Per ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus rin­kė­jai no­ri nau­jų ly­de­rių, ku­rie im­tų­si at­sako­my­bės val­dy­ti ša­lį. Vie­šo­sios nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai" bir­že­lio mė­ne­sį at­li­ko Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ap­klau­są. Bu­vo ban­do­ma iš­siaiš­kin­ti rin­kė­jų po­žiū­rį į po­li­ti­nę padėtį, par­ti­jas ir jų ly­de­rius.
„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"
Apk­lau­sos duo­me­nys ro­do: jei Sei­mo rin­ki­mai vyk­tų da­bar, dėl pir­mo­s vie­tos var­žy­tų­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir „Tvar­ka ir tei­si­ngu­mas".

Ne­daug at­si­lik­tų Dar­bo par­ti­ja. Ket­vir­ti lik­tų so­cial­de­mok­ra­tai, bet jiems ant kul­nų mi­na Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja.

Tė­vy­nės są­jun­gą ren­ka­si per 66 me­tų res­pon­den­tai, gy­ve­nan­tys di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, iš­sky­rus Klai­pė­dą. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas" pa­tin­ka 56-65 me­tų res­pon­den­tams, kurių pajamos iki 500 litų. Dar­bo par­ti­ją re­mia asmenys, kurių iš­si­la­vi­ni­mas že­mes­nis.

Lo­ja­liau­sias kon­ser­va­to­rių elek­to­ra­tas. Be­veik tri­gu­bai at­si­lie­ka „Tvarka ir teisingumas", dar dau­giau - dar­bie­čiai ir li­be­ral­cent­ris­tai. So­cial­de­mok­ra­tai be­veik ne­tu­ri lo­ja­lių rin­kė­jų. Už įvai­rias par­ti­jas pa­si­ren­gę bal­suo­ti res­pon­den­tai no­rė­tų, kad ša­lį val­dy­tų nau­ji po­li­ti­niai ly­de­riai. Ypač to no­ri Tau­tos pri­si­kė­li­mo, Dar­bo, Li­be­ra­lų ir cent­ro par­ti­jų, Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jai. Tik kon­ser­va­to­rių rin­kė­jai la­biau no­rė­tų pa­ty­ru­sio ly­de­rio.

„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"

„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"

„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"

„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"

„Vilniaus dienos“ ir „Spinter“ apklausa
© "Vilniaus diena"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Iš anksto nederinto susitikimo metu padalijo Lietuvą: tai lems ir atlyginimų dydį

Aiškėja, kaip įvykdžius planuojamas reformas ir įvedus etatinio apmokėjimo sistemą pasikeis...

Plinta naujas sukčiavimo būdas – Lietuvoje jau yra nukentėjusiųjų (33)

Pažadais apie lengvai uždirbamus pinigus patikėję ir nepatikimose interneto svetainėse į...

Alkoholio ribojimai – ne problema: pirkėjai prisitaikė (75)

Norint įsigyti alkoholio didesnių problemų nekyla, tiesiog tenka labiau planuoti ir paprašyti...

Ramutei Daktarienei – dovana: teismas nutarė jai grąžinti garsiąją Užliedžių pilaitę atnaujinta 14.47 val. (276)

Kauno Daktarų nusikalstamam susivienijimui vadovavęs ir iki gyvos galvos įkalintas Henrikas...

Kauno rajone dingusi jauna moteris rasta į kanalą įvažiavusiame automobilyje smurto žymių nerasta (134)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai surado dingusios Živilės...

Per stebuklą išsigelbėjęs Šilalės žydas apie budelius lietuvius: žinau jų pavardes (220)

„Turbūt Dievas norėjo, kad likčiau gyvas“. Taip sako vienintelis Holokaustą išgyvenęs...

Ką daryti, jei už lango minus dešimt, bet norisi atrodyti stilingai

Į Lietuvą atslinkus žvarbiems orams, metas pasirūpinti ne tik stilingu įvaizdžiu, bet ir kūno...

Dėl galimo slapto pokalbių klausymosi - kreipimasis į Generalinę prokuratūrą (3)

Ketvirtadienį Vilniaus savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Vidas Urbonavičius...

Rusija siunčia žinią savo kaimynėms: įžvelgė daugiau grėsmių (72)

Rusijos federalinė saugumo tarnyba ( FSB ) paskelbė atnaujintą strateginį valstybės sienų...

Virš Australijos skridusiame lėktuve – panika: šis skrydis buvo tarsi pragaras (2)

Oro bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuve, ketvirtadienį dėl „techninių priežasčių“...