aA
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kia aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų dėl Ne­mu­nu te­kan­čio pa­ru­du­sio van­dens. Mies­to gy­ven­to­jai pra­šo gam­to­sau­gi­nin­kų su­si­do­mė­ti ne­va ter­šia­ma upe ir nu­sta­ty­ti kal­tuo­sius. Ta­čiau kal­tų šio­je si­tu­a­ci­jo­je nė­ra.
Statomas tiltas per Nemuną
Statomas tiltas per Nemuną
© "Alytaus naujienų" nuotr.


Neš­me­nys – nuo pi­la­mo grun­to

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ros spe­cia­lis­tai ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo į aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mus ir iš­si­aiš­ki­no, dėl ko­kių prie­žas­čių pa­ru­do Ne­mu­no van­duo. Agen­tū­ros ve­dė­jas Jau­nius Ja­no­nis mies­tie­čius ra­mi­na: „Neš­me­nų at­si­ran­da dėl pi­la­mo grun­to į Ne­mu­ną sta­to­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to vie­to­je. Toks yra sta­ty­bos pro­ce­sas ir taip bus, kol bus pi­la­mas grun­tas. Pas­kui vis­kas nu­si­sto­vės, ir van­duo Ne­mu­ne aly­tiš­kiams ne­be­kels ne­ri­mo. Taip bu­vo ir sta­tant Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną. Gy­ven­to­jai neš­me­nų upė­je gal ne­pa­ste­bė­jo, nes šio­je vie­to­je ap­link miš­kai. O da­bar drums­tas Ne­mu­nas te­ka pro žmo­nių na­mus, pa­si­kei­tu­si van­dens spal­va ma­ty­ti ir nuo An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to.“

Kaip tvir­ti­no „Al­kes­tos“ spe­cia­lis­tai, sta­tant šį me­ta­li­nių kon­struk­ci­jų til­tą dar­buo­sis du įspū­din­go aukš­čio kra­nai, pri­me­nan­tys še­šio­li­ka­aukš­tį na­mą, jų da­bar ieš­ko­ma vi­so­je Eu­ro­po­je. Kad til­tas funk­cio­nuo­tų, teks maž­daug 5 met­rus link py­li­mo pa­trauk­ti čia pa­sta­ty­tą sti­li­zuo­tą mies­to ro­žę.
Citata

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sta­ty­bos spe­cia­lis­tai taip pat ži­no aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mus dėl ne­va ter­šia­mo Ne­mu­no, ta­čiau tu­ri to­kį pat pa­aiš­ki­ni­mą, kaip ir gam­to­sau­gi­nin­kai. Jų tei­gi­mu, sta­tant pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą, su­jung­sian­tį mies­to ku­ror­ti­nę da­lį ties Dai­nų slė­niu su Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­ja, abie­jo­se Ne­mu­no pu­sė­se bus sta­to­mos at­ra­mos. Da­bar, mon­tuo­jant me­ta­li­nius įlai­dus ir pi­lant grun­tą, vie­na sta­to­ma Dai­nų slė­nio pu­sė­je. Iš šios vie­tos į upę pa­ten­ka rus­vų neš­me­nų.

Čia dir­ban­tys sta­ty­bi­nin­kai, sa­vi­val­dy­bės skelb­to kon­kur­so sta­ty­ti til­tą lai­mė­to­jos mies­to ben­dro­vės „Al­kes­ta“ at­sto­vai sa­kė su­lau­kę ne vie­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ap­si­lan­ky­mo, do­mė­ji­mo­si at­seit ter­šia­mu Ne­mu­nu, bet prie­kaiš­tų ne­iš­gir­dę.

„Mū­sų toks dar­bo pro­ce­sas ir taip bus, kol van­duo plaus grun­tą“, – pa­brė­žė „Al­kes­to­je“ dir­ban­tis pro­jek­tų va­do­vas Arū­nas Vi­soc­kas.

Dar­buo­sis įspū­din­go aukš­čio kra­nai

„Al­kes­ta“ su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­be dėl pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną pa­si­ra­šė lie­pos vi­du­ry­je. Sta­ty­bos tu­ri bū­ti baig­tos 2015 me­tais, o jų ver­tė – be­veik 30 mln. li­tų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų.

Til­tas bus 260 met­rų il­gio, per 30 met­rų aukš­čio ir 5 met­rų plo­čio. Jo nau­jos at­ra­mos po 26 met­rus il­gio abie­jo­se pu­sė­se bus su­jun­gia­mos su iš­li­ku­sio­mis ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mo­mis. Di­džiau­sias tar­pat­ra­mi­nis at­stu­mas bus 93 met­rai.

Kaip tvir­ti­no „Al­kes­tos“ spe­cia­lis­tai, sta­tant šį me­ta­li­nių kon­struk­ci­jų til­tą dar­buo­sis du įspū­din­go aukš­čio kra­nai, pri­me­nan­tys še­šio­li­ka­aukš­tį na­mą, jų da­bar ieš­ko­ma vi­so­je Eu­ro­po­je. Kad til­tas funk­cio­nuo­tų, teks maž­daug 5 met­rus link py­li­mo pa­trauk­ti čia pa­sta­ty­tą sti­li­zuo­tą mies­to ro­žę.

Pra­dė­jus sta­ty­bas nuo Dai­nų slė­nio pu­sės, pa­sak sta­ty­bi­nin­kų, te­ko iš­kirs­ti apie 80 plo­nes­nių ir sto­res­nių me­džių, truk­dan­čių dar­bams. Me­džiai dar ker­ta­mi ir ki­ta­pus Ne­mu­no.

Aly­tu­je, be sta­to­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to, yra trys til­tai per Ne­mu­ną su­si­siek­ti au­to­trans­por­to prie­mo­nė­mis – An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus, Ka­niū­kų ir Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio.

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvis sukūrė tokį stalo žaidimą, apie kurį sužinojo visa Europa: užkabina net ir nemėgstančius žaisti (5)

„Duonos ir žaidimų!“ – gerai žinomas romėnų šūkis, kuris tiktų ir kiekvienam...

Didžiosiose šalies upėse situacija kritinė, Lietuva – ant hidrologinės sausros slenksčio (38)

Šią savaitę Lietuvos hidrometeorologinės stotys fiksuoja labai žemą, net kritinį vandens lygį...

Aplinkosaugininkas: stoviu, žiūriu į mešką ir žinau, kad pabėgti nespėsiu (9)

Už 50 m išvydęs gyvūną pagalvojau – šernas, bet kai atsistojo ant dviejų kojų, supratau, kad...

Brakonierius rekordininkas aplinkosaugininkams įkliuvo 11 kartą

Rugpjūčio 7-osios vakarą Klaipėdos rajone, vienoje sodų bendrijoje, policijos pareigūnai...

Kuršių mariose siūloma uždrausti verslinę žvejybą žuvų migracijos ir neršto laikotarpiais (22)

Aplinkos ministerija parengė Verslinės žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimo projektą,...

Top naujienos

Lietuvos įtakingiausieji 2020: popkultūros sąrašuose garsieji influenceriai įtaka pasigirti negali

Naujienų portalas „Delfi“, kaip ir kasmet, skelbia naujausius šalies pramogų pasaulio...

Daugiabučių gyventojų laukia pokyčiai: nepaklūstantiems išrašys baudas (114)

Kai kurių daugiabučių gyventojų laukia nemaži pokyčiai. Jie turės pamiršti butuose esančius...

Rusijos COVID-19 vakcinai – PSO verdiktas (37)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijoje šią savaitę...

Istorinis Valančiūno vakaras: surinkęs trigubą dublį išgelbėjo „Grizzlies“ sezoną (59)

Vienas geriausių karjeros rungtynių sužaidęs Jonas Valančiūnas užfiksavo savo pirmąjį...

Gydytojas Morozovas atsakė į visus klausimus apie relfiuksą – sau padėti galite ne tik vaistais (11)

Kas penktas mūsų jaučia tą simptomą bent kartą per savaitę, o vienas iš penkiolikos –...

Adam Tooze

Štai jums ir Naujoji Europa – jei tik pavyks ją išsaugoti (5)

Europai pavyko žengti didžiulį žingsnį – tačiau ji vis dar gali suklupti.

Indijoje koronavirusas grąžina vaikų darbą: viskas – dėl nepritekliaus (11)

Koronaviruso pandemija stumia Indijos vaikus iš mokyklų į ūkius bei gamyklas versdama dirbti ir...

Režisierius Saulius Baradinskas – apie muzikinį projektą, 3 metus psichoterapijos ir laimingų santykių su Beata Tiškevič paslaptį (3)

Kino režisierius Saulius Baradinskas jau kurį laiką kuria projektą „Sapiens music“, kuriame...

Rusų opozicionierius: pokyčiai Baltarusijoje – jau netrukus, Lukašenka gali rinktis tik iš dviejų variantų (837)

Po vadinamųjų prezidento rinkimų prasidėjus protestams Baltarusijoje Rusijos opozicijos...

Jei rasite raidę F, vadinasi, esate pavydėtinai pastabūs (46)

Šis galvosūkis – dėmesingumo, pastabumo ir atkaklumo patikrinimas.

|Maža didelių žinių kaina