aA
Girti vairuotojai kas­dien da­ro ava­ri­jas. Žū­va ar­ba su­luo­ši­na­mi ne­kal­ti žmo­nės. Ke­liuo­se ir gat­vė­se ne­sau­gu. Įsta­ty­mų lei­dė­jai skės­čio­ja ran­ko­mis – ką da­ry­ti? Ma­žin­ti leis­ti­nas pro­mi­les? Di­din­ti bau­das?
Girto vairuotojo kapas Kaune
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Keis­ti mąs­ty­mą! Štai ką rei­kia da­ry­ti. Kol vai­ruo­to­jų po­žiū­ris ne­pa­si­keis – ne­pa­si­keis pa­dė­tis ke­liuo­se. Štai ke­lios si­tu­a­ci­jos.

Leis­ti­na al­ko­ho­lio nor­ma 0,4 pro­mi­lės. Tai tau­rė vy­no ar šam­pa­no ar­ba 50 g deg­ti­nės, ar­ba bu­te­lis alaus. Vi­si vai­ruo­to­jai tai ži­no. At­ro­dy­tų, ne­daug, ta­čiau vai­ra­vi­mas jau tam­pa ki­tas: žmo­gus leng­vai ap­svaigs­ta, pa­drą­sė­ja, pra­ran­da at­sar­gu­mą, pa­sta­bu­mą, su­ma­žė­ja re­ak­ci­ja. Be to, iš­gė­rus tau­re­lę tas „lai­mės hor­mo­nas“ siū­lo iš­ger­ti ir an­trą. Ir vai­ruo­to­jai sė­da prie vai­ro gir­ti kaip pė­dai.

Ki­ta si­tu­a­ci­ja. Žmo­gus ži­no, kad vai­ruos, o jam vis siū­lo „nors vie­ną“, „nors prie lū­pų“, „na, dėl kom­pa­ni­jos“. Jis muis­to­si, ta­čiau ga­liau­siai pa­si­duo­da... juk vai­ruos už va­lan­dos – iš­si­ga­ruos. Nie­kas ne­iš­si­ga­ruos!

Dar kvai­liau, kai vi­są va­ka­rą ar nak­tį puo­tau­ja, o ki­tą die­ną ruo­šia­si ke­lio­nėn. Sa­ko: „Pa­ū­šim, ry­toj ke­lias va­lan­das nu­snū­siu ir ga­liu va­žiuot.“ O ry­toj taip ne­svei­ka, kad dar „pa­tai­so svei­ka­tą“, nu­mie­ga zui­kio mie­gu ir vi­sas „ga­ruo­jan­tis“ į ke­lią.

Pri­pa­žin­ki­me, kad tai ma­tę šim­tus kar­tų. Ir pa­tys taip da­rę. Ar mes at­kal­bi­nė­jo­me, su­gė­di­jo­me ar su­draus­mi­no­me to­kį vai­ruo­to­ją? Ne! Ge­riau­siu at­ve­ju pe­čiais pa­gūž­čio­jo­me.

Na, o pa­ma­tę ke­ly­je be­si­blaš­kan­tį pri­mau­kė­lį ar vi­sa­da ban­do­me už­kirs­ti tam ke­lią? Ne – juk aš ne skun­di­kas, tai po­li­ci­jos rei­ka­las. O toks ere­lis iš­va­žiuo­ja į prie­šin­gą eis­mo juos­tą ir plo­ja­si į nie­kuo dė­tus žmo­nes. Ar no­rė­tum bū­ti jų vie­to­je?

Pa­ma­čius sė­dant gir­tą prie vai­ro rei­kia jį su­stab­dy­ti, at­im­ti rak­te­lius ar pra­neš­ti po­li­ci­jai. Gal­būt jūs iš­gel­bė­si­te ke­tu­ris žmo­nes. Gal­būt net pa­žįs­ta­mus.

Rei­kia kar­di­na­liai keis­ti vai­ruo­to­jų nu­si­sta­ty­mą į vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Da­bar leis­ti­na nor­ma 0,4 pro­mi­lės. Įsi­klau­sy­ki­te – leis­ti­na! Tru­pu­tį. Tai tas pats, kaip tru­pu­tį žu­dy­ti. Jei­gu žmo­gus sė­da gir­tau­ti, o pas­kui ruo­šia­si va­žiuo­ti, tą ga­li­ma pri­ly­gin­ti pa­si­ruo­ši­mui žu­dy­ti.


O gir­to sė­di­mas prie vai­ro – tai su­pla­nuo­ta žmog­žu­dys­tė. Vai­ra­vi­mas – au­kos pa­ieš­ka. Štai kaip rei­kia trak­tuo­ti vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Štai ko­kia at­sa­ko­my­bė grės­tų. Kas no­rė­tų bū­ti žu­di­ku? Nie­kas. Kas to­le­ruo­tų žu­di­kus? Nie­kas. Gir­tas vai­ruo­to­jas – po­ten­cia­lus žu­di­kas, nes tu val­dai mir­ti­ną gin­klą. Tai nie­kin­ga ir gė­din­ga. Štai ka­da po­žiū­ris ir ap­lin­ki­nių, ir vai­ruo­to­jų pa­si­keis­tų.

O da­bar? Juk ga­li­ma. Da­bar leis­ti­na 0,4 pro­mi­lės, pa­da­rys 0,2 ar­ba 0,1 pro­mi­lės, bet tai juk vis vien leis­ti­na! Na, o jei leis­ti­na, ko­dėl gi ne­iš­gė­rus? Juk leis­ti­na – tai ne­drau­džia­ma. Tu­ri bū­ti tik 0,00 pro­mi­lės. Vi­siems! Ne tik nau­jiems ar vil­ki­kų, ar au­to­bu­sų vai­ruo­to­jams. Vi­siems! Sa­ky­si­te, kad ab­so­liu­taus nu­lio ne­bū­na. Gi­ra, ke­fy­ras ir ki­ti pro­duk­tai ga­li pa­da­ry­ti tą 0,01 pro­mi­lės. Bet už tai nie­kas į ka­lė­ji­mą ne­so­din­tų. Už tai ne­ska­tin­tų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. Bū­tų adek­va­ti bau­da. Na, bet ap­svai­gus prie vai­ro – tai jau iš­ėji­mas žu­dy­ti! At­im­ti tei­ses ir au­to­mo­bi­lį me­tams ar dve­jiems. Gal pa­gal­vos, ap­mąs­tys, pa­si­keis, pa­si­tai­sys. Na, o jei už­čiup­tas an­trą, tre­čią kar­tą – tai jau po­lin­kis nu­si­kals­ti. Rei­kia at­im­ti tą ga­li­my­bę nu­si­kals­ti! Ir nu­si­kal­ti­mo įran­kį.

Sa­ky­si­te, prie­mo­nės per dras­tiš­kos? O gal tai ge­riau, nei va­žiuo­jant dre­bė­ti ir svars­ty­ti: ar lai­min­gai pa­siek­siu na­mus, ar šia­me po­sū­ky­je į ma­ne iš­lėks gir­tu­tė­lis vai­ruo­to­jas?..

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Kada reikia keisti automobilio tepalus ir kas nutiks, jei laiku to nepadarysite (116)

Variklio alyvos keitimas yra vienas iš nedidelių vargų eksploatuojant automobilį, tačiau ją...

Išsiaiškino, kas mobiliuoju prie vairo naudojasi dažniausiai: lietuvių rezultatai nustebino (9)

Mobiliuoju telefonu automobilyje naudojasi 65 procentai Lietuvos gyventojų. Beveik pusė – 43 proc....

Paaiškino, kokios taisyklės galios į viešąjį transportą grįžtantiems keleiviams (1)

Viešuoju transportu kiekvieną savaitę juda vis daugiau keleivių, o Vilnius rūpinasi jų saugumu....

Trys įspėjimai apie nelygų kelią: kaip elgtis, kai pamatote vieną iš jų (10)

Įvairūs kelio nelygumai gali lemti ne tik automobilio techninius gedimus, tačiau net ir skaudžiai...

Kaip atpažinti, kada metas pasikeisti automobilio valytuvus naujais (5)

Automobilio priekinio stiklo valytuvai yra vienas labiausiai apkraunamų ir greičiausiai...

Top naujienos

Po Estijos nusikalstamo pasaulio „krikštatėvio“ nužudymo – chaosas: nieko panašaus dar nebuvo (24)

Kodėl po Estijos nusikalstamo pasaulio „krikštatėviu“ vadinamo Nikolajaus Tarankovo mirties...

Tokios krizės automobilių prekeiviai dar nematė: pirkėjų nė kvapo (26)

Dėl koronaviruso paskelbtas karantinas paralyžiavo visą Lietuvos verslą, bet automobilių prekyba...

Orai: per Lietuvą keliaus audros debesys (1)

Sekmadienį virš Rytų Žemaitija nusidrieks kontrastingas atmosferos frontas. Vakariniuose rajonuose...

Priversta saviizoliuotis iš Norvegijos grįžusi lietuvė: man aiškiai parodė, kad esu emigrantė ir antrarūšė budulė (643)

Karantinas Lietuvoje šiuo metu yra labai sušvelnintas, o nuo birželio 1 d. buvo ir išplėstas...

COVID-19 sirgęs vyras apibūdino ligos pradžią: net nejuto, kad smarkiai karščiuoja (128)

„Įprastai, kai turi temperatūros, jauti šaltkrėtį, nuovargį, o šįkart to nebuvo“, –...

Statė namą sau, bet neliko nepastebėtas didelio koncerno: lietuvio būsto idėja sulaukė pasisekimo (194)

Tomui Petrauskui – 26-eri, tačiau jis šiandien savomis rankomis stato modulinius ekologiškus...

Tragedija, pakeitusi fechtavimosi sportą: olimpinis čempionas mirė nuo lūžusios rapyros dūrio į akį (40)

Šiuolaikiniame fechtavimosi sporte traumos – didelė retenybė: kostiumai ir kaukės patikimai...

Bedarbio statusas: kaip mokėti PSD ir kokių naujų išmokų tikėtis jau netrukus (91)

Vienuoliktą karantino savaitę Užimtumo tarnyba „suskaičiavo viščiukus“. Karantininės...

Kruvinas vakaras Kroatijoje: Golubickui lūžo žandikaulis – reikalinga operacija

Atnaujintas Kroatijos futbolo čempionatas itin prastai prasidėjo 20-mečiui saugui iš Lietuvos...

Paulius Jurkevičius. Kava su sviestu ir kiti klausimai daktarui (106)

Vieni jį dievina. Kiti keiksnoja. Vieni giria jo profesijos išmanymą. Kiti be gailesčio...

|Maža didelių žinių kaina