aA
Girti vairuotojai kas­dien da­ro ava­ri­jas. Žū­va ar­ba su­luo­ši­na­mi ne­kal­ti žmo­nės. Ke­liuo­se ir gat­vė­se ne­sau­gu. Įsta­ty­mų lei­dė­jai skės­čio­ja ran­ko­mis – ką da­ry­ti? Ma­žin­ti leis­ti­nas pro­mi­les? Di­din­ti bau­das?
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Keis­ti mąs­ty­mą! Štai ką rei­kia da­ry­ti. Kol vai­ruo­to­jų po­žiū­ris ne­pa­si­keis – ne­pa­si­keis pa­dė­tis ke­liuo­se. Štai ke­lios si­tu­a­ci­jos.

Leis­ti­na al­ko­ho­lio nor­ma 0,4 pro­mi­lės. Tai tau­rė vy­no ar šam­pa­no ar­ba 50 g deg­ti­nės, ar­ba bu­te­lis alaus. Vi­si vai­ruo­to­jai tai ži­no. At­ro­dy­tų, ne­daug, ta­čiau vai­ra­vi­mas jau tam­pa ki­tas: žmo­gus leng­vai ap­svaigs­ta, pa­drą­sė­ja, pra­ran­da at­sar­gu­mą, pa­sta­bu­mą, su­ma­žė­ja re­ak­ci­ja. Be to, iš­gė­rus tau­re­lę tas „lai­mės hor­mo­nas“ siū­lo iš­ger­ti ir an­trą. Ir vai­ruo­to­jai sė­da prie vai­ro gir­ti kaip pė­dai.

Ki­ta si­tu­a­ci­ja. Žmo­gus ži­no, kad vai­ruos, o jam vis siū­lo „nors vie­ną“, „nors prie lū­pų“, „na, dėl kom­pa­ni­jos“. Jis muis­to­si, ta­čiau ga­liau­siai pa­si­duo­da... juk vai­ruos už va­lan­dos – iš­si­ga­ruos. Nie­kas ne­iš­si­ga­ruos!

Dar kvai­liau, kai vi­są va­ka­rą ar nak­tį puo­tau­ja, o ki­tą die­ną ruo­šia­si ke­lio­nėn. Sa­ko: „Pa­ū­šim, ry­toj ke­lias va­lan­das nu­snū­siu ir ga­liu va­žiuot.“ O ry­toj taip ne­svei­ka, kad dar „pa­tai­so svei­ka­tą“, nu­mie­ga zui­kio mie­gu ir vi­sas „ga­ruo­jan­tis“ į ke­lią.

Pri­pa­žin­ki­me, kad tai ma­tę šim­tus kar­tų. Ir pa­tys taip da­rę. Ar mes at­kal­bi­nė­jo­me, su­gė­di­jo­me ar su­draus­mi­no­me to­kį vai­ruo­to­ją? Ne! Ge­riau­siu at­ve­ju pe­čiais pa­gūž­čio­jo­me.

Na, o pa­ma­tę ke­ly­je be­si­blaš­kan­tį pri­mau­kė­lį ar vi­sa­da ban­do­me už­kirs­ti tam ke­lią? Ne – juk aš ne skun­di­kas, tai po­li­ci­jos rei­ka­las. O toks ere­lis iš­va­žiuo­ja į prie­šin­gą eis­mo juos­tą ir plo­ja­si į nie­kuo dė­tus žmo­nes. Ar no­rė­tum bū­ti jų vie­to­je?

Pa­ma­čius sė­dant gir­tą prie vai­ro rei­kia jį su­stab­dy­ti, at­im­ti rak­te­lius ar pra­neš­ti po­li­ci­jai. Gal­būt jūs iš­gel­bė­si­te ke­tu­ris žmo­nes. Gal­būt net pa­žįs­ta­mus.

Rei­kia kar­di­na­liai keis­ti vai­ruo­to­jų nu­si­sta­ty­mą į vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Da­bar leis­ti­na nor­ma 0,4 pro­mi­lės. Įsi­klau­sy­ki­te – leis­ti­na! Tru­pu­tį. Tai tas pats, kaip tru­pu­tį žu­dy­ti. Jei­gu žmo­gus sė­da gir­tau­ti, o pas­kui ruo­šia­si va­žiuo­ti, tą ga­li­ma pri­ly­gin­ti pa­si­ruo­ši­mui žu­dy­ti.


O gir­to sė­di­mas prie vai­ro – tai su­pla­nuo­ta žmog­žu­dys­tė. Vai­ra­vi­mas – au­kos pa­ieš­ka. Štai kaip rei­kia trak­tuo­ti vai­ra­vi­mą iš­gė­rus. Štai ko­kia at­sa­ko­my­bė grės­tų. Kas no­rė­tų bū­ti žu­di­ku? Nie­kas. Kas to­le­ruo­tų žu­di­kus? Nie­kas. Gir­tas vai­ruo­to­jas – po­ten­cia­lus žu­di­kas, nes tu val­dai mir­ti­ną gin­klą. Tai nie­kin­ga ir gė­din­ga. Štai ka­da po­žiū­ris ir ap­lin­ki­nių, ir vai­ruo­to­jų pa­si­keis­tų.

O da­bar? Juk ga­li­ma. Da­bar leis­ti­na 0,4 pro­mi­lės, pa­da­rys 0,2 ar­ba 0,1 pro­mi­lės, bet tai juk vis vien leis­ti­na! Na, o jei leis­ti­na, ko­dėl gi ne­iš­gė­rus? Juk leis­ti­na – tai ne­drau­džia­ma. Tu­ri bū­ti tik 0,00 pro­mi­lės. Vi­siems! Ne tik nau­jiems ar vil­ki­kų, ar au­to­bu­sų vai­ruo­to­jams. Vi­siems! Sa­ky­si­te, kad ab­so­liu­taus nu­lio ne­bū­na. Gi­ra, ke­fy­ras ir ki­ti pro­duk­tai ga­li pa­da­ry­ti tą 0,01 pro­mi­lės. Bet už tai nie­kas į ka­lė­ji­mą ne­so­din­tų. Už tai ne­ska­tin­tų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. Bū­tų adek­va­ti bau­da. Na, bet ap­svai­gus prie vai­ro – tai jau iš­ėji­mas žu­dy­ti! At­im­ti tei­ses ir au­to­mo­bi­lį me­tams ar dve­jiems. Gal pa­gal­vos, ap­mąs­tys, pa­si­keis, pa­si­tai­sys. Na, o jei už­čiup­tas an­trą, tre­čią kar­tą – tai jau po­lin­kis nu­si­kals­ti. Rei­kia at­im­ti tą ga­li­my­bę nu­si­kals­ti! Ir nu­si­kal­ti­mo įran­kį.

Sa­ky­si­te, prie­mo­nės per dras­tiš­kos? O gal tai ge­riau, nei va­žiuo­jant dre­bė­ti ir svars­ty­ti: ar lai­min­gai pa­siek­siu na­mus, ar šia­me po­sū­ky­je į ma­ne iš­lėks gir­tu­tė­lis vai­ruo­to­jas?..

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Priminė vairuotojams, kada ir kur reikia „žaliosios kortelės“

Sėdant prie automobilio vairo užsienio šalyje ar savarankiškai keliaujant po Europą būtina...

Svarbu žinoti vairuotojams: A2 magistralėje šiandien laukia dideli eismo ribojimai (38)

Penktadienį, rugpjūčio 23-iąją, visoje Lietuvoje minimas Baltijos kelio 30-metis. Tądien...

Automobiliu vežantiems vaikus turėtų rūpėti kiekvienas centimetras

Vairuotojai, sėdę prie vairo, yra atsakingi ne tik už save ir savo veiksmus kelyje. Jie turi...

Kas nutinka geležinkelio pervažoje nepaisant „Stop“ ženklo: automobilis traukiniui lyg skardinė

Vairuotojams neretai atrodo, kad traukinys – labai lėta transporto priemonė. Dėl to kai kurie,...

Po neblaivių vairuotojų avarijų – sumaitoti automobiliai ir sudaužyti gyvenimai (35)

Ar gurkšnis, ar taurė – alkoholis ir vairavimas turėtų būti nederinami. Dėl šito sutinka...

Top naujienos

Teisėjavimu nusistebėjęs Adomaitis po pergalės laukia žinių iš ligoninės specialiai Krepšinis.lt iš Seulo (24)

Lietuvos rinktinės treneris Dainius Adomaitis su visu komandos trenerių štabu po pergalės prieš...

„Brexit“ gali privesti prie Jungtinės Karalystės subyrėjimo (57)

Vienas iš pirmųjų darbų, kuriuos tapęs ministru pirmininku nuveikė Borisas Johnsonas , buvo...

Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Už Lietuvą internete kaunasi ne valstybės institucijos, o „elfai“

Baltijos kelio sukakties išvakarėse Kremliaus propagandos kanalai suaktyvino prieš mūsų...

Priminė vairuotojams, kada ir kur reikia „žaliosios kortelės“

Sėdant prie automobilio vairo užsienio šalyje ar savarankiškai keliaujant po Europą būtina...

Pirmas Azijos skonis: miego stygius, publikos aikčiojimai ir užtarnautos Seibučio minutės specialiai Krepšinis.lt iš Seulo (2)

Lietuvos rinktinė snūduriavo ne vien perkeltine prasme. Pustrečio kėlinio turėję vargo su kuklia...

Kaliningrade apsilankęs lietuvis norėjo sprukti: daugiau niekada ten nevažiuosiu (1196)

„Daugiau tikrai niekada ten nevažiuosiu“, – tikino savaitgalį Kaliningrade praleidęs...

Gyvai / „Laisvės piknikas 2019“. Tiesioginė transliacija iš Kauno Nemuno salos (19)

„Mūsų valstybė DELFI | Laisvės Piknikas 2019 | Diskusijos 10:30 Valstybė 2020: naujos...

Gyvūnai kenčia dėl valstybinių institucijų nekompetencijos: ar eilinį kartą tai pamiršime?

Praeitą sekmadienį buvo paviešintas žiauriausias gyvūnų eksporto atvejis Lietuvoje . Lenkijoje...

Prieš 30 metų Baltijos šalys ryžosi prabilti: tai buvo viena didžiųjų SSRS paslapčių (121)

Lietuva ir kitos Baltijos šalys iškilmingai mini Baltijos kelio 30-metį, tačiau dažnai į...

Po pertraukos įsibėgėjusi rinktinė sutriuškino nervus patampiusią Pietų Korėją (249)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šeštadienį pergale pradėjo pasirodymą draugiškame keturių...