Lietuvos kelių policijos tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė nurodė, kad šiuo metu situacija šalyje yra tokia, jog, ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, dažniausiai vairuotojai teisės vairuoti netenka už vairavimą išgėrus. Anot jos, vien per 2022 metus, pagal Administracinių nusikaltimų kodekso taikomas nuobaudas, tokios teisės neteko 4585 vairuotojai, o dar 4251 asmenys tokią teisę prarado remiantis Baudžiamojo kodekso numatytais teisės aktais. Šis kodeksas naudojamas, kai vairuotojo girtumas viršija 1,5 prom.

Dar viena priežastis, kodėl vairuotojams tenka pailsėti nuo vairavimo – greičio viršijimas bei chuliganiškas vairavimas.

Tiesa, policijos atstovė atkreipia dėmesį, kad į teisės vairuoti transporto priemonės atėmimą, reaguoja ne visi, mat kiekvienais metais, skaičius asmenų, kurie vairuotoja tam neturėdami teisės ar ją praradę, – auga. Štai 2018 metais tokių asmenų buvo 6974, 2019 šis skaičius augo iki 7494 asmenų, 2020 metais – iki 9525 vairuotojų, 2021 metais pareigūnai užfiksavo 10869 tokius asmenis, 2022 metais tokių asmenų skaičius dar labiau augo iki 14216. Šiais metais per pirmus du metų mėnesius buvo užfiksuotas 2731 asmuo, kuris vairavo neturėdamas tam teisės.

„Regitros“ atstovai taip pat informavo, kad vien per šiuos metus teisę vairuoti susigrąžino apie 3,3 tūkst. vairuotojų.

Tiesa, „Regitros“ atstovai pabrėžė, kad netekti teisės vairuoti galima ir tuomet, kai iš gydymo įstaigų gaunami pranešimai, jog dėl sveikatos sutrikimų žmogus nebegali vairuoti.

Vis dėlto, „Delfi“ išskyrė, už kokius padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus vairuotojai netenka ar gali netekti vairuotojo pažymėjimo.

Remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu, teisė vairuoti atimama įvykdžius žemiau pateikiamus pažeidimus.

Iki vienerių metų

Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo 30 iki 50 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 60 iki 90 eurų bei galimą teisės vairuoti atėmimą nuo 1 iki 2 mėnesių.

Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 120 eurų bei gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių.

Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje vairavimas, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis, užtraukia baudą vairuotojams nuo 100 iki 200 eurų, o už pakartotinį pažeidimą skiriama bauda nuo 200 iki 300 eurų ir privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių.

Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų bei gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių.

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų bei gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 6 mėnesių.

Specialiųjų ir gelbėtojų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui užtraukia baudą vairuotojams nuo 90 iki 140 eurų bei gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 2 iki 4 mėnesių.

Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, nesustojimas prieš pervažą ir įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai tai draudžiama užtraukia baudą vairuotojams nuo 180 iki 280 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 2 iki 6 mėnesių.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 30 iki 40 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo 120 iki 170 eurų, o kai tai daro pradedantysis vairuotojas – ir privalomą teisės vairuot atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių.

Nustatyto greičio viršijimas nuo 40 iki 50 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų, o kai tai daro pradedantysis vairuotojas – ir privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 6 mėn. iki 1 metų.

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 1 iki 6 mėn., pradedantiesiems vairuotojams – nuo 1 metų iki 1 metų ir 6 mėn.

Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 240 iki 340 eurų bei gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 6 mėn. iki 1 metų.

Neturinčių teisės vairuoti asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą), užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų bei privalomą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 9 mėn. iki 1 metų.

Nuo vienerių metų ir daugiau

Vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse bei pavojaus kitiems eismo dalyviams sukėlimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 170 iki 230 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 600 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 6 mėnesių. Vairuotojui esant neblaiviam ar apsvaigusiam pinginė bauda nuo 900 iki 1200 eurų bei privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 2 iki 3 metų.

Chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 750 iki 1000 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 1 iki 2 metų. Už pakartotinį nusižengimą numatoma bauda nuo 550 iki 800 eurų bei privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 metų 6 mėn. iki 2 metų 6 mėn. Neturint teisės vairuoti piniginė bauda– nuo 1000 iki 1200 eurų. Vairuotojui esant neblaiviam ar apsvaigusiam skiriama bauda nuo 1200 iki 1500 eurų bei privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 5 metų. Už pakartotinius nusižengimus ar kai jau primą kartą nusižengimas buvo padarytas esant neblaiviam vairuotojui, numatomas transporto priemonės konfiskavimas.

Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigę vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys, užtraukia baudą vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims nuo vieno 150 iki 300 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 11 mėn. iki 1 metų 1 mėn.

Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 150 iki 300 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 600 iki 850 eurų bei galimą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 2 metų, o neturintiems teisės vairuoti privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 1 iki 2 metų.


Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti, užtraukia baudą nuo 300 iki 450 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 6 mėn. iki 1 metų. Šį pažeidimą padarius pakartotinai privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo 1 metų 6 mėn. iki 2 metų. Už šio pažeidimo padarymą vairuotojui esant neblaiviam privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo 1 metų iki 1 metų 6 mėn. Už pakartotinį pažeidimą ar pirmą kartą atliktą pažeidimą, kai vairuotojas neblaivus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių užtraukia baudą vairuotojams nuo 600 iki 1100 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 850 iki 2000 eurų. Kai žala viršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių laukia baudą nuo 1100 iki 2000 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 2000 iki 2600 eurų. Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 3 metų.

Neblaivių (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų padaryti pažeidimai ar sukeltas pavojus ar žala kitiems eismo dalyviams ar valstybės turtui užtraukia baudą vairuotojams nuo 1200 iki 1500 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 5 metų. Už šį pažeidimą gali būti skiriamas ir transporto priemonės konfiskavimas.

Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą nuo 850 iki 1200 eurų bei galimą teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 5 metų.

Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą vairuotojams nuo 850 iki 1200 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1150 iki 1450 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 5 metų.

Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno 1000 iki 1500 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 1200 iki 2000 eurų bei privalomą teisės vairuoti atėmimą nuo 4 iki 7 metų. Už šį pažeidimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (4)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės