aA
Sakykite: jums nenusibodo visokios buvusios ir esamos sąjungos – SSRS, Europos Sąjunga, Eurazijos sąjunga, federalistų sąjunga ir t.t., įvairūs blokai, aljansai, organizacijos, fondai – NATO, Varšuvos sutarties organizacija, TVF ir PB, JTO, PPO ir pan.? Suprantu, kad tokiu atveju kalbame apie visišką nepriklausomybę, kokios nebūna.
Č.Iškauskas. Naujoji Pasaulinė Tvarka: kur joje mūsų vieta?
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Kita vertus, dabartinė pasaulinė struktūra netobula. Ji neužkerta kelio riedėjimui į bedugnę, masiniam skurdui, ekonominei krizei, globaliniam atšilimui ir t.t.

Lemtingas užrašas

Nenusiminkite: yra protai, kurie pasirūpins jūsų ir kitų kartų ateitimi. Laukti liko nedaug. Maždaug iki 2040 m. bus sukurta vadinamoji Naujoji Pasaulinė Tvarka (NPT, angl. NWO – New World Order, lot. NOM – Novus Ordo Mundi, arba NOS – Novus Ordo Seclorum).

NPT terminas atsirado nuo neatmenamų laikų, nes visais amžiais žmonės svajojo sukurti tokį pasaulį, kad jis tobulai tenkintų visų poreikius, sklandžiai, bendru sutarimu šalintų globalinius konfliktus ir skatintų pažangą. Manoma, kad šio termino užuomazgos atsirado Vergilijaus „Bukolikos“ eklogės IV-osios dalyje („Iš naujo nuo dabarties laikų prasideda didžioji tvarka“). Dar ir dabar populiari Vergilijaus eilėraščio eilutė: „Jei netikite, kad žemė Dievo - pabandykite nemokėti mokesčio už žemę“...

Bet pirmiausiai šis apibūdinimas buvo užfiksuotas 1776 m. Jungtinėse Valstijose, kai buvo priimta Nepriklausomybės deklaracija. Tuomet buvo pagamintas Didysis JAV Antspaudas („The Great Seal“), kur pavaizduotos piramidės pagrinde lotyniškai užrašyta „Novus ordo seclorum“. Šis simbolis buvo perkeltas į XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, kai JAV prezidentu buvo masonas Franclinas D.Rooseveltas, į apyvartą išleistą vieno dolerio kupiūrą, kurią daugelis tyrinėtojų laiko masonizmo įprasminimu (simbolį sukūrė rusų dailininkas N.Rerichas). Jie pastebi tam tikrus lemtingus skaitmenų ženklus: pavyzdžiui, kupiūros įstrižainė lygi 66,6 mm, antspaude daug kur figūruoja skaičius 13, netgi užrašas „Annuit coeptis“ („Pradžios laikas“) irgi susideda iš 13 raidžių...

Amerika vis dar nori lyderiauti

Bet būtent masonų ložės „Park 203“ atstovas Franklinas D. Rooseveltas JAV išvedė iš Didžiosios depresijos 4-ajame dešimtmetyje. Taip „Naujoji Pasaulinė Tvarka“ tapo Amerikos politinio kurso šūkiu, kurį šiais laikais mėgo kartoti George‘as Bushas – vyresnysis, jį aukštai iškėlęs karo Persijos įlankoje metu.

Bet Amerikos mėginimas prisiimti sau pasaulio lyderio vaidmenį pamažu bliūkšta. Šį terminą naudojantys konspiracinių teorijų šalininkai prognozuoja, kad vietoj jos atsiras kažkoks tarptautinės sandraugos intelektinis elitas, kuris priims geresnius sprendimus negu nacionalinės atskirų valstybių vyriausybės ar organizacijų vadovai. Tas globalinis elitas bus sudarytas iš įtakingų tarptautinio masto veikėjų, bankininkų, verslininkų, žiniasklaidos magnatų, reguliuojančių pasaulinio kapitalo srautus ir formuojančių visuomenės nuomonę. Tuomet NPT pasuks žmoniją pažangesniu ir racionalesniu vystymosi keliu.

Apie tai rašė Zbigniewas Brzezinskis savo knygoje „Tarp dviejų amžių: Amerikos vaidmuo elektronikos eroje“ bei Amerikos istorikas ir žurnalistas Williamas Frederickas Engdahlas 2004 m. išleistoje studijoje „Karo šimtmetis: anglų-amerikiečių politika ir Naujoji pasaulinė tvarka“.
Kitas amerikiečių mokslo tyrinėtojas, Pensilvanijos universiteto profesorius Robertas Wrightas pastebėjo nepaprastą pasaulio politinių ir teritorinių struktūrų mažėjimą: jeigu 1500 m. prieš m.e. planetoje buvo apie 600 tūkstančių tokių darinių, tai po daugelio karų, skilimų ir susiliejimų dabar jų beliko 193 (tiek yra JT narių, dar 11 valstybių ir teritorijų neįstojusios į šią organizaciją). Tokiais tempais neilgai teks laukti Vieningos pasaulinės vyriausybės (VPV; beje, tai kitas futuristų teorijos terminas, jungiantis pasaulines valdančiąsias organizacijas – JT, G8, G20, masonizmą, žydų masonų ložę, Bilderbergo klubą, „iliuminatus“ („apšviestuosius“) ir kt.).

R.Wrightas aprašė dvi NPT kryptis: pirmoji mokykla šią idėją laiko beviltiškai nerealia ir ją keliančius kairiuosius pacifistus atvirai vadina „naujojo pasaulio puspročiais“, nes mato, kaip plinta vadinamasis tribalizmas (iš anglų k. tribe – gentis) – pilietiniai karai, konfliktai, terorizmas. Antrieji mano, kad idėją galima realizuoti, tačiau pasaulinė vyriausybė atsiras labai sunkiai, nes jai aktyviai priešinsis nacionaliniai dariniai.

Bet vėl pastebėkime: beveik visi žymiausi NPT teoretikai – amerikiečiai...

Lietuvai vieta nenumatyta...

Viename šovinistiniame Rusijos tinklapyje, kur reiškiamos stačiatikių slavų vienijimosi idėjos, pateikiamas trumpas žodynas, kuris, tiesa, su antisemitine ironija, apibudina būsimą NPT po 2035 m. planuojamos Ženevos konferencijos.

Taigi, naujajame pasaulyje bus Archipelagai – tai „komfortinių“ valstybių grupės, išsivystę regionai, kur patikimos investicijos, aukštas ekonomikos lygis, bet kartu yra ir Šelfo zona, kurioje yra kraštai, galintys ekonomiškai plėstis, turintys potencialą vystytis.

Valstybė („Logical State“, LS) po ribinių 1939 m. bus suvokiama kaip piliečių darinys. „Valstybė yra tai, ką pripažino kitos valstybės“, - rašė mistinis mąstytojas La Valle savo filosofiniame futuristiniame veikale „Medžiaga I-ajam Lygos Kongresui, 2034“, išspausdintame „Aksiomose“ (pasak rusų enciklopedijos „Tradicijos“, NPT teorijos pradininko tikroji pavardė Mozelis Asheras, gimęs Haifoje 1993 m., mirsiantis 2068 m. Ženevoje).

NPT struktūroje išskiriamas Rytų Azijos mazgas – dabartinės Japonijos, Pietryčių Azijos šalių susivienijimas, diktuojantis technologijų, pramonės ir mokslo madas visai žmonijai. Nepamirštama ir Pasaulinė rusų respublika – didžiulė teritorija Rytų Europoje. Į ją įeis buvusi Kaliningrado sritis, 52 proc. dabartinės Rusijos ir PRR bendrasavininkių statusą gavusios Baltijos šalys (tai vienintelis šio regiono paminėjimas NPT prospektuose).

Žodyne apibrėžiama kas 7 metus vyksiančių Ženevos konferencijų tvarka (pirmoji 2035 m. numatys NPT eigą), teritorijų kvotos (minimalus ir maksimalus valstybių dydis), aprašomas Ženevos demografinis komitetas, reguliuosiantis Žemės gyventojų plėtrą, regionų, miestų augimą ir paskirstymą. Pagrindiniu dokumentu laikomas Ženevos Sąrašas, priimtas 2039 m. ir nustatantis griežtas naujų valstybių atsiradimo ir pripažinimo taisykles. Suprantama, separatizmas jose nenumatytas...

Šiame NPT žodyne gausu kitų filosofinių terminų, pavyzdžiui, Komforto valstybės (šalys, kurios savo gyventojams sudaro ypač aukštas gyvenimo sąlygas), Istorinė valstybė (iki 2039 m. egzistavusi teritorija, išsiskyrusi savo didingumu, bet pasirašiusi NPT aktą ir negalinti parduoti kitoms valstybėms daugiau kaip 50 proc. savo ploto). Čia apibrėžta ir Naujojo Mąstymo kategorija – nuo E.Kanto iki M.Gorbačiovo – kaip NPT teorinis pagrindas, ir Šiaurės Amerikos Jungtinių Valstijų teritorija (US-Nord), ir, žinoma, Rusų imperija bei Rusų valstybės, beje, su oficialia anglų kalba. Galų gale randame pačios NPT apibūdinimą: tai politinė pasaulio struktūra po 2039 m., pradėta kurti 1993 m. galutinai žlugus SSRS ir ėmus politiškai formuotis Europai; po garsiųjų 2035 m. įvykių ir Ženevos Lygos sukūrimo ji tampa dominuojančia globaline struktūra.

Kas pretenduoja į NPT?

Tai štai kokiame pasaulyje mes ir mūsų vaikai bei anūkai gyvens po keleto dešimtmečių. Reikia pasakyti, kad tai ne pilstymas iš tuščio į kiaurą. Prieš keletą metų šią idėją patvirtino Popiežius Benediktas XVI-asis. Kaip 2009 m. rugpjūčio viduryje pranešė agentūra AFP, savo trečiojoje 150 puslapių enciklikoje „Caritas in Veritate“ („Gailestingumas tiesoje“) šv. Tėvas paragino JT, pasaulines finansines ir ekonomines organizacijas susivienyti krizės sukeltoms pasaulinėms problemoms spręsti. Iš jų Popiežius regi svarbiausias tris: nusiginklavimą, aprūpinimą maisto produktais ir imigracinę politiką. Savaitraštis „Newsweeek“ tąkart pastebėjo, kad šv. Tėvas įtakingiausių planetos žmonių sąraše užėmė 37 vietą, tačiau, be abejo, Bažnyčia įeitų į NPT sudarytojų štabą.

Rusų teoretikas ir masonų demaskuotojas Olegas Platonovas (oficialiai jis yra Rusų civilizacijos instituto direktorius) ne kartą yra atskleidęs M.Gorbačiovo aplinkos – A.Jakovlevo, E.Ševardnadzės, G.Arbatovo, J.Primakovo, V.Medvedevo ir kitų – pastangas sukurti Naująją pasaulinę tvarką, bet jos vadžias atiduoti tuometiniam JAV prezidentui George‘ui Bushui, kuris buvo suinteresuotas sugriauti SSRS ir išsidalyti ją. Dabar gi Rusijos vadovai, flirtuodami su Vašingtonu, Kinija ir Europa, esą siekia tų pačių tikslų – sukurti ne tik dvipolį pasaulį, bet ir imtis iniciatyvos sudaryti Vieningą pasaulinę vyriausybę, kurioje rusams bus skirtas aptarnautojo vaidmuo.

Gi žinomas stačiatikių misionierius diakonas Andrėjus Kurajevas įsitikinęs, kad sukurti NPT ir VPV paskatino pasaulinė finansų krizė, kuriai savo ruožtu stimulą davė Rugsėjo 11-oji Amerikoje. JAV ir visam pasauliui prireikė kontroliuoti kiekvieną įtariamo piliečio žingsnį, ir ši globalinė kontrolė privedė kompanijas prie neišpasakytų represijų, sukėlusių pasaulinę krizę, o tokias žemynines organizacijas kaip ES - prie žlugimo ribos. Štai kodėl vėl atgijo NPT idėjos – idealaus, kontroliuojamo, bet geriau organizuoto pasaulio vizija.

Nieko nuostabaus: dar alegorinėje J.Biliūno pasakoje, beje, parašytoje 1905 m. Ciuriche, skaitėme apie laimės žiburį, į kurį ropštėsi daugybė vargšų nualintų žmogelių, jį pasiekusių, bet virtusių akmenimis, užtat sušvito šalis laimingu gyvenimu... Gal tai buvo proletarinės revoliucijos nuojauta. Dabar mes išgyvename tarsi tą patį: tolumoje matome „Naujosios pasaulinės tvarkos“ žiburį, kuris lyg ir šviečia, bet dar nešildo.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Rusijos opozicionieriaus užpuolimu Vilniuje įtariami vyrai – Lenkijos piliečiai Bilotaitė sukritikavo prezidentą

Teisėsauga paskelbė, kad Varšuvoje sulaikyti rusų opozicionieriaus Leonido Volkovo sumušimu...

Maitinimo sektoriaus atstovai proteste prašo pagalbos: net mokyklos valgykloje kainos nenormalios (9)

Penktadienį prie Vyriausybės prasidėjo protestas. Maitinimo sektoriaus atstovai Vyriausybės prašo...

„Vičiūnų grupė“ pardavė gamyklą Kaliningrade (15)

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieraus valdoma žuvies bei kitų...

NASA vadovas Billas Nelsonas: Kinija ruošiasi okupuoti dalį Mėnulio ir paskelbti jame savo teritorijas

NASA administratorius Billas Nelsonas pareiškė, kad JAV privalo nuskristi į Mėnulį anksčiau...

Įtampa Artimuosiuose Rytuose. Analitikas: po pranešimų apie Izraelio smūgį – iškalbinga Irano reakcija žiniasklaida: JAV nepritarė Izraelio operacijai (39)

Keršydamas už savaitgalį įvykdytą išpuolį , Izraelis sudavė smūgį Iranui, ketvirtadienio...

Neonaciai siautėja: išplatinto žiaurų vaizdo įrašą, policija sprendžia, ką daryti (23)

Neonacių idėjas platinančiame „Telegram“ kanale įkeltas vaizdo įrašas, kaip žiauriai...

Po vienuoliktokų tarpinių patikrinimų mokyklos direktorius pasakė, kaip ir kodėl būtina keisti mokinių žinių vertinimą

Visuomenei sujudus dėl tarpinio vienuoliktokų žinių patikrinimo tapo dar aiškiau, kad...