A. Brazausko ir A. Paulausko koalicija

Programoje gausu nuostatų, kurios jau įtvirtintos įstatymuose: „sudaryti tinkamas sąlygas teismuose, kad būtų užtikrintos lygios galimybės asmenims, neatsižvelgiant į jų tautybę, lytį, įsitikinimus, ginti savo teises ir teisėtus interesus bei siekti teisingumo“, „užtikrinti, kad visi teisės aktai būtų priimami atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir nuomonę“. Siekiant žmonėms sudaryti galimybes žinoti savo teises ir suteikti daugiau teisinės informacijos siūloma nemokama pirminė teisinė pagalba visiems asmenims bei nemokamos teisinės informacijos prieigos, tačiau tinkamiausios tam priemonės yra teisė aktų kokybės ir aiškumo gerinimas ir teisinių paslaugų rinkos liberalizavimas. Taip pat siūlo subalansuoti mokesčius už notaro ir antstolio paslaugas.

Tinkamas tikslas, nes dabar įkainius tvirtina Teisingumo ministerija. Kita vertus, teritoriniai veiklos apribojimai ir notarų skaičiaus apribojimai neleistų vien tik per kainų dereguliaciją pasiekti rezultatų, todėl reiktų išlaisvinti šių paslaugų, ypatingai notarinių, teikimą. Viešojo saugumo srityje sieks stabilizuoti ir mažinti nusikalstamumą, efektyvinti prevenciją ir įtraukti socialinius partnerius, ypatingą dėmesį skirti organizuotam nusikalstamumui ir korupcijai, mažinti teisėsaugos institucijų valdymo aparatą, gerinti sienos tarnybos darbą, įdiegti biometrinės tapatybės kontrolės dokumentų sistemą. Institucijų veikloje įprasti metodai – gerinti funkcijų pasiskirstymą, pavaldumą, etiką, viešumą, gerinti darbuotojų kvalifikaciją, gerės atranka, mokymai. Tinkami tikslai yra „sukurti prie ES išorinių sienų būtiną infrastruktūrą ir užtikrinti aukštą aptarnavimo kokybę“, pasirengti būti Šengeno sutarties šalimi.

Programa teisėsaugos ir teisėtvarkos srityje „subalansuota“ – greta deklaratyvių tikslų, kurie, nors išreikšti skaičiais, nebus įgyvendinti, yra ir tikslingų priemonių, kurios atneštų rezultatų, jeigu būtų tinkamai įgyvendintos.

Darbo partija

Siūlo teisėjų veiklos vertinime ir rinkime dalyvauti visuomenei. Ši priemonė visiškai nauja Lietuvos teisinei sistemai ir nors ir veikianti kitose valstybėse, abejotina, ar tikslinga ją įvesti Lietuvoje. Programa siūlo „griežtinti bausmes“, „stiprinti kovą“ – tradiciniai šūkiai prieš korupciją, kyšininkavimą. Organizuotas nusikalstamumas turi būti stabdomas kartu naikinant jo priežastis. Daug bendro pobūdžio deklaracijų, kurios arba principinės ir nebus atskirai įgyvendinamos, arba nepateikiamos įgyvendinimo priemonės (sustiprinti kovos su korupcija prevenciją, užtikrinti patikimą piliečių gyvybės, sveikatos ir nuosavybės apsaugą, garantuoti policijos pareigūnams deramą atlyginimą); siūlomos grasinančio pobūdžio, griežtinančios atsakomybę priemonės, neatsižvelgiant į jų efektyvumą.

Darbo partija pateikia trijų tipų nuostatas teisėtvarkos ir teisėsaugos srityje: sistemą keičiančias ir deklaratyvias. Nei pirmos, nei antros, tikėtina, nebus įgyvendinamos. Likusios nuostatos - gąsdinančios ir griežtinančios, tačiau neatsižvelgiama į jų efektyvumą.

Tėvynės Sąjunga

Konservatoriai originalūs, nes siūlo dar neišbandytus, nesiūlytus būdus kovoje su nusikalstamumu. Pagrindinis akcentas – bendruomenė: bendruomeninė kontrolė, parama prieš skurdą, atskirtį. Konstatuoja, jog, jų manymu, bendruomeniškumo stoka akivaizdžiai susijusi su nusikalstamumo didėjimu. Akcentuojami saugios kaimynystės principai, savivaldybių ir bendruomenių bendradarbiavimas saugumo užtikrinimo srityje. Nors siūlo „kaimuose (ypač vienkiemiuose) gyvenančius žmones mokyti savisaugos veiksmų ir aprūpinti elementariomis savigynos priemonėmis“, tikslinga daugiau galimybių sudaryti žmonėms patiems apsiginti, lengviau leisti įsigyti ginklų, įtvirtinti privačios nuosavybės apsaugą ir pan. Siūlo radikaliai mažinti korupciją, tačiau priemonių nepateikia. Įsipareigoja po 4 metų Lietuvą pakelti į 20 labiausiai nekorumpuotų valstybių sąrašą.

Programoje originaliai įžvelgia nusikalstamumo priežastis bendruomeniškumo silpnėjime ir nuosekliai siūlo priemones prevencijai, tiek bendras priemones bendruomeniškumo stiprinimui, tiek konkrečias, tačiau siūlymuose radikaliai mažinti korupciją valstybės valdyme nepateikia priemonių.

R. Pakso koalicija

Programa akivaizdžiai išsiskiria deklaracijų gausa ir griežtumu: teisėsauga būtų apsaugota nuo dvigubų standartų, korupcijos, politizavimo, teisėsaugoje nebūtų vietos korumpuotiems ar politiniam spaudimui paveikiems pareigūnams, būtų užtikrinta žmogaus orumo, žmogaus teisių apsauga, būtų reformuotas viešas administravimas ir teisinė sistema, būtų parengta ir neatidėliotinai įgyvendinama kovos su korupcija strategija, būtų užkirstas kelias narkomanijos plėtrai ir efektyviai kovojama su narkomanija. Pastebimos revanšistinės nuotaikos ir siūloma įvesti konstitucinį naujadarą – apeliaciją apkaltos būdu nušalintiems pareigūnams, bei akcentuojama, jog sudarys sąlygas, kad nebūtų teisminių, politinių procesų.

R. Pakso koalicijos programa siūloma sukurti naujų, „efektyvių“, „įgyvendinamų“, „veiksmingų“ programų ir strategijų kovai su korupcija, organizuotu nusikalstamumu, narkotikų plėtra, tačiau priemonės nedetalizuojamos.

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (NVDS)

Programoje saugumo ir nusikalstamumo prevencijos dalis prasideda pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimu. Vardijami principai: sieksime institucijų ir pareigūnų efektyvesnės veiklos, didesnio viešumo ir atsakomybės, sieksime užtikrinti teisėsaugos institucijų veiklos atribojimą nuo politinių partijų įtakos. Programa pabrėžia, kad „Piliečių saugumo užtikrinimas yra esminis valstybės rūpestis“. Tačiau nepagrįstai visuomenės saugumo ir nusikalstamumo problemoms spręsti pasitelkiamas europinis dėmuo (kartu su ES turės užtikrinti saugią išorinę sieną, stiprinti EP kontrolę ir Europolo integraciją į ES institucinę sistemą).

Programa glausta, konstruktyvi, „nežiauri“, tačiau nepagrįstai visuomenės saugumo ir nusikalstamumo problemoms spręsti pasitelkiamas europinis dėmuo.

Liberalų ir centro sąjunga

Programoje atiduodama duoklė žmogaus teisių ir lygybės principams. Siekiniai deklaratyvūs – „kovodami su korupcija, sieksime užtikrinti aiškią ne tik moralinę, bet materialinę kiekvieno pareigūno atsakomybę“, „išskirtinį dėmesį skirsime kovai su organizuotu nusikalstamumu“. Siūloma tikslinga ir savalaikė priemonė dalį funkcijų, kurias šiuo metu atlieka policija, finansuoti konkurso būdu, apsaugos policijos funkcijas perduoti į privačias rankas. Deklaruoja daug principinių svarbių dalykų – teisėsaugos institucijų įstatyminės kontrolės, bausmės neišvengiamumo, korupcija įveikiama mažinant valdžios galais, bausmės proporcingumas, mažinti kabinetinių policijos pareigūnų, žalos atlyginimo nusikaltimo aukai svarba.

Programoje greta pažangių priemonių dauguma siūlymų bendro, deklaratyvaus pobūdžio (naudosime kompleksines priemones, išgyvendinsime nebaudžiamumą, stiprinsime bendradarbiavimą.) Jų įgyvendinimo ar neįgyvendinimo patikrinti neįmanoma.

Krikščionių konservatorių socialinės sąjunga

Programoje gausu deklaratyvių nuostatų: „Panaikinti teisėtvarkos institucijų funkcijų dubliavimą, užtikrinti jų veiklos koordinavimą“, „pakelti policijos prestižą“ ir pan. Programoje pateikiamas ir Konstitucijai prieštaraujantis diskriminacinis pasiūlymas „Policiją ir kitas specialiąsias tarnybas formuoti iš gyventojų vidurinio sluoksnio“, kuris pamina asmenų lygybės prieš įstatymą principą ir ragina policiją ir teisėsaugos institucijas vertinti kandidatus ne pagal profesionalumą ir tinkamumą užimti pareigas, o pagal socialinę kilmę.

Centro partija

Programoje teisėtvarkos ir teisėsaugos politikos srityje nuostatų nėra.

Lietuvos tautininkų sąjunga

Programa atiduoda pagarbą žmogaus teisių ir laisvų užtikrinimui ir įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis, specialiosiomis tarnybomis, įskaitant sienų apsaugos tarnybas, kovai su terorizmu, narkotikų prekyba, prekyba žmonėmis, kontrabanda, kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis.

 • Bendros pastabos:

  - Teisėsaugos ir teisėtvarkos svarba sumažėjo. Jos paliekamos programų galui. Svarba sumažėjo, nes pagrindinės institucinės ir teisės reformos jau atliktos, reikia sistemingai gerinti institucijų darbą. Siūlomos priemonės panašios.
  - Geriausiai principinės nuostatos išdėstytos Liberalų ir centro sąjungos programoje, originaliausia konservatorių programa, siūlanti bendruomenes. Griežčiausia ir deklaratyviausia - R. Pakso koalicijos.
  - Programos rodo, kad akivaizdžiai pasikeitė prioritetai - siūlomos priemonės švelnesnės, mažiau griežtų bausmių, baudų ir panašių pasiūlymų. Dauguma partijų išvengia prezidentiniuose rinkimuose išbandytos „teisės ir tvarkos“ retorikos.
  - Dauguma priemonių deklaratyvios ir principinės, todėl prognozuojamų, ryžtingų veiksmų teisėsaugos ir teisėtvarkos padėčiai gerinti partijos nėra numačiusios.

 • Populiariausios nuomonės
  Parašykite savo nuomonę
  arba diskutuokite anonimiškai čia
  Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
  Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

  Top naujienos

  Rusijos priglaustas perversmo Lietuvoje veikėjas nerimsta: žada sukilimą ir teismą Grybauskaitei (7)

  Sausio 13-ąją savi šaudė į savus. Tankai žmonių netraiškė, tai tebuvo provokacija, kurią...

  Įvertino situaciją Jasaičių šeimoje: problema gali būti kur kas didesnė (84)

  Savaitgalį šalyje nuvilnijo Jasaičių šeimos drama. Nors Lygių galimybių plėtros centro...

  Po skandalo Vokietijoje dėl chemikalų iš alaus – Lietuvos ūkininkų sprendimas (49)

  Lietuvos ūkininkų sąjungai (LŪS) priklausantys grūdininkai po ilgų diskusijų sutiko prieš...

  Vietoj pagalbos 112 – policininko kerštas: skandalinga istorija klampina jau ir policininkę (199)

  Skandalinga byla, kurioje kaltinimai dėl tarnybos įgaliojimų viršijimo, piktnaudžiavimo tarnybine...

  Antrąkart įkliuvo Aurimas Didžbalis: šįkart teigiamas dopingo testas – pasaulio čempionato metu (40)

  Tarptautinė Sunkiosios atletikos federacija pranešė, kad praėjusių metų pasaulio vicečempionas...

  Naujos šiurpą keliančios nusikaltėlių taisyklės: mirtis jau alsuoja į nugarą (131)

  Dėl įvairių nusikaltimų už grotų patekę daugybę kartų teisti Širvintų ir Ukmergės rajono...

  Atsiliepkite! Prašo padėti surasti pradingusį mylimąjį iš Kauno (29)

  Suprantu, situacija labai juokinga. Esu suaugusi ir pati tą suprantu. Bet... Susirašinėjome su...

  Oksana Pikul – atvirai apie lemtingą rytą, iškeltą sąlygą Simui ir šoko ištiktą sūnų (1101)

  Sekmadienio rytą Jasaičių šeimą sukrėtęs skandalas turi ir kitą pusę. Tėvų kivirčą matė...

  Badaujantys Šiaurės Korėjos kariai imasi desperatiškų veiksmų (5)

  Apie badą Šiaurės Korėjoje pasaulio žiniasklaida skelbia jau kelis mėnesius. Jo simboliu jau...

  Žurnalas „Forbes“ lietuvius išrinko vienais įtakingiausių technologijų srityje (14)

  Du lietuviai: Andrius Šutas ir Alesis Novik pateko į prestižinį verslo leidinio „ Forbes “...