aA
Šiuo metu saugomoms teritorijoms priskiriama 70-80 procentų Lietuvos ploto (Česnulaitis, Detaliųjų planų <…> asociacija). Lietuva tampa rezervatu, nors tam nepritaria 800 000 Lietuvos žemės ir miškų savininkų, investuotojų, žemės vystytojų. Jei priskaičiuotume žemės ūkio paskirties teritorijas, tai žemė su įvairiausiais apribojimais sudarytų 95-98 procentus.
R.Rutkelytė. Saugomos teritorijos: sodybų tuštėjimo metas
© A.Didžgalvio nuotr.

Ištisi Lietuvos regionai vienijasi: saugomų teritorijų gyventojai, metę darbus, į suvažiavimus renkasi. Kuriasi vis naujos nuskriaustųjų asociacijos, kalnai rezoliucijų prirašyta Seimo komitetams, Seimo Pirmininkui, Premjerui, ministrams.

Jei paminėsime LNTPA, LMSA, LM ar Vilniaus regiono Detaliųjų planų organizatorių ir rengėjų organizacijas, oponentai apšauks jas piniguočiais! Tad noriu priminti mirgėte mirgančias žinutes spaudoje apie paprastų žmonių nepasitenkinimą:

Dzūkų neįtikino naujo Daugų parko reikalingumu;

Krekenava regioniniam parkui paskelbė karą;

Suvalkiečiai priešinasi Suvalkijos parko kūrimui;

Kuršių Nerijoje – ekologinis terorizmas;

Šilutiškiai kviečia valdžią apsižvalgyti jų saugomose teritorijose.

Kas nepasitiki kaimo gyventojų sveiku protu, pridursiu: Visuotinis Žemdirbių Suvažiavimas (2009.05.22) savo Rezoliucijos 13 punktu reikalauja skubos tvarka keisti saugomų teritorijų teisės aktus, kurie draudžia ir riboja ūkio plėtrą tose teritorijose.

Begalės rezoliucijų konstatuoja:

1) LR Saugomų teritorijų įstatymas bei Regioninių parkų reglamentai pažeidžia konstitucines žmogaus teises į nuosavybę;

2) LR Saugomų teritorijų įstatymas ir Regioninių parkų reglamentai stabdo krašto ekonominį vystymąsi;

3) Šie teisės aktai sudaro sąlygas valdininkų savivalei ir korupcijai, tokiu būdu griauna tautos moralę ir pasitikėjimą savo valstybe;

4) Dažnai saugomos teritorijos nėra nei vertingos, nei turi saugotinos reikšmės objektų – todėl šios tarnybos tėra biudžeto (mokesčių mokėtojų pinigų) lėšų švaistytojos. Savo egzistavimui kasmet išleidžia 20 milijonų litų.

5) Galiausiai supriešina visą tautą: ne parkų gyventojai naudojasi savo teisėmis į nuosavybę, kai tuo tarpu saugomų teritorijų gyventojai– beteisiai.

Mokslininkai ir tie, kurie kažkada kūrė tas “teritorijų” sąlygas, dabar žegnojasi: vadina manija ar net terorizmu…

TERORIZMAS žaliasis

Ištisi kaimai prašosi būti išjungiami iš regioninio parko (pvz. Naujarodžių bendruomenės prašymas), nes ūkininkams atimama galimybė išsipirkti žemę lengvatinėmis sąlygomis, nors pageidaujami pirkti sklypai ribojasi su ūkininkų nuosava žeme, ir daug metų nuomojami. Senoliai net mirdami negali savo turto išdalinti kaip nori. Ką jau kalbėti apie sveikam protui nesuvokiamus draudimus statiniams: stoglangis gali būti tik į kiemo pusę…

Terorizmas, kad ir žalias, vis tiek terorizmas. Saugomų teritorijų darbuotojai ginasi, kad baudas rašo ne jie. Tiesa, “saugumiečiai” tik skundžia statybų inspekcijoms, kurios, beje, remiasi tų pačių direkcijų biurokratėlių surašytais reglamentais. O kurpiant tuos reglamentus, ignoruojamos jau egzistavusios sodybos, namų valdos, ūkiai, malūnai ir t.t. Maža to, dauginant saugomas teritorijas iš žemėlapių išnyksta ištisi kaimai …

Štai Sartų regioniniame parke Direkcija giriasi, kad išgujusi intensyvų ūkininkavimą, kurs darbo vietas, skatins užimtumą ir ekonominį augimą, įkurs naujas rekreacines zonas ir užtikrins pilnavertį poilsį gamtoje (Kontrastai, 2009.05.13). Tarsi pats žmogus nemoka nei dirbti, nei ilsėtis. Direkcijos, skelbdamos nesuskaičiuojamus pastatų ribojimus, pačios stato juos su užmojais: Krekenavos Direkcija statosi sau dvarą už 6 milijonus litų.

Beje, jau sklinda kalbos, kad kažkuri direkcija ožkas augins, nors močiutė paskutinę savo maitintoją karvę turi parduoti: esą ji – ta karvė – Nevėžio pievas žaloja.

Štai Anykščiuose žmogelis ant senų pamatų arklides pasistatė: vaikus joti mokino. Tai atbildėjo buldozeris nugriauti, nes tie žirgeliai saugomą gamtą žaloja.

Ir kvailas gi tas pasaulis, sumastęs, kad ant arkliuko net neįgalaus vaiko psichikos vystymasis pagerėja.

Kitaip sakant, jūs, žmonės, nestatykite, nelaikykite karvių, neužsiimkite kaimo turizmu, neūkininkaukite. Iš pradžių išmuša norą dirbti, paskui mokina. Mes - tikrieji jūsų žemės šeimininkai.

Prisimenate, sovietai išbuožindavo ir ūkininkai pavirsdavo proletarais… Gerai kažkas pasakė, kad ši naujoji kolūkinė nomenklatūra, prisidengdama ES direktyvomis, dar kartą pavers lietuvius baudžiauninkais.

Bet blogiausia, kad visi nusikaltimai prieš gamtą būna suderinti būtent ten – aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo departamentuose, ir centrinė valdžia jų nekontroliuoja. (Vakarų ekspresas, 2009.01.11)

KODĖL

Kaimo gyventojai ir ūkininkai kelia dešimtis klausimų:

Kodėl sklypų negalima skaidyti?
Kodėl dideliam sklype leidžiama statyti tik vieną namą?
Kodėl negalima plėsti ūkinės veiklos?
Kodėl drastiškai ribojamas užstatymo plotas?
Kodėl leidžiamas tik vienas aukštas?
Kodėl baudos be įspėjimo?
Kodėl draudžiama, jei niekam netrukdo?
Kodėl negalima savo žemėj šeimininku būti?
Kodėl baudos astronominės (pertekusiems biurokratams 5000 – ne pinigai?)?

Kodėl, kodėl, kodėl….

Ar prisimenat pasaką apie Raudonkepuraitę:
-Kodėl tavo tokios didelės ausys?
-Kad tave geriau girdėčiau!
-Kodėl tavo tokios didelės akys?
- Kad tave geriau matyčiau!
- O kodėl tokie dideli tavo dantys?
- Kad tave suėsčiau!!!

TODĖL

Štai ir atsakymas: todėl, kad tave suėsčiau! Ir tada aš – Vilkas – saugomų teritorijų klanas – pats statysiu, pats karves ganysiu, pats tavo žemės šeimininku būsiu. Ir tik tuomet pagaliau pasisotinsiu. Aplinkosaugos diktatūra dangstosi viešuoju interesu, nors jokio ten viešo intereso nėra: “jie gauna projektus, užsakymus, Europos sąjungos pinigus”(Vakarų ekspresas, 2009.01.11). Ir kuo daugiau tų saugomų teritorijų, tuo geriau.

Liaudis, nukėlusi raudoną kepurėlę, prašo: neėsk dar, sukurk darbo grupę, atvažiuok pas mane į konclagerį, kuris saugoma teritorija vadinamas, pamatysi, kokia aš beteisė, gal susimylėsi…

Ir teisūs tie, kurie sako, kad Saugomos teritorijos steigiamos kolūkinės nacionalizacijos principu, suvalstybinant teisę į privačios žemės naudojimą!

Konstitucijos 23 straipsnis skelbia: Nuosavybės teises saugo įstatymai.

Konstitucinis teismas pasirašo nuosprendį Konstitucijai ir teigia, kad “nėra pakankamai teisinių argumentų, kurie leistų teigti, jog Saugomų teritorijų <…> nustatyti ribojimai, draudimai yra neproporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, kad savininkų nuosavybės teisės varžomos labiau negu leidžia Konstitucija.

<…> Įstatymai turi saugoti visų savininkų, taigi ir valstybės (kaip visos visuomenės organizacijos) bei savivaldybių, nuosavybės teises.”

Taigi, taigi, kaipgis, mauči, nes gausi į dantis, - nukirto Konstitucinis Teismas, kaip koks Vingių Jonas.

Ir kas tie 800 000 piliečių, minėtų pradžioj: gal 1/3 tautos suaugusių piliečių, gal 1/4?

Argi jie turi teisę remtis Konstitucija, argi jie – valstybė? Kodėl jie vargsta, priešindamiesi, kad jų nesuėstų Vilko tarnyba? Kodėl neemigruoja? Konservatorius S. Brūzga rašo Seimo nariams konservatoriams: gelbėkit nuo biurokratijos, “antraip dar labiau ištuštės Lietuva”. Prof. Kavaliauskas šį klaną vadina diktatūra, ir dar buka.

Visais laikais vilkas ėdė Raudonkepuraitę.

Saugomų teritorijų ĮSTATYMAS ir KRIZĖ

Pirmoji ekonomines krizės priežastis, be abejo, buvo “parazitiniai pinigai” – taip juos įvardino prof.A.Šliogeris. Kainos nekilnojamam turtui pūtėsi kaip ant mielių, nes plūstančiais į Lietuvą pinigais visi norėjo naudotis, tuo labiau, kad bankai šoko tikrą gundymo pasiutpolkę: žmonių godūs norai buvo provokuojami vis daugiau kišant šlamančių į kišenes kreditais.

Bet Burbului pūstis buvo ir kita priežastis: pinigų kiekis augo, o pasiūla butų, namų, žemės sklypų buvo vis per maža. Kainos augo. Jas padėjo auginti ir Saugomų teritorijų įstatymas bei Vilko Tarnyba su savo Reglamentais, ribojant ir mažinant prieinamų teritorijų kiekį. Žmonės turėjo daug parazitinių pinigų, sužadintus norus ir mažėjančią pasiūlą žemės, su kuria galima ką nors veikti. Kuo didesnis noras ir mažesnės galimybės – tuo didesne kaina.

Tad iš vienos pusės, parazitinių pinigų antplūdis – arba Bankai, ir iš kitos- draudimai ir ribojimai – arba Biurokratija pūtė Burbulą, kol jis sprogo!!! Dabar tas Burbulas Krize vadinas…

KRIZĖ – kaip revoliucija – tik į LAISVĘ!

Kai prieš 20 metų mums rusai sakė, kad prie savos valdžios baudžiava bus dar sunkesnė – aš sakiau, kad ir sunkesnė, bet sava! Norėjom laisvės. Ir dabar jos trokštam! Kuo toliau, tuo stipriau! Net jeigu mūsų raudonkepuraičių tik 800 000, Vilko gauja vis tiek mažesnė.

Joga moko, kad kolektyvinė Meditacija galinga jėga, jei skirta geriems tikslams!

Atrodo, Lietuvos Ūkininkų Sąjunga gali padėti medituoti visiems nuskriaustiesiems, kad Lietuvos valdžia atsitokėtų ir, nelaukdama revoliucijos, pagaliau sureaguotų į visas rezoliucijas! Kad prisimintų paprastas tiesas: konstitucines žmonių teises į nuosavybę, kad Vilko tarnyba išlaikoma paprastų žmonių mokamais mokesčiais, ir kad tie žmonės masiškai, visuotinai sako NE prievartai ir vergijai. Liaudis atleistų prakeiktos krizės padidintus mokesčius, kad tik atgautų savo laisvę ir teises. Bet tikrai neatleis, kad už durną laiko…

Tiesa, biurokratijos saulėlydis – lėtas gamtos reiškinys (Tėvynės sąjungos patriarchas), ypač kai tie biurokratiniai klanai ginami tokiais įstatymais kaip Saugomų teritorijų.

Gal pirmai visuotinei Meditacijai tiktų Vilkyškių bažnyčios varpinė? Skubesnė Dievo pagalba nebūtų perteklinė!

Rašykite, Jūsų laiškai padės prisidėti prie biurokratijos saulėlydžio: Gedimino 53, 01109 Vilnius arba el.paštu: ruta.rutkelyte@lrs.lt

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

D+Naomi Kresge, Tim Loh, Fergal O'Brien, DELFI

Ekspertai: omikron – dar ne pabaiga, galimas ir juodasis scenarijus

Dvejus metus sėjęs užkratą ir mirtis, COVID-19 ir vėl keičiasi. Omikron atmaina plinta...

Lietuvos aviacijoje pažėrė naujienų: kelionės brangs, bet žada daug naujų krypčių (4)

Praėję metai visai aviacijos industrijai buvo itin permainingi metai. Vasarą Lietuvoje sparčiai...

Pedofilui mirtiną egzekuciją surengęs žudikas: tai buvo jaunystės klaida (91)

„Tai buvo jaunystės klaida, už kurią jau pakankamai sumokėjau“, – įsitikinęs dėl tyčinio...

D+Vaidas Mikaitis

Uždariausios valstybės diktatorius įsigeidė sunaikinti vienintelį patrauklų šalies objektą: ar jam pavyks užverti pragaro prieangį?

Turbūt pastebėjote, jog paskutiniai du mano pasakojimai buvo apie buvusias sovietines centrinės...

Orai: aprimus vėjui naktimis pašals smarkiau

Sekmadienį šalyje jau sustiprės aukšto atmosferos slėgio laukas. Nors debesų vis dar bus...

Kaunas pradeda savo kaip Europos kultūros sostinės metus: minios žmonių susirinko į atidarymo renginį (45)

Sausio 22-ą, šeštadienį, Kaune prie „Žalgirio“ arenos minios žmonių susirinko į renginį...

D+Modesta Meškė

Tai yra madingiausia ir gražiausia antakių forma šiais metais: įkvėpė seksualioji aktorė, į kurią daugelis nori lygiuotis

Pažiūrėję į save veidrodyje atkreipkite dėmesį į vieną svarbią išvaizdos detalę –...

Palydovai užfiksavo, kas vyksta Žemės atmosferoje: per metus – kardinalūs CO2 pokyčiai (25)

Šioje animacijoje pavaizduota, kaip augalai sugeria ir išskiria anglies dioksidą keičiantis metų...

D+Giedrė Balčiūtė

Atsakė į amžiną klausimą: valytis dantis geriau prieš pusryčius ar po?

Dantis būtina valyti dukart per dieną – ryte ir vakare, tik taip juos išsaugosime sveikus. Tai...

Gyventojai stveriasi už galvų: už šildymą moka šimtais eurų, bet namuose – vos 15 laipsnių šilumos (121)

Sąskaitos už šildymą skaičiuojamos sumokant šimtus eurų, tačiau namuose – vos 15-17...