aA

6. Draudžiamieji ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

Numeris
Pavadinimas
Pavyzdys
Paaiškinimas
301
Įvažiuoti draudžiama
Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą
302
Eismas draudžiamas
Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones
303
Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas
Draudžiamas motorinių transporto priemoniųeismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones
304
Krovininių automobilių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
305
Motociklų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais ir keturračiais motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
306
Traktorių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
307
Važiuoti su priekabomis draudžiama
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones
308
Vežimų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius
309
Dviračių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti dviračiais
310
Pėsčiųjų eismas draudžiamas
Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas ženklas
311
Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius, kurioms numatytas specialus ženklinimas, eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, vežančiomis pavojingų krovinių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), kurioms numatytas specialus ženklinimas skiriamaisiais ženklais
312
Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai
313
Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai. Šis ženklas naudojamas tik gyvenvietėse
314
Ribota masė
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle
315
Ribota ašies apkrova
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova yra didesnė už nurodytą ženkle
316
Ribotas aukštis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą ženkle
317
Ribotas plotis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) yra platesnės, negu nurodyta ženkle
318
Ribotas ilgis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu nurodyta ženkle
319
Ribotas atstumas
Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta ženkle
320
Muitinė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus
321
Kontrolė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus
322
Sukti į dešinę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui
323
Sukti į kairę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti
324
Apsisukti draudžiama
Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę
325
Lenkti draudžiama
Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu
326
Lenkimo draudimo pabaiga
 
327
Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama
Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams ir savaeigėms mašinoms draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius
328 Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga
 
329
Ribotas greitis
Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle
330
Greičio ribojimo pabaiga
 
331
Naudoti garso signalą draudžiama
Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio
332
Sustoti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
333
Stovėti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
334
Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis
Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos
335
Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis
Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos
336
Apribojimų pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ženklų galiojimo zona
337
Mopedų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
338
Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta sprogmenų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, eismas draudžiamas
Draudžiama vežti sprogmenų, liepsniųjų dujų ir liepsniųjų skysčių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)
339
Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta medžiagų, galinčių užteršti vandenį, eismas draudžiamas
Draudžiama vežti medžiagų, galinčių užteršti vandenį daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1222, 2009-09-30,
Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

7. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų ženklų
(319, 325, 327, 329, 331–335) draudimai galioja nuo draudžiamojo ženklo iki
artimiausios sankryžos už draudžiamojo ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos,
– iki gyvenvietės pabaigos. Draudžiamųjų ženklų galiojimas nesibaigia ties
išvažiavimu iš šalia esančios teritorijos, taip pat ties lauko, miško ir kitais
šalutiniais keliais, kuriuose nėra pirmumo ženklų.

8. Draudžiamųjų ženklų galiojimo zona gali būti
sumažinta naudojant po jais galiojimo zonos ilgį ir kryptį nurodančias lenteles
arba pastačius kelio ženklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus.

9. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą 550
nurodomuoju ženklu „Gyvenvietės pradžia“, 329 draudžiamasis ženklas „Ribotas
greitis“ galioja iki šio ženklo, tačiau 329 draudžiamojo ženklo galiojimo
zona gali būti sumažinta pastačius kitą 329 draudžiamąjį ženklą su kitokiu
leidžiamu važiavimo greičiu.

Top naujienos

Nepilnametės išžaginimas mokyklos personalo nesukrėtė: visos jos čia tokios (44)

Stūmė, spyrė kojomis, kando. Prievartautojas atsitraukė, tačiau grįžo ir su visa jėga...

Praėjus 32 metams po mažamečių nužudymo trūko žudiko kantrybė teisme paskelbta siaubą keliančių nuotraukų (2)

Didžiojoje Britanijoje paskelbtas nuosprendis didžiulio atgarsio visuomenėje sulaukusioje byloje:...

Ne visi pedagogai verti šio vardo: šaukštas deguto sugadino medaus statinę (46)

Įžengusius į kabinetą rimtomis akimis nužvelgia trys iškiliausi Lietuvos partizaninių kovų...

Vytautas Landsbergis: negalima žiūrėti į gerovę tik iš ekonominės perspektyvos (1513)

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ( TS–LKD ) garbės pirmininkas,...

Kristina susirūpino, ką valgo, kai smarkiai susirgo: pakeitusi kelis dalykus, dabar jaučiasi puikiai (11)

Vilnietė Kristina Bondar sveika mityba susidomėjo stipriai sušlubavus sveikatai. Moteris buvo...

Septynerių, o jau žarsto milijonus dolerių: „YouTube“ daugiausiai uždirbantis vaikas turtus susižėrė žaisdamas Turtingiausių pasaulio „jutuberių“ TOP10 (8)

Nustebsite sužinoję, kad daugiausiai „ YouTube “ uždirba ne grožio žinovė ar žaidimų...

Esate žema ir putlių formų? Pravers šie laiko patikrinti stiliaus patarimai (6)

Jeigu esate apvalaus kūno sudėjimo ir vos 163 centimetrų ūgio ar dar mažesnė, tuomet jums...

Anglišką gardumyną pamėgo ir lietuviai: nesunkiai pasigaminsite ir patys 3 skirtingi receptai (1)

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, dažnas intensyviai galvojame ne tik kokiomis dovanomis...

Turtuoliai patys eglučių nepuošia: kam patiki ir kiek kainuoja

Darbai darbeliai, ir to trūksta, ir ano trūksta, ir kalėdinio gėrimo „Eggnog“ taip pat... –...

Kaip sulaukti 100 metų ir turėti šviesų protą: 10 mokslininkų rekomendacijų (101)

Vis daugiau žmonių gyvena ilgai – kai kurie 100 metų ir ilgiau. Mokslininkai bando suprasti, kaip...