Dar anksčiau Palangos miesto savivaldybė paskutinę sekundę ėmė ir persigalvojo ir nesvarstė detaliojo plano tvirtinimo klausimo. Lapkričio 25 dieną publikuotas GRYNAS.lt tyrimas apie planuojamas statybas Palangoje. O jau kitą dieną Palangos miesto savivaldybės taryba turėjo tvirtinti detalųjį sklypo J. Simpsono g. 21 planą. Tačiau po redakcijos tyrimo šis klausimas iš dienotvarkės buvo netikėtai išbrauktas, nors savivaldybė ketino svarstyti ir tvirtinti planą, kadangi visos institucijos buvo ištarusios „Taip".

Tačiau pasirodžius GRYNAS.lt tekstui Palangos miesto savivaldybei dėl planuojamų statybų teisėtumo kilo abejonių ir ji kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, o ši dabar panaikino anksčiau galiojusią teigiamą išvadą dėl detaliojo plano.

Visa istorija prasidėjo nuo to, kad į GRYNAS.lt redakciją besikreipę sunerimę žmonės įžvelgė panašią schemą, kuri buvo panaudota bandant įteisinti Druskininkų Vijūnėlės dvarą.

„Kalba eina apie nuostabią oazę, smaragdinę pušų paunksmę pačiame senosios Palangos centre, pagal Kultūros paveldo departamento nuostatas esančią griežčiausio režimo apsaugos zonoje, J. Simpsono g. 21. Šiuo metu rengiamas detalusis planas ir čia planuojama statyti poilsio namus. Žmonės kalba, kad per sąsajas su įvairiomis bendrovėmis projektą vykdo pats M. Marcinkevičius. O Palangos miesto savivaldybė stengiasi, kad šis projektas būtų derinamas prioriteto tvarka“, - jau tada stebėjosi palangiškiai.

Planuojamos statybos Palangoje

Dar kiti vietiniai svarstė, kad poilsio namai vėliau greičiausiai taps butais: „Neapgaudinėkim nieko ir svarbiausia savęs. Kuklūs poilsio namai - tai ta pati mažaaukštė 1-2 butų gyvenamoji statyba, tik po „poilsio namų“ vėliava. Jei kam smagiau, galit pavadinti juos „apartamentų viešbučiu“ ar dar kokiu nors „boteliu“. Esmė čia ta pati.“

Pagal GRYNAS.lt turimus Registrų centro dokumentus, sklypas, kuriame planuojami nauji poilsio namai, iš tiesų patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją ir apsaugos zoną. Tačiau, nepaisant to, Palangos miesto savivaldybė ir dar daugybė institucijų patvirtino žemės sklypo detaliojo plano koncepciją. GRYNAS.lt aiškinosi, ar toje vietoje leidžiamos tokios statybos ir dabar paaiškėjo, kad tokios statybos toje Palangos vietoje yra negalimos.

Panaikintas patikrinimo aktas su teigiama išvada

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) panaikino patikrinimo aktą su teigiama detaliojo plano J. Simpsono g. 21, Palangoje, patikrinimo išvada. Apie tai GRYNAS.lt antradienį informavo VTPSI atstovė viešiesiems ryšiams Vida Aliukonienė.

Poilsio namų maketas

„VTPSI gruodžio 18 d. priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. spalio 1 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama detaliojo plano J. Simpsono g. 21, Palangoje, patikrinimo išvada ir apie tai informavo Palangos miesto savivaldybę ir planavimo organizatorių“, - rašė V. Aliukonienė.

Kilus abejonių dėl detaliojo plano sprendinių teisėtumo, VTPSI raštu kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą ir į Kultūros ministeriją, prašydama įvertinti ir pateikti nuomonę – išvadas dėl detaliojo plano sprendinių atitikties Palangos miesto specialiojo paminklosauginio plano sprendiniams ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio priimto sprendimo derinti detalųjį planą teisėtumo.

Kultūros paveldo departamentas išvadų iki šiol nepateikė.

„VTPSI Klaipėdos skyriaus specialistai, papildomai išanalizavę pateikto tikrinti detaliojo plano sprendinius, nustatė, kad sprendinys, numatantis planuojamo žemės sklypo užstatymo tankumą 16 proc., prieštarauja šiai teritorijai taikomam, galiojančiam specialiajam paminklosauginiam planui, patvirtintam Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. Detaliojo plano sprendiniai neatitinka aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumento sprendinių“, - komentavo V. Aliukonienė.

Pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas

Taip pat pradėtas VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus specialisto, pasirašiusio šį aktą su teigiama išvada, tarnybinio nusižengimo tyrimas.

Parengus naują detaliojo plano patikrinimo aktą, bus vykdomi tolesni teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų numatyti veiksmai, tarp jų – ir dėl atsakomybės už nustatytus pažeidimus. Už sprendimo suderinti teritorijų planavimo dokumentą priėmimą, kai jų sprendiniai neatitinka aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumento sprendinių, sprendimą priėmusiai institucijai Teritorijų planavimo įstatymas numato baudą nuo 579 iki 1 158 eurų.

Laura Nalivaikienė

„Situacija nemaloni, bet tikrai visiems geriau šiuo atveju procesą sustabdyti dokumentų rengimo stadijoje, o ne iškilus statiniui ieškoti kaltų ir šalinti neteisėtos statybos padarinius“, – sakė VTPSI viršininkė Laura Nalivaikienė.

Vystytojai labai nustebę

Žiniasklaidoje skelbta, kad sklypą, kuriame planuojamos statybos, su Seimui priklaususiais poilsio namais „Viešnagė“ per aukcioną įsigijo įmonė „Gaumista“, priklausanti uždaro tipo nekilnojamojo turto investiciniam fondui „Lords LB Opportunity Fund II“. Jo steigėja yra nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondus valdanti kompanija „Lords LB Asset Management“ (LLAM). Didžiausia šios įmonės akcininkė – bendrovė „Glera“, kurios vienintelis savininkas ir vadovas nuo 2012 metų liepos yra M. Marcinkevičius.

M. Marcinkevičius yra lietuviško kapitalo koncerno „VP Grupė“ akcininkas.

Į projekto vystymą investuojančio uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ valdytojas Marius Žemaitis teigė, kad įmonę informacija nustebino.

„Mums žiniasklaidoje paskelbta informacija yra visiškai netikėta, nes per dvejus detaliojo plano rengimo metus griežtai laikėmės visų teisės aktų reikalavimų ir valstybės institucijų sprendimų. Nesame gavę jokio dokumento iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos dėl to, kad VTPSI gruodžio 18 d. priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą su teigiama detaliojo plano išvada. „Lords LB Asset Management“ savo veikloje laikosi ir laikysis visų teisės aktų reikalavimų bei reglamentų. Palangos J. Simpsono g. detalųjį sklypo planą rengiame nuo 2013 m. pabaigos, jis atitinka visus teisės aktuose keliamus reikalavimus ir norminius reglamentavimus – projekte yra laikomasi želdinių apsaugos, aukštingumo, tūrio ir kitų valstybės institucijų nurodytų projekto kriterijų. Iki šiol visos valstybės institucijos išdavė visus reikiamus dokumentus projektui vystyti“, - teigė M. Žemaitis.

Palangos savivaldybė laukė inspekcijos išaiškinimo

Palangos miesto savivaldybė detaliojo sklypo plano dar nėra patvirtinusi. Anksčiau Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas, atliekantis vedėjo funkcijas, Vidmantas Dantas GRYNAS.lt teigė, kad savivaldybė laukia Statybų inspekcijos išaiškinimo, kaip šioje situacijoje elgtis.

„Kadangi šis detalusis planas turi teigiamą Statybų inspekcijos išvadą, dabar laukiame minėtos institucijos išaiškinimo, kaip esamoje situacijoje turėtų elgtis Palangos miesto savivaldybės taryba. Sulaukus atsakymo, bus priimti tolesni sprendimai dėl šio detaliojo plano tvirtinimo ar netvirtinimo“, - anksčiau teigė V. Danta.

Žinote daugiau nelegalių ir savavališkų statybų atvejų Lietuvos parkuose, draustiniuose, valstybinėje žemėje arba kai statybos prasidėjo be leidimų? Kviečiame informacija pasidalinti su portalu GRYNAS.lt, garantuojame šaltinių konfidencialumą. Rašykite laiškus elektroniniu paštu grynas@grynas.lt.