Tėvynės Sąjunga

Akcentas prevencijai. Nedetalizuota. Geriau finansuoti ir administruoti esamą sistemą: didinti sveikatos apsaugos finansavimą, kelti medikų algas, didinti sveikatos paslaugų įkainius, priartinti paslaugas prie žmogaus kaime. Visos šios priemonės gali turėti teigiamų rezultatų, tačiau be sistemos reformos šie rezultatai bus nepakankamo masto. Finansavimo stipriai padidinti nepavyks dėl riboto biudžeto ir neribotos paklausos sveikatos paslaugoms, neefektyvaus sveikatos įstaigų valdymo bei monopolinio biudžetinio finansavimo.

Vaistus kompensuoti pagal ligas. Ekonomiškai pagrįsta, tikslinga ir efektyvi priemonė. Skatinti pigesnių vaistų, atitinkančių Geros Gamybos Praktiką, įvežimą į Lietuvą. Nenurodyti skatinimo būdai.

Sudaryti vienodas teises ir sąlygas privačioms ir valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms. Tikslinga, teisinga, ekonomiškai pagrįsta ir efektyvi priemonė.

Prevencijos svarba, privataus draudimo plėtra ir farmacinės veiklos liberalizacija. Nenurodomos konkrečios priemonės (nesant priemonių neįmanoma spręsti apie galimybes šiuos uždavinius pasiekti).

 • Apibendrinimas:

  Nurodytos priemonės, jei sėkmingai įgyvendintos, gali turėti tam tikrų teigiamų rezultatų, tačiau jie nekeis sistemos iš esmės. Dauguma priemonių suformuluotos per abstrakčiai, tad negalima įvertinti sėkmingo įgyvendinimo tikimybės. Prasminga ir įgyvendinama nuostata - sudaryti vienodas teises ir sąlygas privačioms ir valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms.

  R. Pakso koalicija

  Sveikatos priežiūra turi bus kokybiška ir prieinama visoje šalyje. Tai vidujai prieštaringas siekis.

  Sveikatos apsaugos darbuotojų atlyginimas turėtų atitikti jų kvalifikaciją ir darbo reikšmę visuomenei. Nenurodoma nei kaip ta reikšmė būtų įvertinama, nei iš kokių lėšų galėtų padidėti atlyginimai.

  Akcentas sveikatos finansavimo paskirstymo skaidrumui. Tikslingas siekis, tačiau priemonės nenurodytos.

  Pasisakoma už realaus sveikatos draudimo įvedimą. Greičiausiai turimas omenyje privatus papildomas sveikatos draudimas, kas būtų tikslinga ir efektyvu, tačiau programoje nieko konkrečiau apie tai nėra.

 • Apibendrinimas:

  Nuostatos arba nepakankamai detalizuotos, arba prieštaringos.

  A. Brazausko ir A. Paulausko koalicija

  Mažinamos kompensuojamų vaistų kainos ir priemokos už juos (priemokos sumažės perpus). Didinamas išlaidų kompensuojamiems vaistams, skiriamiems pensinio amžiaus žmonėms ir invalidams, limitas. Pensininkams bus garantuotas nemokamas dantų ir sąnarių protezavimas, vaikams – nemokama dantų priežiūra. Priemokos panaikinimas reikštų, kad paklausa bus ribojama tik administracinėmis priemonėmis (kvotomis), t.y. nelanksčiai ir nepalankiai eiliniam pacientui bei gydytojui. Kadangi pensininkai ir invalidai sudaro didžiąją dalį kompensuojamų vaistų vartotojų, kvotų jiems panaikinimas praktiškai reiškia nekontroliuojamas PSDF išlaidas vaistams. Išlaidos dantų ir sąnarių protezams yra labai didelės. Tai reiškia, kad augs PSDF įsiskolinimai gydymo įstaigoms ir vaistinėms (kurį programoje žadama panaikinti) ir bus nuolatinis PSDF biudžeto deficitas, sąlygojantis valstybės deficitą ir nepatikimą fiskalinę valstybės būklę. Priemonė, ekonomiškai nepagrįsta, neteisinga ir neefektyvi.

  Plečiamas kompensuojamų vaistų sąrašas. Ekonomiškai pagrįsta, tikslinga ir efektyvi nuostata. Ji skatintų didesnę konkurenciją tarp skirtingų gamintojų ir didesnį pasirinkimą pacientui.

  Centralizuotai bus perkama daugiau vaistų. Centralizuotas pirkimas yra neefektyvus, nes tinkamai neatspindi gydymo įstaigų poreikio. Be to jis sudaro prielaidas korupciniams santykiams. Tai netikslinga, ekonomiškai nepagrįsta ir neefektyvi lėšų taupymo priemonė.

  Visiškai patenkinamas asmenų, sergančių išsėtine skleroze, poreikis vaistams. Nėra pagrįsta, kuo remiantis išskiriama viena liga. Tai būtų neteisinga, ekonomiškai nepagrįsta ir nenuosekli gyventojų sveikatos gerinimo priemonė.

  Visi gyventojai bus tikrinami profilaktiškai dėl tam tikrų susirgimų. Nenurodoma ar tikrinimas bus nemokamas, ar privalomas ar tiesiog atsiras tokia paslauga.

  Bus tęsiamas sveikatos įstaigų modernizavimas, bus išlaikomas nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos ligoninių ir poliklinikų tinklas. Tai reiškia, kad nebus bandoma iš esmės padidinti esamo gydymo įstaigų tinklo efektyvumo, kuris šiuo metu yra akivaizdžiai nepakankamas.

  Bus likviduoti ligonių kasų įsiskolinimai gydymo įstaigoms ir vaistinėms. Nuostata tikslinga. Tačiau, jei bus panaikinta priemoka už vaistus, padidintos ar panaikintos kvotos, subsidijuojamos brangios paslaugos didelėms pacientų grupėms, šie įsiskolinimai vėl susikaups labai greitai.

 • Apibendrinimas:

  Įsipareigojimai atpiginti bei išplėsti sveikatos paslaugų prieinamumą (įskaitant vaistus) ekonomiškai nerealūs. Linkstama išskirti atskiras pacientų kategorijas, o tai nėra tikslinga nei ekonomine, nei skaidrumo, nei teisingumo prasme. Prasmingos ir įgyvendinamos nuostatos: plėsti kompensuojamųjų vaistų sąrašą; likviduoti ligonių kasų įsiskolinimai gydymo įstaigoms ir vaistinėms.

  Darbo partija

  Didinti sveikatos apsaugos finansavimą, tobulinti paslaugų kokybę, teikti prioritetą profilaktikai, gerinti ligoninių aprūpinimą kokybiškais ir įperkamais vaistais. Gali turėti teigiamų trumpalaikių pasekmių, tačiau esminėms sveikatos sistemos problemoms spręsti būtinos reformos.

  Užtikrinti sveikatos paslaugų prieinamumą, nepriklausomai nuo socialinės padėties ir gyvenamos vietos. Tikslas neįgyvendinamas dėl ribotų išteklių ir neribotos paklausos paslaugoms.

  Padidinti vaistų kompensavimo lygį pensininkams ir invalidams bei sergantiems kraujospūdžio, epilepsijos, Parkinsono ir gliaukomos ligomis. Kadangi pensininkai ir invalidai sudaro didžiąją dalį kompensuojamų vaistų vartotojų, kompensavimo lygio jiems padidinimas reiškia smarkiai didėjančias PSDF išlaidas vaistams. Iš to seka, kad augs PSDF įsiskolinimai gydymo įstaigoms bei vaistinėms ir bus nuolatinis PSDF biudžeto deficitas, sąlygojantis valstybės deficitą bei nepatikimą fiskalinę valstybės būklę. Priemonė, ekonomiškai nepagrįsta, neteisinga ir neefektyvi.

  Pasiekti, kad vidutinis sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimas būtų nemažesnis nei šalies vidurkis. Priemonė netikslinga. Sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikacija labai skiriasi, o pagrindinė problema, kad užmokestis neatitinka kvalifikacijos. Orientavimasis į vidurkį neturi jokios prasmės.

 • Apibendrinimas:

  Nuostatos beveik tokios pačios kaip Socialdemokratų. Įsipareigojimai atpiginti ir išplėsti sveikatos paslaugų prieinamumą (įskaitant vaistus) ekonomiškai nerealūs. Linkstama išskirti atskiras pacientų kategorijas, o tai nėra tikslinga nei ekonomine, nei skaidrumo, nei teisingumo prasme.

  Liberalų ir centro sąjunga

  VLK mokės kompensacijas pacientams neatsižvelgiant į tai, ar paslaugas suteikusi sveikatos priežiūros įstaiga privati ar valstybinė. Sieksime, kad sveikatos priežiūros įstaigos (pirmiausia pirminio lygio) būtų perduodamos į privačias rankas taikant koncesijos ar privatizavimo modelius. Neribosime privačių gydymo įstaigų steigimosi teritoriniu, stažo ar kitais su kvalifikacija nesusijusiais reikalavimais. Tikslingos, ekonomiškai pagrįstos ir efektyvios priemonės įtraukti į sveikatos sistemą privačius paslaugų teikėjus, taip padidinti konkurenciją ir pagerinti paslaugų bei valdymo kokybę.

  Sveikatos priežiūros įstaigos bus finansuojamos tik per VLK, išskyrus lėšas, skirtas konkrečioms programoms. Užtikrinsime, kad valstybinė ligonių kasa mokėtų delspinigius už pavėluotą atsiskaitymą. Vykdysime tik skaidrius medicinos įrangos pirkimus, pirmiausia vertinsime kiekvieno pirkimo tikslingumą. Tikslingos ir ekonomiškai pagrįstos priemonės lėšų naudojimo skaidrumui ir efektyvumui pagerinti. Nedetalizuota, kaip bus įgyvendinama nuostata dėl skaidrių pirkimų, kas kelia abejonių dėl jos įgyvendinimo galimybių.

  Šalia privalomojo sveikatos draudimo bus įvestas papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Jis egzistuoja ir šiandien. Tačiau jam plėtotis nėra prielaidų.

  Įmonių išlaidos darbuotojų papildomam sveikatos draudimui bus laikomos įmonės sąnaudomis ir nuo jų nebūtų skaičiuojamas pelno mokestis. Pacientai galės legaliai primokėti už papildomas paslaugas, kai paslaugų vertė viršija apmokėtųjų iš sveikatos draudimo dydį. Tikslingos ir ekonomiškai pagrįstos priemonės, skatinančios privataus draudimo atsiradimą, skaidrius finansinius santykius sistemoje ir savaiminį paklausos ribojimą. Priemonių efektyvumas priklausys nuo priemokų dydžio, paslaugų kainų nustatymo būdo valstybinėse gydymo įstaigose bei kitų konkurencijos sąlygų.

  Siūlysime pereiti prie vaistų kompensavimo pagal ligų sąrašą. Tikslinga ir ekonomiškai pagrįsta priemonė gamintojų konkurencijai padidinti ir išplėsti pacientų pasirinkimą.

  Užtikrinsime efektyvų medicinos auditą ir atsakomybę už klaidas dėl medikų aplaidumo. Bus sukurta sistema, užtikrinanti medikų draudimą nuo klaidų. Įgyvendinsime medikų, dirbančių kaime, skatinimo programą. Didesnį finansavimą skirsime ligų prevencijai, profilaktinei sveikatos priežiūrai, specialistų parengimui ir mokymui. Nepakankamai detalizuotos priemonės, įgyvendinimo galimybės abejotinos.

  Peržiūrėsime sveikatos priežiūros sistemos teisinę bazę ir atsisakysime nereikalingo centralizuotai nustatomo reglamentavimo, biurokratizmo, formalumų. Tikslinga, teisinga ir ekonomiškai pagrįsta priemonė. Tačiau galimybė ją įgyvendinti yra tik darant struktūrinę sveikatos sistemos reformą.

  Sieksime, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų sparčiau diegiamos informacinės technologijos, kad sveikatos priežiūros įstaigos galėtų teikti ir e. paslaugas. Stiprinsime medikų profesinių grupių savivaldą. Šių priemonių rezultatyvumas priklausys nuo pasirinktų įgyvendinimo būdų.

 • Apibendrinimas:

  Skirtingai nei daugumos partijų programose, priemonės nukreiptos ne plėsti lengvatas, didinti biudžeto finansavimą ir kitaip švelniai tobulinti esamą sveikatos apsaugos sistemą, bet didinti jos efektyvumą. Yra nemažai konkrečių nuostatų, kurias įgyvendinus galėtų vykti struktūrinė sveikatos sektoriaus reforma, kuri yra būtina, jei norime, kad žmonės gautų kokybiškas sveikatos paslaugas.

  Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (VNDS)

  Dėmesys visuomenės sveikatai, profilaktikai, sveikatos būklę lemiančių išorės veiksnių prevencijai. Pati nuostata teisinga, tačiau norint, kad ji būtų įgyvendinta, reikia iš esmės keisti dabartinę asmens sveikatos sistemą, o to programoje daryti neplanuojama. Administracinės priemonės ir didesnis finansavimas šiai sričiai gali duoti tik nedidelių rezultatų.

  Užtikrinsime geresnį sveikatos būklės profilaktinio tyrimo ir medicininių paslaugų prieinamumą visoms gyventojų grupėms; sudarysime galimybes būtiniausius vaistus įsigyti nemokamai arba minimaliomis kainomis. Ekonomiškai nepagrįsti uždaviniai – dėl ribotų finansinių išteklių ir neribotos paklausos.

  Rūpinsimės teisinių pagrindų ir finansinių prielaidų sukūrimu psichinės sveikatos sutrikimų keliamoms problemoms spręsti, šių ligonių užimtumo darbo rinkoje ir socialinės integracijos priemonių dėka. Šių ligonių integracijos į visuomenę uždavinys yra labai ambicingas, iš programos nematyti kokiomis priemonėmis tai bus stengiamasi padaryti.

  Atsisakyti ydingų kaimo vietovėse veikiančių ambulatorijų, medpunktų, slaugos ligoninių reformos principų. Sveikatos apsauga ir medicinos paslaugos turi artėti prie kaimo žmogaus, o ne atvirkščiai. Tikslas politiškai ir žmogiškai patrauklus, tačiau esamoje sveikatos sistemoje ekonomiškai neįgyvendinamas. Sveikatos paslaugos labiausiai galėtų artėti prie kaimo žmogaus sudarius palankias sąlygas kurtis privačioms praktikoms. Dalis sveikatos paslaugų neišvengiamai liks koncentruotos didžiuosiuose miestuose, o kai kurių gali tekti vykti ir už Lietuvos ribų.

  Tobulinsime sveikatos apsaugos reformos modelį. Vargu ar esamas sveikatos sistemos pertvarkas galima vadinti reforma, juo labiau kalbėti apie jos modelį. Tobulinimo kryptys taip pat nenurodomos.

  Remsime privačių medicinos įmonių plėtrą; Skatinsime įsteigti Lietuvoje Europos klinikas su aukštos kokybės paslaugų pasiūla Lietuvos ir Europos regiono pacientams. Tikslinga, teisinga, ekonomiškai pagrįsta ir efektyvi nuostata.

  Ypatingai rūpinsimės, kad sveikatos priežiūrai skiriamos valstybės lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai. Nuostata tikslinga ir teisinga, tačiau įgyvendinimas kelia abejonių. Norėtųsi matyti bent kelias įgyvendinimo priemones.

  Pasirūpinsime, kad būtų tinkamai išspręstas visų gydytojų ir medicinos personalo darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas, sumažinti “popierinio biurokratizmo” darbo krūviai gydantiems gydytojams. Būtina artimiausiais metais žymiai padidinti gydytojų, slaugytojų ir kito medicinos personalo atlyginimus, įtakosime valdžios institucijas, kad artimiausiais metais gydytojų atlyginimai padidėtų 1,5-2 kartus, priklausomai nuo darbo krūvio ir kvalifikacijos. Nuostatos tikslingos, tačiau be esminės sveikatos sistemos reformos, neįgyvendinamos.

 • Apibendrinimas:

  Įsipareigojimai atpiginti bei išplėsti sveikatos paslaugų prieinamumą (įskaitant vaistus) ekonomiškai nerealūs. Prasmingos nuostatos: Remti privačių medicinos įmonių plėtrą; skatinti įsteigti Lietuvoje Europos klinikas su aukštos kokybės paslaugų pasiūla Lietuvos ir Europos regiono pacientams; rūpintis, kad sveikatos priežiūrai skiriamos valstybės lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai.

  Lietuvos krikščionių demokratų partija

  Daugiau dėmesio ir lėšų skirti sveikos gyvensenos ugdymui, stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą. Nedetalizuotos įgyvendinimo priemonės ir būdai.

  Plėtoti šiuolaikiškai aprūpintų bendrosios praktikos gydytojų kabinetų tinklą kaimo vietovėse, kad jie iš tikrųjų priartintų paslaugą prie gyventojų. Nedetalizuota kokiais būdais ir lėšomis (finansuojant valstybės lėšomis ar sudarant sąlygas steigtis privatiems. Pirmuoju atveju reikėtų didelių papildomų biudžeto lėšų, antruoju - gana radikalių finansavimo ir administravimo pertvarkų).

  Išlaikyti racionalų rajono ligoninių tinklą, kardinaliai spręsti jų įsiskolinimų problemą. Šiuo sakiniu tarsi teigiama, kad dabartinis tinklas yra racionalus. Kaip paversti ligoninių tinklą racionaliu, programoje nekalbama.

  Ligoninių tinklo restruktūrizavimą derinti su pirminio lygio medicinos paslaugų ir socialinių paslaugų plėtra. Labai bendras teiginys.

  Plėsti slaugos sektorių, jį integruojant su socialinių paslaugų teikimu. Tikslinga priemonė, rezultatyvumas priklauso nuo įgyvendinimo būdų. Skatinti vaistų ir medicinos priemonių gamybą Lietuvoje. Netikslinga ir neefektyvi priemonė – pacientų interesas gauti geriausius vaistus geriausiomis kainomis, nesvarbu kur pagamintus.

  Keisti vaistų kompensavimo tvarką, taikant kompensavimą ligai gydyti pagal patvirtintas gydymo metodikas. Vaistų kompensavimas pagal ligų (o ne vaistų) sąrašą yra tikslinga ir ekonomiškai pagrįsta priemonė. Privalomas patvirtintų metodikų taikymas sumažintų pacientų pasirinkimą. Perduoti sveikatos įstaigoms turtą iš jų steigėjų, kad ligonių kasos įvertintų paslaugų išlaidose ir jo amortizaciją, arba savivaldybių biudžetų formavimo metodikoje numatyti rodiklius, įvertinančius turto amortizaciją. Tikslinga, teisinga ir ekonomiškai pagrįsta nuostata sutvarkyti sveikatos sektoriaus finansavimą.

 • Apibendrinimas:

  Kaip ir visos kairiosios partijos, pasisako už esamos sistemos geresnį finansavimą ir prieš jos reformą, tačiau yra kelios svarbios nuostatos, kurių nemini kitos partijos. Tai perduoti sveikatos įstaigoms turtą iš jų steigėjų, kad ligonių kasos įvertintų paslaugų išlaidose ir jo amortizaciją; Plėsti slaugos sektorių, jį integruojant su socialinių paslaugų teikimu.

  Lietuvių tautininkų sąjunga

  Sveikatos apsauga derintina su privačia gydytojų iniciatyva ir realiomis gyventojų pajamomis. Sakinys, kuris nieko nepasako nei apie požiūrį į privačias gydymo paslaugas, nei į paslaugų prieinamumą.

  Turi būti užbaigta sveikatos apsaugos reforma, kad būtų įvesta tikra draudimo sistema, kad ligonių kasos atliktų tiesiogines funkcijas, o ne vien tik vykdytų neefektyvias valstybės biudžeto perskirstytojo funkcijas. Iš tiesų, valstybinis sveikatos draudimas nėra tikras draudimas, bet draudimo bruožų turintis biudžeto lėšų perskirstymas. Įvedus tikrąjį draudimą, kiekvienas apdraustasis gautų išmokas, proporcingas įmokoms, o jų nemokėjęs (pvz., dėl silpnos sveikatos) jų visai negautų. Atsižvelgiant į programos tezę, kad reikia mažinti pensijų skirtumus, vargu ar Tautininkams tikrojo draudimo sistema būtų priimtina.

  Valstybė turi įgyvendinti sveikos gyvensenos skatinimo programas, vystyti veiksmingą ligų profilaktikos sistemą. Nenurodžius būdų kaip tai padaryti, nuostata per abstrakti.

 • Apibendrinimas:

  Nuostatos arba abstrakčios, arba prieštaringos, arba neaiškios.

  Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

  Sveikatos apsaugai skirti ne mažiau kaip 5 procentų bendrojo vidaus produkto. Net ir skyrus tiek lėšų, be esminių sistemos pertvarkų ilgalaikių pozityvių rezultatų pasiekta nebus. Priemonė netikslinga ir neefektyvi.

  Įvesti savarankišką (papildomą) sveikatos draudimą. Jis jau kurį laiką egzistuoja.

  Iš esmės padidinti gydytojų atlyginimus. Be esminių sveikatos pertvarkų to padaryti nepavyks.

 • Apibendrinimas:

  Nenuosekli, praktiškai neargumentuota, atskiromis aktualijomis pagrįsta, spekuliatyvi programa.

 • Populiariausios nuomonės
  Parašykite savo nuomonę
  arba diskutuokite anonimiškai čia
  Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
  Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

  Top naujienos

  Vienos kraupiausių žudynių istorijoje: odekolono vonios – vienintelis būdas atsikratyti kraujo dvoko (155)

  „Degtinę, kaip patys suprantate, maukdavo iki sąmonės netekimo. Sakykite, ką norite, bet darbas...

  Šalis su 4 500 eurų vidutine alga stebina kainomis (92)

  Nors Šveicarijos vidutinis atlyginimas „į rankas“ yra didesnis nei Lietuvoje kone 7 kartus, kai...

  Šaltis smogs kaip reikiant: –15 laipsnių bus ne riba (16)

  Žiemos gerbėjai gali džiūgauti, nes sniegu ir žiemišku šaltuku dar kurį laiką tikrai...

  Baikerio Kilkaus nužudymu įtariamas Baltrūnas griebėsi naujos taktikos (396)

  Prieš daugiau kaip tris mėnesius mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus tyčiniu nužudymu...

  Tryliktasis Dakaro etapas: puikiai pasirodęs Žala finišą pasiekė 9-oje vietoje, Juknevičius ir Vanagas dvidešimtuke (523)

  Priešpaskutinis 2018 metų Dakaro etapas Lietuvos komandoms klojosi lyg iš natų. Geriausiai sekėsi...

  Papasakojo, kas Kaune dedasi vakarais: be dujų balionėlio į gatvę nekelia kojos (479)

  „Apie 22 val. laukiau autobuso ir telefonu kalbėjau su drauge. Stotelėje sėdėjęs aiškiai...

  „AX Armani“ su naudingais lietuviais paskutinę sekundę triumfavo Vitorijoje, CSKA paėmė „Pao“ tvirtovę „Real“ krito Malagoje (8)

  Viena autsaiderių Milano „AX Armani“ (6/13) Eurolygoje iškovojo antrąją pergalę iš eilės....

  Nesušalkite! 6 pozos, tinkamos seksui po antklode (44)

  Neatsisakykite meilės žaidimų vien dėl to, kad kambaryje yra vėsu.

  Kaip buvo „taisoma“ nomenklatūrininkų sveikata (167)

  Dažnas vyresnio amžiaus skaitytojas atsimena sovietmečiu sklidusius gandus apie tai, kad įtakingus...

  Brolių Ballų vardu reklamuoja šakočius (54)

  Kai buvo paskelbta, kad į Lietuvą atvyks krepšininkų Ballų šeima, netruko pasipilti prognozės,...