aA
„Mes, ve­žė­jai, ve­žan­tys ke­lei­vius sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tais vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo mik­ro­au­to­bu­sų marš­ru­tais, lai­ko­mės su­tar­ties są­ly­gų, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­įsten­gia įvyk­dy­ti pa­pras­čiau­sio įsi­pa­rei­go­ji­mo įreng­ti tu­a­le­tus ga­li­nė­se marš­ru­ti­nių mik­ro­au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo ir ap­si­su­ki­mo aikš­te­lė­se. Tu­a­le­tai įreng­ti tik prie „Dai­na­vos“, Aly­taus pie­ni­nės, „Aly­taus che­mi­jos“, prie Už­upių ka­pi­nių ir „Re­git­ros“, tai­gi tuo pa­ten­kin­ti tik da­lies marš­ru­tų vai­ruo­to­jai.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Ga­li­nė­se sto­te­lė­se – Mik­lu­sė­nuo­se, AB „Izo­me­ga“, „Ne­mu­no“ so­duo­se, Sū­ku­rio gat­vė­je – bū­de­lių su šir­de­le nė­ra. O ir ten, kur jos įreng­tos, jau­ku­mu ne­kve­pia“, – dėl už­sa­ko­vų ne­vyk­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų pyks­ta Alytaus vai­ruo­to­jai.

Dar 2012 me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­si­ra­šy­da­ma Ke­lei­vių ve­ži­mo re­gu­lia­raus ke­lių trans­por­to su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis, įsi­pa­rei­go­jo ne tik už­tik­rin­ti, kad trans­por­to in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tai (gat­vės, til­tai, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lės, va­žiuo­ja­mo­ji ir pės­čių­jų zo­na) bū­tų tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi vi­sais me­tų lai­kais, bet ir įreng­ti bei pri­žiū­rė­ti tu­a­le­tus ga­li­nė­se marš­ru­ti­nių mik­ro­au­to­bu­sų su­sto­ji­mo ir ap­si­su­ki­mo aikš­te­lė­se. De­ja, šį įsi­pa­rei­go­ji­mą įvyk­dė tik iš da­lies.

Prie ga­li­nės sto­te­lės „Aly­taus pie­ni­nė“ pa­sta­ty­tos kuk­lios bū­de­lės dar rei­kia ge­rai pa­ieš­ko­ti. Į krū­my­nus įspraus­tas na­me­liu­kas at­ro­do ap­gai­lė­ti­nai, bet ne­se­niai va­ly­tas, jun­ta­mi ir ma­ty­ti chlor­kal­kių mil­te­liai. Prie „Izo­me­gos“ tu­a­le­tą at­sto­ja sto­te­lės pa­sta­tas ir krū­mai.

Čia sto­vi­niuo­jan­čio marš­ru­ti­nio mik­ro­au­to­bu­so vai­ruo­to­jo klau­sia­me, kur ei­na pa­šauk­tas gam­tos.

„Jūs gal­vo­ja­te, kad tik vai­ruo­to­jams tu­a­le­to rei­kia? Mies­te vie­šo­jo tu­a­le­to kaip ir nė­ra, par­ve­žu žmo­nes, po ap­si­pir­ki­mų iš­troš­ku­sius, pri­tūp­ti, tai tik pa­sklin­da pa­krū­mė­mis. O kar­tais, kai jau ne­iš­ken­čia, ten­ka su­sto­ti ir prie „Sta­te­tos“ de­ga­li­nės“, – vaiz­džiai pa­dė­tį nu­sa­ko vy­riš­kis.

Kad ga­li­nė­se sto­te­lė­se bū­ti­ni tu­a­le­tai, ro­do ir esan­tis prie siu­vi­mo fab­ri­ko „Dai­na­va“.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, nors ir atos­to­gau­ja, trum­pai pa­ko­men­ta­vo pa­dė­tį dėl tu­a­le­tų trū­ku­mo. Ir ne­nu­džiu­gi­no.

Spe­cia­lis­tės pa­ste­bė­ji­mu, nau­jai pa­sta­ty­tų tu­a­le­tų ga­li­nė­se mik­ro­au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo ir ap­si­su­ki­mo aikš­te­lė­se nė­ra, pri­žiū­ri­mi se­niai įreng­tie­ji. Prie „Izo­me­gos“ pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti tu­a­le­tą, bet taip grei­tai jo dar ne­bus.

„Ne­mu­no“ so­dai ir Mik­lu­sė­nai – jau Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­dos, ten šei­mi­nin­kau­ti mies­to spe­cia­lis­tams ne­va­lia. Sū­ku­rio gat­vė­je, pri­va­čių na­mų kvar­ta­le, pa­sak pa­va­duo­to­jos, vie­šo­jo tu­a­le­to pa­sta­ty­ti ne­įma­no­ma.

Me­di­kų ti­ki­ni­mu, svei­kam žmo­gui pa­si­nau­do­ti tu­a­le­tu pri­rei­kia vi­du­ti­niš­kai sep­ty­nis kar­tus per die­ną. Kad ir ko­kio il­gu­mo bū­tų vai­ruo­to­jo dar­bo die­na, nors kar­tą ki­tą į bū­de­lę už­suk­ti pri­rei­kia. O ir ke­lei­viai daž­nai jų žval­go­si.

Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se įpras­ta bū­tent pa­gal to­kias vie­te­les su­si­da­ry­ti nuo­mo­nę apie mies­to šei­mi­nin­kus. Ką min­ty­ti, kai mies­to val­do­se ap­skri­tai stin­ga vie­šų­jų tu­a­le­tų?

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Draudikų perspėjimas vairuotojams: orų permainos atnešė ir kitą pavojų, ne tik slidžias gatves (1)

Netikėtai prasidėjus atodrėkiui, o oro temperatūrai tiek dieną, tiek naktį besisukant aplink 0...

Keliuose verda tikras pragaras, kelininkai žada, kad rytoj bus geriau (170)

Penktadienis Lietuvoje apkarto, matyt, daugeliui turėjusių kur nors važiuoti, nesvarbu, ar nuosavu,...

Kelininkai skelbia ekstremalią padėtį – dauguma kelių tapo neįveikiamais (234)

Permainingos oro sąlygos Lietuvoje negaili iššūkių – rajoniniai keliai dėl spustelėjusio...

Kelininkai atremia kaltinimus dėl nevalytų gatvių: dirbame išsijuosę (100)

Pastaroji para tapo tikru išbandymu Kauno vairuotojams. Nors ir netrūksta pranešimų bei...

Įspėjo vairuotojus: vienoje pagrindinių šalies magistralių – ypač sudėtingos eismo sąlygos (57)

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) perspėjo vairuotojus, važiuosiančius iš Vilniaus...

Top naujienos

Skandalas Žiežmarių gimnazijoje: paviešinti pamokos garso įrašai verčia krūptelėti papildyta direktorės ir švietimo ministro komentaru (865)

Šeštadienio vakarą Žiežmarių gimnaziją apgaubė tamsus šešėlis – mokymo įstaigos...

Feisbuko fenomenas Laurynas Maybach merginos ieško jau 6 metus: lietuvės – barakudos, todėl planuoja emigruoti (115)

Daug lietuvių dėmesio internete sulaukiantis Laurynas Maybach socialiniuose tinkluose kuria vaizdo...

Tragiška avarija Kėdainių rajone: du žmonės žuvo, dar vienas sužalotas papildyta 14.20 (151)

Kėdainių rajone sekmadienį įvyko tragiška avarija .

Aloyzas Sakalas įvardijo pagrindinį „valstiečių“ trūkumą: dėl to jie pralaimės rinkimus (711)

Lietuvos socialdemokratų partijos ( LSDP ) garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas nepripažįsta...

Draudikų perspėjimas vairuotojams: orų permainos atnešė ir kitą pavojų, ne tik slidžias gatves (1)

Netikėtai prasidėjus atodrėkiui, o oro temperatūrai tiek dieną, tiek naktį besisukant aplink 0...

Galvotrūkčiais prisipirko būstų už juokingas kainas: dabar šis sprendimas atsisuko prieš pačius gyventojus (76)

Rumunija pirmauja pasaulyje privačių namų skaičiumi, tačiau tai anaiptol nereiškia, kad...

Kavinės darbuotojų kasdienybė: švirkštai, prezervatyvai ir kraujas tualete (9)

Tarptautinio kavinių tinklo „ Starbucks “ vadovybė ketina įgyvendinti gana prieštaringai...

Tiesiogiai iš Marijampolės: Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos apdovanojimai (7)

Sekmadienį, 20 d. iš Marijampolės 14:00 transliuosim "Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos...

Išbandė praktiškai: su kuria lietuviška mokėjimo kortele geriausia atsiskaityti užsienyje? Bankai.lt tyrimas (5)

Mėnesį laiko teko lankytis Filipinuose, skirtingose šios šalies vietovėse. Ir itin aktualus...

Išrinkite įsimintiniausią raudonojo kilimo įvaizdį: kuriai viešniai nebuvo lygių? balsavimas (50)

Penktadienio vakarą sostinėje įvykusi „Žmonės 2019“ apdovanojimų ceremonija suteikė peno...