Ar reikalinga etika politikui? Kodėl apie politiko etiką išdrįsta kalbėti psichiatras? Atsakymas nedviprasmiškas: Politiko etika aptariama paciento iniciatyva psichiatro kabinete, kasdienio darbo metu, kaip veiksnys, tiesiogiai paliečiantis paciento (t. y. piliečio) psichikos sveikatą.
Seimas
© DELFI
Esančio tautos priekyje elgesys, gyvenimo būdas bei politinė, t. y. darbinė veikla, tiesiogiai veikia piliečių mąstymą, emocijas, jų valią, suteikia arba atima viltį. Ne vienas pacientas, konsultuotas reanimacijos skyriuje po suicidinio bandymo, kaip priežastį pastūmėjusią tokiam žingsniui į savižudybę, nurodo ir politinį šalies veidą bei tendencijas. Etikos normų laikymasis daro teigiamą įtaką žmonių protui, ir atvirkščiai – etikos normų nepaisymas veda į destrukciją.

Kasmetiniuose JAV psichiatrų kongresuose mokslinėje programoje visuomet būna vienos dienos seminaras, skirtas įvairių šalių žymių politikų veiklos bei asmenybiniam specialistų įvertinimui. Šių dienų JAV bei Didžiosios Britanijos mokslininkai nurodo, kad politikas, esantis ant pakylos, privalo demonstruoti savo etikos normas bei moralinius įsitikinimus. Būdamas savo šalies lyderiu, jis neturėtų rodyti savo nebrandos arba psichologinių problemų. Mokslininkai (Kotter, Meindl, Bass, kt.) nurodo, iš atėjusio į politiką žmogaus laukiama, kad jis *suvoktų ir kitiems sugebėtų pristatyti problemą kaip etinę, *galėtų pateikti svarbiausius etinio argumentavimo bruožus, *sugebėtų savo žmonėms (rinkėjams) kalbėti apie įstatymų, normų bei vertybių ryšį, *galėtų įvertinti įstatymą kaip moralų ar stokojantį moralės. Politikas neneša baudžiamosios atsakomybės, tačiau neša etinę bei moralinę atsakomybę už priimamus įstatymus. Tokiu būdu , jis turi galią savo rinkėjus kviesti atitinkamam veiksmui.

Mums, gydytojams, yra svarbu ir tai, kad nuo politiko kompetencijos bei jo vertybių sistemos priklauso ir medicinos etikos dalykai, priimami įstatymai ir potvarkiai. Pavyzdžiui, dažniausios temos: gydytojo ir paciento santykiai, profesinė paslaptis, iki galo atliktas ar nutrauktas gydymas, organų donorystė, laukiančiųjų sąrašai, eutanazija, elgesys su pacientais, nepajėgia išreikšti savo valios, genetinės manipuliacijos, gyvybės apsauga, pagarba gyvybei, psichinės sveikatos apsauga, t. t.

Etika susideda iš vertybių. Jeigu politikas jas turi, jis tuo pačiu turi galimybę jas parodyti bei pasiūlyti savo rinkėjui. Gali parodyti, kokiomis vertybėmis vadovaudamasis jis kuria įstatymus. Jeigu neturi jokių vertybių arba jas turi iškreiptas – tą jo rinkėjui irgi tenka pamatyti, sužinoti ir susieti su savo asmeniniu išgyvenimu. Seka nusivylimas. Nepasitikėjimas. Netikėjimas. Apmaudas. Baimė – nes apie tai nėra drąsu prabilti, geriau tylėti ir kentėti – dėl savo pačių ramybės ir bausmės išvengimo. Taip politikas turi galios suformuoti neurotinį kompleksą piliečiams.
Palmira Rudalevičienė:

Piliečiai turi galimybę suklysti, kai jiems pasiūloma teisė pasirinkti. Toks išsireiškimas gali būti rafinuota manipuliacija. Kyla klausimas, ar pasirinkimas yra tik asmeninis reikalas? Kiekvienas asmeninis pasirinkimas yra susijęs su galiojančiais įstatymais, tradicijomis, pasiūlytomis rinktis galimybėmis, suformuota vertybių sistema. Pagaliau, drąsa, bei kompetentingu sugebėjimu gerai pasirinkti, o ne kam nors savo pasirinkimu pasitarnauti. Čia ir slypi politikos etikos poreikis – gerai, žmogaus labui, paruoštas įstatymas.

Šiaurės Amerikos išsivysčiusiose šalyse, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje buvo galimybė stebėti į vadovaujantį postą priimamų darbuotojų konkursą. Šalia daugelio klausimų, buvo užduodami, atrodė labai „su reikalu nesusiję klausimai“, pavyzdžiui: kokio amžiaus jūsų tėvai? Kas jais rūpinasi? Kokio amžiaus vaikai? Koks jų hobi? Ar esate tikintis? ir t. t. Vėliau buvo paaiškinta, kad būsimasis lyderis galėtų sėkmingai būti priekyje, jis turi ateiti išsprendęs savo asmenines problemas, arba demonstruoti sugebėjimą jas spręsti. Nepadoru būtų, jau esant poste naudotis statusu saviems reikalams tvarkytis. Tai būtų vertinama kaip minusas reputacijai. Buvo paaiškinta, kad tokie asmenys turėtų mažiau galimybių būti išrinktais.

Norisi iš politiko laukti jo darbų kokybės ir brandos, kad rezultatas tikrai pasiektų rinkėją asmeniškai. Tai būtų tas tikrasis ryšys tarp rinkėjo ir politiko. Tikrasis šviesos laidas, o ne tik tušinuko ar saldainio prisiminimui gavimas.

Psichiatrai (JAV) yra įvertinę, kad politikas galėtų vaisingai dirbti, jis turi būti:

– teisėtai išrinktas,
– sugebėtu išlikti teisingu,
– būtų charizmatiška asmenybė,
– būtų savo srities ekspertu.

JAV mokslininkas Kotter (1994), priskiria charizmatinėms savybėms:

– vizijos turėjimą, sugebėjimą ją paskleisti, pristatyti, optimizmą, puikius bendravimo įgūdžius,
– suformuotą vertybinę sistemą ir ištikimybę jai,
– sugebėjimą parodyti pagarbą žmogui,
– sugebėjimą priimti teisingą sprendimą,
– sugebėjimą padėkoti.

Kad būtų geras lyderis dar turi turėti ir demonstruoti:

– iniciatyvą – suvokti problemą ir surasti jos sprendimą,
– ištvermę – padaryti darbą iki galo, įveikti sunkumus,
– integraciją – savo asmeninėmis savybėmis kelti pasitikėjimą,
– taktą – sugebėti girdėti ir suprasti kitą,
– užuojautą – sugebėti padėti spręsti problemas,
– humoro jausmą – sugebėjimą pakelti ūpą sunkiu momentu,
– nuolankumo jausmą – nepamiršti, kad esi ne Dievas, bet tik komandos narys-lyderis.

Lyderis be charizmos prilyginamas nuogam karaliui.

Etika susideda iš vertybių. Jeigu politikas jas turi, jis tuo pačiu turi galimybę jas parodyti bei pasiūlyti savo rinkėjui. Gali parodyti, kokiomis vertybėmis vadovaudamasis jis kuria įstatymus. Jeigu neturi jokių vertybių arba jas turi iškreiptas – tą jo rinkėjui irgi tenka pamatyti, sužinoti ir susieti su savo asmeniniu išgyvenimu. Seka nusivylimas. Nepasitikėjimas. Netikėjimas. Apmaudas. Baimė – nes apie tai nėra drąsu prabilti, geriau tylėti ir kentėti – dėl savo pačių ramybės ir bausmės išvengimo. Taip politikas turi galios suformuoti neurotinį kompleksą piliečiams. Čia pateikiamas psichoanalitinis mechanizmo paaiškinimas. Reikėtų pabrėžti, kad politiko atsakomybė yra labai didelė, formuojant savo žmonių psichikos sveikatą, arba psichikos ligą.

Aristotelis, senovės graikų filosofas (384–322 m. pr. Kr.), padaręs didžiulę įtaką vėlesnių epochų politikos mokslui, aprašo, kad politikos mokslas susideda iš trijų dalių: etikos, politikos, bei valdymo. Etika sudaro neatskiriamą politikos mokslo dalį. Dabartinės kadencijos Lietuvos politikai, kaip ir tos kartos tautos dalis, etikos pagrindų mokykloje nesimokė. Dievas šiai kartai irgi buvo tabu ir gėda. Skaudus faktas, kad Dievas sovietmečiu buvo prievarta išplėštas iš mūsų gyvenimų, irgi paliko pėdsakus žmonių mąstymui, emocijoms bei elgesiui. Iki šiol tautos santykis su Dievu dar neatstatytas. Taigi, visa atsakomybė už dabartinių politikų etikos bei moralinį išprusimą tenka jų tėvams ir savišvietai, be to labai gerai valiai. Tai atrodytų labai paprasti dalykai: gėrio ir blogio suvokimas, bei sugebėjimas apie tai mąstyti ir vertinti.

Politikos mokslas yra didingas ir jį kremtantiems derėtų jausti pagarbą: ir sau, ir kolegoms, ir savo rinkėjams. Tokia turėtų būti psichiškai adekvati reakcija savo statusui. M.K. Gandai – mokė, kad dalyvavimas politikoje turėtų būti nesavanaudiškas darbas, tarnystė. M.K. Gandai – šimtmečio vienetas. Unikalus politikas, pasauliui parodęs dvasingumo jėgą ir stebuklą. Veikęs masę ir pasaulį savo dvasios svarą bei stiprybę, kuri ir buvo įtaigos bei valdymo įrankis.

„Valstybės požiūriu – didžiadvasis žmogus yra neįkainuojamas todėl, kad jis yra pajėgus jai pasitarnauti“, taip mokė Aristotelis. Jis tuo pačiu kalbėjo, kad „politikas yra žmogus, kuris imasi atlikti gerus darbus“. Tuo tarpu Lietuvos politikai yra viešai paskelbę, kad politikas yra bedarbis.

O gal ne?

Šiai dienai Lietuvos politinio gyvenimo dinamika yra daugiau vienpusė: liaudis pasitarnauja per rinkimus, toliau seka didesnis ar mažesnis užsikonservavimas.

Ar galima klausti: šiuose Rūmuose, žmonių gera valia įdarbinti, ar turite savo gerų darbų sąrašą?

Žiniasklaidoje buvo paskelbti parlamentarai milijonieriai. Kam? Ar tai reiškia, kad mes turėtume kartu pasidžiaugti jų turtu? Kodėl ši informacija pateikiama mums, rinkėjams? Ką turėtume su ja veikti?

Norėtųsi užduoti profesinį klausimą, pagal šios dienos temą: kas iš šioje kadencijoje dirbančių parlamentarų galėtų patvirtinti trumpu žodžiu „taip“ teiginius:

– nemeluoju,
– nevagiu,
– gerbiu savo tėvus ir savo šeimos narius bei pažįstu savo vaikus,
– nebalsuoju ir nebalsuosiu už mirties kultūrą įtvirtinančius įstatymus.

Rinkėjams tai rūpi labiau, negu politiko milijonai. Šie klausimai – nieko naujo – tik perfrazuotos kelios mintys iš Dekalogo – tūkstantmečiais netaisyto ir netaisytino įstatymų rinkinio. Nereikalaujančio jokių investicijų: nei savų, nei importinių. Tačiau pareikalaujančių sąžinės švaros bei dvasinių pastangų. Žmonių pageidavimai bei slaptos iliuzijos. Paskui tokį politiką tauta sektų betarpiškai. Už jį gyvybę atiduotų.

Šiuose Rūmuose kuriami įstatymai, kuriuos vykdysime visi. Geri įstatymai – valstybės jėga, tautos pasididžiavimas. Jie skatina atitinkamą mąstymą ir gyvenimo būdą. Leidimus. Įsipareigojimus bei draudimus. Tai – drausmė: ir vidinė, ir visuotinė.

Rinkimų metu parlamentarai ėjo per tautą, agitavo, prašė balsuoti būtent už juos. Ši proga skirta mums paprašyti „pasitarnaukite savo šaliai ir mums – dėl to ir rinkome. Pasistenkite ir suraskite būdą, kaip susigrąžinti mūsų tautai dorą, orumą. Pasitikėjimą savimi, ir tikėjimą jumis. Uždekite mūsų širdyse meilę savo šaliai. Tokia galia jums duota.“

Etiką demonstruojančio politiko ypač nori jaunimas. Nori kaip uždegančio pavyzdžio. Politiko gyvenimą mato jaunoji karta, apie jį šneka ir daro išvadas. Tokiu būdu asmeninis pavyzdys turi didžiulę atsakomybę prieš mūsų jaunimą. Nuo matomo pavyzdžio, jeigu jis netinkamas – jaunas žmogus sutrinka, asmenybėje įvyksta lūžis, formuojasi vidinis konfliktas. Tai – moralinė žala. Palaužtą jauną žmogų galima lengvai veikti ir jį įtakoti. Galima jaunam žmogui siūlyti tai, kas paranku ir turi piniginę išraišką, bei gali nešti suinteresuotam asmeniui naudą. Kokias vertybes esate nusprendę pasiūlyti jaunam žmogui? Ar yra numatyta mūsų tautai sugrąžinti dorą (kuom taip garsėjome ir didžiavomės?), ar tai jau atgyventa?

Ar dora, ypač jaunimo dora, apsimoka valstybei ekonominiu požiūriu? Ar tai yra paskaičiuota ir ar turi piniginę išraiška? Atsakymai į tokius ir panašius klausimus irgi yra tiesiogiai susiję su politiko etika, kadangi jie turi teisę ir atsakomybę daryti sprendimus. Tai svarbu kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Todėl politiko etika – tai ne tik tema iš tribūnos. O mažoji mūsų valstybė – šeima? Kokia politikų nuomonė: ar šeima mums reikalinga, ar tai yra vertybė? Ar ji puoselėjama? Jeigu šeima neturi vertybės statuso – kaip galima būtų įvardyti žmonių buvimą kartu ir atsakomybę prieš vaikus? O gal geriau rūpestį vaikais palikti organizacijoms, išskyrus joms finansavimą? Kur link krypsta šios kadencijos Seimo ambicijos ir vizijos?

Politikai – šalies valdovai. Esate ant aukščiausios pakylos. Matomi iš visų pusių. Aukščiau jūsų – tik dvasininkai ir pats Dievas. Tegu šie Rūmai būna dvasios milžinų buveinė. Dvasios galiūnų, kuriais garsėjo mūsų tauta. Tą garbę ir šlovę susigrąžinti yra suteikta ir Seimo nariams, mūsų išrinktiesiems. Ginklai, tie patys, kuriais mūsų protėviai didžiavyriai naudojosi per amžius: tiesa turi būti jūsų ir mūsų mintyse, kalbose, veiksmuose.

Pranešimas skaitytas konferencijoje „Mūsų politika: moralės ir etikos veiksniai“

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Orai: sniegas neskubės tirpti, grįš šaltis (14)

Panašu, jog šalyje pagaliau įsitvirtins tikra žiema, su sniegu pasipuošusiomis apylinkėmis. Nors...

SEB paskelbė naujus įkainius – kai kas brangs dukart (447)

Kaip ir kiti komerciniai bankai, SEB bankas pranešė kad netrukus didins dalies paslaugų...

Vienuoliktasis Dakaro etapas: Žalą buvo ištikęs krachas, greičiausias – Juknevičius (443)

Vienuoliktajame jubiliejinio 40-ojo Dakaro ralio etape sportininkams trečiadienį reikėjo iš Beleno...

Lietuvio įspūdžiai iš audringiausio Hamburgo rajono: radau viską, nuo ko valdžia saugo mūsų šalies žmones (439)

Įsijautęs į nuo alkoholio, prostitucijos, rūkalų ir marihuanos išvalytos Lietuvos įvaizdį...

Avangarde finišavęs Juknevičius: labai gaila Vaido (7)

Vienuoliktasis Dakaro etapas vieniems Lietuvos sportininkams buvo sėkmingas, kitiems labai skaudus....

Šeškus tiki LiAngelo ateitimi: jam reikia pradėti mąstyti europietiškai Jasilionis prisipažino pasinaudojęs Ballų silpnybėmis (13)

Edvinas Šeškus praleido rungtynes dėl kelio skausmų, todėl jo tėvas ir vyriausiasis...

Kaip mylimajam pasakyti, kad vienas jo sekso judesys jums visai nepatinka? (41)

Kiekvieną mėnesį „Women`s Health“ svetainė su trimis „Men`s Health“ atstovais analizuoja...

Vasario 16-ąją bus leista valgyti mėsą (407)

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis – šįmet sutampa su pirmuoju gavėnios...

Jauna moteris dėl tampono neteko ir antros kojos (34)

Amerikietei manekenei, kuri dėl higieninio tampono sukelto toksinio šoko sindromo neteko dešinės...

Mokslininkai aptiko dar vieną vyrų ir moterų skirtumą: kas susijaudinus darosi jų galvose? (14)

Tai, kad moterys ir vyrai yra labai skirtingi, žino visi. Evoliucija ir per tūkstantmečius...