Rugpjūčio 20d. kviečiame visus į Baltijos pajūrį, Girulius, į „Laimingo vandens“ šventę, kurioje bus pristatoma „Laimingo vandens“ akcija, jos prasmė bei rezultatai, dalyvaus svečiai, visuomeninių ekologinių, sveikos gyvensenos organizacijų, bendruomenių atstovai, vyks dėkingumo gamtai išreiškimo ritualas, kūrybiniai konkursai, koncertuos estrados bei folkloro ansambliai, bus apdovanoti aktyviausi „Laimingo vandens“ akcijos dalyviai.

„Laimingo vandens“ pakrančių valymo ir dėkingumo vandeniui bei žemei akcija vyksta nuo 2011m.balandžio 16d. Iki rugpjūčio 1d. ji vyko 116 kartų ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Švedijoje, Belgijoje. Iš viso per tą laiką joje užregistruota 840 dalyvių.

Akcijos esminis tikslas- atkreipti dėmesį į vandens ir aplinkos užterštumą ir būtinybę spręsti šią problemą, ugdyti pilietinę, ekologinę sąmonę savo konkrečiu pavyzdžiu bei skleidžiat informaciją apie vandens ir žemės būklę, grąžinti lietuviui įprastą artimą ryšį su gamta, pagarbą jai, požiūrį į supančią aplinką kaip į gyvą, atliepiančią. Akcija apima vandens pakrančių valymą, sujungiant jį su dėkingumo gamtai išreiškimu, gyvu bendravimu su gamtos stichijomis: vandeniu, žeme.

Didžiausias dėmesys būtent vandeniu skiriamas todėl, kad ši stichija glaudžiausiai yra susijusi su gyvybe, jos atsiradimu, palaikymu. Mes kilę iš vandens ir mūsų kūnų apie 70 procentų sudaro vanduo. Taigi nuo vandens būklės labai priklauso ir gyvybės žemėje ateitis, išlikimas. Didelė grėsmė iškilusi Baltijos jūrai, nes joje II pasaulinio karo metais „palaidota“ nemaža cheminio ginklo.
Akcijos iniciatorė, Všį „Trys brangenybės“ ir Dvasinio ugdymo bei sveikatingumo centro „Udumbara“vadovė Nijolė Gabija Wolmer kreipiasi į visus žmones, nepriklausomai nuo tautybės, įsitikinimų, religijos:

Gamta jau dūsta nuo mūsų buvimo šioje planetoje, tačiau mes vis dar abejingai
ją šiukšliname. O juk galėtume to nebedaryti nors poilsio vietose, prie nuostabių Lietuvos
vandens telkinių, prie Jūros , Nemuno, Neries, Vilnelės ir Vištyčio…

Norisi sušukti : „Lietuviai, žmonės, mes galime nebešiukšlinti gamtoje, tai priešinga mūsų, tai priešinga Žmogaus prigimčiai“. VERČIAU PAKELK TAI, KĄ KITAS AR TU NUMETEI IR PASAKYK: „ŽEME, AŠ MYLIU TAVE, PRAŠAU MAN ATLEISTI, DĖKOJU IR MYLIU TAVE…“ O juk galima išreikšti pagarbą ir meilę vandeniui, žemei paprastu, regimu veiksmu. Atsiprašyk ir paprašyk palaiminimo vandenims ir žemei.

Parodyk, jog gali tai daryti vėl ir vėl dėl savo vaikų. Daryk, kol taps švariau, kol sulauksi atliepimo, kol matysi, jog ir jie suprato. Kol pajusi, jog ten, ateityje, vaikaičių širdyse Lietuva nebevirs šiukšlynu, o gyvuos kaip tyra meilės ir gausos Žemė… Tikiu, kad myli, tikiu, jog tau brangu – tiesiog daryk tai kartu su mumis, prisijunk, pratęsk ir ateik švęsti apvalytos ir pagerbtos gamtos šventės prie Baltijos jūros kartu su tais, kurie neabejingi, kurie myli, tiki ir daro!

Daugiau informacijos apie akciją galite rasti
www.laimingasvanduo.ltir www.udumbara.lt


Šaltinis
www.GRYNAS.lt