Didinga praeitis, bet niūri dabartis. Vieno miestelio realijos.

„O, mano mylimas gimtasis miesteli, kodėl tu toks pilkas ir niūrus?“. Toks atsidūsimas iš mano sielos sklinda kiekvienąkart šventiniu laikotarpiu, kai palieku šviesomis ir šventine nuotaika nuspalvintą sostinę, ir sugrįžtu į tą vietą, kuri mano širdyje paliko tiek daug prisiminimų. Didingas savo istorija, žmonėmis, kraštovaizdžiu Valkininkų miestelis, atrodo, tik ir tegali tuo didžiuotis – praeitimi, nes dabartis – pilka, kaip šių dienų dangus.

Pilietis