GRYNAS.lt skaitytojas Edgaras sutrikęs: savo namuose jis nori įsirengti antresolę (6 m aukščio patalpoje planuoja sumontuoti medinę perdangą). Pastato matmenys dėl to nepasikeis, tačiau vyrui kyla klausimas, ar ir tokiems darbams jam reikia statybos leidimo.

Antresolė – viršutinėje pastato aukšto (patalpos) dalyje įrengtas uždaras arba pusiau uždaras (atitvertas iš vienos ar kelių pusių) pusaukštis, kuriame yra pastato (patalpos) naudojimo paskirtį atitinkanti patalpa ar patalpos. Antresolės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,60 m, o plotas – mažesnis nei pusė aukšto, kuriame ji įrengta, ploto. Kai antresolės plotas yra didesnis nei pusė aukšto, kuriame ji įrengta, ploto, ji laikoma pastato aukštu.

Atsakymas paprastas: jeigu įrengiant antresolę bus pertvarkomos statinio laikančiosios konstrukcijos, tokiu atveju statybos darbai būtų priskirti statinio kapitaliniam remontui, kitu atveju – statinio paprastajam remontui. Abejoms šioms statybų rūšims kai kuriais atvejais reikia statybos leidimo. Kokie tie atvejai?

Kaip komentuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė, nesvarbu kokiame pastate ketinama atlikti statybos darbus: prieš juos pradedant, reikia žinoti, kokia statybos rūšis bus atliekama. Statybos įstatyme, kaip jau minėta, yra nustatytos dvi remontų rūšys: statinio kapitalinis remontas ir statinio paprastasis remontas.

Kapitalinis ir paprastasis remontai

Čia reikia pabrėžti, kad kapitalinis ir paprastasis remontai, turi skirtingus požymius. Kaip informuoja VTPSI, statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

VTPSI tęsia, kad dažnu atveju vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo kapitaliniam remontui nereikia parengti statinio projekto ir gauti statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD), tačiau, jei šis vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas yra kultūros paveldo statinys, arba atliekant kapitalinį remontą yra keičiama šio namo ar patalpų paskirtis, tai tada reikia parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant (pavyzdžiui, statinio nelaikančiųjų konstrukcijų įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas; fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas; pastatų ar jų dalių apšiltinimas ar kiti statybos darbai nurodyti reglamente).

„Pažymime, ar siena yra laikančioji ar nelaikančioji, gali spręsti tik kvalifikuoti specialistai, t. y. projektuotojai arba ekspertai“, – akcentuoja VTPSI atstovė.

Antresolės įrengimas

Kai planuojama įsirengti antresolę daugiabutyje, taip pat reikia nustatyti statybos rūšį, išsiaiškinti, ar planuojami darbai bus priskirti kapitalinio ar paprastojo remonto darbams. Kaip informuoja VTPSI, jei yra atliekamas daugiabučio (esančio mieste) kapitalinis remontas, tai statybą leidžiantį dokumentą privaloma gauti tokiu atveju, kai kapitalinio remonto darbais yra keičiama daugiabučio išvaizda; kai atliekant daugiabučio kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos; kai daugiabutis yra kultūros paveldo statinys; atliekant statinio kapitalinį remontą keičiama statinio ar patalpų paskirtis. Jei kapitalinio remonto darbai nepatenka į šiuos atvejus, tai statybą leidžiančio dokumento statinio kapitalinio remonto darbams, pavyzdžiui, antresolių įsirengimui, nereikia.

„Taip pat turėtumėte žinoti, jei daugiabutis yra ypatingasis statinys, tai kapitalinio remonto projekto ekspertizė yra visada privaloma. Jei daugiabutis yra neypatingasis statinys, tai kapitalinio remonto projekto ekspertizė taip pat yra privaloma, išskyrus tuos atvejus, kai statybą leidžiantį dokumentą reikia gauti tik dėl to, kad kapitalinio remonto darbais yra keičiama neypatingojo daugiabučio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, išvaizda“, – priduria VTPSI atstovė.

Jeigu planuojami remonto darbai įsirengiant antresolę yra priskiriami paprastiesiems, yra keli atvejai, kada remontui reikės statybą leidžiančio dokumento. Pirma, kai paprastojo remonto darbais yra keičiama daugiabučio išvaizda; kai atliekant daugiabučio paprastąjį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos.

Jei paprastojo remonto darbai nepatenka į šiuos atvejus, tai statybą leidžiančio dokumento statinio paprastojo remonto darbams nereikia. Paprastojo remonto atveju, projektą privaloma parengti, tik tais atvejais, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą statinio paprastojo remonto darbams.
„Jei įrengiant antresolę, bus pertvarkomi pastato bendrojo naudojimo objektai (pavyzdžiui, laikančiosios, išorinės sienos, vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, pastato bendrosios inžinerinės sistemos (elektros, šilumos, dujų ir kt.)), tai dėl statybos darbų susijusių su bendrojo naudojimo objektais privaloma gauti rašytinį pastato bendraturčių sutikimą arba butų ar kitų patalpų savininkų protokolinį sprendimą“, – primena VTPSI atstovė spaudai.

Tačiau visais atvejais atliekant kapitalinio remonto darbus daugiabutyje reikalingas kapitalinio remonto projektas.