aA
Šiuo metu lašišoms yra ypatingas laikas: jos migruoja ir ieško nerštaviečių. Sėkmingai ir vaisingai lašišų migracijai reikalingi žuvitakiai, kurie šiuo laikotarpiu turi būti pakeliami. Tačiau, kaip GRYNAS.lt redakciją informavo susirūpinę žvejai, ne visi geranoriškai linkę padėti gamtai. Jau kone visą rugsėjį Anykščių rajono savivaldybė nereaguoja į žvejų ir gamtininkų prašymus nedelsiant nutraukti daromą žalą gamtai ir pakelti lašišų migracijai svarbų žuvitakį. Pasirodo, institucijos ir žvejai gyvena vadovaudamiesi skirtingais įstatymais.
Žvejyba
© Dalius Rakutis

Šiuo metu gamtoje vyksta daug svarbių procesų, o vienas jų – lašišų migracija ir nerštas. Kad žuvies migracija ir nerštas būtų sėkmingi, labai svarbu tinkamai įrengti, sutvarkyti žuvitakiai.

Žuvitakis – specialus įrengimas ant arba šalia dirbtinės kliūties vandens telkinyje, kuriuo žuvys įveikia kliūtį (dažniausiai užtvanką) migruodamos aukštyn ar žemyn upe. Tai tarsi kelias žuviai, kuriuo ji gali perplaukti kliūtį. Dažniausiai žuvitakiai įrengiami užtvankų ar hidroelektrinių vietose, kur sudaromos kliūtys žuvų migracijai. Jei žuvitakių nėra ar jie yra prastos būklės, žuvis neįveikia kliūties.

Žuvitakiais siekiama sumažinti neigiamą antropogeninį poveikį vandens telkinių ekosistemoms. Jie yra aplinkosauginės inžinerinės priemonės, kurios leidžia atkurti lašišinių ir kitų migruojančių žuvų išteklius ir tuo pačiu pasiekti gerą paviršinių vandens telkinių būklę. Migruojančias žuvis praleidžiantys žuvitakiai pagerina ir sudaro palankias sąlygas vertingųjų (lašišų ir šlakių) žuvų natūraliam veisimuisi, praeivėms žuvims atsiranda galimybė aukščiau užtvankos patekti į neršimui tinkamas buveines upių aukštupiuose, o išneršus per žuvų pralaidą saugiai sugrįžti į jūrą.

GRYNAS.lt jau yra rašęs, kad Lietuvoje žuvitakių vis dar trūksta migruojančioms žuvims svarbiose upėse. Žuvitakių įrengimas reikalauja daug finansinių investicijų, todėl Lietuvoje kiekvienoje užtvankoje įrengti po kelią žuvims – kol kas neįmanoma. Be to, Lietuvoje vis dar yra žuvitakių, kurių būklė prasta.

Žuvitakis
Žuvitakis
© Shutterstock

Žvejų bendruomenė reikalauja pakelti žuvitakį

Dėl šių priežasčių labai svarbu, kad tie žuvitakiai, kurių būklė gera, veiktų. Todėl žvejų bendruomenė socialiniuose tinkluose ir laiškuose žiniasklaidai reiškia susirūpinimą dėl Anykščių rajono savivaldybės veiksmų. Anot žvejų, savivaldybė jau kuris laikas nepakelia lašišų migracijai svarbaus žuvitakio.

„Nors Anykščių rajono savivaldybė žinioje esanti žuvų pralaida turi būti pakelta 24:00, 6:00, 12:00, 18:00 val., o nuo Lapkričio 1 d. 24:00, 6:00, 9:00, 13:00, 19:00 val. tai, akivaizdu piktybiškai, nėra daroma. Tad kreipėmės į Aplinkos ministerija su prašymu, jog kuo skubiau būtų imtasi veiksmų siekiant užtikrinti tinkamas sąlygos migruojančioms žuvims. Pastebėjote neveikiančią žuvų pralaidą, būtinai apie tai praneškite telefonu 112, nufilmuokite ar nufotografuokite ir parašykite mums. Ačiū“, – rašoma žvejų bendruomenės, Visuomeninės gamtos apsaugos organizacijos „Lašišos dienoraštis“ feisbuko paskyroje.

Čia pat žvejai dalijasi raštu, kuris skirtas Aplinkos ministerijai.

Aplinkosaugininkai: savivaldybė laikosi grafiko

GRYNAS.lt dėl susidariusios situacijos ir galimos žalos gamtai raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, Aplinkos apsaugos departamentą bei Anykščių rajono savivaldybę. Pastaroji žadėjo pateikti atsakymus, tačiau straipsnio publikavimo dieną žinių iš savivaldybės dar nebuvo, todėl kai tik GRYNAS.lt gaus atsakymus į pateiktus klausimus, straipsnis bus papildytas. Aplinkos ministerija visai nepateikė jokio atsakymo, ar gavo laišką ir ar atsakys į klausimus.

Aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsakymus ir komentarus apie susidariusią situaciją. Departamento atstovė spaudai Ieva Krikštopaitytė informavo, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija vadovaujasi Anykščių miesto tvenkinio ant Šventosios upės Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis (jos yra galiojančios ir suderintos su Aplinkos apsaugos ministerijos Žuvų išteklių departamentu ir kitomis institucijomis). Taisyklės buvo patvirtintos 1997 m. vasario 5 d. Šiose taisyklėse nustatyta, kad žuvys perkeliamos į aukštutinį bjefą pagal grafiką.

Aplinkos apsaugos departamentas pasidalijo minėtu grafiku, kuriame pažymėta, kad rugsėjo mėnesį žuvitakis neturi būti pakeltas. Jame rašoma, kad artimiausia data, kada turi būti pakeltas žuvitakis, yra spalio 1 diena.

Čia pat specialistė tęsia, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės nustato Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių rengimo tvarką. Tai reiškia, kad šios taisyklės nenumato jau esamų ir galiojančių taisyklių tam tikram tvenkiniui tvarkos panaikinimo ar keitimo.

Lašišos
Lašišos
© Shutterstock

„Todėl laikytina, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija teisėtai vadovaujasi Anykščių miesto tvenkinio ant Šventosios upės Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“, – išvadą daro departamento atstovė.

Žvejai tikina, kad grafikas buvo pakeistas

Tačiau „Lašišos dienoraštis“ GRYNAS.lt užsimena, kad Aplinkos apsaugos departamentas galimai pamiršo vieną svarbų aspektą. Organizacija pabrėžė, kad jau minėtas grafikas yra nustatytas senose Tvenkinio naudojimo taisyklėse. Pasak pašnekovo, pagal naująsias žuvų migracijos taisykles, kurios yra patvirtintos visoje Lietuvoje, žuvitakiai turi būti atidaryti rugsėjo 1 dieną, išskyrus tuos atvejus, kai yra ichtiologo ar kito kompetentingo specialisto rekomendacijos pavėlinti žuvitakio atidarymą.

„Kadangi šiemet žuvitakių atidarymo laikas nėra pakeistas, tai minėtas Anykščiuose turėjo veikti jau nuo rugsėjo 1 dienos. Tačiau situacija tokia, kad savivaldybė turi penkis kartus per dieną atidaryti žuvitakį. Jie praktiškai niekada nėra to padarę. Mes tikimės, kad jie bent užtvanką pažemins, kad žuvys galėtų migruoti“, – komentuoja „Lašišos dienoraštis“.

Išties, LR aplinkos ministro įsakyme Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių, kuris 2018 metais yra atnaujintas ir papildytas, rašoma, kad „Žuvų neršto ir migracijos laikotarpis yra nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., lašišiniuose vandens telkiniuose – papildomai nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.“

Taip pat „Žuvų pralaidos turi veikti visą teorinį žuvų neršto migracijos laikotarpį, išskyrus atvejus, kai AAD nustato konkrečių metų žuvų neršto migracijos laikotarpį pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (atsižvelgiant į kompetentingų institucijų atliktų tyrimų rezultatus) teikimą. Apie priimtą sprendimą dėl konkrečių metų žuvų neršto migracijos laikotarpio patikslinimo AAD turi informuoti žuvų pralaidos savininkus ir Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Žuvų pralaidos turi veikti taip, kad būtų užtikrintos sąlygos žuvų migracijai.“

Vis dėlto vakar, rugsėjo 17 d., kaip informuoja Aplinkos apsaugos departamento atstovė I. Krikštopaitytė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę ir informavo ją apie susidariusią situaciją.

„Savo ruožtu, administracijos atstovai informavo AAD, kad atsižvelgs į visuomeninės organizacijos pastabas ir nuo rugsėjo 19 d. pradės perkeldinėti žuvis“, – pažymi I. Krikštopaitytė.

Papildyta

Praėjus dienai po straipsnio publikavimo, savo atsakymus raštu pateikė ir Anykščių rajono savivaldybė. Kaip teigiama atsakyme, žuvitakio veikimas valdomas žmogaus, pagal visų atsakingų žinybų patvirtintų Anykščių miesto tvenkinio ant Šventosios upės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėse numatytą grafiką ir datas.

„Šventosios upės žuvitakio veikimo pradžia šiose taisyklėse yra numatyta kiekvienų metų spalio 1 d. Taisyklėse nurodoma 4 kartus paroje praleisti žuvis, pakeliant ir nuleidžiant du žuvitakio uždorius. Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių žinybų sprendimais kiekvienais metais tos datos yra keičiamos nurodant kuo ankstesnę datą. Lašišos iki Šventosios upės užtvankos atplaukia ne ankščiau, kaip spalio mėnesio viduryje“, – pabrėžiama Anykščių rajono savivaldybės atsakyme.

Tęsiama, kad šventosios upės žuvitakis veiks nuo š.m. rugsėjo 19 dienos (t.y. šiandienos, nes nebuvo baigti užtvankos trosų ir elektros dalies derinimo darbai. Teigiama, kad užtvankos remonto darbai užsitęsė 1 mėnesiu ilgiau nei buvo planuojama, dėl Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų uždelsto leidimo išdavimo, pažeminti vandens lygį telkinyje.

„Žvejų bendruomenė nepagrįstai reiškia kaltinimus Anykščių rajono savivaldybės atžvilgiu dėl nenuleidžiamų užtvankos uždorių bei kenkimo žuvų ištekliams, taip sudarydami klaidingą informacijos srautą visuomenei. Akcentuodami šiuos aspektus, jie neatsižvelgia į galimus miesto infrastruktūros (dešiniojo ir kairiojo Šventosios upės pėsčiųjų takų) pakitimus įvairiais metų laikais. Norime pabrėžti, kad užtvanka nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Anykščių rajono savivaldybė šį turtą valdo patikėjimo teise. Tik valstybiniu lygiu turi būti priimti sprendimai dėl užtvankos, priimtas sprendimas (cituojame) : „ 2.3.1.7. rekonstruoti žuvų pralaidą prie Anykščių užtvankos upėje Šventoji – Anykščių r. sav“.; „įvykdymo laikotarpis 2017-2020 m.“; „atsakingas vykdytojas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos“, – rašoma atsakyme.

Čia pat pateikiama, kad Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija neįgyvendina pačių numatyto bei patvirtinto plano ir Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(6 žmonės įvertino)
4.6667

Klaipėdos uosto akvatorijoje užfiksuota pasklidusi tarša

Šiandien (penktadienį) ryte Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos gavo...

Pažeidėjai išbandė draudžiamą žūklės būdą: aplinkosaugininkai eksperimentų netoleruos (3)

Šeštadienį, spalio 12 dieną, būdraujantys aplinkos apsaugos inspektoriai kartu su policijos...

Pavasarį išgelbėti nusilpę ruoniukai sugrįžta namo: į Baltijos jūrą paleista 11 gyvūnų

Šią savaitę Lietuvos jūrų muziejus per tris dienas paleis į Baltiją vienuolika Baltijos...

Mokslininkai vėžlio jauniklio skrandyje rado krūvą plastiko: tai – nepateisinama (11)

Socialiniame tinkle „Facebook“ lyg virusas pasklido jūrinio vėžlio jauniklio, kuris mirė...

Gamtosaugininkai per pasalą sulaikė du pažeidėjus: už neteisėtą žvejybą reikės atlyginti daugiau nei 3 tūkst. eurų (14)

Šilutės gyvosios gamtos apsaugos pareigūnai, ankstų ketvirtadienio rytą surengę pasalą sulaikė...

Top naujienos

JAV bombonešių skrydžiai virš Lietuvos ir Estijos: šį kartą rusams paspendė ir spąstus (43)

Trečiadienio popietę virš Lietuvos jau antrą kartą šiais metais pasirodė JAV strateginis...

Užkalnis. Ši vyriausybė klyno nesugebėtų užsisegti (105)

Žiūrim, ką turim. Alytuje tai dega, tai smilksta, tai rūksta senos padangos, gyventojai...

Seimo narių uždarbis vėl kaitina kraują: tūkstančiai dalijasi pasenusia melagyste (111)

Vagių šutvė! Valdžiažmogių pasityčiojimas iš liaudies! Tokios reakcijos vėl pasipylė po to,...

Kaunas jau ruošiasi pranešti blogą žinią: šiukšlių išvežimas gali brangti iki 50 proc. (82)

Kaune mieste bei visame Kauno regione gyventojai už buitinių atliekų surinkimą bei išvežimą jau...

Mokykla Kaune neatsigina norinčių dirbti: atrado sėkmės receptą, kuris it magnetas traukia jaunus mokytojus

Naujų mokytojų poreikį Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė vadina...

Paskelbė daugiau detalių apie Anglijoje su 39 žmonių kūnais rastą vilkiką (39)

Sofija trečiadienį patvirtino, kad pietryčių Anglijoje rastas vilkikas , kuriame buvo aptikti...

Pamirškite juodą spalvą, ji išryškins trūkumus – stilistė turi jums geresnę alternatyvą (6)

Nors tikriausiai daugelis taip nepagalvotų, chaki yra viena iš universaliausių spalvų, galinti...

Kai skauda ausį, šiukštu nekiškite į ją vatos: dėl kokių simptomų reikia kreiptis į gydytoją?

Maži vaikai dažnai skundžiasi ausų skausmu. Nors tokia būklė gali būti gana skausminga,...

Justina Stambrauskaitė aplankė Alytų ir pajuto pasekmes: tai, kas vyksta mano mieste, yra visiška katastrofa! (3)

Praėjusią savaitę prasidėjusi ekstremali situacija, kuomet vienoje Alytaus padangų perdirbimo...