Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovų teigimu, ginčai, kylantys automobilių remonto paslaugų teikimo srityje, dažniausiai yra problemiški, kadangi abi pusės dažnai pateikia viena kitai prieštaraujančius paaiškinimus ir nesutinka ginčų išspręsti taikiu sutarimu.

Pusė metų ir nemenka suma

Klaipėdietis Aivaras pasakojo, jog pernai žiemos pradžioje pastebėjo, jog sunkiai užsiveda jo „Audi A6“, tad šį pataisyti paliko UAB Klaipėdos „Audi“ centro „Klasera“ servise.

Išaiškėjo, kad blogai veikė starterio generatoriaus laidai, kuriuos servisas pažadėjo pakeisti. Čia taip pat Aivaras užsisakė kitą paslaugą – pakeisti variklio antvožo trosą.

Gruodžio 12 d. iš serviso atsiėmęs automobilį Aivaras keliavo į darbą Suomijoje. Tačiau nerimą kėlė vėl ta pati problema.

„Galvojau, gal akumuliatorius kaltas. Tačiau jis buvo visai naujas. Na, ką darysi, teko pirkti naujesnį... Bet ir jis išsikraudavo pernelyg greitai, taip pat sunkiai užsivesdavo variklis“, – pasakojo Aivaras.

Teisybės ieškoti pašnekovas nuvyko į „Klaserą“. Vadovas jam paaiškino, kad vienas iš dviejų pakeistų laidų greičiausiai buvo brokuotas ir pasiūlė savaitei, iki kol bus pakeista detalė, palikti automobilį servise. Aivarui teko vėl išvykti į darbą svetur, tad automobilio atsiimti atvyko draugė. Jai servise esą buvo paaiškinta, kad detalės dar nėra. Susiklosčius palankioms aplinkybėms darbe Aivaras pats po trijų savaičių atvyko į Klaipėdą. Tačiau net ir tuomet nuvykus į servisą jam esą buvo paaiškinta, kad automobilis vis dar neparuoštas eksploatuoti.

Tvarkant vieną problemą, išryškėjo kita. Aivarą nustebino, kad nei iš šio, nei iš to pradėdavo veikti signalizacija. Vėliau užsidegdavo lemputė, pranešanti apie atidarytą variklio dangtį.

„Jei atidarytas automobilio variklio dangtis, neveikia valytuvai. O, važiuojant per lietų, tai gali sukelti avarinę situaciją. Pabandęs pažiūrėti, kur problema, pamačiau, kad ant generatoriaus guli „plikas“ variklio dangčio daviklio laidas. Aš prie to laido nesu net prisilietęs. Matyt, serviso darbuotojai, keisdami variklio dangčio atidarymo troselį, kažką krapštė, atjungė ir taip paliko. Jei tas netvarkingai paliktas laidas būtų nutrūkęs, variklis nebeveiktų“, – pasakojo Aivaras ir pridūrė, kad dar po vieno vizito servise laidas nebuvo pakeistas, o tik izoliuotas.

Dar birželį, prieš išvykdamas į Suomiją, Aivaras automobilį, kurio remontui, anot jo, buvo suteikta vienerių metų garantija, paliko servise ir paprašė nustatyti, kodėl taip smarkiai kaista naujasis starterio generatoriaus laidas.

Be sugaištų pusės metų, klaipėdietis turėjo nemažai išlaidų. Naujas akumuliatorius kainavo apie 100 eurų, 340 eurų teko sumokėti už serviso darbą ir detales, 50 eurų – už gedimų patikrą. O kur dar kelionės išlaidos.

„Labai aukšti standartai“

UAB Klaipėdos „Audi“ centro „Klasera“ serviso vadovas Mindaugas Kasparaitis pasakojo, kad pernai gruodį minėtas automobilio savininkas atvyko atlikti diagnostiką, kurios metu nustatyta, jog reikia pakeisti du starterio generatoriaus laidus.

„Gruodžio 10 dieną pakeitėme abu laidus, taip pat variklio dangčio trosą. Vėliau, vasarį, jis atvyko į servisą ir pareikalavo parodyti senus laidus. Tačiau mūsų servise, palaikant tvarką, kas savaitę yra utilizuojamos visos šiukšlės“, – tikino serviso vadovas.

Esą ir įstatyme nurodoma, jog detalę galima laikyti vėliausiai iki mėnesio.

M. Kasparaitis toliau dėstė, kad birželio 9 d. Aivaras vėl atvyko į servisą ir neva kaltino, jog laidai išvis nebuvo keisti.

„Tačiau taip nėra. Vėliau tikrindami laidus pamatėme, kad vienas jų kaista. Turbūt iš gamyklos atkeliavo brokuoti laidai. Taigi, mes jam pasakėme, kad viską sutvarkysime, nes yra garantija. Tačiau tvarkydami vieną, pamatėme, kad kaista ir kitas pakeistas laidas. Užsakėme, kad atsiųstų iš gamyklos ir jį. Abu juos pakeitėme nemokamai. Taigi dėl to praėjo ne savaitė, o trys. Automobilį atidavėme birželio 30 dieną“, – dėstė pašnekovas.

Įprastinės automobilio detalės keliauja apie 3-5 dienas. Tačiau nestandartinės detalės, kaip ir šie starterio generatoriaus laidai, anot pašnekovo, keliauja ilgiau, nes jos siunčiamos iš centrinių Vokietijos sandėlių.

Serviso vadovas ir „Klaseros“ komercijos direktorius Juozas Kurmanavičius teigė, kad remonto garantija suteikiama dvejiems metams nuo pirmo detalės keitimo.

Kai automobilio savininkas atvyko atsiimti savo „Audi“, jis su serviso darbuotojais esą atsisveikino gražiuoju. Paklausti, ar dažnai nutinka tokių nesusipratimų, pašnekovai sakė, kad servisas dirba pagal labai aukštus standartus.

Skundų nedaug

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Giedrė Nenartavičiūtė pasakojo, kad įstaiga vartotojų prašymų ir nagrinėjamų vartojimo ginčų dėl netinkamai suteiktų automobilių remonto paslaugų, palyginus su kitomis sritimis, gauna nedaug.

Per 2015 metus į VVTAT raštiškai dėl transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kreipėsi 33 vartotojai. 162 buvo kreipęsi telefonu ir el. paštu. Per pirmą šių metų ketvirtį gauti 7 rašytiniai vartotojų kreipimaisi.

Tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi jam atsakymo nepateikia arba nesutinka tenkinti vartotojo pretenzijoje nurodyto reikalavimo, ginčija netinkamų ar nekokybiškų paslaugų suteikimo faktą, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo išnagrinėjimo ne teisme tvarka. Vartotojas įstaigai turi pateikti paslaugos kvito kopiją, sutarties, dėl kurios kilo ginčas, kopiją, pretenzijos ir paslaugų teikėjo atsakymo kopijas, įrodymus, patvirtinančius galimą paslaugų nekokybiškumo faktą.

Dažniausiai vartotojai, kreipdamiesi į Tarnybą dėl automobilių remonto paslaugų, skundžiasi dėl suteiktų paslaugų kokybės, dėl nesuteiktos visapusiškos, išsamios informacijos apie numatomus atlikti darbus, terminus, paslaugų kainas, dėl neišduodamų užsakymą patvirtinančių dokumentų, mokėjimą už paslaugas patvirtinančių dokumentų. Šiais atvejais VVTAT vartotojų prašymus taip pat perduoda Mokesčių inspekcijai.

Sulaukiama skundų ir dėl paslaugų teikėjų neatliekamų ar delsiamų atlikti automobilio remonto darbų, padarytos žalos, vykdant remonto darbus – salono sugadinimo, atsiradusių kėbulo įbrėžimų ir kt. Ginčai, kylantys automobilių remonto paslaugų teikimo srityje, dažniausiai, anot G. Nenartavičiūtės, yra probleminiai. Abi jų šalys dažnai pateikia viena kitai prieštaraujančius paaiškinimus ir nesutinka ginčų spręsti taikiu sutarimu.

Nemažai problemų kelia tai, kad neretai nuo paslaugų suteikimo vartotojams momento iki vartotojų kreipimosi į Tarnybą praeina nemažai laiko, per kurį automobiliai buvo taisyti ne kartą ir galimai nekokybiškai atliktų automobilio remonto darbų trūkumai dažnai jau yra pašalinti pasitelkus kitus meistrus. Tokiais atvejais tarnyba iš esmės negali priimti sprendimų ir neretai nutraukia vartojimo ginčo nagrinėjimą. Kitais atvejais dažniausiai vartotojų prašymai yra patenkinami iš dalies, rečiau – atmetami arba tenkinami visiškai.

Aprašas

Anot specialistės, pagrindinis teisės aktas, kuriuo turi būti vadovaujamasi teikiant automobilių remonto paslaugas, yra Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas.
Šio aprašo 9 punkte numatyta, kad techninį aptarnavimą ir remontą atliekantys asmenys privalo suteikti transporto priemonės valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų paslaugų sąlygas, teikimo terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes ir kitokią informaciją, turinčią įtakos transporto priemonės valdytojo apsisprendimui gauti paslaugą.

Aprašo 11 punkte nurodyta, kad techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų užsakymas įforminamas nurodant transporto priemonės gedimą, pastabas, sudarant remonto darbų sąrašą. Transporto priemonės savininkui pageidaujant privalu nurodyti remonto metu naudotų transporto priemonės atsarginių dalių ir medžiagų pavadinimus ir jų gamintojus, garantines sąlygas ir garantijos terminą, preliminarią paslaugų ir detalių kainą.