Užtemimas vyks Svarstyklių ženkle, aktyvuota bus Svarstyklių – Avino ašis, sustiprinta Nusileidusio ir Kylančio Mėnulio Mazgų šiuose ženkluose padėtimi. Šis žiedinis Saulės užtemimas gali ne tik stiprinti jūsų emocijas ir išgyvenimus, bet ir pagal ašies kryptį, išryškinti aplinkoje esantį kategoriškumą, agresyvumą, karingumą, norą ryžtingai apginti savo požiūrį, nesitaikstyti su kompromisais.

Ką reikėtų nuveikti žiedinio Saulės užtemimo dieną, kaip tinkamai nukreipti ir harmonizuoti jo energiją?

1. Panaudokite šį žiedinį Saulės užtemimą atsisveikinimui su praeitimi, ir į kurią ilgą laiką būdami atsisukę, tuo pačiu buvote atsukę savo ateičiai nugarą. Pats metas apsisukti; paleisti buvusias nuoskaudas, skaudžius išgyvenimus. Išneškite iš namų skaudžią praeitį primenančius daiktus, kas jau nebenaudojama, o taip pat išrinkite iš savo širdies jus žeidusias iš to, kas kažkada sudužo, pergyvenimų šukes.

2. Šis laikas tiktų norintiems atsisakyti beverčių tikslų, netinkamų veiklų, jums trukdančių įpročių ir bruožų.

3. Pasiryžkite, patys nutarkite ryžtingai kurti savo rytdieną, į gera keisti savo gyvenimą.

4. Padėkokite Visatai, Kūrėjui ir šalia esantiems, už visa, ką patiriate gero.

5. Po užtemimo ypač svarbūs bus jūsų pasirinkimai, tiek veiklų, tiek ir gyvenimo bendrakeleivių, tad rinkdamiesi įsiklausykite ką jums pataria ne vien logika, jūsų patirtis, bet ir jūsų intuicija.

Sėkmingų jums apsisprendimų ir pasirinkimų!

Šaltinis
www.lolitazukiene.eu