Tai numatyta pagal Kelių direkcijos užsakymu 2017 m. UAB „Kelprojektas“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“ parengtą projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimas. 1-asis darbų etapas. Ruožo nuo 96.00 iki 100,28 km rekonstravimas“ sprendinius.

Todėl artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje savivaldybės politikai turėtų pritarti skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 98,100 km (ties Ašigalio gatve) Kaune, statybai bei VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.

Pažymėtina, jog projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, o viaduko statyba – suformuotame sklype, kuris valdomas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Dėl pastarosios aplinkybės Kauno miesto savivaldybė viaduko statybai prašys sudaryti sutartį su NŽT dėl panaudos.

Tarybos sprendimo projektą parengusio savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė priminė, jog Kauno miesto savivaldybė 2017-2018 metais įgyvendino žiedinės sankryžos ir jungčių su magistraliniu keliu A1 naujos statybos ir Ašigalio gatvės rekonstravimo projektą.

Bendradarbiaujant su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, bus pradedamas naujas projekto etapas. Numatoma atlikti skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos darbus bei įrengti greitėjimo-lėtėjimo juostas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km.

„Šių projektų įgyvendinimas padės sumažinti srautus pagrindinėje ir labiausiai transporto „apkrautoje“ sankryžoje – Savanorių prospekte, o taip pat ir pačioje A1 automagistralėje. Tuo pačiu bus sudarytos geresnės sąlygos miesto gyventojams susisiekti su Kauno priemiesčiais“, – pabrėžia tarybos sprendimo projekto rengėjai iš savivaldybės administracijos.

Politikams pritarus sprendimo nuostatoms, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius bus įpareigotas numatyti lėšų nurodytai statybai finansuoti.

Portalo „Kas vyksta Kaune“ paprašytas įvardinti projekto įgyvendinimo kaštus, savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis tikslios sumos negalėjo paminėti.

„Vyksta projektavimas, projekto koregavimas, todėl galutinė šio projekto vertė dar nežinoma. Preliminariai skaičiuojant, galimai jo įgyvendinimas miestui kainuos apie 7 milijonus eurų“, – sakė skyriaus vedėjas.