Pristatė paramos žiniasklaidai modelio pokyčius: kurs Medijų rėmimo fondą

Kultūros ministerijoje šiandien pristatyta paramos žiniasklaidai modelio pertvarka, pagal kurią planuojama, kad nuo 2023 m. pradės veikti nauja įstaiga, Medijų rėmimo fondas, per kurį bus skirtomos paramos lėšos žiniasklaidai, vietoj šią funkciją dabar atliekančio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Naujoji įstaiga taip pat atliks įvairius su visuomenės informavimu, žiniasklaida susijusius tyrimus, prisidės prie su šiais klausimais susijusios politikos formavimo.

Aktualijos