Vis dėlto, 0 vilkų buvo užfiksuota šioje ir Mickūnų girininkijose. Rezultatų iš kitų girininkijų kol kas neturime.

Girininko teigimu, vilkų pėdsakų dar gali būti užfiksuotą ir antrąją apskaitos dieną.

Kaip apskritai skaičiuoti itin atsargius ir žmonių neprisileidžiančius Lietuvos plėšrūnus? Argi jų pėdsakai ne vienodi su kaimo apylinkėse gyvenančių šunų?

Kaip į vilkus žiūri medžiotojai? Ir kodėl organizacijos „Baltijos vilkas“ savanoriai apskaitos dienomis atkakliai seka paskui girininkus?

Atsakymus rasite šiame reportaže:

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės