į juos įsikūnija protėvių sielos.
Teigė, kad praeitame gyvenime buvo karys, kovęsis Trojos kare.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Užkalnis. Apie asocialus, čigonus, pašalpinius ir kitus blogus žodžius (132)

Sužinojau, kad žodžio „asocialas“ mūsų vis dar laisvoje, bet sparčiai nelaisvėjančioje...

Po nesėkmės suirzusi Rusija trimituoja: Lietuvą sukaustė baimė (138)

Kremlius trečiadienį pasmerkė „smarkų spaudimą“ dėl Rusijos kandidato į Interpolo...

Eimunto Nekrošiaus bičiulis apie režisierių ištikusias sveikatos problemas: kalba ėjo apie operaciją (24)

Kartu su visa šalimi mylimo ir talentingo režisieriaus gedintys aktorius bei režisierius Adolfas...

Lietuvių kavos gėrimo įpročiai šiurpina italą: mane purto tas užpylimas (23)

Kava – vienas populiariausių žmonijos gėrimų, be kurios neapsieina daugelio žmonių rytas. O...

Petras Čimbaras: ilgiau nei 5 minutes loja tik nesveiki arba sulaukėję gyvūnai

Spalis naminių gyvūnų turėtojams prasidėjo neramiai. Pirmą mėnesio savaitę seimo narys Petras...

(Ne)Grįžtu. Į Airiją išvyko jau sulaukusi 50-ies: geriau nei čia savo pensijos net neįsivaizduoju į šalį plūsta vyresni lietuviai (76)

„Gerai, išgersime kavos“, – pasigirsta žodžiai už nugaros Monaghano, miestelio Airijoje,...

Vyriausybė galutinai apsisprendė, kaip kovos su kainomis: „vaučeriais“ naudosis ne visi papildyta 15.05 val.  (515)

Vyriausybės pasitarime pristatytos paruoštos ministerijų priemonės, kaip kovoti su augančiomis...

Greiti pinigai ir Trumpo draugai Laikykitės ten su Andriumi Tapinu (24)

„ Laikykitės ten su Andriumi Tapinu “ aptaria savaitės aktualijas, Kėdainių aktualijas ir...

Fausta Marija Leščiauskaitė. O jeigu nedaužė, bet santykiai nebuvo laimingi? (135)

„Mes gimėme laikais, kai sulūžusius daiktus buvo įprasta taisyti, o ne išmesti“ – tokios ir...

Kokios pensijos galime tikėtis: ką daryti, kad netektų skursti? (16)

Savaitgalis Druskininkų sanatorijoje, atostogos saulėtoje Ispanijoje, popietės su anūkais vandens...