Vilkijos apylinkėse esančioje kolonijoje šiemet įsikūrė rekordinis mažųjų žuvėdrų skaičius apie – 40 porų. Gaila, kad apsilankius kolonijoje rastas tik vienas lizdas su dėtimi ir dar trys skirtingo amžiaus jaunikliai. Dauguma dėčių buvo sunaikintos tiksliai nenustatytų plėšrūnų.

Kadangi dauguma mažųjų ir čia perėjusių upinių (Sterna hirunda) žuvėdrų dėčių sunaikintos net išsinešant kiaušinius su lukštais, tai greičiausiai galėtų būti mangutų grupės, o gal ir žmonių piktadariškas darbas.

Nepaisant šios didelės netekties, šiemet trijose kolonijose perėjo net 60 porų mažųjų žuvėdrų. Tai daugiausiai per visą laikotarpį nuo NATURA 2000 tinklo teritorijos, skirtos perinčių paukščių apsaugai „Nemuno pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų“ įkūrimo 2004 m.