aA
1938 metų konkursinis važiavimas aplink Lietuvą vyko tuo pačiu metu kaip ir tautinė olimpiada į kurią iš viso pasaulio buvo suvažiavę nemažai sportininkų lietuvių. Truputį pagerėjus LietuvosLenkijos santykiams į tautinę olimpiadą atvyko grupė sportininkų lietuvių iš Vilniaus krašto, jų tarpe ir du motociklininkai. Taigi konkursinis važiavimas kaip ir 1932 metais buvo tarptautinis.
© LCVA nuotr.

Ketvirtoji straipsnių ciklo „Konkursiniai važiavimai „Aplink Lietuvą“ dalis. Pirmąją dalį galite skaityti paspaudę šią nuorodą, antrąją dalį – paspaudę čia, o trečiąją - paspaudę čia. Straipsnių kalba, išskirta kursyvu, - netaisyta.

„Lietuvos aidas“ 1938 m. liepos 20 diena : „Aplink Lietuvą su automobiliu. Kas dalyvaus ir kaip bus vykdomos lenktynės.

Šį šeštadienį ir sekmadienį (liepos 23 ir 24) įvyksta Lietuvos automobilių klubo ruošiamos lenktynės aplink Lietuvą. Šiose lenktynėse užsirašė dalyvauti 15 automobilininkų: J. Biušteinas važiuos „Škoda“ firmos automobiliu, E. Breda penkiaviečiu „Chevroletu“, Sommeris keturviečiu „Wandereriu“, inž. Per. Hiksa „Hadsonu-Terreplane“ (5-6 vietų), N.Salevskis keturviečiu limuzinu „Adler“, P. Vysockis penkiaviečiu „Adler“, M. Ratomskis keturviečiu lim. „Adeler“, A. Stašaitis kelurviešiu“Vauxhall“, Amerikos Lietuvių Akc. B-vė leis penkiavietį Ford V8 ir keturvietį limuziną „Mercedes Benz“, Benesevičius važiuos penkiaviečiu SSSR „GAZ M1“ J. Volfas keturviečiu „Ford Eifel“, Malkinas iš Šiaulių penkiaviečiu „Chrysler“, J. Apšega „Chevrolet“ arba „Hudson Terreplane“ firmos limuzinu ir Bakas penkiaviečiu limuzinu „Packard“.

Motociklistai užsirašė dalyvauti septyni: St. Urbanavičius „Norton“ markės motociklu, M. Dausa „Norton-Sport“, A. Ilgauskas „Harley Davidson“, E. Fridbergenas „Calhtorpe“ ir vilnietis Leonardas Palevičius „BSA“ markės motociklu.

Kelias

Automobiliai turės pravažiuoti šį kelią: KaunasKaišiadorysUkmergėUtenaZarasaiRokiškisBiržaiPanevėžysKėdainiaiRaseiniaiŠiauliaiMažeikiaiTelšiaiKretingaPalangaKlaipėdaŠilutėPagėgiaiTauragėJurbarkasŠakiaiVilkaviškisMarijampolėLazdijaiAlytus – Kaunas. Bendras kelio ilgis 1273 kilometrai, iš jų 640 km plentų ir 633 km vieškelių.

Motociklistai važiuos šiuo keliu: Kaunas – Ukmergė – Utena – Zarasai – Rokiškis – Biržai – Panevėžys – Šiauliai – Mažeikiai – Telšiai – Kretinga – Palanga – Klaipėda – Šilutė – Pagėgiai – Jurbarkas – Kaunas. Bendras kelio ilgis 923 kilometrai, iš jų 502 km vieškelių.

Šių lenktynių tikslas: a) plačiai pademonstruoti Lietuvos gyventojams krašto motorizaciją ir jos esamus galimumus; b) Važiuotojus supažindinti su Lietuvos kelių situacija; c) parodyti mašinų ir jų vairuotojų patvarumą ir sugebėjimą gerai orientuotis. 

Dovanos

Lenktynių laimėtojams skiriamos dovanos ir prizai. Automobilių lenktynes laimėjęs gauna Valstybės Prezidento Antano Smetonos pereinamąją taurę. Be to, šiemet pereinamąją dovaną paskyrė susisiekimo ministras Stanišauskas tam automobilininkui, kuris užims geriausią vietą, bet nėra automobilių klubo narys (ti automobilių klubo nariai gali laimėti Valstybės Prezidento dovaną). Lietuvos aero klubas paskyrė Dariaus ir Girėno biustą geriausiam automobiliui, kurio cilinderio talpa neviršija 1000 cm³. Firma „Daimler Benz“ paskyrė 400 vokiečių Markių „Mercedes Benz“ automobiliui, kuris užims neblogesnę kaip 3 vietą. Lietūkis paskyrė 500 litrų motorino ir 20 litrų tepalo tam automobiliui, kuris geriausiai atliks papildomą bandymą, o Schell firma paskyrė 500 litrų motorino ir 20 litrų tepalo tam automobiliui kuris geriausiai pravažiuos kelią Alytus – Kaunas, Akcinė Apdraudimo B-vė „Lietuvos Lloydas“paskyrė metinį draudimą nuo civilinės atsakomybės automobilininkui, geriausiai atlikusiam kelionę, nekreipiant dėmesio į papildomą bandymą. Ford company skiria 1000 litų geriausiai Forda mašinai, kuri gaus neblogesnę klasifikaciją už 5 vietą. Be to Lietuvos automobilių klubas paskyrė penkis prizus, bendros sumos 1275 litų ir motociklams tris prizus.“

„Lietuvos aidas“ 1938 metų liepos 22 diena: „Dar vienas Vilnietis sportininkas dalyvaus lenktynėse aplink Lietuvą. Patirta, kad Lietuvos automobilių klubo ruošiamose automobiliais ir motociklais lenktynėse aplink Lietuvą, be jau anksčiau užsirašiusio agronomo Leonardo Palevičiaus, dalyvaus antras vilnietis, sportininkas Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Bernardas Cicėnas su BSA firmos 6 jėgų motociklu.

Abudu sportininkai yra Vilniaus motociklistų klubo nariai, dalyvavę ir pasižymėję įvairiose tos rūšies rengtose varžybose. Agr. Palevičius yra laikomas Lenkijos motociklistų meisteriu, laimėjęs daugelį prizų.

Lietuvos automobilių klubo vadovas ats. pulk. Senatorskis maloniai sutiko globoti vilniečius sportininkus, nemokamai aprūpindamas juos degamąja medžiaga ir kitkuo, o kauniškės BSA motociklų firmos atstovas Jočinas davė reikalingas motociklams dalis.

Reikia manyti, kad ir mūsų visuomenė vilniečius motociklistus, keliaujant jiems aplink Lietuvą, pagerbs su ne mažesniu nuoširdumu, kaip kad juos sutiko atvykstančius.“

„Lietuvos aidas“ 1938 metų liepos 25 diena: „Kaip praėjo automobilių lenktynės aplink Lietuvą“. Šeštadienį prasidėjusios automobilių ir motociklų lenktynės aplink Lietuvą vakar buvo baigtos figūriniu važiavimu A. Panemunėje Priešlėktuvinės rinktinės aikštėje. Šiose lenktynėse dalyvavo 15 automobilistų ir 8 motociklistai. Lenktyniniai automobilistai turėjo apvažiuoti visus apskričių miestus. Iš viso jų kelio ilgis buvo 1278 km. Motociklistams kelias buvo skirtas kiek trumpesnis – 928 km. Pervažiuojant visus apskričių miestus lenktynininkams reikėjo važiuoti įvairiausiais keliais, pradedant duobėtais ir siaurais trečios rūšies vieškeliais ir baigiant meksfaltuotais plentais. Toks kelias iš tiesų yra puikus patikrinimas ir vairuotojo ir automobilio bei motociklo ištvermės.

Šioms lenktynėms ypač pakenkė paskutinėmis dienomis šiaurės Lietuvoje buvusieji lietūs. Čia daug kur lenktynininkams teko ištisas dešimtis kilometrų važiuoti išklampotais, slidžiais vieškeliais. Ypač blogas kelias buvo nuo Biržų veik iki Panevėžio. Pačiame Pasvalyje daugelis lenktynių automobilių įklimpo didžiulėje duobėje ir reikėjo pagalbos juos ištraukti. Dėl sunkaus kelio trys automobiliai kelyje sugedo, o iš 8 motociklistų teįstengė nustatytu laiku grįžti tik du.

Lenktynių tikslas nebuvo kuo greičiau apvažiuoti numatytąjį kelią, bet kuo tiksliau atlikti duotąjį uždavinį – vidutiniu nustatytu greičiu apvažiuoti aplink Lietuvą, į numatytas vietas nesivėluojant atvykti.

Pirmąsias vietas laimėjo M. Salevskis (važiavęs limuzinu „Adler“, jam teko pirma vieta), M. Ratomskis („Adler“ II-ji virta) ir Amerikos lietuvių Akcinės B-vės į lenktynes leistas limuzinas „Mercedes Benz“ – III-ji vieta. Kadangi į finišą teįstengė grįžti tik du motociklistai, tad jiems ir teko pirmosios vietos be konkurencijos. A. Ilgauskas su motociklu „Harley Davidson“ laimėjo pirmą, o vilnietis L.Palevičius su B.S.A. laimėjo antrąją vietą. Be to, trečioji vieta pripažinta vėliau grįžusiam vilniečiui Cicėnui, kuris kelyje truputį susižeidė.

Dėl pačių lenktynių tvarkos

Šias lenktynes jau keli metai ruošia Lietuvos automobilių klubas. Jam, kaip ruošėjui reikėtų padaryti pastabų. Ruošdamas lenktynes jis turėtų pasistengti lenktynėms numatytų kelių kryžkelėse įtaisyti kelrodžius, kad lenktynininkams nereikėtų be reikalo klaidžioti. Tas pats būtina padaryti ir miestuose bei miesteliuose. Dabar vienur kitur būna įtaisyti kelrodžiai, kitur ne. Atvykęs lenktynininkas kartais net į didesnį miestelį niekur nemato nurodyto kelio ir turi klaidžioti gatvėmis, kol pagaliau pataikys. Tas pat pasakytina kelių tvarkytojams – kai kurių valsčių savivaldybėms. Dar daug kur vieškeliuose iki šiol laikoma atatinkamais ženklais nenurodyti būsimieji vingiai, kalneliai bei kryžkelės. Kitur ženklai pastatyti visiškai priešingos prasmės. Pav., važiuojant iš Kaišiadorių į Čiobiškį keliose vietose pastatyti kelių sankryžos ženklai, o iš tiesų ten nėra sankryžos, tik staigus posūkis ir dar į pakalnę.

Ateityje lenktynių ruošėjai neturėtų painioti figūrinio važiavimo su pačiomis lenktynėmis, kurios pavadintos „Automobiliu aplink Lietuvą“. Paprastai figūrinis važiavimas būva apvažiavus visą Lietuvą. Kelionės išvarginti lenktynininkai dar turi atlikti savotiškus akrobatinius važiavimus. Ir nors geriausiai kuris automobilistas apvažiuos aplink Lietuvą, negavęs nė vieno baudinio, per figūrinį važiavimą jis gali nukeliauti į paskutinę vietą. Figūrinis važiavimas, kaipo toks, gali būti. Tik jį nereikėtų sieti su pačiomis lenktynėmis aplink Lietuvą.

Vidutinio greičio tikrinimas įvestas tik šių metų lenktynėse. Alytus Kaunas kelias buvo numatytas pervažiuoti per tam tikrą nustatytą laiką . Kiekvienas lenktynininkas turėjo važiuoti nustatytu greičiu, bet nė truputį nesivėlinti ir neskubėti. Šį važiavimą patikrinti buvo atvykę lenktynininkų vadinami slapukai – ruošėjų parinkti savi žmonės. Šis tikrinimas jau yra tarsi ir komisijos darbas. Niekur pasaulyje komisijos nesudaromos iš lyginio skaičiaus asmenų. Ruošėjai prie šių tikrintojų galėjo pakviesti po vieną pašalietį, kad ir iš Kauno kultūros rūmų atstovą. Tuo atveju gautųsi rimtesnis įspūdis.“

Kiek kitaip įvykusias lenktynes apibūdino laikraštis „Lietuvos žinios“ 1938 metų liepos 25 dienos numeryje: „Rekordinis auto važiavimas aplink Lietuvą. Šakiuose smėlis brangesnis už druską, o pieva tvirtesnė už plentą. Pasvalys organizuotai stebėjo sėdimus ir choru šaukė „jau !!!“. Mandras Plungės paštininkas, o dar mandresnis Zarasų kontrolierius. Oficialiai laikrodis pagal radiją, o faktiškai pagal saulę. Inžinieriaus ranka geriau rodo negu sargų vėliavėlės. O Rokiškis labai tvarkoj. Dviem litais pataisoma bėda...

Užvakar ir vakar aplink Lietuvą važiavo Lietuvos automobilistai ir motociklistai. Automobilių klubo pirmininkas Jonas Vileišis, lenktynių vaisius įvertino labai aukštai: -Šių metų važiavimą reikia įvertinti kaip rekordinį, - sako p. Vileišis, - Buvo skirta 600 taškų reikalavimai, tai penki dalyviai atėjo tik, gal, be vieno kito taško, nors kelias buvo paskirtas sunkesnis, negu pernai.

Pirm. J. Vileišis tą faktą vertina, kaip didelį mūsų automobilistų atsiekimą , juo labiau, kad kai kurie lenktyniuotojai važiavo su žmonomis, o p. Stašaits ir su vaiku ir prizą vis dėlto laimėjo; - Maža to, kad lenktynių komisija paskyrė sunkesnį maršrutą, kaip sako pirmininkas, bet dar susitarė ir su meteorologijos biuru, kad visą laiką lytų, - juokauja lenktynių dalyvis Cezaris Petrauskas, kuris nupasakoja visą seriją lenktynių vaizdų.

Daug lijo, daug prilijo ir kelias buvo labai sunkus. Sunkiausias ir prasčiausias kelias buvo Šakių apskrity. Nors ten sargi jį rodė raudonomis vėliavėlėmis, bet prastas kelias nuo to geresnis nepasidarė. Prie vedamo plento pieva pabarstyta smėliu, kaip druska, ir važiuoti sunku. Laimei, inžinierius parodė kelią per pievą, kuri pasirodė geresnė, negu kelias. O Plungės paštininkas kelio net parodyti nepanorėjo.

- Ką, - sako, - jūs čia klausiat; čia gi ne miesto centras; centre gi gatvių daug... – ir nuėjo neparodęs.

Žmonės lenktynėmis domėjosi. Pasvaly visas būrys stovėjęs prie vedamo plento. Kai tik automobilis, nežinojęs, kur geriau pravažiuoti, „atsisėdo“, visi tie „stebėtojai“ choru sušuko: - „jau“ ir sako: - Duokit du litus ištrauksime... Žinoma du litus gavo...

Rokiškis, gal, pavyzdingiausiai priėmė lenktyniuotojus; pakelėmis pastatė rodykles: „Lenktynėms“ ir nurodė kryptį.

Už tai Zarasuose, kaip pasakoja lenktynių dalyvis p. Visockis, buvęs labai smarkus kontrolierius, kuris net rankove šluostęs purvą nuo aptaškytų automobilių ir tikrinės, kaip aptiekoriai sako, lege artis, automobilių spalvas, įsakymo tonu reikalavęs žinių ir t. t.

Bet tai vis buvo niekis, kartais ti gardaus juoko ir kelionės paįvairinimo suteikęs. Kiek prasčiau buvę su laikrodžiais: juos buvę norėta sutvarkyti pagal radiją, bet daugelio jie ėję „pagal saulę“... Ateity reikėsią geriau sutvarkyti, nes lenktynėse laikas, jo punktualumas yra labai svarbus reikalas.

Dėl pačių lenktynių jų dalyviai pasisako už nežinomąjį maršrutą, nes kai kas šiemet pasinaudojo žinojimu ir darė bandymus. Taipgi netikslinga esą skirstyti mašinas pagal svorį ir t. t. Bet bendrai visi lenktyniuotojai, nors ir sunkų kelią atlikę, yra patenkinti.

Prizais apdovanoti:

1.1.1. p. Salevskis, „Adler“, gavo Resp. Prezidento pereinamąjį prizą (jau antrą kartą), pirmą Autoklubo ir Liet. Lloydo polisą;
1.1.2. p. Ratomskis, „Adler“, susisiekimo ministerio, antrąjį Autoklubo, Lako 500 litrų motorino ir 100 l tepalo;
1.1.3. p. Šulcas, „Mercedes Benz“, trečią Autoklubo ir firmos dovaną;
1.1.4. p. Visockis, „Adler“, ketvirtąjį Autoklubo;
1.1.5. p. Stašaitis, penktąjį Autoklubo.
Be to p. Bakas gavo 250 l motorino ir 25 l tepalo, vairuotojas Juknevičius Fordo laikrodį.

Iš motociklistų tik du apvažiavo: tai p. Ilgovskis, gavęs pirmąją premiją su motorino priedais ir Vilniaus krašto lietuvis p. Palevičius, Lenkijoj laimėjęs pirmą prizą, o Lietuvoj šiose rungtynėse antrąją su motorino ir aliejaus priedais.“

Laikraštis „Laikas“ 1938 metų liepos 25 dienos numeryje, straipsnyje „Aplink Lietuvą“ automobilių lenktynių laimėtojai“, išvardino visus dalyvius, pasiekusius finišą: „...automobiliai į Kauną atvažiavo vakar tarp 14 ir 18 val. tokia eile, kokia buvo išvažiavę šeštadienio rytą iš starto. Pirmas atvažiavo inž. Buršteinas, antras majoras Stašaitis ir t. t.

Tačiau viską nulėmė papildomas bandymas ir automobilių patikrinimas A. Panemunėje. Po jo teisėjų komisija išdavė laimėtojus sekančiai:

Pirmą vietą laimėjos Salevskis su „Adler“, II v. Rotomskis („Adler“), 3 v. Šulcas su „Mercedes Benz“, 4 – P. Visockis („Adler“), 5 – Stašaitis („Vauxhall“), 6 – Malkinas („Chrysler“), 7 – Slavinas (SSSR Jaz1), 8 – Apšega, 9 – Beinšteinas („Škoda“), 10 – van Buda („Chevrolet“), 11 – Juchnevičius („Ford“), 12 – Bakas („Packard“).

Šitokie rezultatai gerokai nustebino platesniąją publiką, kadangi prizus ir pirmąsias vietas gavo kaip tik tie, kurie toli gražu negeriausiai atvažiavo į finišą. Išėjo, kad geras važiavimas per visą Lietuvą nuėjo niekais dėl akrobatiškųjų bandymų, padarytų A. Panemunėje. Tokiu būdu pačios lenktynės išėjo siauru reklaminiu bizniu kai kurioms firmoms. Beje, pažymėtina, kad beveik visi lenktynių buvo profesionaliai pasamdyti savo automobiliams pareklamuoti šoferiai arba patys kai kurių automobilių firmų atstovai.

Pačių lenktynių finišo pasižiūrėt Daukanto g. vakar buvo susirinkus didelė minia, kuri kėlė dideles ovacijas atvykstantiems. Ypač karštai buvo priimtas atvažiavęs į finišą vilnietis Leonardas Palevičius.“

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Profesionalus fotografas į policijos automobilius žvilgtelėjo kitaip – tokių jų dar nematėte (65)

Policijos tarnybinius automobilius matome kasdien. Tačiau ne kasdien pro savo fotoaparato ieškiklį...

Klasikinių automobilių gerbėjai metus užbaigė kalendoriumi: puslapiuose – nuo „Cadillac“ iki GAZ

Automobilių entuziastai neretai yra linkę metus įprasminti įvairiai. Pavyzdžiui, senovinių...

Beprotiškas lietuvio iššūkis – motociklu važiuos ten, kur dėl šalčio net bijoma užgesinti variklius (64)

Karolis Mieliauskas , motociklininkas iš Druskininkų, pasiruošęs dviem ratais nuvažiuoti ten,...

Massa lenktyniavo su 350 km/h greičiu skriejančiu sakalu (7)

F. Massa savo pasiruošimą pereiti į „Formulę E“ ir pasirengimą lenktynėms sutvirtino...

Kaunietis garaže slepia itin retą „Mercedes-Benz“ – tokių pasaulyje tik du (163)

„Parduosiu, jei reikės širdį ar kitą organą pirkti“, – juokiasi Stanislovas Bartkevičius,...

Top naujienos

Egzotines keliones mėgstanti mokytoja Veronika atvira: gyventi tik iš atlyginimo būtų sunku (721)

Jau daugiau nei dvi savaites Švietimo ir mokslo ministerijoje ( ŠMM ) budinti mokytoja Veronika...

„Amerikietiškas“ Putino oligarchas po JAV sprendimo kraujuoja milijardais (164)

Netrukus po to, kai Michaelas Cohenas pasišalino nuo Donaldo Trumpo patvirtinto nekilnojamojo turto...

Naujausiuose prezidentiniuose reitinguose – nemaloni staigmena vienam iš lyderių (2)

Kelis mėnesius vis augęs konservatorių kandidatės į prezidentus Ingridos Šimonytės reitingas...

Žaidimu nusivylęs Jasikevičius: Eurolyga negailestinga, o mes kažkodėl nesiginame specialiai Krepšinis.lt iš Miuncheno (50)

Pratęsti pergalių serijos iki trijų Lietuvos čempionams Eurolygoje nepavyko. Kauno „Žalgirio“...

Tokius Skvernelio reitingus mato pirmą kartą: taip blogai seniai nebuvo (171)

Dėl mokytojų streiko smuko ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio populiarumas – palankiai...

Bilis ir Rapšys pateko į pusfinalį, Meilutytei ir Titeniui nepasisekė (5)

Į Kinijoje vykstančio pasaulio plaukimo čempionato trumpajame (25 m) baseine vyrų 100 m plaukimo...

Sabonis nesulaikė Embiido, bet pakartojęs rekordą padėjo „Pacers“ laimėti (1)

Joelis Embiidas surengė įspūdingą pasirodymą, tačiau jis Filadelfijoje nublanko prieš Indianos...

Žaidimai be taisyklių: 5 priežastys, kodėl juos būtina įtraukti į vaikų dienotvarkę (1)

Mažuosius gyvenime supa nemažai taisyklių – namuose, darželyje, svečiuose, viešoje vietoje. Ir...

Gwyneth Paltrow gyvenimo tiesos: apie 3 esminius įvykius, žmogų keičiančią netektį ir plastinę chirurgiją

46-erių Gwyneth Paltrow dabar, atrodo, turi viską, ko tik gali geisti moteris - puikiai...

Savaitgalis atneš pūgą ir pusnis sniego (28)

Penktadienį Lietuva atsidurs pietiniame anticiklono pakraštyje. Negausiai pasnyguriuos nebent...