Tokią mintį Pasaulinės Žemės dienos minėjime Vilniaus pedagoginiame universitete pristatė Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Dautartas, supažindinęs fakulteto bendruomenę su Vilniaus regiono aplinkos būkle.

Surengtoje diskusijoje aptartos vandens naudojimo, buitinių nuotekų užterštumo problemos, pavojingų atliekų bei sąvartynų tvarkymas.

Pranešėjas pabrėžė, kad buitinių šiukšlių rūšiavimas ir surinkimas yra ypatingai problematiškas. Pristatyti gamtosauginiai projektai ir darbai, leidžiantys tikėtis švaresnės, darnesnės aplinkos bei aktyvinantys bendrąją nuostatą nelikti abejingiems mus supančiai aplinkai ir ekologinei švietėjiškai veiklai. Šią veiklą savo kalboje ypač akcentavo laikraščio „Tėviškės gamta“ vyriausiasis redaktorius Juozas Stasinas, kreipdamasis į Gamtos mokslų fakulteto studentus, kurie, pasak pranešėjo, turi galimybę skleisti ir propaguoti aktualias aplinkosaugines idėjas tarp moksleivių.

Pranešėjas atkreipė visos akademinės bendruomenės dėmesį į Žemę ir jai kylančius pavojus, apie būtinumą ją saugoti ir tausoti.

Anot Socialinės geografijos ir turizmo katedros profesoriaus Algirdo Stanaičio, Žemės dieną mes turime ne tik minėti, švęsti, bet ir praktine veikla prisidėti prie aplinkos, gyvosios gamtos išsaugojimo, tvaraus jos naudojimo ir ekologinio švietimo propagavimo. Šioje veikloje gali dalyvauti kiekvienas žmogus, tačiau ypač svarbu, jog šios gamtosauginės idėjos rastų vietą būsimo pedagogo širdyje ir kartu su juo gyventų, augtų ir sklistų po visas Lietuvos mokyklas.

Šaltinis
Temos
www.GRYNAS.lt
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės