aA
Sie­sar­ties va­gą pa­kei­tu­siam uk­mer­giš­kiui teks su­mo­kė­ti dau­giau kaip 300 tūkst. li­tų bau­dos, pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ra.
Taip atrodo pono A. Augūno pakeista Siesarties vaga
Taip atrodo pono A. Augūno pakeista Siesarties vaga
© GRYNAS.lt skaitytojo nuotr.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pa­tvir­ti­no pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį, ku­riuo Uk­mer­gės gy­ven­to­jas Al­gir­das Au­gū­nas už su­ga­din­tą ir pa­keis­tą Sie­sar­ties upės va­gą bei pa­da­ry­tą di­de­lę ža­lą gam­tai nu­teis­tas 75 mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio (MGL) ar­ba 9750 li­tų dy­džio bau­da.

Šiais sa­vo veiks­mais nu­teis­ta­sis su­ga­di­no na­tū­ra­lias Sie­sar­ties upės rė­vas, pa­kei­tė upės van­dens ly­gį, dėl grun­to su­py­li­mo ant na­tū­ra­liai nu­sis­to­vė­ju­sios upi­nės te­ra­sos su­nio­ko­jo be­veik 1 hek­ta­rą na­tū­ra­laus kraš­to­vaiz­džio, pa­sta­tęs užt­van­ką už­ter­šė upės va­gą ir su­ga­di­no sen­va­gę.
Pareigūnų išvada

Jis taip pat tu­rės at­ly­gin­ti ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą – be­veik 290 tūkst. li­tų ir su­mo­kė­ti ci­vi­li­nio ieš­ko­vo pa­tir­tas pro­ce­so iš­lai­das – dau­giau kaip 7600 li­tų.

GRYNAS.lt jau yra rašęs apie šią istoriją, bei vietos verslininkų paaiškinimus, kodėl pakeitė upės vagą.

Panorėjo upės savo sklype

Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no, kad A.Au­gū­nas 2009 me­tų va­sa­rą Sie­sar­ties kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je esan­čia­me sa­vo že­mės skly­pe, vyk­dė ne­leis­ti­nus že­mės dar­bus: da­vė nu­ro­dy­mą ki­tam as­me­niui vikš­ri­niu eks­ka­va­to­riu­mi iš­va­ly­ti ir gi­lin­ti Sie­sar­ties upės sen­va­gę, tvar­ky­ti jos kran­tus. Tuo­met skly­pe bu­vu­siais ak­me­ni­mis bu­vo pa­tvenk­ta upė, nu­krei­piant da­lį jos van­dens te­kė­ti į sen­va­gę, esan­čią nu­teis­to­jo skly­po te­ri­to­ri­jo­je.

Spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad iš upės sen­va­gės iš­kas­ta ne ma­žiau kaip 1000 ku­bi­nių me­trų grun­to, ku­ris per­vež­tas į ki­tą skly­po vie­tą. Vė­liau iš­ly­gin­ta­me že­mės skly­pe, Sie­sar­ties upės sen­va­gės šlai­tuo­se ir kran­tuo­se uk­mer­giš­kis už­sė­jo kvie­čius.

„Šiais sa­vo veiks­mais nu­teis­ta­sis su­ga­di­no na­tū­ra­lias Sie­sar­ties upės rė­vas, pa­kei­tė upės van­dens ly­gį, dėl grun­to su­py­li­mo ant na­tū­ra­liai nu­sis­to­vė­ju­sios upi­nės te­ra­sos su­nio­ko­jo be­veik 1 hek­ta­rą na­tū­ra­laus kraš­to­vaiz­džio, pa­sta­tęs užt­van­ką už­ter­šė upės va­gą ir su­ga­di­no sen­va­gę, taip pa­žeis­da­mas Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mą ir ki­tus tei­sės ak­tus“, - nu­sta­tė par­ei­gū­nai.

Gam­tos ty­ri­mų cen­tro iš­va­dos pa­tvir­ti­no, kad to­kio po­bū­džio dar­bai pa­da­rė po­vei­kį ir van­dens au­ga­lams, pa­blo­gi­nant jų būk­lę, dug­no gy­vū­ni­jai ir žu­vims. Pa­veik­ta­me upės ruo­že sau­go­mų or­ga­niz­mų gau­su­mas su­ma­žė­jo be­veik dvi­gu­bai, o ap­lin­kos są­ly­gos ta­po ne­tin­ka­mos la­ši­šai ir šla­kiui, to­dėl šių žu­vų po­pu­lia­ci­joms pa­da­ry­ta reikš­min­ga ža­la.

Uk­mer­giš­kis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, vė­liau ir teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo me­tu tvir­ti­no, kad jo tiks­las bu­vo tvar­ky­ti jam nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio že­mės skly­po te­ri­to­ri­ją.

BNS
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvos upėse – ledonešis, kurio jau seniai nebuvo: internete plinta įspūdingi vaizdai (36)

Sulaukus potvynio šalies upės išsiliejo iš krantų ir pajudėjo ledai. Tokio reginio dažnai...

Lietuvos potvynių žemėlapis: štai kam kils didžiausia grėsmė (19)

Šiuo metu Lietuvoje pajudėję ledonešiai ir kylantys upių potvyniai – vis retesnis reiškinys....

Nelaimė Salantuose: į upę visą vakarą teka teršalai, meras prašo pagalbos (32)

Kretingos rajono meras Antanas Kalnius pirmadienio vakarą feisbuke pranešė, kad Priešgaisrinės...

Tokių vaizdų Lietuvoje jau nebuvo daugybę metų: Jūros upę ledonešis pakeitė neatpažįstamai naujausia prognozė dėl potvynio (39)

Nors potvynis Lietuvoje nebuvo toks, kokio tikėtasi, hidrologas primena, kad kaimyninės valstybės...

Žalioji statybų transformacija: kaip iš vieno labiausiai teršiančio sektoriaus tapti draugišku aplinkai? (11)

Europos žaliasis kursas verslui nubrėžė aiškią ateities perspektyvą – tvari veikla,...

Top naujienos

Dulkys paaiškino, kodėl atlaisvinimų kol kas tikėtis neverta ir kas atsitiko su testavimu (107)

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys paaiškino, kodėl sumažėjo testavimo dėl...

Pinigų negaunančios lietuviškos įmonės jaučia neteisybę: tokios pačios, bet iš užsienio, čia paramą gauna (29)

Didesnės Lietuvos verslo grupės jaučia neteisybę – prie subsidijų puodo jų įmonėms vietos...

Ekspertai kol kas nesiūlo keisti karantino režimo (65)

Prie Vyriausybės suburta Ekspertų taryba kol kas nesiūlo atlaisvinti karantino suvaržymų...

Prokuratūra: Utenos politiko mirtis - ne žmogžudystė (62)

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl praėjusią savaitę Utenoje dingusio, o vėliau rasto negyvo...

Ekspertai smogiamajame Lietuvos rinktinės dvyliktuke olimpinėje atrankoje neranda vietos Motiejūnui (11)

Krepšinio specialistai prognozuoja, kad Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio komanda, nors ir...

Naujausia koronaviruso statistika: masiškai atsinaujina protrūkiai rajonų įmonėse (210)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje...

Gorbačiovui – Putino pagyros 90-ąjį gimtadienį mini karantine (17)

Buvęs Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas , ėmęsis ekonominių ir politinių...

Gigantas iš Nigerijos kamuolį į krepšį iš viršaus deda net nepašokęs (27)

Abiodunas Adegoke yra 236 cm ūgio. Ir naujame vaizdo įraše užfiksuota, kaip vidurio puolėjas iš...

Renginių organizatoriai: pagal dabartinį algoritmą didžioji dalis įmonių niekada negalėtų pradėti dirbti

Nuo abiejų karantinų nukentėjusio renginių sektoriaus atstovai skambina pavojaus varpais, nes...

Šimonytė: kol nepradėtas masinis visuomenės skiepijimas, privilegijų gavusieji skiepą neturėtų gauti (599)

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė antradienį teigė, kad iki „žaliojo paso“...