aA

12. Informaciniai ženklai yra šie:

Numeris
Pavadinimas
Pavyzdys
Paaiškinimas
601
Išankstinė krypčių rodyklė
Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas automagistralėse iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje
602
Išankstinė krypčių rodyklė
Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas kituose keliuose ne gyvenvietėse iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje
603
Išankstinė krypčių rodyklė
Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas gyvenvietėse. Jeigu gyvenvietėje statomame ženkle visos kryptys nurodytos į kitas gyvenvietes ir į jas reikia važiuoti ne automagistrale, ženklo fonas turi būti mėlynas. Žalias intarpas kitokio fono ženkle nurodo, kad į gyvenvietę reikia važiuoti automagistrale, mėlynas – kitu keliu ne gyvenvietėje. Ženklas statomas iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje
604
Išankstinė krypčių rodyklė
Įrengiama virš važiuojamosios dalies, gyvenvietėse naudojama ir vietoj 603 ženklo. Ženklo fonas – kaip ir 601–603 ženklų
605
Krypties rodyklė
Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta kryptimi važiuojama automagistrale. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai
606
Krypties rodyklė
Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta kryptimi važiuojama kitu keliu ne gyvenvietėje. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai
607
Krypties rodyklė
Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta vieta yra toje pačioje gyvenvietėje, kurioje statoma rodyklė. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai
608
Krypčių rodyklė
Nurodo keletą krypčių ir atstumų. Ženklas statomas prieš sankryžą. Jo fonas – kaip ir 605–607 ženklų
609
Važiavimo schema
Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje
610
Važiavimo kryptis tiesiai
Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis – tiesiai, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
611
Važiavimo kryptis į dešinę
Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis – į dešinę, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
612
Važiavimo kryptis į kairę
Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis – į kairę, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
613
Aklakelis tiesiai
Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
614
Aklakelis į dešinę
Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
615
Aklakelis į kairę
Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
616
Gyvenvietės pradžia
Gyvenvietės, kurioje negalioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas
617
Gyvenvietės pabaiga
Gyvenvietės, pažymėtos 616 ženklu, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
618
Vandens telkinio pavadinimas
Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą
619
Objekto pavadinimas
Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą
620
Gatvės pavadinimas
Ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą
621
Gatvės pavadinimas
Nurodo gatvės pavadinimą
622
Atstumų rodyklė
Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų). Ženkle gali būti nurodytas kelio numeris. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą
623
Greičio ribojimo rodyklė
Informacija apie maksimalaus greičio ribojimus, šių taisyklių nustatytus kurios nors rūšies transporto priemonėms Lietuvos gyvenvietėse, ne gyvenvietėse, automagistralėse, greitkeliuose ir kituose keliuose be asfalto ar betono dangos
624
Kilometrų ženklas
Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
625
Kilometrų ženklas
Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos. Ženklas statomas tik automagistralėse
626
Kelio arba dviračių trasos numeris
Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Ženklas statomas už sankryžos. Žalios spalvos ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. 601–604 ženkluose pavaizduotas kelio numeris. Ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo kryptį į tą numerį turintį kelią
627
Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis
Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Statomas prieš sankryžas. Ženklų spalva tokia pat kaip ir 626 ženklų. Ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo kryptį į tą numerį turintį kelią
628
Apylankos schema
Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą. Ženklas statomas prieš sankryžas
629
Apylankos kryptis
Nurodo kryptį tiesiai, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais
630
Apylankos kryptis
Nurodo kryptį į dešinę, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais
631
Apylankos kryptis
Nurodo kryptį į kairę, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais
632
Apylankos kryptis
Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį tiesiai. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais
633
Apylankos kryptis
Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį į dešinę. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais
634
Apylankos kryptis
Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį į kairę. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais
635
Persirikiavimo rodyklė
Nurodo važiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta
636
Persirikiavimo rodyklė
Nurodo važiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta
637
Krypties rodyklė į lankytiną vietą
Nurodo eismo kryptį ir atstumą į lankytiną kultūros ar istorinę vietą. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į lankytiną vietą. Ženklo fonas – rudas
638
Lankytinos vietos pavadinimas
Lankytinos kultūros ir istorinės vietos pavadinimas. Ženklo fonas – rudas
639
Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius
Ženklas naudojamas rodant kryptį į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas
640
Nacionalinio, regio­ninio parko, valsty­bi­nio gamtinio rezer­vato, valstybi­nio gam­tinio ar komp­leksinio draustinio pradžia
Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas
641 Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga
Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas
642 Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus
Ženklas naudojamas rodant kryptį į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas
643 Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas
Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas
644
Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublikos valstybė. Kelio ženklas statomas prie valstybės sienos perėjimo punktų
645
Automatinė greičio kontrolė
Kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai. Ne gyvenvietėse kelio ženklas statomas 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki greičio režimo pažeidimus fiksuojančio automatinio prietaiso. Prireikus šis ženklas gali būti pastatytas kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1222, 2009-09-30,
Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)( papildyta nauju 645 ženklu)

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Savarankiškai dirbantys gali susidurti su pokyčiais: daliai mokesčiai padidėtų (48)

Vyriausybė pakartotinai siūlo savarankiškai dirbantiems asmenims nuo 43 iki 60 šalies vidutinių...

Klaipėdos policija – apie kraupų moters poelgį: esą mažylę paliko, kai pamaitinta nebeatsigavo atnaujinta  (57)

Sekmadienį pasklidusi šiurpi žinia, kad Klaipėdoje, namuose, rastas negyvas kūdikis, o jo tėvai...

Cololo į paskutinę kelionę išlydi šeima ir garsūs bičiuliai: amžinojo poilsio atguls gimtuosiuose Druskininkuose nuolat atnaujinama

Pirmadienį per pietus Druskininkuose artimieji, bičiuliai, kolegos į paskutinę kelionę išlydi...

Griežčiausia bausmė: WADA dėl dopingo skyrė Rusijai ketverių metų diskvalifikaciją (4)

Juodžiausias scenarijus Rusijai išsipildė. Šveicarijoje posėdžiaujanti Pasaulio antidopingo...

Karbauskis apie laišką valdantiesiems: Janeliūnui bus liūdna, bet aš jo laiško neskaičiau

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) pirmininkas Ramūnas Karbauskis pripažino,...

Šimonytės atsakas Karbauskiui: savo plano Lietuvai jis įgyvendinti jau nesugebės (211)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Seime narė, buvusi...

RBC šaltinis: Zelenskis Putinui patį jautriausią klausimą visgi iškels (151)

Pirmadieninį Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimą galima pagrįstai vadinti...

Draudikai atsakė, ar nubraukus kitą automobilį užtenka palikti raštelį jo savininkui

Prasidėjus šventiniams apsipirkimams ir renginiams žmonės dažniau nei įprastai automobilius...

Jolanta Blažytė. „Visokeriopo“ išsilavinimo spindesys ir skurdas (38)

Su kone populiariausiu Lietuvoje pastaraisiais metais tapusiu šūkiu „duokit pinigų “, prie...

Gyvai / Krepšinio zona: lietuviškasis derbis bei itin svarbi savaitė „Žalgiriui“ ir „Rytui“

Pirmadienį 12 val. DELFI TV eteryje – laida „ Krepšinio zona “ ir pokalbis apie LKL grandų...