Šios vietovės gyventojai įsitikinę, jog aukštos įtampos elektros stulpai eitų per balinių vėžlių perimvietes, todėl apskundė Lietuvą Strasbūrui, kaip nevykdančią gamtosauginių įsipareigojimų.

„Mūsų pareiga yra informuoti vieną iš tarptautinių organizacijų, prie kurių Lietuva yra prisijungusi, būtent prie Berno konvencijos, kaip Lietuva tuos įsipareigojimus vykdo. Vardan kilnaus tikslo, kurio nauda mes neabejojame, yra aukojama gamta“, - įsitikinęs Rudaminos bendruomenės atstovas Ramūnas Valiokas.

Ši bendruomenė jau ketverius metus visuose galimuose teismuose kovoja prieš daugiau nei milijardą litų kainuosiantį elektros linijos projektą. Žmonės įsitikinę, jog šiose vietovėse taip pat gali gyventi raudonpilvė kūmutė, didysis baublys, didysis garnys.

Bendruomenės pirmininkė Rūta Cimalauskienė priduria, jog daugelis vietos gyventojų turi avilius, kuriuose, paleidus aukštos įtampos srovę, bitės nebegyvens.

Energetikos ministerija įsitikinusi, jog tarptautinės organizacijos neužkirs kelio šiam projektui.