aA
Sėkmingai įvykęs 1931 metais konkursinis važiavimas „Aplink Lietuvą“ ir sukėlęs didžiulį susidomėjimą paskatino Lietuvos automobilių klubą tokias pačias varžybas organizuoti ir 1932 metais. Gal net buvo svajojama, kad jos taptų tradicinėmis. Ateitis planus pakoregavo.
Aplink Lietuvą 1932 m.
© Autoriaus nuotr.

Antroji straipsnių ciklo „Konkursiniai važiavimai „Aplink Lietuvą“ dalis. Pirmąją dalį galite skaityti paspaudę šią nuorodą.  Straipsnių kalba, išskirta kursyvu, - netaisyta.

„Aplink Lietuvą" 1932 metai

„Lietuvos aidas" 1932 metų birželio 17 diena: „Liepos mėn. 8-9 d. automobilių lenktynės apie Lietuvą." Lietuvos automobilių klūbas liepos mėn. 8-9 d. ruošia automobilių ir motociklų lenktynes apie Lietuvą. Lenktynių tikslas yra parodyti mašinas ir jas valdančių asmenų patvarumą, važiuotojo sugebėjimą tiksliai apskaičiuoti savo kelionę, duoti progos automobilistams ir motociklistams susipažinti su mūsų kelių situacija ir išsiaiškinti kokios mašinos mūsų keliams geriausiai tinka. Šios lenktynės neturi greičio lenktynių pobūdžio, nes jų dalyviai to greičio niekur negalės parodyti, būdami kontrolės punktų atidarymo valandomis suvaržyti. Automobilistai turės važiuoti be pertraukos dieną ir naktį. Motociklistams trumpam poilsiui bus neitralizuotas lenktynių baras į vakarus nuo plento Mikytai - Joniškis. Šiose lenktynėse gali dalyvauti Lietuvos ir Klaipėdos automobilių bei motociklistų Klūbų nariai. Į šias lenktynes pakviesti latvių ir estų automobilistai bei motociklistai.

Užsirašęs dalyvis turės būtinai važiuoti savo mašinoje visą kelią. Automobilį vairuoti tačiau galės kiekvienas iš drauge važiuojančių keleivių, kuris turės vidaus reikalų ministerijos duotą šoferio knygutę. Lenktynių dalyviams bus draudžiama imti keleiviais šoferius profesionalus ir specialistus mechanikus.

Starto vieta nustatyta Lietuvos automobilių klūbo sekretoriato buveinė, Daukanto g. 15 nr. Starto laikas skiriamas liepos mėn. 8 d. nuo 5 iki 11 val. Motociklai startuos nuo 5 val., o automobiliai nuo 7 val. Finišas nustatytas toje pačioje vietoje kaip ir startas, liepos 9 d.

Lenktynėms nustatomas toks maršrutas: Kaunas - Rumšiškės - Jėznas - Alytus - Varėna - Merkinė - Liepalingis - Seirijai - Lazdijai - Krosnas - Kalvarija - Marijampolė - Vilkaviškis - Naumiestis (Šk.) - Šakiai - Kiduliai - Jurbarkas - Mikytai - Šilutė - Klaipėda - Palanga - Darbėnai - Salantai - Notenai - Barstyčiai - Seda - Tirkšliai - Mažeikiai - Viekšniai - Akmenė - Žagarė - Joniškis - Pašvitinys - Linkuva - Joniškėlis - Pasvalys - Biržai - Papilys - Pandėlis - Rokiškis - Obeliai - Antazavė - Zarasai - Ukmergė ir Kaunas. Bendras maršruto ilgis yra 1160 km. - 659 km. plentų ir 501 km. Vieškelių. Jurbarke mašinas per Nemuną perkels keltu.

Pakeliui visi lenktynių dalyviai turės gauti kontrolės pažymėjimus. Tam tikslui kontrolės punktai Varėnoj, Kalvarijoj, Šakiuose, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Joniškį, Biržuose ir Zarasuose. Tarp kontrolės punktų lenktynių dalyviai gali sustoti pailsėti, jei turi tam laiko. Kelią nuo Ukmergės iki finišo Kaune reikės važiuoti nesustojus. Šiame bare veiks slapta kontrolė. Kad dalyviai nenukryptų nuo paskirto maršruto, bus įsteigtas tam tikras žymėjimo punktas Leipalingy. Automobilistais turės važiuoti 2-4 žmonės, o motociklistais 1-2 žmonės. Už nustatytą keleivių skaičių bus duodami taškai. Už įvairius netvarkingumus, rastus atvykus automobiliui į finišą, yra nustatyta visa eilė pabaudos taškų. Lenktynės įvyks, jei užsiregistruos dalyvauti nemažiau kaip šeši automobiliai ir tiek pat motociklų. Šių lenktynių nugalėtojams yra paskirta daug prizų jų skaičiui ir p. Prezidento pereinamasis prizas."

„Lietuvos aidas" 1932 metų liepos 8 diena: „Šį rytą prasidėjo Lietuvos automobilių klūbo suruoštos lenktynės apie Lietuvą.. Startavo 9 automobiliai ir 7 motociklai. Automobiliais važiavo: 1. Kpt. Martinkus, 2. inž. Hiksa, 3. p. Vitake, Latvijos automobilių klubo narys, 4. Kauno policijos VI nuovados viršininkas Eigelis, 5. p. Daunoravičius, 6. inž. Funkas, 7. Richard Sommer, 8. Karl Zelvig, 9. inž. Langė. Į startą neatvyko tik Kipras Petrauskas.

Motociklais išvažiavo: 1. Severinas, 2. Valdenbergas, 3. inž. Mošinskis, 4. Martinaitis, 5. Hakas, 6. Naginiokas, visi Lietuvos motociklistų klūbo nariai ir 7. Vilpišauskas , Lietuvos dviratininkų s-gos narys.

Pirmos grupės motociklistų startas įvyko 5 val., antras 6 valandą. Automobilių startas prasidėjo 8 val. 15 min. Automobiliai startavo kas 10 minučių. Startas buvo prie Kauno elektros stoties, ten pat bus ir finišas. Nors ankstus rytas, tačiau išlydėti startuojančių mašinų buvo prisirinkę daug žmonių. Startuojančius išleido Lietuvos automobilių klūbo valdyba.

Visas lenktynių numatytas kelias 1160 kilometrų. Į finišą išvažiavusios mašinos turi pradėti rinktis rytoj nuo 14 valandos."

„Lietuvos aidas" 1932 metų liepos 9 diena:Vakar pradėję aplink Lietuvą 1160 kilometrų lenktynes, automobilistai ir motociklistai šiandien apie 9 val. 30 min. važiavo nuo Biržų į Zarasus, iš kur plentu vyksta į Kauną. Į kontrolės punktą Kalvarijoje (Suvalkų) - vakar neatvyko motociklistas Martinaitis (motociklas su priekaba), į Klaipėdos kontrolės punktą neatvyko su automobiliu kat. Martinkus. Mažeikiuose vakar lijo. Į Mažeikių kontrolės punktą neatvyko automobilistai: inž. Funkas ir Daunoravičius. Iš likusių 6 automobilių geriausiai laikosi inž. Hiksa, p. Vitaker ir inž Lange. Inž. Hiksa į finišą Kaune turi atvykti 14 val. 18 min.

Į finišą prie elektros stoties automobiliai atvyks nuo 14 iki 18 valandos. Vakare bus išdalyti prizai."

„Lietuvos aidas" 1932 metų liepos 11 diena: „1160 kilometrų aplink Lietuvą. Pirmąją dovaną gavo inž. Hiksa. Šeštadienį, liepos mėn. 9 d., pasibaigė 1160 kilometrų automobilių ir motociklų lenktynės aplink Lietuvą. Prie finišo (prie Kauno elektros stoties) atvyko vidaus reikalų ministerijos generalinis sekretorius pulk. Štencelis, Lietuvos automobilių klubo nariai ir nemaža žmonių. Visi nekantriai laukė pasirodant pirmojo automobilio, kuris turėjo atvykti 14 val. 18 min. Ir štai pasirodė inž. Pr. Hiksos automobilis, visas apdulkėjęs, atvažiavęs pusantros minutės anksčiau. Automobilis De Soto firmos. Antruoju automobiliu firmos Villys atvyko Latvijos automobilių klubo narys p. Whitaker. Jai buvo įteiktas gražus rožių bukietas. Trečiu atvyko policijos sporto klubo automobiliu firmos Plymout, kuriuo važiavo VI nuovados viršininkas Eigelis. Trys mašinos iš eilės iš lenktynių išėjo. Inž. Funko mašina, firmos Auburn, ties Mažeikiais dėl lietaus ir slidaus kelio nuėjo į griovį. Aukų nebuvo, tačiau inž. Funkas negalėjo atvykti į Mažeikių kontrolės punktą. Br. Daunoravičius automobiliui firmos Chrysler ties Darbėnais prakiuro radiatorius. Jis neatvyko taip pat į Mažeikių kontrolės punktą. Sugedus karbiuratoriui, į Biržų kontrolės punktą neatvyko p. Richardo M. Sommerio automobilis firmos Adler. 5 atvažiavo p. Karl Hellwig, Klaipėdos automobilių klubo narys, automobiliu firmos Ford. Jis pavėlavo apie 12 min. Paskutiniuoju atvažiavo inž. Lange automobiliu firmos Studebacker. Kapitonas Martinkus turėjęs atvažiuoti pirmas, dėl sugedusių lingių neatvyko į Klaipėdos kontrolės punktą. Tokiu būdu iš 9 automobilių finišą pasiekė tik 5.

Iš 7 važiavusių motociklistų į finišą atvyko 4. Martinaitis BSA motociklu su lopšiu neatvyko į Šiaulių kontrolės punktą, nes ties Šakiais įvyko katastrofa, pats važiuotojas buvo sužeistas. M. Hakas neatvyko į Biržų kontrolės punktą motociklu BSA, nes sugedo mašina. Pirmuoju iš motociklistų atvyko į finišą K. Naginionis BMW motociklu su lopšiu, Severinas BSA motociklu, V. Valdenbergas BSA ir Vilpišauskas BSA. Inž. Mošinskis, važiavęs FN motociklu ties kėdainiais pametė knygutę.

Visi važiavusieji su lenktyniautojais ir patys lenktyniautojai kuo geriausiai nusiteikę, apie 18 val. visi išsiskirstė.

22 val. Metropoly vyko vakarienė, kurioje dalyvavo pulk. Štencelis, Lietuvos automobilių klubo nariai ir keli kiti svečiai. Čia įvyko dovanų dalinimas. Respublikos Prezidento dovana ir pirmasis prizas, sidabrinė vaza su kristalu buvo įteikta inž. Hiksai, važiavusiam De Soto mašina. II prizas, sidabrinė vaza, buvo įteiktas klaipėdiečiui Karlui Hellvigui, III prizas, porceliano vaza su bronza, p. Vhitaker . Policijos sporto kūbo mašinai už gerą važiavimą buvo paskirta speciali dovana, sidabrinis kibiras. Paskutinės 4 dovanos buvo skirtos Lietuvos automobilių klūbo.

Iš motociklistų pirmą prizą gavo Vilpišauskas. Jam atiteko sidabrinė taurė. II prizas, bronzinė figūra, buvo įteiktas Valdenbergui, III prizas, nedidelę bronzinę vazą, gavo Severinas.

Taškų skaičius buvo nustatytas 330. Inž. Hiksa, gavęs pirmą prizą, turi 326 taškus, o policijos sporto klūbo automobiliu važiavęs VI nuovados viršininkas Eigelis, gavęs tik specialią dovaną, turi dviem taškais daugiau, t. y. 328 taškus. Toliau automobilista, gavę prizus turi taškų: Helwigas 327, p. Whitaker 231. Motociklistų turi taškų: Vilpišauskas 326, Valdenbergas 305 ir Severinas 90."

Ne visi konkursinio važiavimo dalyviai liko patenkinti rezultatais, ypatingai liko nusivylęs policijos sporto klubas. „Lietuvos aidas" 1932 metų liepos 13 diena: Lietuvos policijos sporto klubas įteikė automobilių klubui motyvuotą protestą dėl įvertinimo lenktynių aplink Lietuvą davinių ir dėl (prizų) dovanų paskirstymo. Kadangi policijos automobilis laimėjo daugiausia taškų, o jam tebuvo pripažinta nežymi vieta ir dovana, tad policijos sporto klubas savo proteste ir nurodė, kad automobilių klubas dar kartą peržiūrėtų dovanų paskirstymą ir padarytąją klaidą atitaisytų, arba perduotų bylą spręsti trečiųjų teismui. Kiek tenka patirti, policijos sporto klubas reikalui esant automobilių klubo sprendimą, jei jis būtų neigiamas, apeliuosiąs Lietuvos sporto lygai."

„Mūsų sportas" 1932 m. Nr 22: „Einant automobilių klubo taisyklėmis, „Aplink Lietuvą turėjo važiuoti patys automobilių savininkai. Policijos sporto klubas buvo pasisamdęs šoferį ir todėl Lietuvos automobilių klubo sporto komisijos buvo išskirtas iš bendros konkurencijos. Policijos sporto klubas tokiu sprendimu nepasitenkino ir buvo įteikęs atatinkamą protestą. Sužinojome, kad automobilių klubo valdyba Policijos sporto klubo protestą nepatenkino."

Žurnalas „Bangos" 1932 metų Nr. 26: „1160 kilometrų. ...Pirmąją dieną, gražų ir saulėtą rytą, pradėjo mašinos startuoti. Palydėti susirinko visas automobilių klubas ir šiaip pulkas žmonių. Iš padarytų vartų, išpintų vainikais ir papuoštų Lietuvos ir Latvijos tautinėmis vėliavomis, palydėtas linkėjimais, pirmas išdūmė Martinkus 8 val. ir 15 minučių. Tolesnieji startavo kas 10 minučių šitokia tvarka: inž. Per. Hiksa, ponia P. Whitaker(iš Latvijos), policijos sporto klubas, p. Daunoravičius, inž. A. Funkas, p. Sommeris, p. Hellwig ir inž. E. Langė.

Į kelionę visi pasileido linksmi, visi sklidini vilčių, galvodami apie sidabro vazas ir sidabro kibirus, veždamiesi prisikrovę pilnas mašinas gyvo inventoriaus - kas žmoną su šeima ,kas bičiulių būrį.

Visos mašinos nušvilpė į pietus, į Jėzną, kad grįžtų pro Varėną, Merkinę, Sirijus, Lazdijus, Krosną, Kalvariją, Marijampolę, Vilkaviškį, Naumiestį, Šakius, Jurbarką, Šilutę, Klaipėdą, Palangą, Sedą, Mažeikius, Žagarę, Biržus, Rokiškį, Obelius, Zarasus, Ukmergę į Kauną.

Per Suvalkioją devyni automobiliai movė baisiai gražiai, ir pirmasis krito tik Klaipėdos krašte. Kap. Martinkus, skubėdamas į Klaipėdą, turėjo pervažiuoti pakeliui vieną tiltą. Ant geros tilto vietos stovėjo vežimas, o lenktyniautoji teko važiuoti per blogą. Graham mašinos lingės neišlaikė ir trūko.

Antrasis išėjo iš rikiuotės inž. Funkas ties Mažeikiais. Likimas, matyt, užnešė debesį, kuris papylė gerokai lietaus ,ir inž. Funko mašina, paslydusi, movė į griovį ir apvirto aukštyn ratais. Sužeistų nebuvo, tačiau nuotaika krito, ir su aplamdyta mašina tęsti kelionės nebuvo galima.

Trečiasis nukentėjo p. Daunoravičius. Ties Darbėnais prakiuro jam mašinos radiatorius, o su kiauru radiatorium negi važiuosi.

Ketvirtasis krito p. Sommeris. Jo Adlerio karbiuratorius pakėlė streiką, ir lenktyniautojas jokiu būdu nebeįstengė priversti jo, kad ir toliau tiektų varikliui mišinį.

Tokiu būdu iš devynių mašinų finišą laimingai pasiekė tiktai penkios.

Pirmuoju į finišą atmovė inž. Per. Hiksas. Kelioms minutėms praslinkus - p. Whitaker. Jai buvo įteiktas gėlių bukietas. Vėliau susirinko ir kiti, visi dulkėti, purvini, nemiegoję, išvargę, tačiau linksmi, neapsakomai patenkinti.

Respublikos Prezidento dovaną - sidabrinę vazą su kristalu gavo inž. Hiksa, antrą prizą - sidabrinę vazą gavo klaipėdietis Hellwigas, trečią - porceliano vazą su bronza gavo p. Whitaker. Policijos sporto klubas už puikų važiavimą gavo specialią dovaną - sidabrinį kibirą.

Iš septynių motociklų pakeliui krito du - vienas net susižeidė. Dovanas laimėjo: pirmą - sidabrinę taurę Vilpišauskas, antrą - bronzinę statulą Valdenbergas ir bronzinę vazą - Severinas.

Inž. Hiksa, stambaus sudėjimo ir stambių bruožų vyras, lenktynėmis nepaprastai patenkintas. Jo nuomone, tai buvusi puiki pramoga, nes šiemet ir keliai, nežiūrint vietomis lietaus, esą žymiai žmoniškesni.

Ponia whitaker, viešnia iš Latvijos, sužavėta priėmimu ir pačia Lietuva, Lietuva esanti įdomi savo gamta. Ji stebėjusi bevažiuodama visas smulkmenas, ir net smulkmenos palikusios jai gražiausių įspūdžių.

Tie, kurie nepasiekė finišo, keikia mašinas, prikrėtusias taip negražių išdaigų. Pats lenktynių iniciatorius - Automobilių klubas - trina iš džiaugsmo rankas. Automobilių lenktynės virto tradicija, nauja sporto rūšimi, gražiai leidžiančia šaknis Lietuvos automobilistų ir motociklistų tarpe."

Laikraštis „Mūsų sportas" 1932 metų Nr 20, straipsnis „Ką mums pasakojo p. J. Vilpišauskas“: „Kuomet Karo muziejaus laikrodis rodė dvyliką minučių šeštos - žmonių minia, susirinkusi prie elektros stoties, išgirdo motoro bildesį ir už ousės minutės pasirodė p. Vilpišauskas, sutiktas karštu laukenčių žmonių plojimyu, kaipo atvažiavęs skirtu laiku.

Kas atydžiau sekė lenktynių eigą ir gaudavo kontrolės punktų pranešimus, jau galėjo spėti, kad Vilpišauskas bus motociklų kategorijos nugalėtojas. Tuojau mašina traukiama į šalį. Kontrolės komisija apžiūri dulkėtą motociklą ir randa jį tvarkoj - minusų nėra.

Lietuvos dviratininkų sąjumgos narių būrelis, atėjęs sutikti savo sąjungos narį, nusifotografuoja. P. Vilpišauskas skuba namo persirengti, nes vakare nori būti vakarienėje „Metropoly", bet ir mes trokštame iš jo lūpų sužinoti rungtynių eigą:

  • Juozai tik negulk, tuoj persirengęs atvažiuok.

Deje, keturiasdešimt valandų prie vairo be minutės miego ir ... Juozo geras noras nueina niekais. Kostiumas kabėjo paruoštas; namiškiai jį žadindami, išmėgino net vandenį(„būtinai prikelkit"), bet visas triūsas negelbėjo ir Juozą mes sučiupome tik kitą dieną popiet.

Sunku pasakyti, ar jis sapnavo puikų Zarasų - Kauno plentą ar sunkiai išvažiuojamą Biržų vieškelio molį, kuris galutinai privertė p. Haką mesti kelionę, - bet faktas, kad p. Vilpišauskas - praeitų metų nugalėtojas - saldžiai išsimiegojo.

Šių metų važiavimas jau buvo sunkesnis - reikėjo išlaikyti vidutinę skirtą skubą tarp paskirtų kontrolės punktų. Prieš kiekvieną kontrolės punktą 1,5 km atstumu buvo pastatyti raudoni diskai. Įvažiuosi už disko - registruos punkto praėjimą - pasakoja p. Vilpišauskas. „Prieš Varėnos stulpą miške ilsėjomės 4 motociklistai. Aš turėjau pusantros valandos laiko. Kelionė vyksta sklandžiai. Leipalingy mus sutinka nemažas žmonių būrys. Prie Vilkaviškio pirmas nemalonumas - užsiteršia karbiuratorius ir atima 40 minučių brangaus laiko, klo jį išardau ir išvalau. Naumiesty girdžiu mane šaukiant. Matau - vežime sėdi susižeidęs lenktynių dalyvis p. Martinonis, jisai pasakoja apie įvykusią nelaimę. Panelė, važiavusi su p. Haku, padarė jam pirmąjį perrišimą. Seka biauriausias kelio galas Šakiai - Jurbarkas. Smėlis ir dulkių debesys, kuriuos sukelia auto - tikra kankynė. Bet užtat džiaugiamės, pasiekę Pagėgių - Joniškio plentą. Iš Šiaulių išvažiuoju 10 val. Nakties. Jau tamsu. Šviečia žibintai ir jų šviesoje su manimi lenktyniauja kiškiai. Prieš Joniškį turime daug atsargos; vėl susirenkame kone visi. Čia pirmą kartą pavalgiau kelionėje.

Mums bestovint artėja audra. Griaustinis ir žaibas gąsdina mus, sužinome, kad Mažeikiuose jau lyja, bet vistik išvažiuojame iš Joniškio pabėgę nuo lietaus ! Mane pralenkia p. P. Hakas ir Valdenbergas.

Pasvaly prasideda purvas. Pora kilometrų tiesiog neišvažiuojamų. Čia paveju apvirtusį p. Haką. Jo palydovė paimama į p. Eigelio autą ir jis tęsia kelionę vienas. Toliau privažiuoju prie p. Valdenbergo - jis krito kelis kart gan smarkiai, ir jau nori mesti kelionę.

Į Biržus p. Hakas jau neatvažiuoja. Mes įvažiuojame išvargę, purvini, bet toliau kelias eina geryn ir nuotaika pasitaiso, o kai pasiekiau Zarasus, tai jau atrodė, kad kelionė kaip ir baigta.

Iki šiol visur buvau praėjęs skirtu laiku - nei vienos minutės skirtumo niekur ! Žinojau, kad mano konkurentai jau turi minusų - p. Valdenbergas ir Severinas jau prieš Šakius, o p. Mošinskis - Jonišky. Jaučiuosi esąs nugalėtojas. Nutariau dabar greičiau 60 km nevažiuoti, bet lėtai važiuojant ima miegas - kaitina saulė, oras tvankus ir įsitempi, kad tik neužmigus.

Prieš Ukmergę laukiu pusę valandos, kol nustos lyti. Ukmergėje ilsiuos, ir kad nebevažiuoti lėtai - tyčia užtrunku kiek ilgiau. Lieka valanda ir penkiolika minučių iki Kauno. Galų gale ir šis paskutinis etapas nugalėtas ir su vienos minutės pavėlavimu grįžtu Kaunan. Už tai gaunu 4 punktus minusų. Todėl iš maksimumo 330 taškų skaičiaus gavau tik 326."

Kai paklausiau, kokios deivės padeda jam antrą kartą iš eilės laimėti, - p. Juozas šypsodamasis pareiškia, kad mūsų materializmo amžiuje deivės prie geriausių norų negali žmogui padėti ir šias rungtynes jis laimėjo savo patyrimo ir treniruotės dėka.

Lenktynės jam ne naujiena - jis senas dviratininkas, buvęs čempionas; prieš kitus motociklistus gal turi tokių pliusų, kad ir žiemą nesiskiria su savo mašina. Važiuoja žiemą ir vasarą, papratęs prie įvairių kelių - ir slidžių ir purvinų."

Trečioji straipsnių ciklo „Konkursiniai važiavimai „Aplink Lietuvą" dalis portale DELFI - kitą savaitgalį.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Policijai užkliuvo ne vairuotojas, o neįprasta automobilio padanga – lydėjo iki serviso (68)

Visiems vairuojantiems bent kartą gyvenime tikrai teko susidurti su tokiais nesklandumais kaip...

Andriulis rėžė apie įsigytą dyzelinį „Audi Q8“: už 100 000 eurų pardavė nevažiuojantį automobilį (780)

Prieš metus iš automobilių salono išvažiavęs su nauju „ Audi Q8 “, verslininkas Liudvikas...

Į kelius sugrąžino 90-ųjų žvaigždes – galite pasivažinėti „bulka“ ir „guoliu“ (17)

Ar dar prisimenate, ką reiškia važiuoti „bulka“? O riedėti antru „golfu“? Galbūt niekada...

Policija į bėglio gaudynes leidosi su „Tesla Model S“, bet nusikaltėlis paspruko dėl vienos klaidos (31)

„Tesla“ būstinė įsikūrusi Fremonte, Kalifornijoje. 2018 metais vietos policijos...

Kas laukia po žinios apie automobilių mokestį: dabar pats metas pirkti ir parduoti (372)

„Bus sujudimas“, – taip apibūdina kelis ateinančius mėnesius iki metų pabaigos Vismantas...

Top naujienos

NT mokesčio mokėtojų paieškos parlamente: mokėsiu, ir daug (111)

Dalis tarp turtingiausių šalies politikų patenkančių Seimo narių net nebando išsisukinėti ir...

Pinigai teka į NT: įspūdingai išaugo turinčių 5 ir daugiau butų skaičius (184)

Lietuvoje daugėja gyventojų, kurie turi ne po vieną butą, bet ir po du, tris ar net penkis ir...

Prieš oficialią JAV sąjungininkę Trumpas ėmėsi neįprastų veiksmų Pence'as: Trumpas Erdogano prašė sustabdyti invaziją (97)

JAV iždo departamentas, reaguodamas į Ankaros puolimą Sirijos šiaurėje, pirmadienį įvedė...

Chuliganizmas tribūnose: dėl rasizmo rungtynės tarp Bulgarijos ir Anglijos buvo sustabdytos du kartus (10)

2020-ųjų Europos futbolo čempionato atrankos rungtynėse Anglijos rinktinė 6:0 išvykoje sudorojo...

Populiariausias Kauno rajonas po 10 metų gali tapti neatpažįstamu (55)

Vilijampolė – vienas aktyviausiai besikeičiančių Kauno rajonų, išsidėstęs palei Neries ir...

Daugiau vaikų su žmona nebeplanuojantis Tomas Sinickis apie jam atliktą vazektomiją: ilgą laiką artimieji manė, kad aš juokauju (175)

Kai kam nors pasakai, kad pasidarei vazektomiją, reakcija būna daugmaž vienoda. Pirma tavimi...

7 patarimai pakeis jūsų gyvenimą: naudodamiesi jais padidinsite savo optimizmą ir sumažinsite nerimą (21)

„Žvelgiant iš psichologinės pusės, nerimas yra savotiškas apsirikimas. Jis atsiranda, kai...

Neteko kantrybės dėl siuntinių pristatymo chaoso: ar klientai „Lietuvos paštui“ trukdo dirbti? (7)

Papasakosiu, kaip „Lietuvos paštui“ klientai trukdo dirbti. Rašau netekusi kantrybės nuolat...

„Patrulis“ Algirdas Radzevičius skiriasi su žmona Milisandra (105)

Dar viena garsi pramogų pasaulio pora nusprendė pasukti skirtingais keliais. Grupės...